Tôi vừa viết xong cuốn sách: Cờ Úp Cơ Bản, dầy khoảng 120-180 trang (tuỳ theo khổ giấy). Tôi cần bạn nào đó giúp xuất bản (trọn các khâu từ xin giấy phép, in và phát hành). Chấp nhận các hình thức hợp tác, liên danh, liên kết...

Bạn nào có khả năng và nhã ý giúp, xin inbox. Cảm ơn nhiều!