Mình vừa xóa các comment bất lịch sự trên diễn đàn , mong các bạn cẩn trọng hơn trong phát ngôn , trân trọng !!!