Hình ảnh trao giải : Lễ hội Phương Viên 2019

Bảng mở rộng :

Vô địch : Trần Quang Chiến : 10.000.000 đồng
Á quân : Lại Việt Trường : 5.000.000 đồng
Đồng quý quân : Trịnh Đăng Khoa , Nguyễn Đắc Quyết : Mỗi giải 2 triệu đồng

Ngoài ra còn giải nội bộ : Nhất nhì ba : 3 triệu , 2 triệu , 1 triệu ( dành cho người làng ) :