"Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi" - Tượng Kỳ Quốc Tế Công Khai Tái Lần Thứ 2 Năm 2019 - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 53
 1. #11
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,269
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  KẾT QUẢ VÒNG 3
  Ngày 25/4/2019
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Hồ Nam Khương Hải Đào 4 0 - 2 4 Triệu Vĩ Thượng Hải
  2 Quảng Tây Trần Đạo Hồng 4 0 - 2 4 Âu Chiếu Phương Quảng Tây
  3 Hồ Nam Dư Xán Tân 4 0 - 2 4 Triệu Tử Vũ Hà Nam
  4 Quảng Đông Hoàng Văn Tuấn 4 1 - 1 4 Vũ Tuấn Cường Hà Nam
  5 Quảng Đông Trương Học Triều 4 1 - 1 4 Hà Văn Triết Chiết Giang
  6 Quảng Tây Lâm Duy 4 2 - 0 4 Dương Kiến Bình Hồ Bắc
  7 Quảng Tây Lương Vận Long 4 2 - 0 4 Liêu Khai Cơ Quảng Tây
  8 Hà Bắc Lục Vĩ Thao 4 0 - 2 4 Trình Minh Giang Tô
  9 Tứ Xuyên Dương Huy 4 0 - 2 4 Lý Thiểu Canh Hà Nam
  10 Quảng Tây Lưu Hoán Quân 4 0 - 2 4 Vương Thanh Hồ Nam
  11 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 4 2 - 0 4 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây
  12 Nước Đức Tiết Hàm Đệ 4 0 - 2 4 Tôn Dật Dương Giang Tô
  13 Macao Tào Nham Lỗi 4 2 - 0 3 Đàm Huy Quảng Tây
  14 Chiết Giang Từ Hạo 3 2 - 0 3 Trương Hồng Bồi Quảng Tây
  15 Quảng Đông Thời Phượng Lan ( Nữ ) 3 1 - 1 3 Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) Giang Tô
  16 Hồ Bắc Lý Tiến 3 2 - 0 3 Lưu Vân Đạt Hồ Nam
  17 Thiểm Tây Lý Tiểu Long 3 2 - 0 3 Hạ Tiến Hồ Bắc
  18 Quảng Tây Hoàng Sĩ Thanh 3 2 - 0 3 Trần Phú Kiệt Sơn Đông
  19 Quảng Tây Đường Trung Bình 3 0 - 2 3 Lê Đức Chí Quảng Đông
  20 Quảng Đông Hoàng Quang Dĩnh 3 2 - 0 3 Trần Hồ Hải Quảng Tây
  21 Quảng Đông Thái Hữu Quảng 3 2 - 0 3 Hoàng Hướng Huy Quảng Đông
  22 Quảng Tây Đặng Thiểu Mạnh 3 1 - 1 3 Tần Vinh Quảng Tây
  23 Quảng Đông Giản Gia Khang 3 0 - 2 3 Lục An Kinh Quảng Tây
  24 Sơn Đông Lưu Tử Kiện 3 0 - 2 3 Diêu Hồng Tân Hà Nam
  25 Quảng Tây Lương Phụ Thông 3 1 - 1 3 Túc Thiểu Phong Nội Mông
  26 Quảng Tây Lâm Khánh 2 2 - 0 2 Lưu Dương Tấn Quảng Tây
  27 Quảng Đông Lâm Tiểu Phiền 2 0 - 2 2 Trịnh Húc Minh Quý Châu
  28 Quảng Tây Vi Vinh Quang 2 0 - 2 2 Lăng Hướng Nghị Quảng Tây
  29 Hồ Nam Lan Đông Lâm 2 2 - 0 2 Lâm Nhạc Phong Malaysia
  30 Quảng Tây Vi Vũ Quang 2 1 - 1 2 Tống Bỉnh Ngô Quảng Tây
  31 Phúc Kiến Trần Đông Thăng 2 0 - 2 2 Vương Khai Sĩ Sơn Tây
  32 Quảng Tây Lê Quốc Hồng 2 0 - 2 2 Trương Thân Hoằng Hồ Nam
  33 Quảng Tây Phương Lương Du 2 0 - 2 2 Hứa Kha Vân Quảng Tây
  34 Quảng Tây Thái Ứng Trung 2 1 - 1 2 Thiệu Như Lăng Băng ( Nữ ) Giang Tô
  35 Hồ Bắc Vương Hoa Chương 2 1 - 1 2 Tần Kình Tùng Quảng Tây
  36 Đài Bắc Quách Thắng Văn 2 2 - 0 2 Triệu Điện Vũ Hà Bắc
  37 Hồ Nam Tằng Hải Lượng 2 0 - 2 2 Lam Hướng Nông Quảng Tây
  38 Quý Châu Hoàng Thiên Lộc 2 0 - 2 2 Đào Đình Vũ ( Nữ ) Giang Tô
  39 Quảng Tây Vi Hải Đông 2 2 - 0 2 Lữ Quan Đạt Quảng Tây
  40 Quảng Tây Tần Hoa Chí 2 2 - 0 2 Lưu Vinh Kiến Quảng Tây
  41 Vân Nam Trần Thông 2 0 - 2 2 Vương Cương Quảng Tây
  42 Quảng Tây Hoàng Phi Hải 2 2 - 0 2 La Thế Quảng Tây
  43 Quảng Tây Vi Hiển Tín 2 0 - 2 2 Tôn Văn ( Nữ ) Vân Nam
  44 Quảng Tây Lâm Huy Vũ 2 2 - 0 2 Đàm Chương Quảng Tây
  45 Quảng Tây Tào Kiến Bân 2 2 - 0 2 Lộc Tiểu Binh Sơn Tây
  46 Quảng Tây Hoàng Thành Long 2 0 - 2 2 Chu Nghị Quảng Tây
  47 Quảng Tây Hồ Thiệu Vinh 2 0 - 2 2 Lý Thấm ( Nữ ) Giang Tô
  48 Quảng Tây Tô Vũ Cương 2 2 - 0 2 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc
  49 Sơn Đông Nhậm Phúc Tuấn 2 1 - 1 2 Chu Võng Quảng Tây
  50 Quảng Tây Lý Xuân Huy 2 0 - 2 2 Nhiêu Minh Quảng Tây
  51 Quảng Tây Hoàng Thiệu Ảnh 2 0 - 2 2 Hoàng Học Khiêm Hongkong
  52 Quảng Tây Hoàng Khai Hằng 2 0 - 2 2 Đoạn Hâm Quảng Tây
  53 Giang Tô Đổng Dục Nam ( Nữ ) 2 2 - 0 2 Ngũ Thùy Cao Quảng Tây
  54 Quảng Tây Hứa Dụ Tráng 2 0 - 2 2 Thẩm Nghị Hào Malaysia
  55 Quảng Tây Mạc Trụ Hiền 2 2 - 0 2 Hoàng Vũ Phong Quảng Tây
  56 Quý Châu Giang Uân 2 2 - 0 1 Đái Hi Vịnh Sơn Đông
  57 Quảng Tây Hoàng Kiến Bằng 1 2 - 0 1 Trịnh Ngọc Đường Argentina
  58 Quảng Tây Vi Lễ Sơn 1 0 - 2 1 Chu Trinh Thành Quảng Tây
  59 Quảng Tây Hà Cách Tân 1 1 - 1 1 La Xuân Dương Liêu Ninh
  60 Quảng Tây Lục Hoa An 1 1 - 1 1 Thái Quảng Bân Quảng Tây
  61 Sơn Đông Lý Học Hạo 1 2 - 0 1 Ngô Dũng Tín Quảng Tây
  62 Quảng Tây Đàm Mẫn Sinh 1 0 - 2 1 Triệu Hâm Sơn Tây
  63 Quảng Tây Nông Dũng 1 2 - 0 1 Lý Việt Xuyên ( Nữ ) Sơn Đông
  64 Quảng Tây Hoàng Kinh Đô 0 1 - 1 0 Lương Kiếm Lễ Quảng Tây
  65 Quảng Tây Chung Vinh Thu 0 2 - 0 0 Sầm Phúc Hải Quảng Tây
  66 Quảng Tây Lục Thiệu Lê 0 2 - 0 0 Nhan Tập Phát Quảng Tây
  67 Quảng Tây Đặng Khang Niên 0 0 - 2 0 Hoàng Thiết Quân Quảng Tây
  68 Quảng Tây Thôi Thành Thụy 0 0 - 2 0 Bành Vĩnh Linh Quảng Tây
  69 Quý Châu Khâu Thành Phú 0 2 - 0 0 Dương Chí Dũng Quảng Tây
  70 Quảng Tây Hoàng Đức Hải 0 0 - 2 0 Lê Học Đông Vân Nam
  71 Quảng Tây Chu Đào 0 0 - 2 0 Ngũ Quang Hoa Vân Nam
  72 Quảng Tây Lô Thụ Đống 0 0 - 2 0 Trần Kiến Xương Quảng Tây
  73 Quảng Tây Hoàng Châu Bình 0 2 - 0 0 Từ Tiểu Phảng Hồ Bắc
  74 Quảng Tây Trần Nhã Luân 0 2 - 0 0 Chu Bản Cường Quảng Tây
  75 Quảng Tây Chung Ân Thịnh 0 0 - 2 0 Phương Sĩ Kiệt Malaysia
  76 Quảng Tây Hoàng Xuân Kiện 0 0 - 2 0 La Vĩnh Bá Quảng Tây
  77 Quảng Tây Vương Vĩnh Hồng 0 0 - 2 0 Liêu Thiên Vân Quảng Tây
  78 Nội Mông Dương Húc 0 2 - 0 0 Hà Khang Tuệ ( Nữ ) Malaysia

 2. #12
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,269
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 3
  (4 điểm trở lên)
  Ngày 25/4/2019
  1 Lý Thiểu Canh Hà Nam 6 6 11 3 0 0 2 3 3 0 0
  2 Lâm Duy Quảng Tây 6 6 11 3 0 0 1 3 3 0 0
  3 Âu Chiếu Phương Quảng Tây 6 6 10 3 0 0 2 3 3 0 0
  3 Trình Minh Giang Tô 6 6 10 3 0 0 2 3 3 0 0
  3 Tôn Dật Dương Giang Tô 6 6 10 3 0 0 2 3 3 0 0
  6 Lương Vận Long Quảng Tây 6 6 9 3 0 0 1 3 3 0 0
  7 Vương Thanh Hồ Nam 6 6 8 3 0 0 2 3 3 0 0
  8 Triệu Tử Vũ Hà Nam 6 6 7 3 0 0 2 3 3 0 0
  9 Triệu Vĩ Thượng Hải 6 6 7 3 0 0 1 3 3 0 0
  9 Tào Nham Lỗi Macao 6 6 7 3 0 0 1 3 3 0 0
  11 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 6 6 6 3 0 0 1 3 3 0 0
  12 Hà Văn Triết Chiết Giang 5 5 12 2 0 0 2 3 2 1 0
  13 Lục An Kinh Quảng Tây 5 5 11 2 0 0 2 3 2 1 0
  14 Trương Học Triều Quảng Đông 5 5 11 2 0 0 1 3 2 1 0
  15 Lê Đức Chí Quảng Đông 5 5 10 2 0 0 2 3 2 1 0
  16 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 5 5 10 2 0 0 1 3 2 1 0
  17 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 5 5 9 2 0 0 2 3 2 1 0
  18 Lý Tiến Hồ Bắc 5 5 9 2 0 0 1 3 2 1 0
  18 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây 5 5 9 2 0 0 1 3 2 1 0
  20 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông 5 5 8 2 0 0 1 3 2 1 0
  20 Thái Hữu Quảng Quảng Đông 5 5 8 2 0 0 1 3 2 1 0
  22 Diêu Hồng Tân Hà Nam 5 5 7 2 0 0 2 3 2 1 0
  23 Từ Hạo Chiết Giang 5 5 7 2 0 0 1 3 2 1 0
  24 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 5 5 6 2 0 0 1 3 2 1 0
  25 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây 4 4 14 2 0 0 2 3 2 0 1
  26 Tiết Hàm Đệ Nước Đức 4 4 14 2 0 0 1 3 2 0 1
  27 Túc Thiểu Phong Nội Mông 4 4 13 1 0 0 2 3 1 2 0
  28 Dương Kiến Bình Hồ Bắc 4 4 12 2 0 0 2 3 2 0 1
  29 Trần Đạo Hồng Quảng Tây 4 4 12 2 0 0 1 3 2 0 1
  29 Lưu Hoán Quân Quảng Tây 4 4 12 2 0 0 1 3 2 0 1
  31 Khương Hải Đào Hồ Nam 4 4 11 2 0 0 1 3 2 0 1
  32 Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) Giang Tô 4 4 11 1 0 0 2 3 1 2 0
  33 Lương Phụ Thông Quảng Tây 4 4 11 1 0 0 1 3 1 2 0
  34 Lăng Hướng Nghị Quảng Tây 4 4 10 2 0 0 2 3 2 0 1
  34 Vương Khai Sĩ Sơn Tây 4 4 10 2 0 0 2 3 2 0 1
  34 Trương Thân Hoằng Hồ Nam 4 4 10 2 0 0 2 3 2 0 1
  34 Đoạn Hâm Quảng Tây 4 4 10 2 0 0 2 3 2 0 1
  38 Dư Xán Tân Hồ Nam 4 4 10 2 0 0 1 3 2 0 1
  38 Quách Thắng Văn Đài Bắc 4 4 10 2 0 0 1 3 2 0 1
  38 Vi Hải Đông Quảng Tây 4 4 10 2 0 0 1 3 2 0 1
  38 Dương Huy Tứ Xuyên 4 4 10 2 0 0 1 3 2 0 1
  38 Tô Vũ Cương Quảng Tây 4 4 10 2 0 0 1 3 2 0 1
  43 Hứa Kha Vân Quảng Tây 4 4 9 2 0 0 2 3 2 0 1
  44 Đào Đình Vũ ( Nữ ) Giang Tô 4 4 9 1 0 0 2 3 1 2 0
  44 Vương Cương Quảng Tây 4 4 9 1 0 0 2 3 1 2 0
  46 Lâm Huy Vũ Quảng Tây 4 4 9 1 0 0 1 3 1 2 0
  46 Đặng Thiểu Mạnh Quảng Tây 4 4 9 1 0 0 1 3 1 2 0
  48 Liêu Khai Cơ Quảng Tây 4 4 8 2 0 0 2 3 2 0 1
  48 Tôn Văn ( Nữ ) Vân Nam 4 4 8 2 0 0 2 3 2 0 1
  50 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 4 4 8 2 0 0 1 3 2 0 1
  50 Mạc Trụ Hiền Quảng Tây 4 4 8 2 0 0 1 3 2 0 1
  50 Giang Uân Quý Châu 4 4 8 2 0 0 1 3 2 0 1
  53 Tần Vinh Quảng Tây 4 4 8 1 0 0 2 3 1 2 0
  54 Thời Phượng Lan ( Nữ ) Quảng Đông 4 4 8 1 0 0 1 3 1 2 0
  55 Trịnh Húc Minh Quý Châu 4 4 7 2 0 0 2 3 2 0 1
  55 Hoàng Học Khiêm Hongkong 4 4 7 2 0 0 2 3 2 0 1
  57 Hoàng Phi Hải Quảng Tây 4 4 7 2 0 0 1 3 2 0 1
  58 Chu Nghị Quảng Tây 4 4 6 2 0 0 2 3 2 0 1
  58 Lý Thấm ( Nữ ) Giang Tô 4 4 6 2 0 0 2 3 2 0 1
  58 Thẩm Nghị Hào Malaysia 4 4 6 2 0 0 2 3 2 0 1
  58 Nhiêu Minh Quảng Tây 4 4 6 2 0 0 2 3 2 0 1
  62 Lan Đông Lâm Hồ Nam 4 4 6 2 0 0 1 3 2 0 1
  62 Tần Hoa Chí Quảng Tây 4 4 6 2 0 0 1 3 2 0 1
  62 Tào Kiến Bân Quảng Tây 4 4 6 2 0 0 1 3 2 0 1
  62 Đổng Dục Nam ( Nữ ) Giang Tô 4 4 6 2 0 0 1 3 2 0 1
  66 Lâm Khánh Quảng Tây 4 4 5 2 0 0 2 3 2 0 1
  66 Lam Hướng Nông Quảng Tây 4 4 5 2 0 0 2 3 2 0 1

 3. #13
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,269
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 4

  11 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 1 - 1 Trương Học Triều Quảng Đông


  1 Giang Tô Tôn Dật Dương 1 - 1 Tào Nham Lỗi Macao


  17 Quảng Tây Nhiêu Minh 0 - 2 Tiết Hàm Đệ Nước Đức


  8 Quảng Tây Lục An Kinh 1 - 1 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây


  15 Quảng Tây Đoạn Hâm 1 - 1 Mạc Trụ Hiền Quảng Tây


  12 Quảng Đông Hoàng Văn Tuấn 1 - 1 Từ Hạo Chiết Giang


  7 Hà Nam Diêu Hồng Tân 2 - 0 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông


  19 Quảng Tây Lại Hồng Cẩm 1 - 1 Đặng Thiểu Mạnh Quảng Tây


  10 Chiết Giang Hà Văn Triết 2 - 0 Lý Tiến Hồ Bắc


  24 Hồ Bắc Dương Kiến Bình 0 - 2 Dương Huy Tứ Xuyên


  4 Giang Tô Trình Minh 1 - 1 Lâm Duy Quảng Tây


  5 Hà Nam Triệu Tử Vũ 2 - 0 Triệu Vĩ Thượng Hải


  9 Quảng Đông Lê Đức Chí 0 - 2 Lý Tiểu Long Thiểm Tây


  20 Giang Tô Lý Thấm ( Nữ ) 2 - 0 Lưu Hoán Quân Quảng Tây


 4. #14
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,269
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 4

  6 Quảng Tây Âu Chiếu Phương 1 - 1 Thái Hữu Quảng Quảng Đông


  2 Hồ Nam Vương Thanh 0 - 2 Lý Hàn Lâm Sơn Đông


  13 Nội Mông Túc Thiểu Phong 2 - 0 Giang Uân Quý Châu


  14 Malaysia Thẩm Nghị Hào 2 - 0 Lương Phụ Thông Quảng Tây


  3 Hà Nam Lý Thiểu Canh 1 - 1 Lương Vận Long Quảng Tây


 5. #15
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,269
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  KẾT QUẢ VÒNG 4
  Ngày 25/4/2019
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Giang Tô Tôn Dật Dương 6 1 - 1 6 Tào Nham Lỗi Macao
  2 Hồ Nam Vương Thanh 6 0 - 2 6 Lý Hàn Lâm Sơn Đông
  3 Hà Nam Lý Thiểu Canh 6 1 - 1 6 Lương Vận Long Quảng Tây
  4 Giang Tô Trình Minh 6 1 - 1 6 Lâm Duy Quảng Tây
  5 Hà Nam Triệu Tử Vũ 6 2 - 0 6 Triệu Vĩ Thượng Hải
  6 Quảng Tây Âu Chiếu Phương 6 1 - 1 5 Thái Hữu Quảng Quảng Đông
  7 Hà Nam Diêu Hồng Tân 5 2 - 0 5 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông
  8 Quảng Tây Lục An Kinh 5 1 - 1 5 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây
  9 Quảng Đông Lê Đức Chí 5 0 - 2 5 Lý Tiểu Long Thiểm Tây
  10 Chiết Giang Hà Văn Triết 5 2 - 0 5 Lý Tiến Hồ Bắc
  11 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 5 1 - 1 5 Trương Học Triều Quảng Đông
  12 Quảng Đông Hoàng Văn Tuấn 5 1 - 1 5 Từ Hạo Chiết Giang
  13 Nội Mông Túc Thiểu Phong 4 2 - 0 4 Giang Uân Quý Châu
  14 Malaysia Thẩm Nghị Hào 4 2 - 0 4 Lương Phụ Thông Quảng Tây
  15 Quảng Tây Đoạn Hâm 4 1 - 1 4 Mạc Trụ Hiền Quảng Tây
  16 Hongkong Hoàng Học Khiêm 4 2 - 0 4 Đổng Dục Nam ( Nữ ) Giang Tô
  17 Quảng Tây Nhiêu Minh 4 0 - 2 4 Tiết Hàm Đệ Nước Đức
  18 Quảng Tây Tần Vinh 4 1 - 1 4 Tô Vũ Cương Quảng Tây
  19 Quảng Tây Lại Hồng Cẩm 4 1 - 1 4 Đặng Thiểu Mạnh Quảng Tây
  20 Giang Tô Lý Thấm ( Nữ ) 4 2 - 0 4 Lưu Hoán Quân Quảng Tây
  21 Quảng Tây Chu Nghị 4 2 - 0 4 Tào Kiến Bân Quảng Tây
  22 Vân Nam Tôn Văn ( Nữ ) 4 0 - 2 4 Lâm Huy Vũ Quảng Tây
  23 Quảng Tây Liêu Khai Cơ 4 0 - 2 4 Hoàng Phi Hải Quảng Tây
  24 Hồ Bắc Dương Kiến Bình 4 0 - 2 4 Dương Huy Tứ Xuyên
  25 Quảng Tây Vương Cương 4 1 - 1 4 Tần Hoa Chí Quảng Tây
  26 Giang Tô Đào Đình Vũ ( Nữ ) 4 1 - 1 4 Vi Hải Đông Quảng Tây
  27 Quảng Tây Lam Hướng Nông 4 1 - 1 4 Quách Thắng Văn Đài Bắc
  28 Giang Tô Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) 4 0 - 2 4 Lục Vĩ Thao Hà Bắc
  29 Quảng Tây Hứa Kha Vân 4 2 - 0 4 Dư Xán Tân Hồ Nam
  30 Hồ Nam Trương Thân Hoằng 4 1 - 1 4 Thời Phượng Lan ( Nữ ) Quảng Đông
  31 Sơn Tây Vương Khai Sĩ 4 2 - 0 4 Trần Đạo Hồng Quảng Tây
  32 Quảng Tây Lâm Khánh 4 2 - 0 4 Lan Đông Lâm Hồ Nam
  33 Quảng Tây Lăng Hướng Nghị 4 0 - 2 4 Khương Hải Đào Hồ Nam
  34 Quý Châu Trịnh Húc Minh 4 0 - 2 3 Lưu Tử Kiện Sơn Đông
  35 Quảng Tây Chu Võng 3 0 - 2 3 Nông Dũng Quảng Tây
  36 Quảng Tây Trần Hồ Hải 3 2 - 0 3 Giản Gia Khang Quảng Đông
  37 Quảng Đông Hoàng Hướng Huy 3 1 - 1 3 Nhậm Phúc Tuấn Sơn Đông
  38 Hồ Bắc Hạ Tiến 3 0 - 2 3 Lý Học Hạo Sơn Đông
  39 Sơn Đông Trần Phú Kiệt 3 2 - 0 3 Đường Trung Bình Quảng Tây
  40 Sơn Tây Triệu Hâm 3 0 - 2 3 Vương Hoa Chương Hồ Bắc
  41 Quảng Tây Tần Kình Tùng 3 0 - 2 3 Thái Ứng Trung Quảng Tây
  42 Hồ Nam Lưu Vân Đạt 3 0 - 2 3 Vi Vũ Quang Quảng Tây
  43 Giang Tô Thiệu Như Lăng Băng ( Nữ ) 3 2 - 0 3 Hoàng Kiến Bằng Quảng Tây
  44 Quảng Tây Tống Bỉnh Ngô 3 1 - 1 3 Trương Hồng Bồi Quảng Tây
  45 Quảng Tây Đàm Huy 3 2 - 0 3 Chu Trinh Thành Quảng Tây
  46 Quảng Tây Hoàng Vũ Phong 2 0 - 2 2 Dương Húc Nội Mông
  47 Quảng Tây Ngũ Thùy Cao 2 0 - 2 2 Trần Nhã Luân Quảng Tây
  48 Hồ Bắc Lưu Tông Trạch 2 2 - 0 2 Hoàng Châu Bình Quảng Tây
  49 Sơn Tây Lộc Tiểu Binh 2 1 - 1 2 Hứa Dụ Tráng Quảng Tây
  50 Quảng Tây Liêu Thiên Vân 2 0 - 2 2 Hoàng Khai Hằng Quảng Tây
  51 Quảng Tây La Vĩnh Bá 2 1 - 1 2 Hoàng Thiệu Ảnh Quảng Tây
  52 Malaysia Phương Sĩ Kiệt 2 2 - 0 2 Lý Xuân Huy Quảng Tây
  53 Quảng Tây La Thế 2 1 - 1 2 Khâu Thành Phú Quý Châu
  54 Quảng Tây Đàm Chương 2 2 - 0 2 Hồ Thiệu Vinh Quảng Tây
  55 Quảng Tây Lưu Vinh Kiến 2 2 - 0 2 Hoàng Thành Long Quảng Tây
  56 Quảng Tây Lữ Quan Đạt 2 2 - 0 2 Vi Hiển Tín Quảng Tây
  57 Quảng Tây Trần Kiến Xương 2 0 - 2 2 Trần Thông Vân Nam
  58 Vân Nam Ngũ Quang Hoa 2 0 - 2 2 Hoàng Thiên Lộc Quý Châu
  59 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 2 2 - 0 2 Tằng Hải Lượng Hồ Nam
  60 Vân Nam Lê Học Đông 2 2 - 0 2 Lục Hoa An Quảng Tây
  61 Quảng Tây Thái Quảng Bân 2 2 - 0 2 Phương Lương Du Quảng Tây
  62 Liêu Ninh La Xuân Dương 2 1 - 1 2 Lục Thiệu Lê Quảng Tây
  63 Quảng Tây Hoàng Thiết Quân 2 2 - 0 2 Lê Quốc Hồng Quảng Tây
  64 Quảng Tây Bành Vĩnh Linh 2 1 - 1 2 Trần Đông Thăng Phúc Kiến
  65 Malaysia Lâm Nhạc Phong 2 0 - 2 2 Chung Vinh Thu Quảng Tây
  66 Quảng Tây Lưu Dương Tấn 2 2 - 0 2 Hà Cách Tân Quảng Tây
  67 Quảng Đông Lâm Tiểu Phiền 2 2 - 0 2 Vi Vinh Quang Quảng Tây
  68 Sơn Đông Lý Việt Xuyên ( Nữ ) 1 2 - 0 1 Hoàng Kinh Đô Quảng Tây
  69 Quảng Tây Ngô Dũng Tín 1 2 - 0 1 Đàm Mẫn Sinh Quảng Tây
  70 Argentina Trịnh Ngọc Đường 1 0 - 2 1 Vi Lễ Sơn Quảng Tây
  71 Quảng Tây Lương Kiếm Lễ 1 1 - 1 1 Đái Hi Vịnh Sơn Đông
  72 Malaysia Hà Khang Tuệ ( Nữ ) 0 0 - 2 0 Vương Vĩnh Hồng Quảng Tây
  73 Quảng Tây Dương Chí Dũng 0 1 - 1 0 Hoàng Xuân Kiện Quảng Tây
  74 Quảng Tây Nhan Tập Phát 0 2 - 0 0 Chung Ân Thịnh Quảng Tây
  75 Quảng Tây Sầm Phúc Hải 0 1 - 1 0 Lô Thụ Đống Quảng Tây
  76 Quảng Tây Hoàng Đức Hải 0 0 - 2 0 Chu Đào Quảng Tây
  77 Quảng Tây Thôi Thành Thụy 0 0 - 2 0 Đặng Khang Niên Quảng Tây
  78 Quảng Tây Chu Bản Cường 0 VS 0 Từ Tiểu Phảng Hồ Bắc

 6. #16
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,269
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 4
  (5 điểm trở lên)
  Ngày 25/4/2019
  1 Triệu Tử Vũ Hà Nam 8 8 17 4 0 0 2 4 4 0 0
  2 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 8 8 14 4 0 0 2 4 4 0 0
  3 Lâm Duy Quảng Tây 7 7 22 3 0 0 2 4 3 1 0
  3 Lý Thiểu Canh Hà Nam 7 7 22 3 0 0 2 4 3 1 0
  5 Hà Văn Triết Chiết Giang 7 7 21 3 0 0 2 4 3 1 0
  6 Trình Minh Giang Tô 7 7 20 3 0 0 2 4 3 1 0
  6 Tôn Dật Dương Giang Tô 7 7 20 3 0 0 2 4 3 1 0
  8 Tào Nham Lỗi Macao 7 7 18 3 0 0 2 4 3 1 0
  9 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 7 7 17 3 0 0 2 4 3 1 0
  9 Lương Vận Long Quảng Tây 7 7 17 3 0 0 2 4 3 1 0
  9 Âu Chiếu Phương Quảng Tây 7 7 17 3 0 0 2 4 3 1 0
  9 Diêu Hồng Tân Hà Nam 7 7 17 3 0 0 2 4 3 1 0
  13 Tiết Hàm Đệ Nước Đức 6 6 23 3 0 0 2 4 3 0 1
  14 Trương Học Triều Quảng Đông 6 6 22 2 0 0 2 4 2 2 0
  15 Triệu Vĩ Thượng Hải 6 6 20 3 0 0 2 4 3 0 1
  16 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây 6 6 20 2 0 0 2 4 2 2 0
  17 Túc Thiểu Phong Nội Mông 6 6 19 2 0 0 2 4 2 2 0
  18 Vương Khai Sĩ Sơn Tây 6 6 18 3 0 0 2 4 3 0 1
  18 Vương Thanh Hồ Nam 6 6 18 3 0 0 2 4 3 0 1
  20 Lâm Huy Vũ Quảng Tây 6 6 18 2 0 0 2 4 2 2 0
  21 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông 6 6 18 2 0 0 1 4 2 2 0
  22 Khương Hải Đào Hồ Nam 6 6 17 3 0 0 2 4 3 0 1
  23 Từ Hạo Chiết Giang 6 6 17 2 0 0 2 4 2 2 0
  23 Lục An Kinh Quảng Tây 6 6 17 2 0 0 2 4 2 2 0
  25 Hứa Kha Vân Quảng Tây 6 6 16 3 0 0 2 4 3 0 1
  25 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 6 6 16 3 0 0 2 4 3 0 1
  25 Dương Huy Tứ Xuyên 6 6 16 3 0 0 2 4 3 0 1
  25 Hoàng Học Khiêm Hongkong 6 6 16 3 0 0 2 4 3 0 1
  29 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 6 6 16 2 0 0 2 4 2 2 0
  29 Thái Hữu Quảng Quảng Đông 6 6 16 2 0 0 2 4 2 2 0
  31 Lâm Khánh Quảng Tây 6 6 14 3 0 0 2 4 3 0 1
  31 Thẩm Nghị Hào Malaysia 6 6 14 3 0 0 2 4 3 0 1
  33 Hoàng Phi Hải Quảng Tây 6 6 12 3 0 0 2 4 3 0 1
  33 Chu Nghị Quảng Tây 6 6 12 3 0 0 2 4 3 0 1
  33 Lý Thấm ( Nữ ) Giang Tô 6 6 12 3 0 0 2 4 3 0 1
  36 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây 5 5 23 2 0 0 2 4 2 1 1
  37 Quách Thắng Văn Đài Bắc 5 5 20 2 0 0 2 4 2 1 1
  37 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 5 5 20 2 0 0 2 4 2 1 1
  37 Tô Vũ Cương Quảng Tây 5 5 20 2 0 0 2 4 2 1 1
  40 Vương Cương Quảng Tây 5 5 20 1 0 0 2 4 1 3 0
  41 Đàm Huy Quảng Tây 5 5 19 2 0 0 2 4 2 1 1
  41 Thiệu Như Lăng Băng ( Nữ ) Giang Tô 5 5 19 2 0 0 2 4 2 1 1
  41 Vương Hoa Chương Hồ Bắc 5 5 19 2 0 0 2 4 2 1 1
  41 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 5 5 19 2 0 0 2 4 2 1 1
  41 Vi Hải Đông Quảng Tây 5 5 19 2 0 0 2 4 2 1 1
  41 Trần Hồ Hải Quảng Tây 5 5 19 2 0 0 2 4 2 1 1
  41 Đoạn Hâm Quảng Tây 5 5 19 2 0 0 2 4 2 1 1
  41 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 5 5 19 2 0 0 2 4 2 1 1
  49 Đặng Thiểu Mạnh Quảng Tây 5 5 19 1 0 0 2 4 1 3 0
  50 Trương Thân Hoằng Hồ Nam 5 5 18 2 0 0 2 4 2 1 1
  50 Lê Đức Chí Quảng Đông 5 5 18 2 0 0 2 4 2 1 1
  52 Đào Đình Vũ ( Nữ ) Giang Tô 5 5 18 1 0 0 2 4 1 3 0
  53 Lý Tiến Hồ Bắc 5 5 17 2 0 0 2 4 2 1 1
  54 Vi Vũ Quang Quảng Tây 5 5 16 2 0 0 2 4 2 1 1
  54 Lý Học Hạo Sơn Đông 5 5 16 2 0 0 2 4 2 1 1
  54 Nông Dũng Quảng Tây 5 5 16 2 0 0 2 4 2 1 1
  57 Tần Vinh Quảng Tây 5 5 16 1 0 0 2 4 1 3 0
  58 Lam Hướng Nông Quảng Tây 5 5 14 2 0 0 2 4 2 1 1
  58 Mạc Trụ Hiền Quảng Tây 5 5 14 2 0 0 2 4 2 1 1
  60 Thời Phượng Lan ( Nữ ) Quảng Đông 5 5 14 1 0 0 2 4 1 3 0
  61 Thái Ứng Trung Quảng Tây 5 5 13 2 0 0 2 4 2 1 1
  61 Tần Hoa Chí Quảng Tây 5 5 13 2 0 0 2 4 2 1 1

 7. #17
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,269
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 5

  1 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 1 - 1 Triệu Tử Vũ Hà Nam


  11 Hà Bắc Lục Vĩ Thao 1 - 1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam


  4 Quảng Tây Lương Vận Long 0 - 2 Trình Minh Giang Tô


  10 Quảng Đông Trương Học Triều 2 - 0 Hứa Kha Vân Quảng Tây


  6 Giang Tô Tôn Dật Dương 2 - 0 Diêu Hồng Tân Hà Nam


  13 Tứ Xuyên Dương Huy 1 - 1 Chu Nghị Quảng Tây


  9 Chiết Giang Từ Hạo 1 - 1 Vương Khai Sĩ Sơn Tây


  15 Quảng Đông Thái Hữu Quảng 2 - 0 Lý Thấm ( Nữ ) Giang Tô


  12 Quảng Tây Hoàng Sĩ Thanh 1 - 1 Hoàng Học Khiêm Hongkong


  8 Hồ Nam Khương Hải Đào 2 - 0 Lâm Khánh Quảng Tây


  2 Quảng Tây Lâm Duy 2 - 0 Âu Chiếu Phương Quảng Tây


  19 Quảng Tây Vi Vũ Quang 1 - 1 Đàm Huy Quảng Tây


  18 Quảng Đông Thời Phượng Lan ( Nữ ) 0 - 2 Túc Thiểu Phong Nội Mông


  20 Hồ Bắc Lý Tiến 2 - 0 Trương Thân Hoằng Hồ Nam


  17 Nước Đức Tiết Hàm Đệ 0 - 2 Lục An Kinh Quảng Tây


 8. #18
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,269
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  KẾT QUẢ VÒNG 5
  Ngày 26/4/2019
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 8 1 - 1 8 Triệu Tử Vũ Hà Nam
  2 Quảng Tây Lâm Duy 7 2 - 0 7 Âu Chiếu Phương Quảng Tây
  3 Thiểm Tây Lý Tiểu Long 7 1 - 1 7 Hà Văn Triết Chiết Giang
  4 Quảng Tây Lương Vận Long 7 0 - 2 7 Trình Minh Giang Tô
  5 Macao Tào Nham Lỗi 7 0 - 2 7 Lý Thiểu Canh Hà Nam
  6 Giang Tô Tôn Dật Dương 7 2 - 0 7 Diêu Hồng Tân Hà Nam
  7 Thượng Hải Triệu Vĩ 6 2 - 0 6 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông
  8 Hồ Nam Khương Hải Đào 6 2 - 0 6 Lâm Khánh Quảng Tây
  9 Chiết Giang Từ Hạo 6 1 - 1 6 Vương Khai Sĩ Sơn Tây
  10 Quảng Đông Trương Học Triều 6 2 - 0 6 Hứa Kha Vân Quảng Tây
  11 Hà Bắc Lục Vĩ Thao 6 1 - 1 6 Vũ Tuấn Cường Hà Nam
  12 Quảng Tây Hoàng Sĩ Thanh 6 1 - 1 6 Hoàng Học Khiêm Hongkong
  13 Tứ Xuyên Dương Huy 6 1 - 1 6 Chu Nghị Quảng Tây
  14 Quảng Tây Hoàng Phi Hải 6 0 - 2 6 Vương Thanh Hồ Nam
  15 Quảng Đông Thái Hữu Quảng 6 2 - 0 6 Lý Thấm ( Nữ ) Giang Tô
  16 Quảng Tây Lâm Huy Vũ 6 1 - 1 6 Thẩm Nghị Hào Malaysia
  17 Nước Đức Tiết Hàm Đệ 6 0 - 2 6 Lục An Kinh Quảng Tây
  18 Quảng Đông Thời Phượng Lan ( Nữ ) 5 0 - 2 6 Túc Thiểu Phong Nội Mông
  19 Quảng Tây Vi Vũ Quang 5 1 - 1 5 Đàm Huy Quảng Tây
  20 Hồ Bắc Lý Tiến 5 2 - 0 5 Trương Thân Hoằng Hồ Nam
  21 Hồ Bắc Vương Hoa Chương 5 2 - 0 5 Thiệu Như Lăng Băng ( Nữ ) Giang Tô
  22 Quảng Tây Thái Ứng Trung 5 1 - 1 5 Lam Hướng Nông Quảng Tây
  23 Đài Bắc Quách Thắng Văn 5 2 - 0 5 Đào Đình Vũ ( Nữ ) Giang Tô
  24 Quảng Đông Hoàng Quang Dĩnh 5 1 - 1 5 Trần Phú Kiệt Sơn Đông
  25 Quảng Tây Vi Hải Đông 5 2 - 0 5 Vương Cương Quảng Tây
  26 Quảng Tây Tần Hoa Chí 5 0 - 2 5 Lê Đức Chí Quảng Đông
  27 Sơn Đông Lý Học Hạo 5 1 - 1 5 Trần Hồ Hải Quảng Tây
  28 Quảng Tây Nông Dũng 5 2 - 0 5 Đoạn Hâm Quảng Tây
  29 Quảng Tây Tô Vũ Cương 5 1 - 1 5 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây
  30 Quảng Tây Đặng Thiểu Mạnh 5 0 - 2 5 Lưu Tử Kiện Sơn Đông
  31 Quảng Tây Mạc Trụ Hiền 5 0 - 2 5 Tần Vinh Quảng Tây
  32 Quảng Tây Trương Hồng Bồi 4 2 - 0 4 Lâm Tiểu Phiền Quảng Đông
  33 Hồ Nam Lan Đông Lâm 4 2 - 0 4 Lưu Dương Tấn Quảng Tây
  34 Hồ Nam Dư Xán Tân 4 2 - 0 4 Trịnh Húc Minh Quý Châu
  35 Quảng Tây Trần Đạo Hồng 4 1 - 1 4 Lăng Hướng Nghị Quảng Tây
  36 Quảng Tây Chung Vinh Thu 4 0 - 2 4 Hoàng Thiết Quân Quảng Tây
  37 Quý Châu Hoàng Thiên Lộc 4 0 - 2 4 Tống Bỉnh Ngô Quảng Tây
  38 Vân Nam Trần Thông 4 0 - 2 4 Thái Quảng Bân Quảng Tây
  39 Quảng Tây Tào Kiến Bân 4 1 - 1 4 Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) Giang Tô
  40 Quảng Tây Lưu Hoán Quân 4 2 - 0 4 Lê Học Đông Vân Nam
  41 Quảng Tây Trần Nhã Luân 4 0 - 2 4 Triệu Điện Vũ Hà Bắc
  42 Sơn Đông Nhậm Phúc Tuấn 4 2 - 0 4 Lữ Quan Đạt Quảng Tây
  43 Quảng Tây Hoàng Khai Hằng 4 0 - 2 4 Lưu Vinh Kiến Quảng Tây
  44 Giang Tô Đổng Dục Nam ( Nữ ) 4 1 - 1 4 Dương Kiến Bình Hồ Bắc
  45 Quảng Tây Lương Phụ Thông 4 2 - 0 4 Liêu Khai Cơ Quảng Tây
  46 Nội Mông Dương Húc 4 2 - 0 4 Tôn Văn ( Nữ ) Vân Nam
  47 Quý Châu Giang Uân 4 2 - 0 4 Đàm Chương Quảng Tây
  48 Malaysia Phương Sĩ Kiệt 4 0 - 2 4 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc
  49 Quảng Tây Nhiêu Minh 4 1 - 1 4 Hoàng Hướng Huy Quảng Đông
  50 Quảng Tây Chu Trinh Thành 3 0 - 2 3 Bành Vĩnh Linh Quảng Tây
  51 Quảng Tây Hoàng Kiến Bằng 3 0 - 2 3 La Xuân Dương Liêu Ninh
  52 Quảng Tây Vi Lễ Sơn 3 0 - 2 3 Lưu Vân Đạt Hồ Nam
  53 Phúc Kiến Trần Đông Thăng 3 0 - 2 3 Tần Kình Tùng Quảng Tây
  54 Quảng Tây Lục Thiệu Lê 3 0 - 2 3 Ngô Dũng Tín Quảng Tây
  55 Quảng Tây Đường Trung Bình 3 0 - 2 3 Triệu Hâm Sơn Tây
  56 Quý Châu Khâu Thành Phú 3 0 - 2 3 Hạ Tiến Hồ Bắc
  57 Quảng Tây Hoàng Thiệu Ảnh 3 0 - 2 3 La Thế Quảng Tây
  58 Quảng Tây Hứa Dụ Tráng 3 1 - 1 3 La Vĩnh Bá Quảng Tây
  59 Quảng Đông Giản Gia Khang 3 0 - 2 3 Lộc Tiểu Binh Sơn Tây
  60 Quảng Tây Chu Võng 3 2 - 0 3 Lý Việt Xuyên ( Nữ ) Sơn Đông
  61 Sơn Đông Đái Hi Vịnh 2 1 - 1 2 Lâm Nhạc Phong Malaysia
  62 Quảng Tây Vi Vinh Quang 2 0 - 2 2 Lương Kiếm Lễ Quảng Tây
  63 Quảng Tây Hà Cách Tân 2 0 - 2 2 Nhan Tập Phát Quảng Tây
  64 Quảng Tây Lê Quốc Hồng 2 1 - 1 2 Ngũ Quang Hoa Vân Nam
  65 Quảng Tây Lục Hoa An 2 2 - 0 2 Trần Kiến Xương Quảng Tây
  66 Quảng Tây Phương Lương Du 2 2 - 0 2 Liêu Thiên Vân Quảng Tây
  67 Hồ Nam Tằng Hải Lượng 2 0 - 2 2 Ngũ Thùy Cao Quảng Tây
  68 Quảng Tây Đặng Khang Niên 2 2 - 0 2 Hoàng Vũ Phong Quảng Tây
  69 Quảng Tây Hoàng Châu Bình 2 0 - 2 2 Vi Hiển Tín Quảng Tây
  70 Quảng Tây Hồ Thiệu Vinh 2 2 - 0 2 Hoàng Thành Long Quảng Tây
  71 Quảng Tây Vương Vĩnh Hồng 2 2 - 0 2 Lý Xuân Huy Quảng Tây
  72 Quảng Tây Chu Đào 2 0 - 2 1 Sầm Phúc Hải Quảng Tây
  73 Quảng Tây Hoàng Kinh Đô 1 2 - 0 1 Trịnh Ngọc Đường Argentina
  74 Quảng Tây Đàm Mẫn Sinh 1 0 - 2 1 Dương Chí Dũng Quảng Tây
  75 Quảng Tây Lô Thụ Đống 1 2 - 0 1 Hoàng Xuân Kiện Quảng Tây
  76 Quảng Tây Chung Ân Thịnh 0 2 - 0 0 Thôi Thành Thụy Quảng Tây
  77 Malaysia Hà Khang Tuệ ( Nữ ) 0 2 - 0 0 Hoàng Đức Hải Quảng Tây

 9. #19
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,269
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 5
  (6 điểm trở lên)
  Ngày 26/4/2019
  1 Triệu Tử Vũ Hà Nam 9 9 34 4 0 0 3 5 4 1 0
  2 Lâm Duy Quảng Tây 9 9 33 4 0 0 2 5 4 1 0
  3 Lý Thiểu Canh Hà Nam 9 9 32 4 0 0 3 5 4 1 0
  4 Trình Minh Giang Tô 9 9 31 4 0 0 3 5 4 1 0
  5 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 9 9 30 4 0 0 2 5 4 1 0
  6 Tôn Dật Dương Giang Tô 9 9 27 4 0 0 2 5 4 1 0
  7 Hà Văn Triết Chiết Giang 8 8 37 3 0 0 3 5 3 2 0
  8 Trương Học Triều Quảng Đông 8 8 32 3 0 0 2 5 3 2 0
  9 Triệu Vĩ Thượng Hải 8 8 31 4 0 0 2 5 4 0 1
  10 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 8 8 31 3 0 0 2 5 3 2 0
  11 Vương Thanh Hồ Nam 8 8 29 4 0 0 3 5 4 0 1
  12 Túc Thiểu Phong Nội Mông 8 8 29 3 0 0 3 5 3 2 0
  13 Lục An Kinh Quảng Tây 8 8 28 3 0 0 3 5 3 2 0
  14 Khương Hải Đào Hồ Nam 8 8 26 4 0 0 2 5 4 0 1
  15 Thái Hữu Quảng Quảng Đông 8 8 25 3 0 0 2 5 3 2 0
  16 Âu Chiếu Phương Quảng Tây 7 7 33 3 0 0 3 5 3 1 1
  16 Diêu Hồng Tân Hà Nam 7 7 33 3 0 0 3 5 3 1 1
  18 Lương Vận Long Quảng Tây 7 7 32 3 0 0 2 5 3 1 1
  18 Tào Nham Lỗi Macao 7 7 32 3 0 0 2 5 3 1 1
  20 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây 7 7 32 2 0 0 2 5 2 3 0
  21 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 7 7 30 3 0 0 2 5 3 1 1
  21 Vương Hoa Chương Hồ Bắc 7 7 30 3 0 0 2 5 3 1 1
  23 Vương Khai Sĩ Sơn Tây 7 7 28 3 0 0 3 5 3 1 1
  23 Lê Đức Chí Quảng Đông 7 7 28 3 0 0 3 5 3 1 1
  25 Lý Tiến Hồ Bắc 7 7 28 3 0 0 2 5 3 1 1
  25 Quách Thắng Văn Đài Bắc 7 7 28 3 0 0 2 5 3 1 1
  25 Dương Huy Tứ Xuyên 7 7 28 3 0 0 2 5 3 1 1
  28 Từ Hạo Chiết Giang 7 7 28 2 0 0 2 5 2 3 0
  29 Thẩm Nghị Hào Malaysia 7 7 27 3 0 0 3 5 3 1 1
  30 Vi Hải Đông Quảng Tây 7 7 27 3 0 0 2 5 3 1 1
  31 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 7 7 27 2 0 0 3 5 2 3 0
  32 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 7 7 26 3 0 0 3 5 3 1 1
  33 Nông Dũng Quảng Tây 7 7 26 3 0 0 2 5 3 1 1
  34 Lâm Huy Vũ Quảng Tây 7 7 26 2 0 0 2 5 2 3 0
  35 Hoàng Học Khiêm Hongkong 7 7 25 3 0 0 3 5 3 1 1
  36 Tần Vinh Quảng Tây 7 7 24 2 0 0 3 5 2 3 0
  37 Chu Nghị Quảng Tây 7 7 20 3 0 0 3 5 3 1 1
  38 Tiết Hàm Đệ Nước Đức 6 6 35 3 0 0 2 5 3 0 2
  39 Lương Phụ Thông Quảng Tây 6 6 33 2 0 0 2 5 2 2 1
  40 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây 6 6 32 2 0 0 3 5 2 2 1
  41 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông 6 6 32 2 0 0 2 5 2 2 1
  41 Tô Vũ Cương Quảng Tây 6 6 32 2 0 0 2 5 2 2 1
  43 Hứa Kha Vân Quảng Tây 6 6 29 3 0 0 3 5 3 0 2
  44 Giang Uân Quý Châu 6 6 29 3 0 0 2 5 3 0 2
  45 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 6 6 29 2 0 0 3 5 2 2 1
  46 Vi Vũ Quang Quảng Tây 6 6 28 2 0 0 2 5 2 2 1
  46 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 6 6 28 2 0 0 2 5 2 2 1
  48 Dư Xán Tân Hồ Nam 6 6 27 3 0 0 2 5 3 0 2
  49 Trần Hồ Hải Quảng Tây 6 6 27 2 0 0 3 5 2 2 1
  50 Lý Học Hạo Sơn Đông 6 6 27 2 0 0 2 5 2 2 1
  50 Nhậm Phúc Tuấn Sơn Đông 6 6 27 2 0 0 2 5 2 2 1
  52 Lâm Khánh Quảng Tây 6 6 26 3 0 0 3 5 3 0 2
  52 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 6 6 26 3 0 0 3 5 3 0 2
  54 Lưu Hoán Quân Quảng Tây 6 6 26 3 0 0 2 5 3 0 2
  55 Đàm Huy Quảng Tây 6 6 26 2 0 0 3 5 2 2 1
  55 Lam Hướng Nông Quảng Tây 6 6 26 2 0 0 3 5 2 2 1
  57 Hoàng Thiết Quân Quảng Tây 6 6 25 3 0 0 3 5 3 0 2
  58 Hoàng Phi Hải Quảng Tây 6 6 25 3 0 0 2 5 3 0 2
  59 Thái Ứng Trung Quảng Tây 6 6 25 2 0 0 2 5 2 2 1
  60 Lý Thấm ( Nữ ) Giang Tô 6 6 24 3 0 0 3 5 3 0 2
  61 Trương Hồng Bồi Quảng Tây 6 6 24 2 0 1 3 5 2 2 1
  61 Tống Bỉnh Ngô Quảng Tây 6 6 24 2 0 1 3 5 2 2 1
  63 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc 6 6 23 3 0 0 3 5 3 0 2
  64 Thái Quảng Bân Quảng Tây 6 6 22 2 0 0 3 5 2 2 1
  65 Lan Đông Lâm Hồ Nam 6 6 21 3 0 0 2 5 3 0 2
  66 Dương Húc Nội Mông 6 6 20 3 0 0 2 5 3 0 2
  67 Lưu Vinh Kiến Quảng Tây 6 6 15 3 0 0 3 5 3 0 2

 10. #20
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,269
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 6

  2 Giang Tô Trình Minh 1 - 1 Lý Hàn Lâm Sơn Đông


  8 Hồ Bắc Lý Tiến 1 - 1 Lương Vận Long Quảng Tây


  1 Hà Nam Lý Thiểu Canh 1 - 1 Tôn Dật Dương Giang Tô


  7 Chiết Giang Hà Văn Triết 0 - 2 Triệu Vĩ Thượng Hải


  19 Quảng Tây Lại Hồng Cẩm 1 - 1 Từ Hạo Chiết Giang


  5 Quảng Tây Lục An Kinh 1 - 1 Lý Tiểu Long Thiểm Tây


  8 Sơn Đông Lưu Tử Kiện 2 - 0 Khương Hải Đào Hồ Nam


  20 Hồ Bắc Lưu Tông Trạch 2 - 0 Giang Uân Quý Châu


  11 Malaysia Thẩm Nghị Hào 2 - 0 Dương Huy Tứ Xuyên


  16 Quảng Tây Âu Chiếu Phương 0 - 2 Vương Hoa Chương Hồ Bắc


  6 Hồ Nam Vương Thanh 1 - 1 Trương Học Triều Quảng Đông


  15 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 1 - 1 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây


  3 Hà Nam Triệu Tử Vũ 2 - 0 Lâm Duy Quảng Tây


  14 Quảng Đông Lê Đức Chí 2 - 0 Quách Thắng Văn Đài Bắc


  9 Hà Nam Diêu Hồng Tân 2 - 0 Tào Nham Lỗi Macao"Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi" - Tượng Kỳ Quốc Tế Công Khai Tái Lần Thứ 2 Năm 2019
Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.