"Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi" - Tượng Kỳ Quốc Tế Công Khai Tái Lần Thứ 2 Năm 2019 - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 53
 1. #21
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,253
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  KẾT QUẢ VÒNG 6
  Ngày 26/4/2019
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Hà Nam Lý Thiểu Canh 9 1 - 1 9 Tôn Dật Dương Giang Tô
  2 Giang Tô Trình Minh 9 1 - 1 9 Lý Hàn Lâm Sơn Đông
  3 Hà Nam Triệu Tử Vũ 9 2 - 0 9 Lâm Duy Quảng Tây
  4 Nội Mông Túc Thiểu Phong 8 1 - 1 8 Thái Hữu Quảng Quảng Đông
  5 Quảng Tây Lục An Kinh 8 1 - 1 8 Lý Tiểu Long Thiểm Tây
  6 Hồ Nam Vương Thanh 8 1 - 1 8 Trương Học Triều Quảng Đông
  7 Chiết Giang Hà Văn Triết 8 0 - 2 8 Triệu Vĩ Thượng Hải
  8 Sơn Đông Lưu Tử Kiện 7 2 - 0 8 Khương Hải Đào Hồ Nam
  9 Hà Nam Diêu Hồng Tân 7 2 - 0 7 Tào Nham Lỗi Macao
  10 Quảng Tây Tần Vinh 7 1 - 1 7 Nông Dũng Quảng Tây
  11 Malaysia Thẩm Nghị Hào 7 2 - 0 7 Dương Huy Tứ Xuyên
  12 Quảng Tây Chu Nghị 7 1 - 1 7 Lâm Huy Vũ Quảng Tây
  13 Hongkong Hoàng Học Khiêm 7 2 - 0 7 Vi Hải Đông Quảng Tây
  14 Quảng Đông Lê Đức Chí 7 2 - 0 7 Quách Thắng Văn Đài Bắc
  15 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 7 1 - 1 7 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây
  16 Quảng Tây Âu Chiếu Phương 7 0 - 2 7 Vương Hoa Chương Hồ Bắc
  17 Sơn Tây Vương Khai Sĩ 7 0 - 2 7 Lục Vĩ Thao Hà Bắc
  18 Hồ Bắc Lý Tiến 7 1 - 1 7 Lương Vận Long Quảng Tây
  19 Quảng Tây Lại Hồng Cẩm 6 1 - 1 7 Từ Hạo Chiết Giang
  20 Hồ Bắc Lưu Tông Trạch 6 2 - 0 6 Giang Uân Quý Châu
  21 Giang Tô Lý Thấm ( Nữ ) 6 1 - 1 6 Dương Húc Nội Mông
  22 Quảng Tây Trần Hồ Hải 6 2 - 0 6 Lương Phụ Thông Quảng Tây
  23 Sơn Đông Trần Phú Kiệt 6 2 - 0 6 Tiết Hàm Đệ Nước Đức
  24 Quảng Tây Lưu Vinh Kiến 6 0 - 2 6 Nhậm Phúc Tuấn Sơn Đông
  25 Quảng Tây Lam Hướng Nông 6 0 - 2 6 Tô Vũ Cương Quảng Tây
  26 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 6 2 - 0 6 Lưu Hoán Quân Quảng Tây
  27 Quảng Tây Thái Quảng Bân 6 0 - 2 6 Lý Học Hạo Sơn Đông
  28 Quảng Tây Hứa Kha Vân 6 2 - 0 6 Hoàng Phi Hải Quảng Tây
  29 Quảng Tây Tống Bỉnh Ngô 6 0 - 2 6 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông
  30 Quảng Tây Hoàng Thiết Quân 6 2 - 0 6 Thái Ứng Trung Quảng Tây
  31 Quảng Tây Trương Hồng Bồi 6 1 - 1 6 Vi Vũ Quang Quảng Tây
  32 Quảng Tây Đàm Huy 6 0 - 2 6 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông
  33 Quảng Tây Lâm Khánh 6 2 - 0 6 Dư Xán Tân Hồ Nam
  34 Quảng Đông Hoàng Hướng Huy 5 2 - 0 6 Lan Đông Lâm Hồ Nam
  35 Quảng Tây Đoạn Hâm 5 0 - 2 5 Nhiêu Minh Quảng Tây
  36 Sơn Tây Lộc Tiểu Binh 5 0 - 2 5 Chu Võng Quảng Tây
  37 Hồ Bắc Dương Kiến Bình 5 2 - 0 5 Mạc Trụ Hiền Quảng Tây
  38 Quảng Tây La Thế 5 0 - 2 5 Đổng Dục Nam ( Nữ ) Giang Tô
  39 Quảng Tây Vương Cương 5 1 - 1 5 Đặng Thiểu Mạnh Quảng Tây
  40 Hồ Bắc Hạ Tiến 5 0 - 2 5 Tào Kiến Bân Quảng Tây
  41 Sơn Tây Triệu Hâm 5 0 - 2 5 Tần Hoa Chí Quảng Tây
  42 Quảng Tây Ngô Dũng Tín 5 1 - 1 5 Thời Phượng Lan ( Nữ ) Quảng Đông
  43 Giang Tô Đào Đình Vũ ( Nữ ) 5 1 - 1 5 Trần Đạo Hồng Quảng Tây
  44 Hồ Nam Lưu Vân Đạt 5 0 - 2 5 Tần Kình Tùng Quảng Tây
  45 Giang Tô Thiệu Như Lăng Băng ( Nữ ) 5 1 - 1 5 Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) Giang Tô
  46 Quảng Tây Bành Vĩnh Linh 5 0 - 2 5 La Xuân Dương Liêu Ninh
  47 Hồ Nam Trương Thân Hoằng 5 2 - 0 5 Lăng Hướng Nghị Quảng Tây
  48 Quảng Tây Vi Hiển Tín 4 2 - 0 4 Phương Sĩ Kiệt Malaysia
  49 Quảng Tây Ngũ Thùy Cao 4 1 - 1 4 Hứa Dụ Tráng Quảng Tây
  50 Quảng Tây La Vĩnh Bá 4 0 - 2 4 Vương Vĩnh Hồng Quảng Tây
  51 Quảng Tây Đàm Chương 4 2 - 0 4 Hoàng Khai Hằng Quảng Tây
  52 Vân Nam Tôn Văn ( Nữ ) 4 1 - 1 4 Trần Nhã Luân Quảng Tây
  53 Quảng Tây Liêu Khai Cơ 4 2 - 0 4 Hồ Thiệu Vinh Quảng Tây
  54 Quảng Tây Lữ Quan Đạt 4 1 - 1 4 Trần Thông Vân Nam
  55 Vân Nam Lê Học Đông 4 2 - 0 4 Đặng Khang Niên Quảng Tây
  56 Quảng Tây Nhan Tập Phát 4 0 - 2 4 Hoàng Thiên Lộc Quý Châu
  57 Quảng Tây Lương Kiếm Lễ 4 2 - 0 4 Phương Lương Du Quảng Tây
  58 Quý Châu Trịnh Húc Minh 4 2 - 0 4 Lục Hoa An Quảng Tây
  59 Quảng Đông Lâm Tiểu Phiền 4 0 - 2 4 Chung Vinh Thu Quảng Tây
  60 Sơn Đông Lý Việt Xuyên ( Nữ ) 3 2 - 0 4 Lưu Dương Tấn Quảng Tây
  61 Vân Nam Ngũ Quang Hoa 3 0 - 2 3 Lô Thụ Đống Quảng Tây
  62 Quảng Tây Dương Chí Dũng 3 0 - 2 3 Giản Gia Khang Quảng Đông
  63 Quảng Tây Sầm Phúc Hải 3 1 - 1 3 Hoàng Thiệu Ảnh Quảng Tây
  64 Malaysia Lâm Nhạc Phong 3 2 - 0 3 Khâu Thành Phú Quý Châu
  65 Quảng Tây Hoàng Kiến Bằng 3 0 - 2 3 Đường Trung Bình Quảng Tây
  66 Quảng Tây Chu Trinh Thành 3 0 - 2 3 Lục Thiệu Lê Quảng Tây
  67 Sơn Đông Đái Hi Vịnh 3 0 - 2 3 Lê Quốc Hồng Quảng Tây
  68 Phúc Kiến Trần Đông Thăng 3 1 - 1 3 Hoàng Kinh Đô Quảng Tây
  69 Quảng Tây Lý Xuân Huy 2 2 - 0 3 Vi Lễ Sơn Quảng Tây
  70 Quảng Tây Hoàng Thành Long 2 2 - 0 2 Hà Khang Tuệ ( Nữ ) Malaysia
  71 Quảng Tây Hoàng Vũ Phong 2 2 - 0 2 Chu Đào Quảng Tây
  72 Quảng Tây Liêu Thiên Vân 2 2 - 0 2 Chung Ân Thịnh Quảng Tây
  73 Quảng Tây Trần Kiến Xương 2 2 - 0 2 Hoàng Châu Bình Quảng Tây
  74 Quảng Tây Hà Cách Tân 2 0 - 2 2 Tằng Hải Lượng Hồ Nam
  75 Quảng Tây Hoàng Xuân Kiện 1 1 - 1 2 Vi Vinh Quang Quảng Tây
  76 Argentina Trịnh Ngọc Đường 1 0 - 2 1 Đàm Mẫn Sinh Quảng Tây
  77 Quảng Tây Hoàng Đức Hải 0 2 - 0 0 Thôi Thành Thụy Quảng Tây

 2. #22
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,253
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 6
  (7 điểm trở lên)
  Ngày 26/4/2019
  1 Triệu Tử Vũ Hà Nam 11 11 48 5 0 0 3 6 5 1 0
  2 Trình Minh Giang Tô 10 10 48 4 0 0 3 6 4 2 0
  3 Triệu Vĩ Thượng Hải 10 10 45 5 0 0 3 6 5 0 1
  4 Lý Thiểu Canh Hà Nam 10 10 45 4 0 0 3 6 4 2 0
  5 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 10 10 44 4 0 0 3 6 4 2 0
  6 Tôn Dật Dương Giang Tô 10 10 41 4 0 0 3 6 4 2 0
  7 Lâm Duy Quảng Tây 9 9 48 4 0 0 3 6 4 1 1
  7 Diêu Hồng Tân Hà Nam 9 9 48 4 0 0 3 6 4 1 1
  9 Trương Học Triều Quảng Đông 9 9 48 3 0 0 3 6 3 3 0
  10 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 9 9 44 3 0 0 3 6 3 3 0
  11 Túc Thiểu Phong Nội Mông 9 9 43 3 0 0 3 6 3 3 0
  12 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 9 9 42 4 0 0 3 6 4 1 1
  12 Vương Hoa Chương Hồ Bắc 9 9 42 4 0 0 3 6 4 1 1
  12 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 9 9 42 4 0 0 3 6 4 1 1
  15 Lê Đức Chí Quảng Đông 9 9 41 4 0 0 3 6 4 1 1
  16 Vương Thanh Hồ Nam 9 9 40 4 0 0 3 6 4 1 1
  17 Lục An Kinh Quảng Tây 9 9 40 3 0 0 3 6 3 3 0
  18 Thẩm Nghị Hào Malaysia 9 9 39 4 0 0 3 6 4 1 1
  19 Thái Hữu Quảng Quảng Đông 9 9 39 3 0 0 3 6 3 3 0
  20 Hoàng Học Khiêm Hongkong 9 9 38 4 0 0 3 6 4 1 1
  21 Hà Văn Triết Chiết Giang 8 8 51 3 0 0 3 6 3 2 1
  22 Lương Vận Long Quảng Tây 8 8 48 3 0 0 3 6 3 2 1
  23 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây 8 8 46 2 0 0 3 6 2 4 0
  24 Tô Vũ Cương Quảng Tây 8 8 44 3 0 0 3 6 3 2 1
  25 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 8 8 44 2 0 0 3 6 2 4 0
  26 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 8 8 43 3 0 0 3 6 3 2 1
  27 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông 8 8 42 3 0 0 3 6 3 2 1
  27 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 8 8 42 3 0 0 3 6 3 2 1
  27 Trần Hồ Hải Quảng Tây 8 8 42 3 0 0 3 6 3 2 1
  30 Lâm Huy Vũ Quảng Tây 8 8 42 2 0 0 3 6 2 4 0
  31 Khương Hải Đào Hồ Nam 8 8 39 4 0 0 3 6 4 0 2
  31 Hứa Kha Vân Quảng Tây 8 8 39 4 0 0 3 6 4 0 2
  33 Lý Học Hạo Sơn Đông 8 8 39 3 0 0 3 6 3 2 1
  33 Nhậm Phúc Tuấn Sơn Đông 8 8 39 3 0 0 3 6 3 2 1
  35 Lý Tiến Hồ Bắc 8 8 39 3 0 0 2 6 3 2 1
  36 Tần Vinh Quảng Tây 8 8 39 2 0 0 3 6 2 4 0
  37 Nông Dũng Quảng Tây 8 8 38 3 0 0 3 6 3 2 1
  38 Từ Hạo Chiết Giang 8 8 38 2 0 0 3 6 2 4 0
  39 Hoàng Thiết Quân Quảng Tây 8 8 37 4 0 0 3 6 4 0 2
  39 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 8 8 37 4 0 0 3 6 4 0 2
  41 Lâm Khánh Quảng Tây 8 8 34 4 0 0 3 6 4 0 2
  42 Chu Nghị Quảng Tây 8 8 34 3 0 0 3 6 3 2 1
  43 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc 8 8 32 4 0 0 3 6 4 0 2
  44 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây 7 7 48 2 0 0 3 6 2 3 1
  45 Tào Nham Lỗi Macao 7 7 47 3 0 0 3 6 3 1 2
  46 Âu Chiếu Phương Quảng Tây 7 7 44 3 0 0 3 6 3 1 2
  47 Vương Khai Sĩ Sơn Tây 7 7 42 3 0 0 3 6 3 1 2
  47 Quách Thắng Văn Đài Bắc 7 7 42 3 0 0 3 6 3 1 2
  49 Dương Huy Tứ Xuyên 7 7 41 3 0 0 3 6 3 1 2
  50 Trương Thân Hoằng Hồ Nam 7 7 40 3 0 0 3 6 3 1 2
  51 Vi Hải Đông Quảng Tây 7 7 39 3 0 0 3 6 3 1 2
  51 Dương Kiến Bình Hồ Bắc 7 7 39 3 0 0 3 6 3 1 2
  51 Đổng Dục Nam ( Nữ ) Giang Tô 7 7 39 3 0 0 3 6 3 1 2
  54 Vi Vũ Quang Quảng Tây 7 7 39 2 0 0 3 6 2 3 1
  55 Hoàng Hướng Huy Quảng Đông 7 7 37 2 0 0 3 6 2 3 1
  56 Tần Kình Tùng Quảng Tây 7 7 36 3 0 0 4 6 3 1 2
  57 Nhiêu Minh Quảng Tây 7 7 36 3 0 0 3 6 3 1 2
  58 Lý Thấm ( Nữ ) Giang Tô 7 7 34 3 0 0 3 6 3 1 2
  59 Tần Hoa Chí Quảng Tây 7 7 33 3 0 0 3 6 3 1 2
  59 Chu Võng Quảng Tây 7 7 33 3 0 0 3 6 3 1 2
  61 Trương Hồng Bồi Quảng Tây 7 7 33 2 0 0 3 6 2 3 1
  62 Tào Kiến Bân Quảng Tây 7 7 31 3 0 0 3 6 3 1 2
  63 Dương Húc Nội Mông 7 7 30 3 0 0 3 6 3 1 2
  64 La Xuân Dương Liêu Ninh 7 7 27 2 0 0 4 6 2 3 1

 3. #23
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,253
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 7

  9 Quảng Đông Thái Hữu Quảng 1 - 1 Diêu Hồng Tân Hà Nam


  14 Quảng Tây Lương Vận Long 2 - 0 Hứa Kha Vân Quảng Tây


  4 Quảng Đông Trương Học Triều 1 - 1 Lê Đức Chí Quảng Đông


  16 Quảng Đông Hoàng Quang Dĩnh 1 - 1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam


  11 Quảng Đông Hoàng Văn Tuấn 2 - 0 Lý Tiến Hồ Bắc


  13 Chiết Giang Từ Hạo 2 - 0 Lâm Khánh Quảng Tây


  18 Quảng Tây Lâm Huy Vũ 0 - 2 Hà Văn Triết Chiết Giang


  12 Hồ Nam Khương Hải Đào 2 - 0 Hoàng Thiết Quân Quảng Tây


  5 Quảng Tây Lâm Duy 1 - 1 Hoàng Học Khiêm Hongkong
 4. #24
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,253
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  KẾT QUẢ VÒNG 7
  Ngày 26/4/2019
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Giang Tô Tôn Dật Dương 10 2 - 0 11 Triệu Tử Vũ Hà Nam
  2 Thượng Hải Triệu Vĩ 10 1 - 1 10 Trình Minh Giang Tô
  3 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 10 0 - 2 10 Lý Thiểu Canh Hà Nam
  4 Quảng Đông Trương Học Triều 9 1 - 1 9 Lê Đức Chí Quảng Đông
  5 Quảng Tây Lâm Duy 9 1 - 1 9 Hoàng Học Khiêm Hongkong
  6 Thiểm Tây Lý Tiểu Long 9 0 - 2 9 Vương Thanh Hồ Nam
  7 Hà Bắc Lục Vĩ Thao 9 2 - 0 9 Thẩm Nghị Hào Malaysia
  8 Hồ Bắc Vương Hoa Chương 9 1 - 1 9 Lưu Tử Kiện Sơn Đông
  9 Quảng Đông Thái Hữu Quảng 9 1 - 1 9 Diêu Hồng Tân Hà Nam
  10 Quảng Tây Lục An Kinh 9 1 - 1 9 Túc Thiểu Phong Nội Mông
  11 Quảng Đông Hoàng Văn Tuấn 8 2 - 0 8 Lý Tiến Hồ Bắc
  12 Hồ Nam Khương Hải Đào 8 2 - 0 8 Hoàng Thiết Quân Quảng Tây
  13 Chiết Giang Từ Hạo 8 2 - 0 8 Lâm Khánh Quảng Tây
  14 Quảng Tây Lương Vận Long 8 2 - 0 8 Hứa Kha Vân Quảng Tây
  15 Quảng Tây Hoàng Sĩ Thanh 8 0 - 2 8 Triệu Điện Vũ Hà Bắc
  16 Quảng Đông Hoàng Quang Dĩnh 8 1 - 1 8 Vũ Tuấn Cường Hà Nam
  17 Quảng Tây Nông Dũng 8 0 - 2 8 Trần Phú Kiệt Sơn Đông
  18 Quảng Tây Lâm Huy Vũ 8 0 - 2 8 Hà Văn Triết Chiết Giang
  19 Sơn Đông Lý Học Hạo 8 2 - 0 8 Chu Nghị Quảng Tây
  20 Quảng Tây Tô Vũ Cương 8 1 - 1 8 Trần Hồ Hải Quảng Tây
  21 Sơn Đông Nhậm Phúc Tuấn 8 0 - 2 8 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc
  22 Liêu Ninh La Xuân Dương 7 1 - 1 8 Tần Vinh Quảng Tây
  23 Quảng Tây Tần Kình Tùng 7 2 - 0 7 Trương Hồng Bồi Quảng Tây
  24 Quảng Tây Vi Vũ Quang 7 1 - 1 7 Vương Khai Sĩ Sơn Tây
  25 Đài Bắc Quách Thắng Văn 7 0 - 2 7 Trương Thân Hoằng Hồ Nam
  26 Quảng Tây Vi Hải Đông 7 2 - 0 7 Âu Chiếu Phương Quảng Tây
  27 Tứ Xuyên Dương Huy 7 2 - 0 7 Lý Thấm ( Nữ ) Giang Tô
  28 Quảng Tây Tần Hoa Chí 7 0 - 2 7 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây
  29 Quảng Tây Tào Kiến Bân 7 0 - 2 7 Dương Kiến Bình Hồ Bắc
  30 Macao Tào Nham Lỗi 7 2 - 0 7 Hoàng Hướng Huy Quảng Đông
  31 Quảng Tây Chu Võng 7 0 - 2 7 Đổng Dục Nam ( Nữ ) Giang Tô
  32 Nội Mông Dương Húc 7 2 - 0 7 Nhiêu Minh Quảng Tây
  33 Giang Tô Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) 6 2 - 0 6 Trịnh Húc Minh Quý Châu
  34 Hồ Nam Lan Đông Lâm 6 1 - 1 6 Lương Kiếm Lễ Quảng Tây
  35 Quảng Tây Trần Đạo Hồng 6 0 - 2 6 Đàm Huy Quảng Tây
  36 Quảng Đông Thời Phượng Lan ( Nữ ) 6 1 - 1 6 Tống Bỉnh Ngô Quảng Tây
  37 Hồ Nam Dư Xán Tân 6 1 - 1 6 Thiệu Như Lăng Băng ( Nữ ) Giang Tô
  38 Quảng Tây Chung Vinh Thu 6 2 - 0 6 Thái Quảng Bân Quảng Tây
  39 Quảng Tây Thái Ứng Trung 6 2 - 0 6 Lê Học Đông Vân Nam
  40 Quý Châu Hoàng Thiên Lộc 6 0 - 2 6 Lam Hướng Nông Quảng Tây
  41 Quảng Tây Hoàng Phi Hải 6 1 - 1 6 Đào Đình Vũ ( Nữ ) Giang Tô
  42 Quảng Tây Lưu Hoán Quân 6 2 - 0 6 Ngô Dũng Tín Quảng Tây
  43 Quảng Tây Đặng Thiểu Mạnh 6 2 - 0 6 Lưu Vinh Kiến Quảng Tây
  44 Nước Đức Tiết Hàm Đệ 6 2 - 0 6 Vi Hiển Tín Quảng Tây
  45 Quảng Tây Vương Vĩnh Hồng 6 0 - 2 6 Vương Cương Quảng Tây
  46 Quý Châu Giang Uân 6 2 - 0 6 Liêu Khai Cơ Quảng Tây
  47 Quảng Tây Lương Phụ Thông 6 1 - 1 6 Đàm Chương Quảng Tây
  48 Quảng Tây Lăng Hướng Nghị 5 2 - 0 5 Lâm Nhạc Phong Malaysia
  49 Quảng Tây Lục Thiệu Lê 5 0 - 2 5 Bành Vĩnh Linh Quảng Tây
  50 Quảng Tây Lê Quốc Hồng 5 0 - 2 5 Lưu Vân Đạt Hồ Nam
  51 Quảng Tây Đường Trung Bình 5 2 - 0 5 Lữ Quan Đạt Quảng Tây
  52 Vân Nam Trần Thông 5 2 - 0 5 Triệu Hâm Sơn Tây
  53 Quảng Tây Trần Nhã Luân 5 0 - 2 5 Hạ Tiến Hồ Bắc
  54 Quảng Tây Hứa Dụ Tráng 5 2 - 0 5 La Thế Quảng Tây
  55 Quảng Đông Giản Gia Khang 5 1 - 1 5 Tôn Văn ( Nữ ) Vân Nam
  56 Quảng Tây Mạc Trụ Hiền 5 2 - 0 5 Lộc Tiểu Binh Sơn Tây
  57 Quảng Tây Lô Thụ Đống 5 0 - 2 5 Đoạn Hâm Quảng Tây
  58 Sơn Đông Lý Việt Xuyên ( Nữ ) 5 1 - 1 5 Ngũ Thùy Cao Quảng Tây
  59 Quảng Tây Lưu Dương Tấn 4 2 - 0 4 Trần Đông Thăng Phúc Kiến
  60 Quảng Tây Hoàng Kinh Đô 4 1 - 1 4 Lâm Tiểu Phiền Quảng Đông
  61 Quảng Tây Lục Hoa An 4 2 - 0 4 Sầm Phúc Hải Quảng Tây
  62 Quảng Tây Phương Lương Du 4 2 - 0 4 Nhan Tập Phát Quảng Tây
  63 Hồ Nam Tằng Hải Lượng 4 2 - 0 4 Hoàng Thành Long Quảng Tây
  64 Quảng Tây Đặng Khang Niên 4 0 - 2 4 Trần Kiến Xương Quảng Tây
  65 Quảng Tây Hồ Thiệu Vinh 4 0 - 2 4 La Vĩnh Bá Quảng Tây
  66 Malaysia Phương Sĩ Kiệt 4 0 - 2 4 Liêu Thiên Vân Quảng Tây
  67 Quảng Tây Hoàng Thiệu Ảnh 4 0 - 2 4 Lý Xuân Huy Quảng Tây
  68 Quảng Tây Hoàng Khai Hằng 4 2 - 0 4 Hoàng Vũ Phong Quảng Tây
  69 Quảng Tây Vi Vinh Quang 3 1 - 1 3 Đái Hi Vịnh Sơn Đông
  70 Quý Châu Khâu Thành Phú 3 1 - 1 3 Chu Trinh Thành Quảng Tây
  71 Quảng Tây Vi Lễ Sơn 3 0 - 2 3 Hoàng Kiến Bằng Quảng Tây
  72 Quảng Tây Đàm Mẫn Sinh 3 0 - 2 3 Ngũ Quang Hoa Vân Nam
  73 Quảng Tây Hoàng Châu Bình 2 0 - 2 3 Dương Chí Dũng Quảng Tây
  74 Quảng Tây Chung Ân Thịnh 2 0 - 2 2 Hà Cách Tân Quảng Tây
  75 Quảng Tây Hoàng Xuân Kiện 2 0 - 2 2 Hoàng Đức Hải Quảng Tây
  76 Malaysia Hà Khang Tuệ ( Nữ ) 2 0 - 2 2 Chu Đào Quảng Tây
  77 Quảng Tây Thôi Thành Thụy 0 1 - 1 1 Trịnh Ngọc Đường Argentina

 5. #25
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,253
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 7
  (8 điểm trở lên)
  Ngày 26/4/2019
  1 Lý Thiểu Canh Hà Nam 12 12 65 0 5 4 4 7 5 2 0
  2 Tôn Dật Dương Giang Tô 12 12 61 0 5 2 3 7 5 2 0
  3 Trình Minh Giang Tô 11 11 67 0 4 3 4 7 4 3 0
  4 Triệu Tử Vũ Hà Nam 11 11 64 2 5 2 4 7 5 1 1
  5 Triệu Vĩ Thượng Hải 11 11 64 0 5 2 3 7 5 1 1
  6 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 11 11 60 0 5 3 3 7 5 1 1
  7 Vương Thanh Hồ Nam 11 11 56 0 5 4 4 7 5 1 1
  8 Diêu Hồng Tân Hà Nam 10 10 65 0 4 2 4 7 4 2 1
  9 Trương Học Triều Quảng Đông 10 10 65 0 3 1 3 7 3 4 0
  10 Hà Văn Triết Chiết Giang 10 10 63 0 4 2 4 7 4 2 1
  11 Lâm Duy Quảng Tây 10 10 63 0 4 1 3 7 4 2 1
  12 Lương Vận Long Quảng Tây 10 10 62 0 4 1 3 7 4 2 1
  13 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 10 10 61 0 4 2 3 7 4 2 1
  14 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 10 10 59 0 4 3 4 7 4 2 1
  15 Túc Thiểu Phong Nội Mông 10 10 59 0 3 1 4 7 3 4 0
  16 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 10 10 58 0 4 1 4 7 4 2 1
  17 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông 10 10 57 0 4 2 3 7 4 2 1
  17 Vương Hoa Chương Hồ Bắc 10 10 57 0 4 2 3 7 4 2 1
  19 Lục An Kinh Quảng Tây 10 10 56 0 3 3 3 7 3 4 0
  20 Khương Hải Đào Hồ Nam 10 10 55 0 5 2 3 7 5 0 2
  21 Lê Đức Chí Quảng Đông 10 10 54 0 4 3 4 7 4 2 1
  22 Lý Học Hạo Sơn Đông 10 10 54 0 4 2 3 7 4 2 1
  23 Từ Hạo Chiết Giang 10 10 54 0 3 1 3 7 3 4 0
  24 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 10 10 53 0 5 3 4 7 5 0 2
  25 Hoàng Học Khiêm Hongkong 10 10 53 0 4 2 4 7 4 2 1
  26 Thái Hữu Quảng Quảng Đông 10 10 51 0 3 0 3 7 3 4 0
  27 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc 10 10 47 0 5 3 4 7 5 0 2
  28 Tào Nham Lỗi Macao 9 9 65 0 4 1 3 7 4 1 2
  29 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 9 9 63 0 3 1 3 7 3 3 1
  30 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây 9 9 62 0 3 2 4 7 3 3 1
  31 Tô Vũ Cương Quảng Tây 9 9 61 0 3 1 3 7 3 3 1
  32 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 9 9 60 0 2 1 4 7 2 5 0
  33 Trần Hồ Hải Quảng Tây 9 9 59 0 3 1 4 7 3 3 1
  34 Thẩm Nghị Hào Malaysia 9 9 57 0 4 2 4 7 4 1 2
  35 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 9 9 56 0 3 2 3 7 3 3 1
  36 Dương Kiến Bình Hồ Bắc 9 9 53 0 4 2 4 7 4 1 2
  37 Tần Vinh Quảng Tây 9 9 53 0 2 1 4 7 2 5 0
  38 Trương Thân Hoằng Hồ Nam 9 9 52 0 4 3 4 7 4 1 2
  38 Tần Kình Tùng Quảng Tây 9 9 52 0 4 3 4 7 4 1 2
  40 Đổng Dục Nam ( Nữ ) Giang Tô 9 9 52 0 4 2 4 7 4 1 2
  41 Dương Huy Tứ Xuyên 9 9 52 0 4 2 3 7 4 1 2
  42 Vi Hải Đông Quảng Tây 9 9 52 0 4 0 3 7 4 1 2
  43 Dương Húc Nội Mông 9 9 41 0 4 1 3 7 4 1 2
  44 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây 8 8 62 0 2 1 3 7 2 4 1
  45 Lý Tiến Hồ Bắc 8 8 61 0 3 0 3 7 3 2 2
  46 Tiết Hàm Đệ Nước Đức 8 8 60 0 4 2 3 7 4 0 3
  47 Lâm Huy Vũ Quảng Tây 8 8 58 0 2 1 3 7 2 4 1
  48 Vương Khai Sĩ Sơn Tây 8 8 57 0 3 1 4 7 3 2 2
  49 Giang Uân Quý Châu 8 8 56 0 4 1 3 7 4 0 3
  50 Vương Cương Quảng Tây 8 8 55 1 2 2 4 7 2 4 1
  51 Đặng Thiểu Mạnh Quảng Tây 8 8 55 1 2 0 3 7 2 4 1
  52 Hứa Kha Vân Quảng Tây 8 8 54 0 4 1 4 7 4 0 3
  53 Nông Dũng Quảng Tây 8 8 54 0 3 1 3 7 3 2 2
  54 Vi Vũ Quang Quảng Tây 8 8 54 0 2 2 3 7 2 4 1
  55 Hoàng Thiết Quân Quảng Tây 8 8 53 0 4 2 4 7 4 0 3
  56 Lưu Hoán Quân Quảng Tây 8 8 53 0 4 1 3 7 4 0 3
  57 Thái Ứng Trung Quảng Tây 8 8 53 0 3 2 3 7 3 2 2
  58 Nhậm Phúc Tuấn Sơn Đông 8 8 53 0 3 1 3 7 3 2 2
  59 Lâm Khánh Quảng Tây 8 8 52 0 4 1 4 7 4 0 3
  60 Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) Giang Tô 8 8 51 0 2 1 4 7 2 4 1
  61 Lam Hướng Nông Quảng Tây 8 8 50 0 3 2 4 7 3 2 2
  62 Đàm Huy Quảng Tây 8 8 50 0 3 1 4 7 3 2 2
  62 Chu Nghị Quảng Tây 8 8 50 0 3 1 4 7 3 2 2
  64 La Xuân Dương Liêu Ninh 8 8 46 0 2 2 4 7 2 4 1
  65 Chung Vinh Thu Quảng Tây 8 8 43 0 4 2 3 7 4 0 3

 6. #26
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,253
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 8

  2 Hà Nam Lý Thiểu Canh 1 - 1 Lục Vĩ Thao Hà Bắc


  3 Giang Tô Trình Minh 1 - 1 Triệu Tử Vũ Hà Nam


  7 Hồ Bắc Lưu Tông Trạch 1 - 1 Lý Học Hạo Sơn Đông


  5 Hà Nam Diêu Hồng Tân 0 - 2 Lục An Kinh Quảng Tây


  4 Nội Mông Túc Thiểu Phong 0 - 2 Triệu Vĩ Thượng Hải


  12 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 0 - 2 Trương Học Triều Quảng Đông


  6 Sơn Đông Lưu Tử Kiện 2 - 0 Lý Hàn Lâm Sơn Đông


  16 Quảng Tây Lại Hồng Cẩm 0 - 2 Tào Nham Lỗi Macao


  18 Quảng Tây Trần Hồ Hải 0 - 2 Dương Huy Tứ Xuyên


  9 Quảng Đông Lê Đức Chí 2 - 0 Vương Hoa Chương Hồ Bắc


  11 Sơn Đông Trần Phú Kiệt 2 - 0 Lâm Duy Quảng Tây
 7. #27
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,253
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 8

  20 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 1 - 1 Lý Tiểu Long Thiểm Tây


  14 Giang Tô Đổng Dục Nam ( Nữ ) 1 - 1 Từ Hạo Chiết Giang


  17 Malaysia Thẩm Nghị Hào 2 - 0 Tô Vũ Cương Quảng Tây


  19 Hồ Bắc Dương Kiến Bình 1 - 1 Vi Hải Đông Quảng Tây


  1 Hồ Nam Vương Thanh 2 - 0 Tôn Dật Dương Giang Tô


  10 Chiết Giang Hà Văn Triết 2 - 0 Lương Vận Long Quảng Tây


  15 Quảng Tây Tần Vinh 2 - 0 Dương Húc Nội Mông


  13 Hồ Nam Khương Hải Đào 0 - 2 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông


  8 Hongkong Hoàng Học Khiêm 1 - 1 Thái Hữu Quảng Quảng Đông
 8. #28
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,253
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  KẾT QUẢ VÒNG 8
  Ngày 26/4/2019
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Hồ Nam Vương Thanh 11 2 - 0 12 Tôn Dật Dương Giang Tô
  2 Hà Nam Lý Thiểu Canh 12 1 - 1 11 Lục Vĩ Thao Hà Bắc
  3 Giang Tô Trình Minh 11 1 - 1 11 Triệu Tử Vũ Hà Nam
  4 Nội Mông Túc Thiểu Phong 10 0 - 2 11 Triệu Vĩ Thượng Hải
  5 Hà Nam Diêu Hồng Tân 10 0 - 2 10 Lục An Kinh Quảng Tây
  6 Sơn Đông Lưu Tử Kiện 10 2 - 0 10 Lý Hàn Lâm Sơn Đông
  7 Hồ Bắc Lưu Tông Trạch 10 1 - 1 10 Lý Học Hạo Sơn Đông
  8 Hongkong Hoàng Học Khiêm 10 1 - 1 10 Thái Hữu Quảng Quảng Đông
  9 Quảng Đông Lê Đức Chí 10 2 - 0 10 Vương Hoa Chương Hồ Bắc
  10 Chiết Giang Hà Văn Triết 10 2 - 0 10 Lương Vận Long Quảng Tây
  11 Sơn Đông Trần Phú Kiệt 10 2 - 0 10 Lâm Duy Quảng Tây
  12 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 10 0 - 2 10 Trương Học Triều Quảng Đông
  13 Hồ Nam Khương Hải Đào 10 0 - 2 10 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông
  14 Giang Tô Đổng Dục Nam ( Nữ ) 9 1 - 1 10 Từ Hạo Chiết Giang
  15 Quảng Tây Tần Vinh 9 2 - 0 9 Dương Húc Nội Mông
  16 Quảng Tây Lại Hồng Cẩm 9 0 - 2 9 Tào Nham Lỗi Macao
  17 Malaysia Thẩm Nghị Hào 9 2 - 0 9 Tô Vũ Cương Quảng Tây
  18 Quảng Tây Trần Hồ Hải 9 0 - 2 9 Dương Huy Tứ Xuyên
  19 Hồ Bắc Dương Kiến Bình 9 1 - 1 9 Vi Hải Đông Quảng Tây
  20 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 9 1 - 1 9 Lý Tiểu Long Thiểm Tây
  21 Quảng Tây Tần Kình Tùng 9 0 - 2 9 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông
  22 Hồ Nam Trương Thân Hoằng 9 2 - 0 8 Giang Uân Quý Châu
  23 Quảng Tây Chu Nghị 8 2 - 0 8 Nhậm Phúc Tuấn Sơn Đông
  24 Quảng Tây Vương Cương 8 0 - 2 8 Tiết Hàm Đệ Nước Đức
  25 Quảng Tây Lam Hướng Nông 8 1 - 1 8 Đặng Thiểu Mạnh Quảng Tây
  26 Giang Tô Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) 8 2 - 0 8 Lưu Hoán Quân Quảng Tây
  27 Liêu Ninh La Xuân Dương 8 2 - 0 8 Nông Dũng Quảng Tây
  28 Quảng Tây Hứa Kha Vân 8 0 - 2 8 Lâm Huy Vũ Quảng Tây
  29 Sơn Tây Vương Khai Sĩ 8 0 - 2 8 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây
  30 Quảng Tây Đàm Huy 8 1 - 1 8 Thái Ứng Trung Quảng Tây
  31 Quảng Tây Lâm Khánh 8 1 - 1 8 Chung Vinh Thu Quảng Tây
  32 Quảng Tây Hoàng Thiết Quân 8 1 - 1 8 Lý Tiến Hồ Bắc
  33 Quảng Tây Nhiêu Minh 7 2 - 0 8 Vi Vũ Quang Quảng Tây
  34 Quảng Đông Hoàng Hướng Huy 7 0 - 2 7 Lương Phụ Thông Quảng Tây
  35 Giang Tô Lý Thấm ( Nữ ) 7 2 - 0 7 Mạc Trụ Hiền Quảng Tây
  36 Quảng Tây Đoạn Hâm 7 0 - 2 7 Chu Võng Quảng Tây
  37 Quảng Tây Đàm Chương 7 0 - 2 7 Hứa Dụ Tráng Quảng Tây
  38 Quảng Tây Âu Chiếu Phương 7 2 - 0 7 Tào Kiến Bân Quảng Tây
  39 Hồ Bắc Hạ Tiến 7 2 - 0 7 Trần Thông Vân Nam
  40 Hồ Nam Lưu Vân Đạt 7 2 - 0 7 Hoàng Phi Hải Quảng Tây
  41 Giang Tô Đào Đình Vũ ( Nữ ) 7 0 - 2 7 Tần Hoa Chí Quảng Tây
  42 Giang Tô Thiệu Như Lăng Băng ( Nữ ) 7 0 - 2 7 Đường Trung Bình Quảng Tây
  43 Quảng Tây Bành Vĩnh Linh 7 0 - 2 7 Quách Thắng Văn Đài Bắc
  44 Quảng Tây Tống Bỉnh Ngô 7 0 - 2 7 Dư Xán Tân Hồ Nam
  45 Quảng Tây Lương Kiếm Lễ 7 1 - 1 7 Thời Phượng Lan ( Nữ ) Quảng Đông
  46 Quảng Tây Trương Hồng Bồi 7 1 - 1 7 Lan Đông Lâm Hồ Nam
  47 Quảng Tây Lăng Hướng Nghị 7 1 - 1 6 Lý Việt Xuyên ( Nữ ) Sơn Đông
  48 Quảng Tây Ngũ Thùy Cao 6 0 - 2 6 Giản Gia Khang Quảng Đông
  49 Vân Nam Tôn Văn ( Nữ ) 6 0 - 2 6 Vương Vĩnh Hồng Quảng Tây
  50 Quảng Tây Liêu Thiên Vân 6 2 - 0 6 Hoàng Thiên Lộc Quý Châu
  51 Quảng Tây Lý Xuân Huy 6 0 - 2 6 Hoàng Khai Hằng Quảng Tây
  52 Quảng Tây La Vĩnh Bá 6 0 - 2 6 Tằng Hải Lượng Hồ Nam
  53 Quảng Tây Liêu Khai Cơ 6 0 - 2 6 Phương Lương Du Quảng Tây
  54 Quảng Tây Vi Hiển Tín 6 0 - 2 6 Lục Hoa An Quảng Tây
  55 Quảng Tây Lưu Vinh Kiến 6 0 - 2 6 Trần Đạo Hồng Quảng Tây
  56 Quảng Tây Ngô Dũng Tín 6 0 - 2 6 Lưu Dương Tấn Quảng Tây
  57 Quảng Tây Trần Kiến Xương 6 2 - 0 6 Lê Học Đông Vân Nam
  58 Quảng Tây Thái Quảng Bân 6 2 - 0 6 Trịnh Húc Minh Quý Châu
  59 Sơn Tây Lộc Tiểu Binh 5 0 - 2 5 Lô Thụ Đống Quảng Tây
  60 Quảng Tây La Thế 5 2 - 0 5 Trần Nhã Luân Quảng Tây
  61 Sơn Tây Triệu Hâm 5 2 - 0 5 Lục Thiệu Lê Quảng Tây
  62 Quảng Tây Lữ Quan Đạt 5 0 - 2 5 Lê Quốc Hồng Quảng Tây
  63 Vân Nam Ngũ Quang Hoa 5 0 - 2 5 Lâm Tiểu Phiền Quảng Đông
  64 Quảng Tây Dương Chí Dũng 5 2 - 0 5 Hoàng Kinh Đô Quảng Tây
  65 Malaysia Lâm Nhạc Phong 5 0 - 2 5 Hoàng Kiến Bằng Quảng Tây
  66 Quảng Tây Chu Đào 4 2 - 0 4 Hoàng Thiệu Ảnh Quảng Tây
  67 Quảng Tây Hoàng Vũ Phong 4 1 - 1 4 Hoàng Đức Hải Quảng Tây
  68 Quảng Tây Hoàng Thành Long 4 0 - 2 4 Phương Sĩ Kiệt Malaysia
  69 Quảng Tây Nhan Tập Phát 4 1 - 1 4 Khâu Thành Phú Quý Châu
  70 Quảng Tây Sầm Phúc Hải 4 2 - 0 4 Hồ Thiệu Vinh Quảng Tây
  71 Quảng Tây Chu Trinh Thành 4 0 - 2 4 Đặng Khang Niên Quảng Tây
  72 Sơn Đông Đái Hi Vịnh 4 2 - 0 4 Trần Đông Thăng Phúc Kiến
  73 Quảng Tây Hà Cách Tân 4 2 - 0 4 Vi Vinh Quang Quảng Tây
  74 Quảng Tây Đàm Mẫn Sinh 3 1 - 1 3 Vi Lễ Sơn Quảng Tây
  75 Argentina Trịnh Ngọc Đường 2 2 - 0 2 Hoàng Xuân Kiện Quảng Tây
  76 Quảng Tây Chung Ân Thịnh 2 2 - 0 2 Hà Khang Tuệ ( Nữ ) Malaysia
  77 Quảng Tây Thôi Thành Thụy 1 0 - 2 2 Hoàng Châu Bình Quảng Tây

 9. #29
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,253
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 8
  (9 điểm trở lên)
  Ngày 26/4/2019
  1 Triệu Vĩ Thượng Hải 13 13 83 0 6 3 4 8 6 1 1
  2 Lý Thiểu Canh Hà Nam 13 13 81 0 5 4 4 8 5 3 0
  3 Vương Thanh Hồ Nam 13 13 73 0 6 4 4 8 6 1 1
  4 Trương Học Triều Quảng Đông 12 12 85 0 4 2 4 8 4 4 0
  5 Triệu Tử Vũ Hà Nam 12 12 82 0 5 2 5 8 5 2 1
  6 Hà Văn Triết Chiết Giang 12 12 82 0 5 2 4 8 5 2 1
  7 Trình Minh Giang Tô 12 12 82 0 4 3 4 8 4 4 0
  8 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 12 12 81 0 5 3 4 8 5 2 1
  9 Tôn Dật Dương Giang Tô 12 12 81 0 5 2 4 8 5 2 1
  10 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 12 12 79 0 5 1 4 8 5 2 1
  11 Lục An Kinh Quảng Tây 12 12 75 0 4 4 4 8 4 4 0
  12 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông 12 12 74 0 5 3 4 8 5 2 1
  12 Lê Đức Chí Quảng Đông 12 12 74 0 5 3 4 8 5 2 1
  14 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 12 12 73 0 5 3 4 8 5 2 1
  15 Tào Nham Lỗi Macao 11 11 79 0 5 2 4 8 5 1 2
  16 Thẩm Nghị Hào Malaysia 11 11 77 0 5 2 4 8 5 1 2
  17 Dương Huy Tứ Xuyên 11 11 73 0 5 3 4 8 5 1 2
  18 Lý Học Hạo Sơn Đông 11 11 73 0 4 2 4 8 4 3 1
  19 Từ Hạo Chiết Giang 11 11 71 0 3 1 4 8 3 5 0
  20 Hoàng Học Khiêm Hongkong 11 11 70 0 4 2 4 8 4 3 1
  21 Trương Thân Hoằng Hồ Nam 11 11 69 0 5 3 4 8 5 1 2
  22 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 11 11 68 0 4 3 4 8 4 3 1
  23 Tần Vinh Quảng Tây 11 11 68 0 3 1 4 8 3 5 0
  24 Thái Hữu Quảng Quảng Đông 11 11 68 0 3 0 4 8 3 5 0
  25 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc 11 11 66 0 5 3 4 8 5 1 2
  26 Diêu Hồng Tân Hà Nam 10 10 86 0 4 2 4 8 4 2 2
  27 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 10 10 85 0 3 1 4 8 3 4 1
  28 Lâm Duy Quảng Tây 10 10 81 0 4 1 4 8 4 2 2
  29 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 10 10 81 0 2 1 4 8 2 6 0
  30 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 10 10 80 0 4 2 4 8 4 2 2
  31 Túc Thiểu Phong Nội Mông 10 10 80 0 3 1 4 8 3 4 1
  32 Lương Vận Long Quảng Tây 10 10 79 0 4 1 4 8 4 2 2
  33 Tiết Hàm Đệ Nước Đức 10 10 78 0 5 3 4 8 5 0 3
  34 Khương Hải Đào Hồ Nam 10 10 78 0 5 2 3 8 5 0 3
  35 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây 10 10 78 0 3 2 4 8 3 4 1
  36 Vương Hoa Chương Hồ Bắc 10 10 77 0 4 2 4 8 4 2 2
  37 Lâm Huy Vũ Quảng Tây 10 10 74 0 3 2 4 8 3 4 1
  38 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 10 10 73 0 5 3 4 8 5 0 3
  39 Đổng Dục Nam ( Nữ ) Giang Tô 10 10 71 0 4 2 4 8 4 2 2
  40 Vi Hải Đông Quảng Tây 10 10 69 0 4 0 4 8 4 2 2
  41 Dương Kiến Bình Hồ Bắc 10 10 68 0 4 2 4 8 4 2 2
  42 Chu Nghị Quảng Tây 10 10 66 0 4 1 4 8 4 2 2
  43 Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) Giang Tô 10 10 64 0 3 1 4 8 3 4 1
  44 La Xuân Dương Liêu Ninh 10 10 62 0 3 2 4 8 3 4 1
  45 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây 9 9 80 0 3 2 4 8 3 3 2
  46 Lý Tiến Hồ Bắc 9 9 80 0 3 0 4 8 3 3 2
  47 Trần Hồ Hải Quảng Tây 9 9 79 0 3 1 4 8 3 3 2
  48 Tô Vũ Cương Quảng Tây 9 9 77 0 3 1 4 8 3 3 2
  49 Âu Chiếu Phương Quảng Tây 9 9 73 0 4 2 4 8 4 1 3
  50 Quách Thắng Văn Đài Bắc 9 9 71 0 4 2 4 8 4 1 3
  51 Lương Phụ Thông Quảng Tây 9 9 71 0 3 1 4 8 3 3 2
  52 Hoàng Thiết Quân Quảng Tây 9 9 70 0 4 2 4 8 4 1 3
  53 Lâm Khánh Quảng Tây 9 9 70 0 4 1 4 8 4 1 3
  54 Đặng Thiểu Mạnh Quảng Tây 9 9 70 0 2 0 4 8 2 5 1
  55 Tần Kình Tùng Quảng Tây 9 9 69 0 4 3 4 8 4 1 3
  56 Đàm Huy Quảng Tây 9 9 67 0 3 1 4 8 3 3 2
  57 Thái Ứng Trung Quảng Tây 9 9 66 1 3 2 4 8 3 3 2
  57 Lam Hướng Nông Quảng Tây 9 9 66 1 3 2 4 8 3 3 2
  59 Lý Thấm ( Nữ ) Giang Tô 9 9 65 0 4 2 4 8 4 1 3
  60 Đường Trung Bình Quảng Tây 9 9 64 0 4 2 4 8 4 1 3
  60 Nhiêu Minh Quảng Tây 9 9 64 0 4 2 4 8 4 1 3
  62 Dư Xán Tân Hồ Nam 9 9 63 0 4 2 4 8 4 1 3
  63 Hạ Tiến Hồ Bắc 9 9 61 0 4 3 4 8 4 1 3
  64 Hứa Dụ Tráng Quảng Tây 9 9 61 0 3 2 4 8 3 3 2
  65 Lưu Vân Đạt Hồ Nam 9 9 59 0 4 3 4 8 4 1 3
  66 Chung Vinh Thu Quảng Tây 9 9 59 0 4 2 4 8 4 1 3
  66 Tần Hoa Chí Quảng Tây 9 9 59 0 4 2 4 8 4 1 3
  66 Chu Võng Quảng Tây 9 9 59 0 4 2 4 8 4 1 3
  69 Dương Húc Nội Mông 9 9 59 0 4 1 4 8 4 1 3

 10. #30
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,253
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 9

  14 Quảng Tây Lâm Duy 1 - 1 La Xuân Dương Liêu Ninh


  1 Thượng Hải Triệu Vĩ 1 - 1 Lý Thiểu Canh Hà Nam


  10 Tứ Xuyên Dương Huy 1 - 1 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc


  16 Quảng Tây Lương Vận Long 0 - 2 Triệu Điện Vũ Hà Bắc


  12 Sơn Đông Lý Học Hạo 1 - 1 Tần Vinh Quảng Tây


  13 Macao Tào Nham Lỗi 2 - 0 Khương Hải Đào Hồ Nam


  3 Quảng Đông Hoàng Văn Tuấn 0 - 2 Trần Phú Kiệt Sơn Đông


  2 Hà Nam Triệu Tử Vũ 0 - 2 Vương Thanh Hồ Nam


  17 Hồ Bắc Vương Hoa Chương 0 - 2 Vũ Tuấn Cường Hà Nam


  5 Hà Bắc Lục Vĩ Thao 2 - 0 Hà Văn Triết Chiết Giang


  19 Quảng Tây Vi Hải Đông 2 - 0 Chu Nghị Quảng Tây


  7 Quảng Tây Lục An Kinh 0 - 2 Lưu Tử Kiện Sơn Đông


  20 Quảng Tây Lâm Huy Vũ 1 - 1 Đổng Dục Nam ( Nữ ) Giang Tô


  8 Chiết Giang Từ Hạo 1 - 1 Trương Thân Hoằng Hồ Nam


  11 Quảng Đông Thái Hữu Quảng 2 - 0 Thẩm Nghị Hào Malaysia


  18 Quảng Tây Hoàng Sĩ Thanh 1 - 1 Dương Kiến Bình Hồ Bắc


"Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi" - Tượng Kỳ Quốc Tế Công Khai Tái Lần Thứ 2 Năm 2019
Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.