"Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi" - Tượng Kỳ Quốc Tế Công Khai Tái Lần Thứ 2 Năm 2019 - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 51 đến 53 của 53
 1. #51
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,373
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  KẾT QUẢ VÒNG 13
  Ngày 28/4/2019
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KQ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV
  1 Chiết Giang Hà Văn Triết 18 1 - 1 17 Trương Thân Hoằng Hồ Nam
  2 Quảng Tây Hoàng Sĩ Thanh 17 1 - 1 17 Vương Thanh Hồ Nam
  3 Quảng Đông Thái Hữu Quảng 16 1 - 1 17 Triệu Điện Vũ Hà Bắc
  4 Macao Tào Nham Lỗi 16 2 - 0 16 Lý Tiểu Long Thiểm Tây
  5 Quảng Đông Giản Gia Khang 16 0 - 2 16 Vũ Tuấn Cường Hà Nam
  6 Giang Tô Tôn Dật Dương 16 1 - 1 16 Trần Phú Kiệt Sơn Đông
  7 Quảng Tây Lục An Kinh 16 1 - 1 16 Hoàng Học Khiêm Hongkong
  8 Hồ Bắc Vương Hoa Chương 15 2 - 0 15 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông
  9 Quảng Đông Trương Học Triều 15 2 - 0 15 Quách Thắng Văn Đài Bắc
  10 Sơn Đông Lý Học Hạo 15 0 - 2 15 Đàm Huy Quảng Tây
  11 Nước Đức Tiết Hàm Đệ 15 2 - 0 15 La Xuân Dương Liêu Ninh
  12 Hà Nam Triệu Tử Vũ 15 2 - 0 15 Âu Chiếu Phương Quảng Tây
  13 Quảng Tây Chu Nghị 15 1 - 1 15 Trần Hồ Hải Quảng Tây
  14 Malaysia Thẩm Nghị Hào 15 2 - 0 15 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc
  15 Sơn Đông Lưu Tử Kiện 15 0 - 2 15 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây
  16 Quảng Tây Lương Vận Long 14 0 - 2 14 Vương Khai Sĩ Sơn Tây
  17 Chiết Giang Từ Hạo 14 0 - 2 14 Lưu Vân Đạt Hồ Nam
  18 Quảng Tây Trần Đạo Hồng 14 2 - 0 14 Trần Kiến Xương Quảng Tây
  19 Hồ Nam Dư Xán Tân 14 0 - 2 14 Lưu Vinh Kiến Quảng Tây
  20 Quảng Tây Lâm Duy 14 2 - 0 14 Đổng Dục Nam ( Nữ ) Giang Tô
  21 Quảng Tây Vi Hải Đông 14 0 - 2 14 Lê Đức Chí Quảng Đông
  22 Nội Mông Dương Húc 14 0 - 2 14 Dương Kiến Bình Hồ Bắc
  23 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 14 2 - 0 14 Nhiêu Minh Quảng Tây
  24 Quảng Tây Tần Vinh 14 0 - 2 14 Diêu Hồng Tân Hà Nam
  25 Hồ Nam Khương Hải Đào 13 0 - 2 13 Thái Quảng Bân Quảng Tây
  26 Quảng Đông Thời Phượng Lan ( Nữ ) 13 1 - 1 13 Lăng Hướng Nghị Quảng Tây
  27 Quảng Đông Lâm Tiểu Phiền 13 0 - 2 13 Nhậm Phúc Tuấn Sơn Đông
  28 Quảng Tây Chung Vinh Thu 13 2 - 0 13 Ngũ Thùy Cao Quảng Tây
  29 Quảng Tây Phương Lương Du 13 0 - 2 13 Túc Thiểu Phong Nội Mông
  30 Quảng Tây Đường Trung Bình 13 2 - 0 13 Tằng Hải Lượng Hồ Nam
  31 Tứ Xuyên Dương Huy 13 1 - 1 13 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông
  32 Quảng Tây Tần Hoa Chí 13 2 - 0 13 Trần Thông Vân Nam
  33 Quảng Tây Lâm Huy Vũ 13 2 - 0 13 Lưu Hoán Quân Quảng Tây
  34 Quảng Tây Chu Võng 13 0 - 2 13 Lương Phụ Thông Quảng Tây
  35 Quảng Tây Lâm Khánh 12 1 - 1 12 Trịnh Húc Minh Quý Châu
  36 Hồ Bắc Lý Tiến 12 0 - 2 12 Đái Hi Vịnh Sơn Đông
  37 Quảng Tây Vi Vũ Quang 12 0 - 2 12 Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) Giang Tô
  38 Quảng Tây Lục Hoa An 12 2 - 0 12 Lương Kiếm Lễ Quảng Tây
  39 Hồ Bắc Hạ Tiến 12 0 - 2 12 Trương Hồng Bồi Quảng Tây
  40 Quảng Tây Liêu Khai Cơ 12 2 - 0 12 Thiệu Như Lăng Băng ( Nữ ) Giang Tô
  41 Sơn Đông Lý Việt Xuyên ( Nữ ) 12 0 - 2 12 Tần Kình Tùng Quảng Tây
  42 Quảng Tây Mạc Trụ Hiền 12 0 - 2 12 Lam Hướng Nông Quảng Tây
  43 Quý Châu Giang Uân 12 2 - 0 12 Lữ Quan Đạt Quảng Tây
  44 Malaysia Lâm Nhạc Phong 11 2 - 0 11 Hoàng Thiết Quân Quảng Tây
  45 Quảng Tây Lê Quốc Hồng 11 0 - 2 11 Tống Bỉnh Ngô Quảng Tây
  46 Quảng Tây Thái Ứng Trung 11 2 - 0 11 Hứa Kha Vân Quảng Tây
  47 Quảng Tây Nông Dũng 11 2 - 0 11 Dương Chí Dũng Quảng Tây
  48 Vân Nam Tôn Văn ( Nữ ) 11 2 - 0 11 Triệu Hâm Sơn Tây
  49 Quảng Tây Trần Nhã Luân 11 2 - 0 11 Vương Cương Quảng Tây
  50 Quảng Tây Đặng Thiểu Mạnh 11 2 - 0 11 Hoàng Khai Hằng Quảng Tây
  51 Quảng Tây Vương Vĩnh Hồng 11 2 - 0 11 Lý Thấm ( Nữ ) Giang Tô
  52 Quảng Tây Chu Trinh Thành 10 1 - 1 11 Hoàng Hướng Huy Quảng Đông
  53 Hồ Nam Lan Đông Lâm 10 2 - 0 10 Vi Lễ Sơn Quảng Tây
  54 Quảng Tây Hoàng Kiến Bằng 10 0 - 2 10 Ngũ Quang Hoa Vân Nam
  55 Quảng Tây Sầm Phúc Hải 10 0 - 2 10 Trịnh Ngọc Đường Argentina
  56 Quảng Tây Tào Kiến Bân 10 2 - 0 10 Ngô Dũng Tín Quảng Tây
  57 Quảng Tây Hoàng Phi Hải 10 2 - 0 10 Phương Sĩ Kiệt Malaysia
  58 Quảng Tây Tô Vũ Cương 10 0 - 2 10 Liêu Thiên Vân Quảng Tây
  59 Quảng Tây Lý Xuân Huy 10 0 - 2 10 Lô Thụ Đống Quảng Tây
  60 Quý Châu Khâu Thành Phú 9 1 - 1 10 Chu Đào Quảng Tây
  61 Quảng Tây Hoàng Kinh Đô 9 0 - 2 9 Đào Đình Vũ ( Nữ ) Giang Tô
  62 Quảng Tây Hứa Dụ Tráng 9 2 - 0 9 Bành Vĩnh Linh Quảng Tây
  63 Quảng Tây Hoàng Thành Long 9 0 - 2 9 Vi Hiển Tín Quảng Tây
  64 Sơn Tây Lộc Tiểu Binh 9 2 - 0 9 Đàm Chương Quảng Tây
  65 Quảng Tây Lưu Dương Tấn 8 VS 8 Lê Học Đông Vân Nam
  66 Quảng Tây Vi Vinh Quang 8 2 - 0 8 Đoạn Hâm Quảng Tây
  67 Phúc Kiến Trần Đông Thăng 8 1 - 1 8 Hà Cách Tân Quảng Tây
  68 Quý Châu Hoàng Thiên Lộc 8 2 - 0 8 Đặng Khang Niên Quảng Tây
  69 Quảng Tây Hoàng Châu Bình 8 0 - 2 8 Hồ Thiệu Vinh Quảng Tây
  70 Quảng Tây Đàm Mẫn Sinh 8 2 - 0 8 Chung Ân Thịnh Quảng Tây
  71 Quảng Tây Hoàng Đức Hải 8 0 - 2 7 Lục Thiệu Lê Quảng Tây
  72 Quảng Tây La Thế 7 0 - 2 7 Hoàng Xuân Kiện Quảng Tây
  73 Quảng Tây Hoàng Thiệu Ảnh 7 2 - 0 7 Hoàng Vũ Phong Quảng Tây
  74 Quảng Tây Nhan Tập Phát 6 0 - 2 3 Thôi Thành Thụy Quảng Tây
  75 Quảng Tây La Vĩnh Bá 6 0 - 2 2 Hà Khang Tuệ ( Nữ ) Malaysia
  76 Giang Tô Trình Minh 18 0 - 2 18 Lý Thiểu Canh Hà Nam
  77 Thượng Hải Triệu Vĩ 18 1 - 1 18 Lục Vĩ Thao Hà Bắc

 2. Thích luongdangxuan đã thích bài viết này
 3. #52
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,373
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  XẾP HẠNG CHUNG CUỘC
  (14 điểm trở lên)
  Ngày 28/4/2019
  1 Lý Thiểu Canh Hà Nam 20 20 212 0 7 6 7 13 7 6 0
  2 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 19 19 223 0 7 4 7 13 7 5 1
  3 Triệu Vĩ Thượng Hải 19 19 216 0 7 4 6 13 7 5 1
  4 Hà Văn Triết Chiết Giang 19 19 206 0 8 3 6 13 8 3 2
  5 Trình Minh Giang Tô 18 18 212 0 6 4 7 13 6 6 1
  6 Tào Nham Lỗi Macao 18 18 208 0 7 2 6 13 7 4 2
  7 Vương Thanh Hồ Nam 18 18 207 0 7 5 7 13 7 4 2
  8 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 18 18 205 0 5 3 7 13 5 8 0
  9 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây 18 18 204 0 6 4 6 13 6 6 1
  10 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 18 18 201 0 8 4 7 13 8 2 3
  11 Trương Thân Hoằng Hồ Nam 18 18 191 0 7 4 7 13 7 4 2
  12 Trương Học Triều Quảng Đông 17 17 214 0 6 3 6 13 6 5 2
  13 Lục An Kinh Quảng Tây 17 17 210 0 5 5 6 13 5 7 1
  14 Tôn Dật Dương Giang Tô 17 17 209 0 6 2 6 13 6 5 2
  15 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 17 17 207 0 7 2 7 13 7 3 3
  16 Triệu Tử Vũ Hà Nam 17 17 204 0 7 3 6 13 7 3 3
  17 Hoàng Học Khiêm Hongkong 17 17 196 0 5 3 7 13 5 7 1
  18 Tiết Hàm Đệ Nước Đức 17 17 193 0 8 4 6 13 8 1 4
  19 Thẩm Nghị Hào Malaysia 17 17 191 0 7 2 6 13 7 3 3
  20 Lại Hồng Cẩm Quảng Tây 17 17 190 0 7 5 7 13 7 3 3
  21 Vương Hoa Chương Hồ Bắc 17 17 189 0 7 3 6 13 7 3 3
  22 Thái Hữu Quảng Quảng Đông 17 17 185 0 5 1 6 13 5 7 1
  23 Đàm Huy Quảng Tây 17 17 180 0 6 3 7 13 6 5 2
  24 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 16 16 207 0 5 2 6 13 5 6 2
  25 Lâm Duy Quảng Tây 16 16 203 0 6 2 6 13 6 4 3
  26 Lê Đức Chí Quảng Đông 16 16 200 0 6 4 7 13 6 4 3
  27 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 16 16 200 0 5 2 6 13 5 6 2
  28 Diêu Hồng Tân Hà Nam 16 16 198 0 5 3 7 13 5 6 2
  29 Dương Kiến Bình Hồ Bắc 16 16 185 0 6 3 7 13 6 4 3
  30 Trần Hồ Hải Quảng Tây 16 16 182 0 5 2 7 13 5 6 2
  31 Giản Gia Khang Quảng Đông 16 16 179 0 7 4 6 13 7 2 4
  32 Vương Khai Sĩ Sơn Tây 16 16 179 0 7 3 7 13 7 2 4
  33 Trần Đạo Hồng Quảng Tây 16 16 177 0 7 4 6 13 7 2 4
  34 Chu Nghị Quảng Tây 16 16 175 0 6 1 6 13 6 4 3
  35 Lưu Vân Đạt Hồ Nam 16 16 163 0 7 5 7 13 7 2 4
  36 Lưu Vinh Kiến Quảng Tây 16 16 160 0 8 4 7 13 8 0 5
  37 Túc Thiểu Phong Nội Mông 15 15 202 0 4 2 7 13 4 7 2
  38 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 15 15 201 0 6 4 6 13 6 3 4
  39 Âu Chiếu Phương Quảng Tây 15 15 197 0 7 4 7 13 7 1 5
  40 Hoàng Văn Tuấn Quảng Đông 15 15 194 0 6 3 6 13 6 3 4
  41 Lý Học Hạo Sơn Đông 15 15 192 0 4 2 6 13 4 7 2
  42 Lâm Huy Vũ Quảng Tây 15 15 188 0 4 2 6 13 4 7 2
  43 Lương Phụ Thông Quảng Tây 15 15 185 0 5 2 7 13 5 5 3
  44 Quách Thắng Văn Đài Bắc 15 15 182 0 6 2 6 13 6 3 4
  45 Nhậm Phúc Tuấn Sơn Đông 15 15 180 0 6 3 7 13 6 3 4
  46 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc 15 15 178 0 6 3 7 13 6 3 4
  47 Chung Vinh Thu Quảng Tây 15 15 174 0 7 2 6 13 7 1 5
  48 La Xuân Dương Liêu Ninh 15 15 171 0 4 2 7 13 4 7 2
  49 Tần Hoa Chí Quảng Tây 15 15 169 0 7 3 6 13 7 1 5
  50 Thái Quảng Bân Quảng Tây 15 15 169 0 6 3 7 13 6 3 4
  51 Đường Trung Bình Quảng Tây 15 15 167 0 7 4 6 13 7 1 5
  52 Lương Vận Long Quảng Tây 14 14 202 0 5 1 6 13 5 4 4
  53 Từ Hạo Chiết Giang 14 14 202 0 3 1 6 13 3 8 2
  54 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 14 14 195 0 4 3 7 13 4 6 3
  55 Vi Hải Đông Quảng Tây 14 14 193 0 6 0 6 13 6 2 5
  56 Dương Huy Tứ Xuyên 14 14 190 0 5 3 6 13 5 4 4
  57 Đổng Dục Nam ( Nữ ) Giang Tô 14 14 184 0 5 2 7 13 5 4 4
  58 Tần Vinh Quảng Tây 14 14 184 0 3 1 6 13 3 8 2
  59 Giang Uân Quý Châu 14 14 181 0 7 1 6 13 7 0 6
  60 Thẩm Tư Phàm ( Nữ ) Giang Tô 14 14 181 0 4 2 7 13 4 6 3
  61 Tần Kình Tùng Quảng Tây 14 14 178 0 6 5 7 13 6 2 5
  62 Dư Xán Tân Hồ Nam 14 14 177 0 6 3 6 13 6 2 5
  63 Thời Phượng Lan ( Nữ ) Quảng Đông 14 14 177 0 3 1 6 13 3 8 2
  64 Lăng Hướng Nghị Quảng Tây 14 14 173 0 5 3 7 13 5 4 4
  65 Nhiêu Minh Quảng Tây 14 14 168 0 6 3 7 13 6 2 5
  66 Lam Hướng Nông Quảng Tây 14 14 168 0 5 4 7 13 5 4 4
  67 Trương Hồng Bồi Quảng Tây 14 14 166 0 5 2 7 13 5 4 4
  68 Dương Húc Nội Mông 14 14 165 0 5 1 6 13 5 4 4
  69 Lục Hoa An Quảng Tây 14 14 162 0 6 2 6 13 6 2 5
  70 Liêu Khai Cơ Quảng Tây 14 14 158 0 7 2 6 13 7 0 6
  71 Trần Kiến Xương Quảng Tây 14 14 153 0 6 2 7 13 6 2 5
  72 Đái Hi Vịnh Sơn Đông 14 14 143 0 5 2 7 13 5 4 4

 4. Thích luongdangxuan, trung_cadan đã thích bài viết này
 5. #53
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,373
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Sau vòng 11 lựa chọn 4 vị trí đầu bảng xếp hạng vào tranh hùng. Kết quả cuối cùng như sau: (Sẽ cung cấp biên bản sau. Nếu có )

  Giải cờ tướng quốc tế Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2019
  XẾP HẠNG TỨ CƯỜNG
  Ngày 28/4/2019
  THỨ HẠNG TÊN KỲ THỦ ĐƠN VỊ
  QUÁN QUÂN Lý Thiểu Canh Hà Nam
  Á QUÂN Trình Minh Giang Tô
  QUÝ QUÂN Triệu Vĩ Thượng Hải
  ĐIỆN QUÂN Lục Vĩ Thao Hà Bắc
  BÁN KẾT

  Lý Thiểu Canh 1 - 1 Triệu Vĩ


  Cờ Chớp (6' - 4'): Triệu Vĩ 1 - 1 Lý Thiểu Canh ( Triệu Vĩ thua)  Cờ Chớp (6' - 4'): Lục Vĩ Thao 1 - 1 Trình Minh (Lục Vĩ Thao thua)


  CHUNG KẾT

  Trình Minh 0 - 2 Lý Thiểu Canh
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 28-04-2019 lúc 10:41 PM.

 6. Thích luongdangxuan, saomai_08, doioikhoi đã thích bài viết này
"Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi" - Tượng Kỳ Quốc Tế Công Khai Tái Lần Thứ 2 Năm 2019
Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.