Cờ giang hồ | Đặng Hữu Trang ( trái ) vs Phí Mạnh Cường ( phải ) | Phân tiên 5p |