Bế mạc trao giải:A Tỵ chủ quán lên phát biều cảm ơn các kỳ thủ và khách mời đã về tham gia giải

Trao giải:

Giải Năm


trao giải Tư
trao giải Nhất Nhì Ba

Liên hoan nào