Hy vọng một ngày thật gần ở Việt Nam cũng có được 2 cờ thủ như Nhất với Đồng để đem ra cân đo các kiểu thì ngon.