Ba ván vừa rồi 2 ván chấp tiên cờ chậm. Xem kỳ lực của Trịnh rõ ràng nhỉnh hơn Vương. Chỉ còn chút tâm lý ở chỗ mình là số 2 và chút háo thắng thanh niên ở những nước kết thúc.