LỊCH THI ĐẤU CÁC VÒNG CÒN LẠI
2019-10-23 13:00 Vòng 23
2019-10-24 13:00 Vòng 24
2019-10-25 13:00 Vòng 25
2019-10-26 13:00 Vòng 26

HẬU QUY TÁI
2019-11-01 12:00 Vòng 27 / Chung 4vs5 3vs6
2019-11 / 02 13:00 Vòng 28 / Bán kết
2019-11-03 13:00 Vòng 29 / Chung kết