Bác Thụy Bôi Năm 2019


1) Đơn vị tổ chức:

- Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc
- Hiệp hội kỳ loại tỉnh Chiết Giang

2) Thời gian, địa điểm: Từ ngày 3/6 đến 6/6/2019 tại huyện An Cát tỉnh Chiết Giang

3) Hạng mục thi đấu: Cá nhân nam, cá nhân nữ

4) Tư cách tham gia:

- Các kỳ thủ đăng ký thi đấu phải có đẳng cấp đại sư (kiện tưởng) trở lên.
- Đơn vị chủ nhà được quyền cử 2 kỳ thủ nam và 1 kỳ thủ nữ tham gia (đẳng cấp VĐV cấp 1 hoặc kỳ hiệp đại sư)

5) Luật thi đấu:

- Luật năm 2011
- Dựa vào số kỳ thủ thi đấu sẽ có số vòng tương ứng
- Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ

6) Giải thưởng:

- Bảng nam: Top 8 sẽ có tiền thưởng và giấy chứng nhận

Giải nhất: 50000
Giải nhì: 30000
Giải ba: 20000
Giải tư: 10000
Giải năm đến giải tám: 5000

Nếu số kỳ thủ đăng ký tham gia vượt quá 50 người, giải 9 đến 16 mỗi giải được 3000

- Bảng nữ: Top 8 sẽ có tiền thưởng và giấy chứng nhận

Giải nhất: 30000
Giải nhì: 20000
Giải ba: 10000
Giải tư: 6000
Giải năm đến giải tám: 3000