Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3 - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 51 đến 60 của 60
 1. #51
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chiến luận số III - Cuộc 3.4

  Chiến luận số III: Quy Bối Pháo hoàn Tả Trung Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 3.4: Tiên tấn gấp Chốt Đầu, Hậu bình Pháo Thụt lộ 5


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Chốt 5 tấn 1, Tượng 3 tấn 5

  Tiên tiến gấp Chốt Đầu, muốn ép Hậu phải lên Tượng, không muốn Hậu thi triển Pháo Thụt. Nếu Hậu vẫn cố gắng thi triển Quy Bối Pháo phi Tượng, sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng bị động. Đây là bài toán mà Pháo Mai Rùa cần giải quyết.

  3. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  4. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  5. Mã 8 tấn 7, Chốt 7 tấn 1
  6. Mã 7 tấn 5, Pháo 8 bình 5  Tiên điều động Mã 7 nên Hậu quyết định tăng cường trung lộ. Đến đây như hình 3.4 Tiên có 3 cách tiếp tục khai triển trận thức: Xe 9 tấn 1, Pháo 8 bình 6, Chốt 3 tấn 1.

  Biến 1: Xe 9 tấn 1

  7. Xe 9 tấn 1, Mã 2 tấn 3

  Nếu Hậu đi Xe 9 bình 6 thì Tiên đi Chốt 7 tấn 1, Mã 2 tấn 3, Xe 2 tấn 7, Xe 6 tấn 1, Xe 9 bình 6, Pháo 2 bình 1, Pháo 8 tấn 5, Xe 1 bình 2, Xe 6 bình 8, Pháo 1 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5, Pháo 1 bình 7, Chốt 5 tấn 1 (nếu Tiên sai lầm đi Xe 2 thoái 4 thì Hậu đi ngay Mã 7 tấn 6), Chốt 5 tấn 1, Mã 5 tấn 6, Mã 3 tấn 5, song phương đang kèn cựa nhau từng tấc đất, Pháo Lưng Rùa thể hiện mình là một đối thủ đáng gờm, không phải tay vừa.

  8. Chốt 3 tấn 1, Pháo 5 bình 7
  9. Xe 2 tấn 7 , Xe 9 tấn 1
  10. Xe 2 bình 1, Tượng 7 tấn 9
  11. Chốt 5 tấn 1, Chốt 7 tấn 1
  12. Mã 5 tấn 6, Xe 1 bình 3
  13. Mã 3 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
  14. Pháo 5 tấn 3, Sĩ 4 tấn 5
  15. Pháo 8 bình 3, Tượng 9 tấn 7
  16. Xe 9 bình 8 ,Pháo 2 thoái 1

  Hậu bị ép sân hoàn toàn, sắp vỡ trận. Tiên đánh phá rất ác liệt, chiếm ưu cực kỳ lớn.

  Biến 2: Pháo 8 bình 6

  7. Pháo 8 bình 6, Pháo 2 tấn 4
  8. Chốt 5 tấn 1, …

  Nếu Tiên đẩy Chốt 7 tấn 1, Hậu sẽ Xe 1 tấn 2, Xe 9 bình 8, Xe 1 bình 2, Xe 8 tấn 2, Mã 2 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Mã 7 tấn 6, Pháo 6 thoái 1, Xe 8 bình 6, Mã 6 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Mã 4 thoái 2, Pháo 6 tấn 8, Xe 6 tấn 5, Mã 5 thoái 7, cuộc thế phức tạp.

  8. … , Chốt 5 tấn 1
  9. Xe 9 bình 8, Pháo 2 bình 5
  10. Mã 3 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
  11. Mã 5 tấn 7, Chốt 3 tấn 1
  12. Mã 7 tấn 5, Chốt 5 bình 4
  13. Mã 5 tấn 6, Mã 2 tấn 4
  14. Xe 2 tấn 6, …

  Nếu Tiên đi Xe 8 tấn 8 thì Hậu đi Pháo 5 tấn 6, Tượng 3 tấn 5, Chốt 4 tấn 1, Pháo 6 thoái 1, Chốt 4 tấn 1, Pháo 6 bình 8, Xe 1 tấn 2, Mã 6 thoái 8, Xe 1 bình 3, Xe 2 tấn 7, Mã 7 tấn 6, Xe 2 thoái 1, Tiên chiếm ưu lớn, quân đội khống chế khắp mọi nơi.

  14. … , Pháo 5 tấn 6
  15. Tượng 7 tấn 5, Chốt 4 tấn 1
  16. Pháo 6 bình 9, Xe 1 tấn 2
  17. Xe 2 bình 6, Chốt 4 bình 3
  18. Mã 6 tấn 8!, Mã 7 tấn 6

  Nước cờ hay của Hậu, bức Xe rời khỏi tuyến Chốt.

  19. Xe 6 thoái 5, Chốt 1 tấn 1

  Hậu bất lực, nhìn Tiên khống chế khắp muôn phương. Hậu hai Xe bị khóa, khó bề thi triển chiêu thức, khai cuộc thất bại.

  Biến 3: Chốt 3 tấn 1

  7. Chốt 3 tấn 1, Mã 7 tấn 6
  8. Chốt 3 tấn 1, Tượng 5 tấn 7
  9. Xe 9 tấn 1, Mã 6 tấn 5
  10. Mã 3 tấn 5, Xe 9 bình 6
  11. Xe 9 bình 3, Xe 6 tấn 5
  12. Pháo 8 tấn 1, …

  Trong trường hợp Tiên thí Mã để phá Tượng mà đi Xe 3 tấn 4 thì Hậu đi Xe 6 bình 5, Xe 3 tấn 4, Pháo 5 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5, Pháo 2 bình 5, Xe 2 tấn 7, Mã 2 tấn 4, Tiên thất thế, mưu đồ đánh nhanh thắng nhanh không có hiệu quả.

  12. … , Tượng 7 thoái 9
  13. Xe 3 tấn 6, Pháo 2 bình 5
  14. Sĩ 4 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi xe 2 tấn 8 thì Hậu đi Pháo trước tấn 3, Pháo 5 tấn 2, Pháo 5 tấn 4, Sĩ 6 tấn 5, Sĩ 4 tấn 5, Xe 3 tấn 2, Mã 2 tấn 4, Xe 3 thoái 5, Chốt 5 tấn 1, Xe 2 thoái 3, Xe 1 bình 2, Xe 2 bình 5, Pháo 5 bình 6, Xe 5 thoái 1, song phương sau khi đổi quân thì cuộc thế cân bằng.

  14. … , Xe 1 tấn 2
  15. Pháo 5 bình 8, Mã 2 tấn 3
  16. Tượng 3 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
  17. Mã 5 tấn 7, Xe 6 bình 3
  18. Mã 7 tấn 6, Pháo sau bình 4
  19. Mã 6 tấn 4, Pháo 4 bình 6
  20. Mã 4 thoái 5, …

  Nếu Tiên đi Xe 3 tấn 1 thì Hậu đi Sĩ 4 tấn 5, Mã 4 thoái 5, Pháo 6 tấn 2, Hậu hoàn toàn đủ khả năng đối phó.

  20. … , Mã 3 tấn 5

  Tiên đang cố gắng bao vây, nhưng Quy Bối Pháo vẫn kiên cường chống trả. Song phương khai cuộc đã xong, chuẩn bị tiếp tục đấu nội lực trung tàn.

  Tiểu kết: Quy Bối Pháo với 4 nước nối tiếp nhau một cách rập khuôn (Mã 8 tấn 7 => Xe 9 tấn => Pháo 8 thoái 1 => Tượng 3 tấn 5) thì nước tấn Tượng là nước yếu nhất, tạo ra một loạt lỗ hổng để Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh khai thác như đã được trình bày qua 3 cuộc đầu của Chương này. Chính vậy, Tiên sẽ luôn tạo ra những tình huống thay đổi thứ tự đi quân để ép Hậu bổ Tượng trước khi kịp thụt Pháo cánh trái.

  Qua cuộc thứ 4 này, ta bắt đầu nhận ra đòn phản kích hữu hiệu mà Quy Bối Pháo có thể sử dụng khi đã phi Tượng lên, đó chính là hoàn Tả Trung Pháo, sau đó lại bay Tượng đi để Pháo lộ giữa phát huy hết sức mạnh (như dẫn chứng ở biến 3), đã hình thành nên một loạt các biến hóa có khả năng phản công vững chắc, được trình bày ở những Cuộc tiếp theo sau trong Chiến luận số III này, đó là một khi đã kịp thụt Pháo trái thì phải hoàn Tả Trung Pháo và không cần phi Tượng lên che lộ giữa. Đây cũng là nội dung chính cần phải triệt để nắm vững trong Chiến luận số III, nhằm thoát khỏi sai lầm không bổ Trung Pháo mà chỉ che chắn bằng Tượng khi phía Pháo Đầu tung nhanh Chốt giữa lên.

  Trong trường hợp Pháo Phụng Hoàng (*) chưa kịp thụt, khi đó Hậu có thể đối phó bằng cách đưa về cuộc cờ tương tự như Chiến luận số I và II, dẹp bỏ lối đánh phòng ngự phong tỏa mà khai triển thế tấn công trực diện.

  (*) Quy Bối Pháo cổ điển vốn chú trọng chiến lược điều động Pháo Thụt phòng thủ phản kích tại 3 đường chiến thuật 5-3-1 nên còn được giới cờ Trung Hoa gọi là khai cuộc “Phượng Hoàng gật đầu 3 lần”, do những liên tưởng tương tự một kỹ thuật đẹp trong trà đạo, danh xưng Phụng Hoàng Pháo (凤凰炮) ra đời từ đó.

 2. #52
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  775
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Vừa rồi giải Đấu thủ mạnh 2020 , trận giữa Tiến mập Vs LLHuynh .Tiến mập phế xe đánh pháo trùng (Quy bối pháo của bác thớt) , khá hay , LLHuynh đỡ khá vất vả và hòa , bác thớt tham khảo ván này khá hay đấy ...


 3. Thích Quỳnh Bấc đã thích bài viết này
 4. #53
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
  Vừa rồi giải Đấu thủ mạnh 2020 , trận giữa Tiến mập Vs LLHuynh .Tiến mập phế xe đánh pháo trùng (Quy bối pháo của bác thớt) , khá hay , LLHuynh đỡ khá vất vả và hòa , bác thớt tham khảo ván này khá hay đấy ...

  Tien map danh Phao Dau bạn ơi. Don đánh thut Phao xuất hiện rất nhiều trong các lối đánh phòng thủ như bình Phong Mã, Phi Tượng, nhưng ở giai đoạn sau hoặc gần kết thúc khai cuộc, chứ không phải chỉ xuất hiện ở Quy Bối. Ví dụ kinh điển là trận Pháo Đầu quá hà Xe bình Xe đè Mã đối Bình Phong Mã bình Pháo thoát Xe. Hậu sau đó có đòn thụt Pháo để Mã thoát khỏi thế bị đè.

  Còn ván bạn nói ở giải DTM2020, Tiến thụt Pháo để phế chốt Đầu chứ không phế Xe, vì LLH nếu bình Pháo vào giữa chiếu, Tiến lấy Pháo giữa ra đỡ Xe ngay chứ không đập Mã lên đâu. LLH tiếp sau nếu chạy Pháo giữa thì Xe trái bị Pháo dồn đáy ngay.

 5. #54
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  775
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi Quỳnh Bấc Xem bài viết
  Tien map danh Phao Dau bạn ơi. Don đánh thut Phao xuất hiện rất nhiều trong các lối đánh phòng thủ như bình Phong Mã, Phi Tượng, nhưng ở giai đoạn sau hoặc gần kết thúc khai cuộc, chứ không phải chỉ xuất hiện ở Quy Bối. Ví dụ kinh điển là trận Pháo Đầu quá hà Xe bình Xe đè Mã đối Bình Phong Mã bình Pháo thoát Xe. Hậu sau đó có đòn thụt Pháo để Mã thoát khỏi thế bị đè.

  Còn ván bạn nói ở giải DTM2020, Tiến thụt Pháo để phế chốt Đầu chứ không phế Xe, vì LLH nếu bình Pháo vào giữa chiếu, Tiến lấy Pháo giữa ra đỡ Xe ngay chứ không đập Mã lên đâu. LLH tiếp sau nếu chạy Pháo giữa thì Xe trái bị Pháo dồn đáy ngay.
  Vậy à ,bác cũng có theo dõi trận đó à , lúc Tiến mập phế xe ai cũng giật mình , nhưng không ngờ với cặp pháo trùng ghê ghớm thiệt ,LLHuynh chống đỡ khá vất vả ....
  Bàn thêm về trận quy bối pháo của bác ,tui thấy bác khá tâm đắc với con pháo nhấn nhân của bác ,xóm tui cũng có một ông thích chơi thế này ,thường gọi là oa tâm pháo , thế này khi tạo hình hoàn chỉnh thì tấn công rất mạnh thẳng vào trung tâm ,thường thì dùng mã đổi 2 tượng,đôi khi bỏ xe lun vẫn thắng.
  Nhưng điểm yếu chí mạng của nó là mất quá nhiều nước để tạo hình ,con pháo mất hai nước để vào tâm ,coi như chấp đối thủ 2 tiên ,gặp cao thủ nó oánh là toi mạng ngay ....

  Lần sửa cuối bởi taipscode, ngày 01-12-2020 lúc 10:30 PM.

 6. Thích Quỳnh Bấc, hoangngoclinhchi đã thích bài viết này
 7. #55
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
  Vậy à ,bác cũng có theo dõi trận đó à
  xem để học hỏi chứ bạn. càng xem càng thấy mình cần phải học hỏi nhiều

  Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
  Bàn thêm về trận quy bối pháo của bác , tui thấy bác khá tâm đắc với con pháo nhấn nhân của bác
  tui nếu không đưa lên internet, chỉ sợ vài năm nữa thế trận này sẽ thất truyền. dù cho nó chưa hoàn hảo, nhưng nó ít ra sẽ có cơ hội tìm được người làm cho nó hoàn hảo. thời xưa, quất trung bí ra đời, khiến cho người người đổ xô vào pháo đầu và thuận pháo, các thế cờ khác là kém cỏi. cho đến khi mai hoa phổ ra đời, bình phong mã mới bắt đầu được xem là đòn khả dĩ khi đối trận với pháo đầu, từ đó lý thuyết khai cuộc mới phát triển hơn trước.

  nếu về sau không ai dám đi lệch khỏi sách vở thì mọi thứ cũng sẽ chỉ vậy.

  Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
  xóm tui cũng có một ông thích chơi thế này ,thường gọi là oa tâm pháo , thế này khi tạo hình hoàn chỉnh thì tấn công rất mạnh thẳng vào trung tâm ,thường thì dùng mã đổi 2 tượng,đôi khi bỏ xe lun vẫn thắng.
  Nhưng điểm yếu chí mạng của nó là mất quá nhiều nước để tạo hình ,con pháo mất hai nước để vào tâm ,coi như chấp đối thủ 2 tiên ,gặp cao thủ nó oánh là toi mạng ngay
  cờ là chết, người là sống, phải tùy tình huống rồi mới xem có khai triển được hay không chứ. khai triển pháo oa tâm chỉ là một biến của Quy Bối Pháo. Do tui hay đấu với Pháo Đầu Mã Đội nên mới hình thành ra cả chương. Chứ thực ra biến hóa này ở các sách khác đã từng có đề cập, nhưng chỉ qua loa một biến nhỏ. Nếu ở những sới cờ người ta ưa chuộng xài Ngũ Thất hay Ngũ Lục thì lại có kế sách khác. Tùy sới cờ thôi.

 8. #56
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  775
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Pháo đầu mã đội thì các giải đấu chuyên nghiệp các tuyển thủ ít xài ,nhưng ở các giải nhỏ hay sới cờ tui thấy cũng khá nhiều , pháo đầu mã đội đi tiên khá mạnh , bên hậu đi bình phong mã đỡ không khéo rất dễ bị khống chế , thông thường là phế chốt 5 sau đó nhảy mã lên chân tượng ,tấn công rất mạnh.
  Đi hậu phá thế pháo đầu mã đội bên tiên có nhiều cách ,nhưng cách hữu hiệu nhất là đi hậu không vội lên tượng mà lên sĩ , nếu đối phương lên mã đội thì bên hậu phản nhập vô pháo đầu chống lại.Trong video của bác Trần Quyết Thắng có hướng dẫn cách chống khá hay ,bác có thể tham khảo cũng khá hay đấy ...  Lần sửa cuối bởi taipscode, ngày 03-12-2020 lúc 10:09 PM.

 9. Thích Quỳnh Bấc đã thích bài viết này
 10. #57
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chiến luận số III - Cuộc 3.5

  Chiến luận số III: Quy Bối Pháo hoàn Tả Trung Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 3.5: Tiên Tuần Hà Xa, Hậu Hữu Pháo quá hà


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5

  Hạn chế việc lên Tượng phòng thủ thụ động mà sử dụng ngay Pháo Thụt hoặc Hữu Pháo vào giữa đối công là đặc trưng của Quy Bối Pháo hiện đại. Giữ tư tưởng tích cực sẽ tránh được sai lầm phòng thủ tiêu cực như các kỳ phổ cổ. Thật trớ trêu và mỉa mai khi Hậu muốn cải tiến Quy Bối Pháo phi Hữu Tượng, đến cuối cùng lại bằng cách từ bỏ việc bay Tượng lên, hình thành Chiến luận số I và II. Còn khi Pháo trái đã kịp thụt, thì lộ giữa đã không còn là mối nguy hại với Hậu nữa, Quy Bối Pháo có thể áp dụng thết trận hoàn Tả Trung Pháo không bổ Tượng.

  5. Xe 2 tấn 4, …

  Việc Tiên tấn Chốt Đầu lại bị Quy Bối Pháo lợi dụng nên chiến pháp tốt nhất được Tiên đưa ra là tạm thời đưa Xe lên hà giữ lộ giữa, để các quân khác kịp thời gian trợ chiến. Nếu Tiên không bảo vệ Chốt giữa, rất có thể Hậu sẽ dùng Pháo Tâm nổ sớm (như những cuộc 1.2, 2.6,…).

  5. … , Xe 9 bình 6
  6. Mã 8 tấn 7, Chốt 7 tấn 1
  7. Mã 7 tấn 5, Pháo 2 tấn 4  Thủ đoạn phản kích Hữu Pháo Quá Hà của bên Quy Bối Pháo sử ra là một nước mạnh, là chiến thuật trọng tâm mang lại ưu thế khai cuộc. Đến đây như hình 3.5 Tiên có 3 cách ứng phó: Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 thoái 1, Xe 9 tấn 1.

  Biến 1: Chốt 5 tấn 1

  8. Chốt 5 tấn 1, Mã 2 tấn 1
  9. Xe 9 tấn 2, …

  Tiên tấn Xe giữ trước Pháo, đề phòng thủ đoạn Pháo 2 bình 5 rồi Xe 1 bình 2 của Hậu. Nếu ở đây Tiên đi Xe 2 tấn 3 thì Hậu liền Pháo 2 bình 5, Mã 3 tấn 5, Xe 1 bình 2, Xe 9 bình 8, Xe 6 tấn 1, Pháo 8 tấn 3, Pháo 5 tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Pháo 5 tấn 3, trận hình cân bằng.

  9. … , Xe 1 tấn 1
  10. Xe 2 bình 8, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu đi ngay Pháo 2 bình 5, Mã 3 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Tiên thua quân. Rõ ràng cặp Pháo của Hậu đã chặn đứng đà tấn công đường giữa, Tiên lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

  10. … , Pháo 2 bình 5
  11. Mã 3 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
  12. Pháo 8 tấn 1, Xe 1 bình 4
  13. Pháo 5 tấn 3, …

  Nếu Tiên đi Xe 8 tấn 3 thì Hậu sẽ Mã 7 tấn 6, Mã 5 tấn 4, Xe 6 tấn 3, trận hình cũng cân bằng.

  14. … , Mã 7 tấn 5
  15. Pháo 5 tấn 3, Sĩ 4 tấn 5
  16. Sĩ 4 tấn 5, Xe 6 tấn 5
  17. Xe 9 bình 4, Xe 6 tấn 1

  Cuộc thế bình ổn. Hậu đã đi đúng hướng. Tiên rất khó tìm ra điểm yếu của Quy Bối Pháo để công phá.

  Biến 2: Pháo 5 thoái 1

  8. Pháo 5 thoái 1, …

  Nếu Tiên đi Chốt 7 tấn 1 thì Hậu sẽ Pháo 2 bình 7, Sĩ 4 tấn 5 (nếu Tượng 3 tấn 1 thì Hậu sẽ Xe 6 tấn 5, Mã 5 thoái 7, Mã 2 tấn 3, Hậu phản tiên), Mã 2 tấn 1, Pháo 8 tấn 6, Pháo 5 tấn 1, Pháo 8 thoái 1, Xe 1 bình 2, Xe 9 bình 8, Xe 6 tấn 5, Tiên vẫn không có điểm gì sáng sủa.

  8. … , Pháo 2 bình 5

  Cặp Mã Liên Hoàn đã bị phá, Tiên mất đi một ưu thế cực lớn.

  9. Mã 3 tấn 5, Xe 6 tấn 5
  10. Tượng 3 tấn 5, …

  Nếu Tiên đổi thành Pháo 8 tấn 1 thì Hậu đi Xe 1 tấn 2, Pháo 2 bình 8, Chốt 3 tấn 1, Sĩ 6 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Mã 5 thoái 6 (!), Xe 6 thoái 2, Pháo sau tấn 8, Pháo 5 tấn 4, Tượng 3 tấn 5, Xe 1 bình 2, Hậu có công thế.

  Còn nếu Tiên sai lầm đi Pháo 8 bình 5 thì Hậu đi ngay Xe 1 tấn 2, Tiên phải khốn đốn trước nước dọa sát, nếu chạy Pháo Tâm sẽ mất Mã ngay. Tiên tiếp theo nếu ứng biến bằng Xe 2 thoái 4 thì Hậu tiếp tục Xe 1 bình 6, Tượng 3 tấn 1, Mã 7 tấn 8, Hậu có công thế lớn mạnh. Rõ ràng nước biến không phi Tượng của phía Quy Bối Pháo có tác dụng rất mạnh.

  10. … , Xe 1 tấn 2

  Đến đây, lại một lần nữa, Hậu hưởng lợi từ việc lúc đầu không bổ Tượng là rất rõ, khi con Xe phải có sự linh hoạt rất lớn, uy hiếp cả hai lộ 4 và 6 của Tiên. Tình hình lúc này Tiên đã bắt đầu kém phân.

  11. Xe 9 bình 8, Xe 1 bình 6
  12. Xe 2 thoái 4, Mã 7 tấn 8 (!)

  Không nói nhiều, Hậu phản tiên!

  Biến 3: Xe 9 tấn 1

  8. Xe 9 tấn 1, Pháo 2 bình 5
  9. Mã 3 tấn 5, Xe 1 tấn 2

  Nếu Hậu đi Xe 6 tấn 5 thì Tiên sẽ Pháo 8 tấn 1, Mã 2 tấn 1, Xe 2 tấn 3, Xe 1 bình 2, Xe 9 bình 8, Xe 2 tấn 2, Mã 5 tấn 7 (!), Xe 6 bình 3, Mã 7 tấn 6, Xe 2 bình 4, Pháo 8 tấn 3, Xe 3 bình 4, Pháo 5 tấn 4, Pháo 5 bình 2, Xe 8 bình 4, Chốt 3 tấn 1, Pháo 5 thoái 1, Xe trước thoái 3, Xe 4 bình 6 (!), Tướng 5 tấn 1, Tiên giành lại thế công.

  10. Chốt 5 tấn 1, …

  Nếu Tiên đi Chốt 3 tấn 1 thì Hậu sẽ Xe 6 tấn 5, Chốt 3 tấn 1, Xe 1 bình 6, Sĩ 6 tấn 5, Xe trước bình 5, Chốt 3 tấn 1, Xe 5 bình 3, Hậu ưu thế.

  10. … , Xe 1 bình 2
  11. Pháo 8 bình 7, Xe 2 bình 4
  12. Xe 9 bình 8, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Pháo 5 tấn 5 ăn Mã. Khi cặp Mã của Tiên chỉ còn một thì năng lực phòng thủ lẫn phản công đều bị thua sút thảm hại.

  12. … , Mã 2 tấn 1
  13. Xe 8 tấn 4, Xe 6 tấn 5
  14. Xe 8 bình 6, Xe 4 tấn 2
  15. Mã 5 tấn 6, Chốt 5 tấn 1
  16. Pháo 7 bình 9, Xe 6 bình 7

  Song phương bình ổn.

  Tiểu kết: Đến đây, ta thấy được nước bổ Tượng ở 4 cuộc trước là nước rất yếu, dù sau đó bên Quy Bối Pháo có cố gắng thật nhiều, thì cũng rất dễ bị kém thế. Thực chiến, bên Tiên sẽ luôn luôn tìm cách để ép Quy Bối Pháo lên Tượng, nhưng phía Hậu hãy suy nghĩ cẩn thận. Việc Hậu phi Tượng khi đối mặt với Trung Pháo cấp tiến Trung Binh, nếu không tính toán kỹ lưỡng, không biết lựa chọn thời cơ để bỏ Tượng giữa lộ mặt Pháo Tâm, sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng tồi tệ như 4 cuộc đầu tiên tại chương này đã chỉ ra. Ở cuộc 5 này, Quy Bối Pháo đã từ bỏ việc bay Tượng vào giữa, mà chỉ bình Pháo Thụt vào trung lộ mà thôi, đưa đến cuộc diện sáng sủa hơn rất nhiều.

 11. #58
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  775
  Post Thanks / Like

  Mặc định  Các thế trong cổ phổ của bác có lẽ xưa rùi ,ít ai xài ,các cao thủ đã chế biến lại hay hơn ...

  Lần sửa cuối bởi taipscode, ngày 23-12-2020 lúc 12:16 PM.

 12. Thích Quỳnh Bấc đã thích bài viết này
 13. #59
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Chiến luận số III: Quy Bối Pháo hoàn Tả Trung Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 3.6: Tiên Tuần Hà Xa, Hậu khởi Chốt 7 Mã Bình Phong


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 6
  6. Mã 8 tấn 7, Chốt 7 tấn 1
  7. Sĩ 6 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Chốt 3 tấn 1 thì Hậu đi Pháo 2 tấn 3, Xe 2 tấn 2, Chốt 7 tấn 1, Hậu có Chốt qua sông.

  Còn nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 7 thì Hậu sẽ Xe 1 bình 2, Xe 9 bình 8, Pháo 2 tấn 4 (!), Chốt 7 tấn 1, Xe 6 tấn 6 (!), Mã 3 thoái 2 (nếu Tiên đi Mã 7 tấn 5 thì Hậu sẽ Chốt 7 tấn 1 (!), Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 6, Sĩ 4 tấn 5, Mã 6 tấn 5, Sĩ 5 tấn 4, Mã 5 thoái 7, Chốt 3 tấn 1, Pháo 2 bình 5, Pháo 5 bình 8, Xe 2 tấn 4, Hậu chiếm ưu lớn), Xe 6 thoái 1, Mã 2 tấn 1, Xe 6 bình 3, Hậu khống chế hoàn toàn trận hình, chiếm ưu. Đây là một ví dụ về thủ pháp tấn Pháo đổi Mã của bên Tiên, mục đích khiến Xe phải của Hậu mất căn, đã bị Quy Bối Pháo lợi dụng ra sao. Để áp dụng cạm bẫy này Hậu cần đạt đủ ba điều kiện: (1) Chốt 7 đã lên, (2) Xe trái đã vào lộ 6, (3) Pháo Thụt đã vào lộ 5.

  7. … , Mã 2 tấn 3  Đến đây như hình 3.6 Tiên có 4 cách ứng phó: Mã 3 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Xe 9 tấn 1, Mã 7 tấn 5.

  Biến 1: Mã 3 tấn 5

  8. Mã 3 tấn 5, Xe 1 tấn 1
  9. Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 4
  10. Tượng 7 tấn 9, Pháo 2 tấn 4
  11. Xe 9 bình 6, Xe 4 tấn 8

  Nếu Hậu đi Pháo 5 tấn 1 thì Tiên sẽ Chốt 5 tấn 1, Xe 4 tấn 8 (nếu Hậu đi Chốt 5 tấn 1 thì Tiên sẽ Mã 5 tấn 6, Xe 4 tấn 2, Pháo 5 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Xe 6 bình 3 (!), Pháo 8 bình 6, Xe 4 bình 6, Hậu vẫn cầm cự được), Sĩ 5 thoái 6, Pháo 5 tấn 2, Chốt 3 tấn 1, Xe 6 bình 4 (nếu Hậu đi Chốt 7 tấn 1 thì Tiên sẽ Xe 2 bình 3, Xe 6 tấn 1, Xe 3 tấn 2, Pháo 8 thoái 5, Hậu vẫn đủ khả năng phản kích), Chốt 3 tấn 1, Xe 4 tấn 5, Pháo 5 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Mã 5 tấn 3, Xe 4 bình 3, Xe 2 thoái 2, Chốt 5 tấn 1, song phương đều đã có Chốt qua sông, báo hiệu một trung cuộc phức tạp và đẫm máu.

  12. Tướng 5 bình 6, Xe 6 tấn 2

  Nếu Hậu đi Pháo 2 bình 7 thì Tiên sẽ Tướng 6 bình 5, Pháo 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 tấn 2, Pháo 5 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Mã 5 tấn 6, Mã 3 tấn 5, Mã 6 tấn 8, Xe 6 bình 4, Mã 7 tấn 6, Pháo 7 bình 5, Tượng 5 tấn 3, Hậu vẫn ngang cơ với Trung Pháo cấp tiến Trung Binh.

  13. Xe 2 tấn 3, …

  Nếu Tiên đi Chốt 3 tấn 1, Hậu ngay lập tức Mã 7 tấn 6, nếu Tiên vẫn tiếp tục Chốt 3 tấn 1, Mã 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Xe 6 tấn 3, Mã 5 thoái 7, Xe 6 bình 3, Hậu phản tiên!

  13. … , Pháo 2 bình 7
  14. Xe 2 thoái 3, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 5 thì Hậu đi Tượng 7 tấn 5, Pháo 8 thoái 1, Mã 3 thoái 1, Pháo 8 tấn 2, Mã 7 tấn 6, Pháo 8 tấn 1, Mã 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Mã 1 tấn 3, Xe 2 bình 5, Mã 3 thoái 2, Xe 5 bình 6, Pháo 5 tấn 1, Xe 6 tấn 2, Tướng 5 tấn 1, Tiên có vẻ hung hãn, phá hết một Sĩ một Tượng, nhưng đòn thí quân không đem lại ưu thế nào. Hậu có thể mỉm cười.

  14. … , Xe 6 thoái 1
  15. Tướng 6 bình 5, Pháo 5 tấn 1

  Trận hình của Quy Bối Pháo giờ đã hoàn thiện, không còn có yếu điểm để công phá nữa. Hậu lúc này yên tâm thi thố công lực trung tàn, dù vậy không được sai lầm đi Xe 6 tấn 4 bắt Mã vì sẽ bị Tiên đánh Pháo 8 tấn 1 bắt đôi cây.

  Biến 2: Chốt 7 tấn 1

  8. Chốt 7 tấn 1, Xe 6 tấn 5
  9. Mã 7 tấn 5, Chốt 7 tấn 1
  10. Xe 2 bình 3, Pháo 5 bình 7 (!)
  11. Pháo 8 tấn 1, Pháo 7 tấn 4
  12. Pháo 8 bình 4, Pháo 7 tấn 2
  13. Chốt 5 tấn 1, Sĩ 6 tấn 5

  Nếu Hậu đi Chốt 5 tấn 1 Tiên sẽ Pháo 5 tấn 3, Xe 1 bình 2, Mã 5 tấn 6, Mã 7 tấn 6, Xe 9 bình 8, Pháo 2 tấn 5, Pháo 4 tấn 1, Hậu mất Xe thua cuộc. Trận hình Pháo Trống này không thể phá.

  14. Mã 5 tấn 6, Chốt 5 tấn 1
  15. Xe 9 bình 8, Pháo 2 bình 1
  16. Mã 6 tấn 7, Pháo 1 tấn 4
  17. Chốt 7 tấn 1, Chốt 3 tấn 1
  18. Pháo 4 bình 5, Tượng 7 tấn 5

  Song phương cân bằng.

  Biến 3: Xe 9 tấn 1

  8. Xe 9 tấn 1, Xe 6 tấn 5
  9. Xe 9 bình 6, Xe 6 bình 3
  10. Mã 3 tấn 5, Chốt 7 tấn 1
  11. Xe 2 bình 3, Pháo 5 bình 7 (!)
  12. Xe 3 bình 4, Pháo 2 tấn 4
  13. Xe 6 tấn 6, …

  Nếu Tiên đi Xe 4 tấn 3, Hậu sẽ lập tức Mã 7 tấn 8, Pháo 5 bình 3, Pháo 2 bình 5, Mã 7 tấn 5, Pháo 7 tấn 6, Mã 5 thoái 3, Tượng 3 tấn 5, Chốt 3 tấn 1, Xe 3 tấn 3, Xe 6 thoái 1, Xe 3 thoái 2, Xe 4 thoái 5, song phương cũng ngang cơ.

  13. … , Pháo 2 thoái 4
  14. Xe 6 thoái 7, …

  Nếu Tiên đi Xe 6 bình 7 thì Hậu sẽ Mã 7 thoái 5, Xe 4 bình 3, Mã 5 tấn 3, Xe 3 tấn 4, Phó 2 tấn 4, Xe 3 tấn 1, Pháo 2 bình 5, Mã 7 tấn 5, Xe 3 bình 5, Pháo 5 bình 2, Xe 1 bình 2, Tượng 3 tấn 5, Mã 3 thoái 5, Tiên thua quân, khó đánh.

  14. … , Pháo 2 tấn 4
  15. Pháo 5 bình 3, Mã 7 tấn 8
  16. Xe 6 tấn 4, Pháo 2 bình 5
  17. Mã 7 tấn 5, Pháo 7 tấn 6
  18. Mã 5 thoái 3, Xe 1 tấn 1

  Cả hai ngang cơ nhau.

  Biến 4: Mã 7 tấn 5

  8. Mã 7 tấn 5, Pháo 2 tấn 4
  9. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  10. Pháo 5 tấn 3, Mã 7 tấn 5
  11. Pháo 8 bình 5, Chốt 3 tấn 1
  12. Xe 2 tấn 2, Pháo 5 tấn 3
  13. Pháo 5 tấn 3, Tượng 3 tấn 5
  14. Chốt 7 tấn 1, Xe 6 tấn 4
  15. Chốt 3 tấn 1, Xe 6 bình 5
  16. Tượng 7 tấn 5, Xe 5 thoái 1
  17. Chốt 7 tấn 1, Mã 3 thoái 5
  18. Mã 5 tấn 7, Xe 5 bình 3

  Hậu đành phải trả lại một quân, Tiên chiếm ưu. Ở nước 17, nếu Hậu thay vì cố gắng thoái Mã về cung giữ quân, mà đi Xe 1 bình 3 chấp nhận trả quân thì vẫn giữ được trận hình ngang cơ.

 14. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
  Không thích taipscode không thích bài viết này
 15. #60
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  46
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Chiến luận số III: Quy Bối Pháo hoàn Tả Trung Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 3.7: Tiên Quá Hà Xa, Hậu khởi Chốt 7 Hữu Pháo quá hà


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, …

  Trong trường hợp Tiên tấn sớm Chốt giữa trước khi con Pháo 8 kịp thụt, Hậu có thể áp dụng Chiến luận số I và II.

  4. … , Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 6, Chốt 7 tấn 1
  6. Mã 8 tấn 7, …

  Nếu Tiên đi Xe 2 bình 3 thì trận thế sẽ diễn biến như trình bày tại Cuộc 3.9 Chiến luận số III.

  6. … , Xe 9 bình 6
  7. Xe 2 bình 3, Xe 6 tấn 1
  8. Mã 3 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Pháo 5 tấn 4 thì Hậu đi Pháo 2 bình 5, Sĩ 4 tấn 5, Pháo sau tấn 2, Xe 3 bình 5, Xe 6 tấn 7, hai bên ngang cơ.

  8. … , Pháo 2 tấn 4  Đến đây như hình 3.7 Tiên có 7 cách ứng phó: Pháo 8 thoái 1, Chốt 9 tấn 1, Xe 9 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 6 tấn 5, Pháo 8 tấn 7.

  Biến 1: Pháo 8 thoái 1

  9. Pháo 8 thoái 1, Tượng 3 tấn 5
  10. Pháo 8 bình 5, Mã 2 tấn 4
  11. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  12. Mã 5 tấn 7, …

  Nếu Tiên đi Xe 3 bình 6 thì Hậu sẽ Chốt 5 tấn 1, Mã 5 tấn 7, Chốt 3 tấn 1, Xe 9 bình 8, Chốt 3 tấn 1, Xe 8 tấn 3, Xe 1 bình 2, Xe 8 tấn 6, Mã 4 thoái 2, Chốt 7 tấn 1, Mã 7 tấn 6, Hậu chiếm ưu.

  12. … , Pháo 2 bình 7
  13. Xe 3 bình 6 , Xe 1 tấn 1
  14. Pháo sau bình 8, …

  Nếu Tiên đi Pháo sau bình 6 thì Hậu đi Chốt 3 tấn 1, Hậu vẫn chiếm ưu.

  14. … , Mã 4 tấn 2
  15. Xe 6 bình 7, …

  Tiên nếu đi Xe 6 tấn 1, Hậu sẽ Chốt 3 tấn 1, Xe 6 bình 8, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Hậu chiếm ưu rõ rệt.

  15. … , Pháo 7 thoái 1
  16. Xe 9 bình 8, Pháo 7 bình 5

  Nếu Hậu đi Chốt 5 tấn 1, Tiên ngay lập tức Xe 7 tấn 1, Pháo 7 bình 3, Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Pháo 8 bình 5, song phương ngang cơ.

  17. Sĩ 6 tấn 5, Pháo sau bình 7

  Hai bên ngang cơ.

  Biến 2: Chốt 9 tấn 1

  9. Chốt 9 tấn 1, Mã 2 tấn 3
  10. Xe 9 tấn 3, Pháo 8 bình 5
  11. Mã 7 tấn 5, Xe 1 bình 2
  12. Pháo 8 tấn 1, Chốt 3 tấn 1
  13. Sĩ 4 tấn 5, Tượng 3 tấn 5
  14. Chốt 3 tấn 1, Pháo 5 bình 7
  15. Xe 3 bình 2, Chốt 7 tấn 1
  16. Xe 2 tấn 2, Xe 2 tấn 1
  17. Mã 5 tấn 3, Xe 6 thoái 1

  Song phương cân bằng.

  Biến 3: Xe 9 tấn 1

  9. Xe 9 tấn 1, Mã 2 tấn 3
  10. Xe 9 bình 6, Pháo 2 bình 5
  11. Mã 7 tấn 5, Xe 1 bình 2
  12. Pháo 8 bình 7, Pháo 5 bình 7
  13. Xe 3 bình 2, Mã 7 tấn 6
  14. Chốt 5 tấn 1, Mã 6 tấn 5
  15. Xe 6 tấn 2, Pháo 7 bình 5
  16. Chốt 5 tấn 1, Mã 5 thoái 6

  Hai bên ngang cờ.

  Biến 4: Chốt 7 tấn 1

  9. Chốt 7 tấn 1, Pháo 2 bình 7
  10. Xe 3 thoái 1, Pháo 5 bình 7
  11. Xe 3 bình 8, Xe 6 tấn 4
  12. Chốt 5 tấn 1, Pháo trước bình 5
  13. Mã 7 tấn 5, Xe 6 bình 5
  14. Pháo 8 tấn 7, Pháo 7 tấn 8
  15. Sĩ 4 tấn 5, Tượng 7 tấn 5
  16. Chốt 5 tấn 1, Mã 7 tấn 5
  17. Xe 9 bình 8, Pháo 7 thoái 3

  Nếu Hậu sai lầm đi Mã 5 tấn 7, Tiên sẽ Xe sau tấn 3, Xe 5 thoái 1, Xe trước bình 3, Xe 5 tấn 2, Xe 3 thoái 5, Hậu thua quân.

  18. Xe trước bình 4, Sĩ 6 tấn 5
  19. Xe 4 tấn 1 , …

  Nếu Tiên đi lầm Xe 8 tấn 8, lập tức Hậu sẽ Mã 5 thoái 3, Pháo 5 bình 8, Pháo 7 bình 1, Tiên thất thế.

  19. … , Mã 5 thoái 3
  20. Pháo 8 thoái 2, Pháo 7 thoái 2

  Song phương cân cờ. Nếu Tiên tiếp sau đi Xe 4 bình 7 muốn ăn Mã thì Hậu sẽ dọa chiếu rút bằng nước Xe 5 bình 9.

  Biến 5: Chốt 5 tấn 1

  9. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  10. Chốt 7 tấn 1, Mã 2 tấn 1
  11. Chốt 9 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  12. Pháo 5 tấn 2, Tượng 7 tấn 5
  13. Pháo 5 tấn 4, Pháo 2 bình 7
  14. Xe 3 bình 2, Xe 1 bình 2
  15. Xe 9 bình 8, Sĩ 4 tấn 5
  16. Pháo 8 tấn 5, Tượng 5 thoái 7
  17. Pháo 8 tấn 1, Mã 7 tấn 6

  Hai bên bình ổn, cân bằng.

  Biến 6: Sĩ 6 tấn 5

  9. Sĩ 6 tấn 5, Tượng 7 tấn 5
  10. Chốt 5 tấn 1, …

  Nếu Tiên đi Chốt 3 tấn 1, Hậu sẽ Chốt 3 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 thoái 3, Xe 3 bình 5, Pháo 5 tấn 2, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 6 tấn 5, Chốt 3 tấn 1, Tượng 5 tấn 7, Chốt 7 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Mã 5 tấn 6, Tiên thí Xe tạo thế công, song phương bước vào cuộc quyết đấu một mất một còn.

  10. … , Chốt 5 tấn 1
  11. Mã 5 tấn 6, Mã 2 tấn 1
  12. Chốt 7 tấn 1, Pháo 5 bình 7

  Mã đã không còn tác dụng bảo vệ Chốt giữa, nên Hậu khai thông để Mã lên là chính xác.

  13. Xe 3 bình 2, Mã 7 tấn 6
  14. Xe 9 tấn 1, Mã 6 tấn 7
  15. Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 5
  16. Pháo 8 bình 5, Pháo 7 bình 3
  17. Xe 3 thoái 1, Xe 1 bình 2
  18. Xe 3 bình 5, Pháo 3 bình 5

  Con Pháo Phụng Hoàng vô cùng linh hoạt, liên tục giương nòng công kích cả 3 lộ 3 – 5 – 7 của Trung Pháo. Đến đây con Pháo giữa của Tiên chắc chắn bị phá. Song phương cân bằng.

  Biến 7: Pháo 8 tấn 7

  9. Pháo 8 tấn 7, …

  Lối đánh giang hồ, rất ít khi gặp ở các kỳ thủ thi đấu chuyên nghiệp. Tuy vậy, lại gặp khá thường xuyên tại các sới cờ.

  9. … , Xe 1 bình 2
  10. Sĩ 6 tấn 5, …

  Nếu Tiên tiện tay đi Xe 9 bình 8, Hậu ngay lập tức Pháo 2 bình 5, Sĩ 4 tấn 5, Xe 2 tấn 9, Mã 7 thoái 8, Pháo 5 bình 4 (!), Mã 8 tấn 7, Pháo 4 tấn 6, Xe 3 thoái 1, Sĩ 6 tấn 5, Hậu thắng cuộc.

  10. … , Pháo 2 bình 5
  11. Mã 7 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  12. Mã 7 thoái 5, …

  Nếu Tiên đi Xe 3 thoái 1, Hậu sẽ Tượng 3 tấn 5, Xe 3 bình 6, Xe 6 tấn 4, Mã 5 thoái 7, Xe 6 bình 7, Hậu chiếm ưu rõ rệt.
  Còn nếu Tiên đi Chốt 7 tấn 1, Hậu ngay lập tức Xe 2 tấn 6, Mã 5 thoái 7, Xe 2 bình 3, Tiên khốn khổ.

  12. … , Xe 2 tấn 6
  13. Pháo 5 tấn 4, Pháo 5 bình 7 (!)

  Đòn đánh sấm sét. Rất dũng cảm.

  14. Xe 3 bình 2, Xe 6 tấn 3
  15. Xe 9 bình 8, Xe 2 tấn 3
  16. Mã 8 thoái 7, Xe 6 bình 5

  Hậu chiếm được trung lộ. Song phương cân bằng.

 16. Không thích taipscode không thích bài viết này
Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3
Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.