Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3 - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 40 của 40
 1. #31
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  31
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 17: Chương 1 - Cuộc 1.7

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 7: Tiên Tuần Hà Xa, Hậu hữu chính Mã


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 6
  6. Mã 8 tấn 7, Pháo 2 bình 5
  7. Xe 9 bình 8, …

  Nếu lúc này Tiên đẩy Pháo 8 tấn 6 thì Hậu liền Xe 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 thoái 5, Xe 6 thoái 2, Xe 9 bình 8, Xe 6 bình 2, Mã 5 thoái 7, Mã 2 tấn 3, Tiên vất vả mà không thu lại được lợi ích gì.

  7. … , Xe 6 tấn 5
  8. Mã 3 tấn 5, …

  Nếu Tiên vẫn cố gắng đi Pháo 8 tấn 6, Hậu sẽ lập tức Pháo trước tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Xe 6 bình 7, Xe 2 thoái 2, Chốt 7 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 thoái 4, Xe 1 bình 6, Pháo 8 bình 5, Pháo 5 tấn 4, Xe 8 tấn 9, Xe 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Xe 7 bình 5, Pháo 5 tấn 2, Xe 5 thoái 1, Hậu dù sẽ bị mất Tượng phải nhưng đổi lấy nhiều Chốt, chiếm ưu.

  8. … , Mã 2 tấn 3


  Như hình 1.7, Tiên có 2 phương án khả dĩ, đó là: Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 tấn 5.

  Biến 1: Chốt 7 tấn 1

  9. Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 2
  10. Pháo 8 tấn 1, Xe 6 thoái 4
  11. Pháo 8 tấn 3, …

  Nếu Tiên đổi thành Pháo 8 bình 7 thì Hậu sẽ Xe 2 tấn 9, Mã 7 thoái 8, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Pháo trước tấn 3, Pháo 5 bình 9, Pháo sau bình 3, Xe 2 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Tượng 7 tấn 5, thế trận vẫn còn giằng co nhiều.

  11. … , Chốt 5 tấn 1

  Nếu Hậu đi Chốt 7 tấn 1 thì Tiên sẽ Sĩ 6 tấn 5, Chốt 9 tấn 1, Chốt 1 tấn 1, Chốt 9 tấn 1, Xe 2 bình 1, Xe 6 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Mã 7 tấn 6, Pháo 8 thoái 3, Xe 6 thoái 1, Xe 1 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 3, Chốt 7 bình 8, mỗi bên đều có điểm mạnh riêng.

  12. Sĩ 6 tấn 5, …

  Nếu Tiên tiện tay đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu đi ngay Pháo trước tấn 4, Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 8 tấn 3, Xe 6 tấn 4, Tướng 5 bình 6 (!) (nếu Tiên sai lầm đi Xe 2 bình 5 thì Hậu nhảy Pháo 5 tấn 2 bắt đôi Xe), Sĩ 4 tấn 5, Xe 2 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 tấn 1, Hậu hơi ưu do đang nắm giữ thế công.
  Còn nếu Tiên đi Pháo 8 bình 3 thì Hậu đi Tượng 7 tấn 9, Xe 8 tấn 9, Mã 3 thoái 2, Mã 5 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Mã 3 tấn 2, Xe 6 tấn 1, Mã 2 tấn 3, Xe 6 thoái 2, Mã 3 thoái 1, Chốt 5 bình 4, Sĩ 6 tấn 5, Chốt 4 tấn 1, Mã 1 tấn 2, Xe 6 tấn 1, Hậu đã có Chốt qua sông, tạm chiếm ưu.

  12. … , Chốt 5 tấn 1
  13. Pháo 5 tấn 2, Hậu Pháo tấn 4
  14. Xe 2 bình 5, Xe 6 tấn 4
  15. Tượng 3 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  16. Pháo 8 thoái 3, Mã 7 tấn 5

  Nếu Hậu sai lầm mà đi Xe 6 thoái 2 thì Tiên sẽ Xe 5 tấn 3 (!), Tượng 7 tấn 5, Mã 5 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Mã 4 tấn 6, Tiên hơn quân ưu lớn.

  17. Pháo 8 bình 4, Xe 2 tấn 9
  18. Xe 5 bình 3, Chốt 7 tấn 1
  19. Xe 3 bình 1, Chốt 9 tấn 1
  20. Xe 1 tấn 1, Xe 2 thoái 5

  Đến đây Hậu chắc chắn mất Tượng trái, Tiên chiếm ưu.

  Biến 2: Pháo 8 tấn 5

  9. Pháo 8 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  10. Pháo 8 bình 5, Tượng 3 tấn 5

  Việc Tiên tấn Pháo không còn có nhiều ý nghĩa, lại khiến Hậu được lợi nước lên Tượng.

  11. Xe 8 tấn 4, Xe 1 bình 2
  12. Xe 8 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Xe 8 bình 6 tránh đổi Xe thì Hậu sẽ đi Chốt 7 tấn 1, Xe 6 tấn 3, Mã 3 tấn 2, Xe 2 tấn 3, Mã 7 tấn 6, Xe 2 bình 4, Pháo 5 bình 8, Xe 6 thoái 2, Pháo 8 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 tấn 1, Mã 6 tấn 5, Xe 4 thoái 5, Mã 5 thoái 4, Mã bên Hậu đã dâng lên, Sĩ Tượng phòng thủ kiên cố, trong khi Tiên còn chưa thông thoáng. Hậu tạm chiếm ưu.

  12. … , Mã 3 thoái 2
  13. Xe 2 tấn 3, Xe 6 thoái 4
  14. Chốt 7 tấn 1, Mã 2 tấn 3
  15. Sĩ 4 tấn 5, Pháo 5 bình 3
  16. Tượng 7 tấn 9, Chốt 7 tấn 1
  17. Chốt 7 tấn 1, Pháo 3 tấn 3
  18. Chốt 3 tấn 1, Sĩ 6 tấn 5
  19. Chốt 3 tấn 1, Tượng 5 tấn 7

  Cuộc thế bình ổn.

 2. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
 3. #32
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  31
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 18 : Chương 1 - Cuộc 1.8

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 8: Tiên Tả Hoành Xa, Hậu tấn Chốt 7


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Chốt 7 tấn 1
  6. Mã 8 tấn 7, Xe 9 bình 6
  7. Xe 9 tấn 1, Pháo 2 bình 5
  8. Xe 9 bình 6, Xe 6 tấn 5


  Như hình 1.8, Tiên điều động Hoành Xe chiếm cứ yếu lộ, là cách đánh công thủ lưỡng toàn. Hiện thời Tiên có 3 phương án phát triển, đó là: Sĩ 6 tấn 5, Xe 6 tấn 4, Mã 3 tấn 5.

  Biến 1: Sĩ 6 tấn 5

  9. Sĩ 6 tấn 5, Xe 1 tấn 2

  Nếu Hậu đi Mã 2 tấn 3 thì Xe 6 tấn 6, Xe 6 bình 3, Mã 7 thoái 6, Xe 1 bình 2, Pháo 8 bình 7, Hậu Pháo bình 2 (!), Xe 6 bình 7, Pháo 2 tấn 8, Sĩ 5 tấn 6, Xe 3 bình 7, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Chốt 5 bình 6, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 tấn 4, Mã 7 tấn 6, Xe 2 bình 4, Pháo 5 tấn 5, Pháo 7 bình 5, Mã 6 tấn 4, Pháo 5 tấn 6, Mã 4 tấn 2, Mã 3 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Mã 5 thoái 6, Chốt 7 bình 8, song phương trong tình trạng cực kỳ nguy cấp, khi mà chỉ một nước đi sai sẽ thua cả ván cờ.

  10. Mã 7 tấn 5, Xe 1 bình 2
  11. Pháo 8 tấn 7, Xe 2 thoái 2
  12. Tướng 5 bình 6, Tượng 3 tấn 1
  13. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  14. Xe 2 bình 6 , Pháo 5 bình 8
  15. Tiền Xe tấn 5, Xe 2 bình 4
  16. Xe 6 tấn 8 , Tướng 5 tấn 1
  17. Mã 5 tấn 6 , Pháo 5 tấn 5
  18. Tượng 7 tấn 5, Pháo 8 tấn 1

  Tiên chiếm ưu.

  Biến 2: Xe 6 tấn 4

  9. Xe 6 tấn 4, Tiền Pháo tấn 5
  10. Sĩ 6 tấn 5, Xe 6 bình 3
  11. Mã 7 thoái 6, …

  Nếu Tiên tiện tay đi Mã 3 tấn 5 thì Hậu lập tức Tiền Pháo tấn 2, Pháo 8 bình 5, Pháo 5 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Xe 3 bình 5, Xe 2 bình 6, Mã 2 tấn 3, Hậu Xe thoái 1, Xe 5 thoái 1, Tiền Xe tấn 2, Mã 7 thoái 5, Tiền Xe bình 4, Tượng 3 tấn 5, Xe 6 bình 4, Mã 5 tấn 7, cuộc thế cân bằng.

  11. … , Xe 1 tấn 2

  Nếu Hậu tham Tượng đi Xe 3 tấn 3 thì Tiên ngay lập tức Xe 2 tấn 3, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 bình 7, Tượng 3 tấn 5, Hậu phải chịu mất quân Mã tức tưởi.

  12. Pháo 8 bình 7, Xe 1 bình 6
  13. Xe 6 thoái 2, Xe 3 thoái 2
  14. Pháo 5 tấn 1, Xe 6 tấn 6
  15. Xe 2 tấn 3, Mã 7 tấn 6
  16. Xe 2 bình 6, Tiền Pháo bình 4
  17. Pháo 5 bình 4, Pháo 5 bình 7
  18. Pháo 4 tấn 6, Sĩ 4 tấn 5
  19. Pháo 4 thoái 8, …

  Nếu Tiên đi Xe 6 bình 8 tránh đổi thì Hậu đi Tướng 5 bình 6, Xe 8 tấn 2, Tượng 7 tấn 5, Pháo 7 tấn 1, Xe 6 bình 7, Tiên mất quân mất thế, bị tấn công trên nhiều mặt trận, chiến bại cầm chắc trong tay.

  19. … , Sĩ 5 tấn 4

  Quân bên Tiên co cụm phòng thủ. Trong khi đó Hậu nhiều Chốt nhưng khuyết Sĩ, Pháo lộ 7 nhòm ngó Tượng bên Tiên. Trận hình vẫn còn rất phức tạp, tuy nhiên cơ hội tấn công vẫn đang trong tay Quy Bối Pháo.

  Biến 3: Mã 3 tấn 5

  9. Mã 3 tấn 5, Mã 2 tấn 3
  10. Pháo 8 tấn 2, Xe 1 bình 2
  11. Pháo 8 bình 7, Xe 2 tấn 2
  12. Sĩ 6 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  13. Pháo 7 tấn 3, Xe 2 bình 3
  14. Chốt 5 tấn 1, …

  Nước bắt buộc bên Tiên phải đi để có thể khai thông được tình trạng bế tắc. Giả sử Tiên đổi lại đi Xe 6 tấn 3 thì Hậu sẽ đi Mã 7 tấn 6, Chốt 5 tấn 1, Mã 6 tấn 5, Xe 6 thoái 1, Chốt 5 tấn 1, Xe 2 bình 6, Tiền Pháo bình 4, Pháo 5 tấn 3, Tượng 3 tấn 5, Tiền Xe bình 5, Xe 6 bình 7, Pháo 5 tấn 3, Mã 5 tấn 6, Pháo 5 bình 6, Sĩ 4 tấn 5, Xe 5 bình 8, Chốt 7 tấn 1, Hậu chiếm ưu.

  14. … , Hậu Pháo bình 1

  Tiên điểm trúng tử huyệt của Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo nên bên Hậu buộc phải dời Pháo Tâm đi. Bởi nếu Hậu sai lầm đi Tiền Pháo tấn 2 thì Tiên lập tức Tướng 5 bình 6, Hậu Pháo bình 4, Hậu mất trắng một quân.
  Còn nếu Hậu đi Chốt 5 tấn 1 thì Tiên đi Xe 2 bình 6, Hậu Pháo bình 9, Hậu bị công phá tận cửu cung, thập phần nguy hiểm.

  15. Xe 6 tấn 7, Pháo 1 tấn 1
  16. Mã 5 tấn 6, Xe 3 bình 2
  17. Pháo 5 tấn 4, …

  Nếu Tiên tiếp tục Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Pháo 5 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 6 bình 4, Chốt 5 bình 4, Xe 2 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Chốt 1 tấn 1, Xe 6 bình 9, Xe 2 thoái 3, Xe 9 bình 3, Pháo 1 tấn 4 thí Mã, Tượng 7 tấn 9, Xe 4 tấn 2, Sĩ 6 thoái 5, Hậu có công thế hung hãn, chiếm ưu.

  17. … , Pháo 5 tấn 2
  18. Xe 2 bình 5, Xe 6 thoái 2
  19. Xe 6 thoái 2, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Mã 6 tấn 5 chiếu Tướng gấp gáp thì Hậu liền Sĩ 6 tấn 5, Mã 5 tấn 3, Tướng 5 bình 6, Tượng 3 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Tiên thua quân, công thế đã mất, cầm chắc thất bại.

  19. … , Xe 2 thoái 1
  20. Tượng 7 tấn 5, Mã 7 tấn 5
  21. Xe 6 bình 5, Xe 2 bình 5
  22. Xe 5 bình 6, Xe 5 bình 6

  Hậu bình Xe lộ 6 nhằm ngăn ngừa Xe bên Tiên vòng qua bắt Tượng chiếu Tướng khi Hậu dự định lên Sĩ 6 để lấy Pháo giữa đổi bớt một Mã của Tiên. Đến đây thì Tiên tạm ưu thế khi vẫn giữ được tiên thủ.

 4. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
 5. #33
  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  260
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Đọc mấy cái này thấy trí tưởng tượng của mình cũng hạn chế

 6. Thích Quỳnh Bấc đã thích bài viết này
 7. #34
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  31
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi evolnuk Xem bài viết
  Đọc mấy cái này thấy trí tưởng tượng của mình cũng hạn chế
  Pháo Thụt khi chấp nhận mất một nước để lùi lại, nhưng từ đó mở ra 5 lộ phản kích ở các đường 7, 5, 3, 2, 1; đó là chiến thuật lùi một nước để tiến 5 nước, lấy tĩnh chế động, lấy nhàn thắng nhọc trong binh pháp. Đồng thời cũng là nước dụ Pháo trái của Tiên dâng lên tấn công sớm cục bộ, ảnh hưởng việc xuất động quân cho toàn cuộc. Ở một số biến hóa, Pháo Thụt kết hợp uyển chuyển với con Pháo còn lại, tấn công và phòng thủ rất linh hoạt. Như hình dưới (trong quyển cổ phổ 龟背炮):


  Một trận hình rất xa lạ, kể cả nếu xét trong các biến hóa của Quy Bối Pháo. Khi tui áp dụng thì rất nhiều người bị bất ngờ, họ bảo những nước cờ này chưa từng thấy bao giờ. Tiên nếu không khéo, sẽ rất dễ bị dẫn dụ vào lối đánh cù cưa, vòng vèo của Pháo Mai Rùa, để rồi sức nghĩ thấm mệt trong giai đoạn tàn cuộc mà đi ra những nước vô lực. Sách Tàu có một số cuộc rất lạ như vậy đó.

 8. #35
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  539
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Bác thớt nên học cách làm video như bác hoangthongcotuong đó , bưng tô cơm ngồi coi thì nó hấp dẫn hơn là ghi kiểu cổ của bác ,thực sự là mún coi như ngán quá ...

 9. Thích Quỳnh Bấc đã thích bài viết này
 10. #36
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  31
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 19: Chương 1 - Cuộc 1.9

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 1.9: Tiên tấn Chốt 7, Hậu Song Hoành Xa


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Chốt 7 tấn 1
  6. Mã 8 tấn 7, Pháo 2 bình 5
  7. Mã 3 tấn 5, Xe 1 tấn 1
  8. Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 4  Như hình 1.9, Tiên có 4 phương án khả dĩ, đó là: Pháo 8 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 9 bình 8, Chốt 3 tấn 1.

  Biến 1: Pháo 8 tấn 5

  9. Pháo 8 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Xe 2 bình 4 ngăn chặn Mã tiến lên rồi mới tấn Pháo thì chậm một nước, Hậu sẽ Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 tấn 2, Xe 4 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 9 bình 8, Hậu phản tiên.

  9. … , Mã 7 tấn 6
  10. Xe 2 bình 4, Mã 6 thoái 4
  11. Pháo 8 thoái 3, Chốt 5 tấn 1

  Nếu Hậu đổi thành Xe 9 bình 8 thì Tiên sẽ Xe 9 tấn 1, Tượng 3 tấn 1, Xe 9 bình 4, Pháo sau bình 6, Xe sau bình 6, Mã 4 thoái 3 đổi Xe, lực quân bên Hậu ùn ứ, rất khó triển khai.

  12. Chốt 5 tấn 1, Tiền Pháo tấn 4
  13. Sĩ 6 tấn 5, Tiền Pháo bình 9
  14. Chốt 5 bình 6, Tượng 7 tấn 5
  15. Pháo 5 bình 6, Pháo 9 thoái 2
  16. Chốt 6 tấn 1, Xe 4 tấn 2
  17. Mã 7 tấn 6, Chốt 7 tấn 1
  18. Chốt 3 tấn 1, …

  Nếu Tiên tiện tay đi Xe 4 bình 3 vô tình bỏ lộ 4 thì Hậu lập tức đi Xe 4 bình 6, Pháo 6 bình 5, Xe 9 bình 8, Hậu đã khắc phục yếu điểm Sĩ dễ bị tấn công, đổng thời hai Xe thông thoáng. Song phương cân bằng.

  18. … , Pháo 9 bình 4
  19. Pháo 6 bình 4, …

  Nếu Tiên đi Mã 6 tấn 4 thì Hậu đi ngay Pháo 4 bình 5, Pháo 6 bình 5, Xe 9 bình 6, cuộc thế bên Hậu đã được hoàn chỉnh, cả lộ 4 lẫn 6 đều được hai Xe trấn yểm, lại còn song Pháo đang chĩa thẳng mũi nhọn công kích. Tiên chỉ còn biết vô phương tấn công.

  19. … , Pháo 5 bình 7

  Ở biến này, Tiên vận dụng thủ pháp bỏ trước lấy lại sau, khiến đường giữa tranh chấp cực kỳ sôi động. Tại nước 19 như giờ đây, trận hình bên Tiên về cơ bản là vững chắc hơn, chiếm ưu.

  Biến 2: Sĩ 6 tấn 5

  9. Sĩ 6 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
  10. Chốt 5 tấn 1, Tiền Pháo tấn 4
  11. Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5
  12. Xe 9 bình 8, Xe 9 bình 5

  Nếu Hậu đổi thành Sĩ 6 tấn 5 thì Tiên liền Pháo 8 tấn 1, Mã 2 tấn 3, Xe 2 bình 5, Pháo 5 bình 1, Pháo 8 tấn 4, Mã 7 tấn 8, Xe 9 bình 8, Chốt 5 bình 4, Tướng 5 bình 6, Chốt 4 bình 3, đến đây Tiên ăn lại một quân, chiếm ưu.

  13. Pháo 8 tấn 2, Xe 5 tấn 3
  14. Xe 8 tấn 3, Sĩ 6 tấn 5
  15. Xe 2 bình 5, Xe 5 tấn 1
  16. Pháo 8 bình 5, Tượng 7 tấn 5
  17. Xe 8 bình 5, Xe 4 tấn 4
  18. Tượng 7 tấn 9, Mã 2 tấn 1

  Thế trận bình ổn. Nếu tiếp tới Hậu cứ điều động Xe lộ 4 theo sát quân Tiền Pháo có căn của Tiên thì Tiên rất khó có thể tấn công tiếp.

  Biến 3: Xe 9 bình 8

  9. Xe 9 bình 8, Chốt 5 tấn 1
  10. Pháo 8 thoái 1, …

  Nếu Tiên đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Tiền Pháo tấn 4, Sĩ 6 tấn 5, Xe 4 tấn 5, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 8, Pháo 8 tấn 6, Xe 9 tấn 1, Mã 7 tấn 5, Xe 4 bình 5, Xe 3 bình 6, Pháo 5 tấn 1, Tiên dễ đi.

  10. … , Chốt 5 tấn 1
  11. Pháo 8 bình 5, Tiền Pháo tấn 4
  12. Mã 7 tấn 5 , Chốt 5 tấn 1
  13. Hậu Pháo tấn 2, Pháo 5 tấn 6

  Nếu Hậu đi Tượng 7 tấn 5 thì Tiên đi Tiền Pháo tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 8 tấn 9, Xe 4 tấn 6, Chốt 3 tấn 1, Xe 9 bình 6, Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 thoái 2, Xe 8 bình 7, Tiên bắt đầu công phá trận hình phòng thủ của Hậu.

  14. Tượng 7 tấn 5, Xe 4 tấn 5
  15. Xe 2 bình 5 , Sĩ 6 tấn 5
  16. Xe 8 tấn 9 , Tượng 7 tấn 5
  17. Chốt 3 tấn 1, Xe 9 bình 6

  Hậu đã phòng thủ hoàn hảo. Pháo giữa của Tiên không còn có nhiều tác dụng. Hậu tạm chiếm ưu.

  Biến 4: Chốt 3 tấn 1

  9. Chốt 3 tấn 1, …

  Tiên tấn Chốt với suy nghĩ "ngây thơ" là sẽ đẩy được một Chốt qua sông, là nước đi xem thường sự phản kích của cặp Pháo lồng trung lộ. Hậu thừa dịp này, tranh thủ đưa song Xe kẹp sườn sẽ tăng cường sức phòng thủ lẫn khả năng phản công.

  9. … , Mã 7 tấn 6
  10. Chốt 3 tấn 1, Mã 6 tấn 5
  11. Mã 7 tấn 5, Xe 9 bình 6
  12. Mã 5 thoái 7, Xe 4 tấn 5
  13. Sĩ 6 tấn 5, Xe 4 bình 3
  14. Pháo 5 bình 7, Xe 3 bình 7
  15. Pháo 3 bình 5, …

  Nếu Tiên đi Chốt 3 tấn 1 thì Hậu sẽ Tiền Pháo tấn 3, Tượng 3 tấn 1, Xe 7 tấn 1, Tiên mất trắng một quân.
  Còn nếu Tiên đi Xe thoái 2 thì Hậu đi Xe 7 thoái 2, trừ diệt được Chốt qua sông của Tiên, nguy hiểm đã qua.

  15. … , Xe 7 tấn 3

  Hậu từng bước, từng bước dồn ép bên Tiên, cuối cùng diệt được một Tượng, chiếm ưu.

 11. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
 12. #37
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  31
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 20: Chuong 1 - Cuộc 10

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chơi đôi công với Pháo Đầu tấn Trung Binh
  Cuộc 10: Tiên Song Trực Xa, Hậu thí Mã phải


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 6
  6. Mã 8 tấn 7, Pháo 2 bình 5
  7. Xe 9 bình 8, Xe 6 tấn 5
  8. Sĩ 6 tấn 5, Chốt 7 tấn 1
  9. Pháo 8 tấn 2, Xe 1 tấn 2  Để nhanh chóng xuất động cánh trái, cánh phải của Quy Bối Pháo không phải là không bị ảnh hưởng. Tương kế tựu kế, Hậu đã bay Hữu Cao Xa, cố ý giăng ra màn thí Mã tranh tiên. Như hình 1.10, Tiên lúc này có 4 phương án khả dĩ, đó là: Pháo 8 bình 7, Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 9, Mã 7 tấn 5.

  Biến 1: Pháo 8 bình 7

  10. Pháo 8 bình 7, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 bình 9 chấp nhận ăn con Mã bị thí của Hậu, tiếp diễn của cuộc cờ sẽ được trình bày kỹ lưỡng ở biến 3.

  10. … , Mã 2 tấn 3
  11. Pháo 7 bình 9, Xe 1 bình 2
  12. Xe 8 tấn 7 , Tiền Pháo bình 2
  13. Pháo 9 bình 7, Xe 6 bình 7
  14. Mã 3 tấn 5 , Pháo 2 tấn 4
  15. Xe 2 tấn 3 , Mã 7 tấn 6
  16. Xe 2 bình 7 , Tượng 7 tấn 5
  17. Xe 7 bình 6 , …

  Nếu Tiên đi Xe 7 tấn 2 tranh giành thực lợi thì Hậu đi Pháo 5 bình 7, Xe 7 thoái 3, Xe 7 bình 5 (!), Pháo 5 bình 3, Xe 5 bình 3, Pháo 3 tấn 6, Xe 3 tấn 1, Tượng 7 tấn 5, Pháo 2 bình 5, Tướng 5 bình 6, Xe 3 thoái 1, song phương bình ổn.

  17. … , Mã 6 tấn 5
  18. Mã 7 tấn 5 , Xe 7 bình 5
  19. Xe 6 tấn 1 , Tượng 3 tấn 1
  20. Pháo 7 bình 8, Xe 5 bình 4

  Hậu nhiều Chốt hơn, nhưng bên Tiên quân lực chỉnh tề. Song phương cơ bản ngang nhau.

  Biến 2: Chốt 3 tấn 1

  10. Chốt 3 tấn 1, Xe 6 bình 3
  11. Xe 8 tấn 2, Mã 7 tấn 6
  12. Chốt 3 tấn 1, Mã 6 tấn 4
  13. Mã 3 tấn 5, Mã 4 tấn 3
  14. Mã 5 thoái 7, Tiền Pháo tấn 3
  15. Pháo 5 tấn 1, Xe 1 bình 2
  16. Chốt 3 bình 4, Tiền Pháo bình 3
  17. Pháo 5 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5
  18. Xe 2 tấn 5, Xe 2 bình 7

  Tiên lợi được Chốt qua sông. Trận hình bên Hậu dễ đi. Về cơ bản, song phương ngang ngửa nhau.

  Biến 3: Pháo 8 bình 9

  10. Pháo 8 bình 9, …

  Tiên chấp nhận đề nghị thí Mã của bên Quy Bối Pháo, từ đây mở ra một khai cuộc phức tạp, mà kỳ thủ nào lỡ tính sót nước sẽ phải ôm hận ngàn thu.

  10. … , Xe 1 bình 4
  11. Xe 8 tấn 9, Xe 6 bình 3
  12. Xe 8 thoái 7, Hậu Pháo bình 3
  13. Chốt 3 tấn 1, …

  Nếu Tiên đi Mã 3 tấn 5 thì Hậu sẽ Xe 4 tấn 4, Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 tấn 2, Xe 2 tấn 3, Xe 3 tấn 1, Xe 8 bình 7, Pháo 3 tấn 6, Xe 2 bình 3, Xe 4 bình 5, Pháo 9 bình 2, Tượng 3 tấn 5, Pháo 5 tấn 3, Hậu nhiều Chốt hơn, chiếm ưu.

  Còn nếu Tiên đi Mã 7 thoái 6 thì Hậu đi ngay Xe 3 bình 7, Mã 3 thoái 2, Chốt 1 tấn 1, Pháo 9 bình 8, Pháo 3 tấn 8, Mã 6 tấn 7, Chốt 3 tấn 1, Hậu chủ động, chiếm ưu.

  13. … , Xe 3 tấn 1
  14. Xe 8 bình 7, Pháo 3 tấn 6
  15. Chốt 3 tấn 1, …

  Nếu Tiên đi sai lầm Mã 3 tấn 5 thì Hậu đi Xe 4 tấn 4, Tiên mất trắng một nước cờ. Còn nếu Tiên đi Mã 3 thoái 2 thì Hậu liền Pháo 3 thoái 2, Tiên khốn đốn. Rõ ràng nếu Tiên ăn vào con Mã bên Hậu cố tình thí quân, thì liên tục phải dè chừng từng ngón đòn tiếp theo của Pháo Mai Rùa, lỡ tay một nước sẽ phải bỏ cả cuộc cờ.

  15. … , Pháo 3 bình 7
  16. Chốt 3 tấn 1, Mã 7 thoái 9

  Nếu Hậu tiếc quân Mã mà đi Mã 7 thoái 5 thì Tiên liền Pháo 5 tấn 4, Xe 4 tấn 3, Chốt 3 bình 4, Pháo 7 bình 2, Tượng 7 tấn 5, Pháo 2 thoái 3 thí lại một quân để giảm nhẹ áp lực tại cung Tướng.

  17. Pháo 5 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5
  18. Tượng 7 tấn 5, …

  Nếu Tiên tham, vội đi Xe 2 tấn 4 bắt Mã thì Hậu đi Tướng 5 bình 4 (!), Tiên buộc phải Xe 2 thoái 4, nếu không Hậu sẽ phản công mạnh mẽ.

  18. … , Xe 4 tấn 3
  19. Xe 2 bình 3, Chốt 3 tấn 1

  Nếu Hậu đi Pháo 7 bình 8 thì Tiên sẽ Chốt 5 tấn 1, thế cuộc bình ổn.

  20. Xe 3 thoái 2, Chốt 1 tấn 1

  Đến đây Hậu bắt lại quân Pháo. Lực quân song phương ngang nhau, tuy vậy Tiên có Chốt qua sông, dễ đi.

  Biến 4: Mã 7 tấn 5

  10. Mã 7 tấn 5, Xe 1 bình 4
  11. Xe 2 bình 4, Xe 6 bình 7
  12. Pháo 8 bình 7, Mã 2 tấn 3
  13. Xe 4 tấn 3, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Xe 8 tấn 5, thì Hậu sẽ Chốt 3 tấn 1, Xe 8 bình 7, Hậu Pháo bình 3, Tiên nguy khốn. Tác dụng cực kỳ lợi hại của con Pháo Thụt, sẵn sàng bọc lót, thọc hậu cực tốt nếu Tiên non tay.

  13. … , Mã 7 tấn 8
  14. Xe 8 tấn 8, Mã 8 tấn 9
  15. Xe 8 bình 7, Mã 9 tấn 7
  16. Mã 5 thoái 3, Xe 7 tấn 1
  17. Pháo 7 tấn 3, Tướng 3 tấn 1
  18. Pháo 7 bình 5, Tượng 7 tấn 5
  19. Chốt 5 tấn 1, Tượng 1 thoái 3

  Hậu hơn Chốt, nhưng Tiên lại đang nhắm vào Tượng. Mỗi bên đều có thế mạnh riêng.

 13. Thích tinhlahan702, trung_cadan đã thích bài viết này
 14. #38
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  31
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 21: Chương 1 - Cuộc 1.11

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo đôi công Trung Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 1.11: Tiên Quá Hà Xa, Hậu bất động Chốt


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Mã 8 tấn 7, Xe 9 bình 6
  6. Xe 2 tấn 6, …

  Tiên không tấn Xe giữ Chốt mà lại sang sông kiềm chế Mã trái bên Hậu. Đây là nước biến thường thấy hơn so với đi Xe 2 tấn 4 như những cuộc trước. Tuy vậy, nước biến này không thực sự mạnh, vì để lộ Chốt Đầu cho đối thủ công kích.

  6. … , Pháo 2 bình 5  Như hình 1.11, Tiên có 3 phương án khả dĩ, đó là: Xe 2 bình 3, Xe 9 bình 8, Sĩ 6 tấn 5.

  Biến 1: Xe 2 bình 3

  7. Xe 2 bình 3, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 5 mà Hậu đi Xe 6 tấn 6 (nước đúng đắn của Hậu là Pháo trước tấn 3 nổ sớm Chốt Đầu, Tiên sẽ tiếp tục Sĩ 6 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Xe 6 tấn 5, Hậu yên tâm kê gối cao mà ngủ), Pháo 8 bình 3, Xe 6 bình 7, Sĩ 6 tấn 5, Pháo trước tấn 3, Xe 9 bình 8, Xe 7 tấn 2, Xe 8 tấn 7, Tượng 3 tấn 5, Xe 8 tấn 1, trận hình Hậu bị cắt đoạn, lực quân mất liên kết, chống đỡ trong vô vọng.

  7. …, Xe 6 tấn 1
  8. Xe 9 bình 8, Mã 2 tấn 3
  9. Chốt 5 tấn 1, Pháo sau bình 7
  10. Xe 3 bình 2, Pháo 5 tấn 2
  11. Mã 3 tấn 5, Mã 7 tấn 6
  12. Pháo 5 tấn 3, Chốt 5 tấn 1
  13. Mã 5 tấn 4, Xe 6 tấn 2
  14. Tượng 7 tấn 5, Chốt 5 tấn 1

  Nếu Hậu đi Xe 6 tấn 4 cản mắt Tượng với ý đồ lấy Pháo công kích thì Tiên liền Xe 2 bình 3, Xe 1 tấn 1, Pháo 8 tấn 6, Pháo 7 bình 5, Xe 3 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Xe 3 thoái 3, Chốt 1 tấn 1, Xe 3 bình 1, Tiên nhiều Chốt, chiếm ưu.

  15. Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 1

  Nếu Hậu đi Xe 1 bình 2 thì Tiên Xe 2 bình 7, Xe 2 tấn 2, Pháo 8 bình 9, Xe 2 bình 1, Xe 8 tấn 6, Pháo 7 bình 3, Xe 7 bình 6, Pháo 3 bình 8, Xe 6 bình 4, lực quân Tiên thông thoáng, chiếm ưu.

  16. Xe 2 bình 7, Xe 1 bình 6
  17. Sĩ 6 tấn 5, Xe sau tấn 1
  18. Pháo 8 tấn 5, Pháo 7 bình 3

  Hậu sử dụng Pháo Thụt rất linh hoạt. Lúc trợ công, lúc phòng thủ. Đến đây thì cuộc cờ bình ổn.

  Biến 2: Xe 9 bình 8

  7. Xe 9 bình 8, …

  Nếu Tiên đi Xe 9 tấn 1 thì Hậu Mã 2 tấn 3, Pháo 8 thoái 1, Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 5, Xe 6 tấn 6, Xe 2 bình 3, Mã 7 thoái 9, Mã 3 thoái 1, Xe 1 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Pháo trước tấn 2, Xe 9 bình 6, Pháo trước bình 9, Xe 6 bình 3, Mã 1 tấn 2, Pháo 9 bình 4, trận hình phức tạp.

  7. …, Xe 1 tấn 2
  8. Sĩ 4 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 bình 9 thì Hậu đi Mã 2 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Pháo trước tấn 3, Sĩ 6 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Mã 7 tấn 6, Mã 3 tấn 5, Pháo 9 bình 6, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Mã 5 tấn 3, Pháo 5 tấn 1, Xe 6 tấn 7, Xe 8 tấn 6, Tượng 3 tấn 5, Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 5, Xe 8 tấn 3, Mã 5 thoái 3, trận hình vẫn còn giằng co, song phương có những điểm mạnh riêng.

  8. …, Xe 1 bình 4
  9. Xe 2 bình 3, Pháo trước tấn 3
  10. Mã 3 tấn 5, Pháo trước bình 8
  11. Pháo 5 bình 2, …

  Nếu Tiên sửa thành Xe 3 bình 2 thì Hậu sẽ Pháo 8 bình 5, Pháo 5 tấn 2, Pháo 5 tấn 4, Xe 2 bình 3, Pháo 5 bình 8, Mã 5 thoái 3, Pháo 8 thoái 4, Xe 3 bình 2, Mã 7 tấn 6, Xe 2 bình 5, Tượng 3 tấn 5, song phương bình ổn.

  12. …, Pháo 8 thoái 3
  13. Pháo 8 tấn 6, Xe 6 tấn 5
  14. Pháo 2 tấn 1, Xe 6 thoái 1
  15. Tượng 3 tấn 5, Xe 4 bình 6
  16. Mã 5 tấn 3, Xe trước tấn 3
  17. Pháo 2 thoái 3, Xe trước thoái 2

  Tiên dễ đi. Hậu co cụm phòng thủ trong bế tắc.

  Biến 3: Sĩ 6 tấn 5

  7. Sĩ 6 tấn 5, Mã 2 tấn 3
  8. Xe 9 bình 8, Xe 1 bình 2
  9. Pháo 8 tấn 4, Chốt 7 tấn 1
  10. Xe 2 bình 3, Xe 6 tấn 1
  11. Chốt 7 tấn 1, Pháo sau bình 7
  12. Xe 3 bình 5 (!), Chốt 7 tấn 1

  Nếu Hậu đi Sĩ 4 tấn 5 thì Tiên liền Xe 5 bình 2, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 tấn 2, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 3, Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Hậu bị uy hiếp nhiều mặt.

  13. Chốt 3 tấn 1, Xe 2 tấn 3 (!)
  14. Xe 5 tấn 1, Tượng 3 tấn 5
  15. Xe 8 tấn 6, Mã 7 tấn 8
  16. Chốt 5 tấn 1, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Mã 7 tấn 5 thì Hậu sẽ Xe 6 tấn 4 bắt chết Mã.

  16. …, Mã 8 tấn 9

  Nếu Hậu đổi thành Pháo 7 tấn 6 thì Tiên đi Chốt 5 bình 4 (!), Mã 3 tấn 5, Mã 7 tấn 5 bắt lại quân, chiếm ưu.

  17. Chốt 5 bình 4, Sĩ 6 tấn 5
  18. Mã 7 tấn 5, Mã 9 tấn 7

  Tiên nhiều hơn một Chốt, tuy nhiên ưu thế không đủ lớn để làm nên chuyện. Hậu có thể hài lòng với tình hình hiện tại.

  Tiểu kết: Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh từ xưa đã được xem là vũ khí mạnh nhất để đại phá kỳ trận Quy Bối Pháo, buộc Hậu lên Hữu Tượng hoàn Tả Trung Pháo để ép sân từ khai cuộc, như hàng loạt các cổ phổ chỉ ra. Tuy nhiên qua 11 cuộc ở chương 1 được trình bày kỹ lưỡng, Pháo Lưng Rùa hiện đại đã dũng cảm từ bỏ con đường cũ, trực tiếp dùng Pháo Thụt kết hợp con Pháo còn lại chơi đôi công với Pháo Đầu tại lộ giữa, đã thể hiện sự đúng đắn về mặt lý luận, mở ra một chân trời mới đầy tiềm năng ứng dụng thực chiến đỉnh cao. Giờ đây trên đà thắng thế, Pháo Lưng Rùa đã phát triển ra một loạt các biến thể công thủ toàn diện, đủ sức phản kích Trung Pháo tấn Chốt Giữa cũng như toàn bộ hệ thống Pháo Đầu, phù hợp hơn với lý thuyết khai cuộc hiện đại. Ít ai biết rằng Quy Bối Pháo trước kia còn có một tên gọi mỹ miều khác là “Phụng Hoàng Pháo” (*) (凤凰炮), hiện nay thực tế đã đúng như loài thần điểu bất tử, một khai cuộc cổ đã chẳng mấy ai sử dụng do những thiếu sót nghiêm trọng trong nghiên cứu nay được hoàn thiện từ đống tro tàn.

  Đặc biệt với những kỳ thủ ưa thích khai triển trận hình Ngọa Tâm Pháo cũng được hưởng lợi gián tiếp, khi từ nay đã có đủ cơ sở lý luận để áp dụng lối đánh đường vòng từ Pháo Mai Rùa chuyển sang, rõ ràng ít mạo hiểm hơn trực tiếp tổn thất 3 nước cờ ngay từ đầu để mở Song Pháo trung lộ.

  (*) Quy Bối Pháo cổ điển vốn chú trọng chiến lược phòng thủ phản công tại 3 đường chiến thuật 5-3-1 nên đôi khi được giới cờ Trung Hoa gọi là khai cuộc “Phượng Hoàng gật đầu 3 lần”, do những liên tưởng tương tự một kỹ thuật đẹp trong trà đạo, danh xưng Phụng Hoàng Pháo ra đời từ đó.

  Cuộc 1.11 cũng đã kết thúc chương 1. Trong chương 2 tui sẽ nói tới cách Tiên "cố gắng" bắt bài khi tấn rất sớm Chốt Đầu để ép Hậu không đủ thời gian khai triển Ngọa Tâm Pháo. Hậu đâu sợ, bởi đã có ngón đòn bổ Liệt Pháo đối công.

 15. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
 16. #39
  Ngày tham gia
  Jun 2012
  Bài viết
  1,429
  Post Thanks / Like

 17. #40
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  31
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 22: Chương 2 - Cuộc 2.1

  Ở kết thúc chương 1, Quy Bối Pháo phải trả lời một câu hỏi lớn, đó là nếu bên Trung Pháo tấn sớm Chốt giữa trước cả nước Thụt Pháo của bên Hậu thì Hậu phải làm sao? Hậu có rơi vào kế phải lên Tượng như ý của bên Tiên mong muốn hay không? Chương 2 chính là lời khẳng định rõ ràng rằng bản thân Quy Bối Pháo vẫn còn "hàng" dành cho bên Trung Pháo.

  Chương 2: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.1: Tiên tấn Trung Binh, Hậu bình Pháo Thụt lộ 3


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Mã 8 tấn 7, Pháo 8 bình 3

  Nước đi Mã 8 tấn 7 khởi đầu cho sự tấn công mạnh mẽ của bên Tiên. Ngoài ra, đây cũng là một trong các nước đi đáp trả tốt nhất đối với thế trận Quy Bối Pháo. Hậu ở cuộc này lựa chọn bình Pháo Thụt sớm, không bằng tốt hơn là tấn Chốt 7 mở đường cho kỵ binh tiến lên.

  5. Chốt 5 tấn 1, …

  Nước đi mạnh của bên Tiên! Bởi vì vị trí của con Pháo Thụt đã được xác định nên Tiên đã tính toán và quyết định tấn công hạ thủ trung lộ. Đây cũng là lối tấn công thông thường nhất của bên Pháo Đầu. Bởi theo hệ thống Quy Bối Pháo cổ điển thì vũ khí Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh hoàn toàn có thể công phá dễ dàng.

  5. …, Pháo 2 bình 5  Hậu đâu ngán, sẵn sàng đáp trả lại bằng cách vào Pháo Đầu nghịch tay. Điều này khiến cho Tiên có phần bất ngờ và lúng túng, bởi Hậu khởi đầu bằng thế thủ Pháo Lưng Rùa, đi một đường vòng lại trở thành thế công Liệt Thủ Pháo, cho thấy sự uyển chuyển rất lớn trong chiêu thức. Phương cách này đem đến sự tích cực hơn hẳn lối bổ Tượng truyền thống. Đến đây như hình 2.1 Tiên có 3 cách ứng phó: Xe 2 tấn 6, Pháo 8 tấn 5, Chốt 3 tấn 1.

  Biến 1: Xe 2 tấn 6

  6. Xe 2 tấn 6, Chốt 7 tấn 1
  7. Xe 2 bình 3, Xe 9 tấn 1
  8. Pháo 8 tấn 5, …

  Nước đi này vốn được nhiều kỳ thủ đánh giá là nước mạnh của Tiên. Bởi nó hạn chế việc khai triển quân của Hậu. Tuy vậy, như sẽ được trình bày ở cuộc 2.2., đòn Pháo này vẫn có thể bị khắc chế khi Hậu không triển khai Pháo Thụt gấp gáp.

  8. …, Mã 2 tấn 3

  Hậu bị ép phải đi nước này, ngoài ra nếu Hậu sai lầm đi Pháo 3 bình 7 hoặc Pháo 5 tấn 3 sẽ dẫn đến những tình huống khó khăn hơn nhiều.

  Ta hãy xem xét, nếu Hậu đi Pháo 3 bình 7, Tiên sẽ Xe 3 tấn 1, Xe 9 bình 7, Pháo 8 bình 3, Pháo 5 tấn 3, Sĩ 6 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 9 bình 8, Hậu mất quân, lực lượng chưa kịp xuất động, khai cuộc thất bại.

  Còn nếu Hậu đi Pháo 5 tấn 3 thì Tiên đi Mã 3 tấn 5, Mã 7 thoái 5, Pháo 5 tấn 2, Xe 9 bình 2, Xe 3 bình 5, Xe 2 bình 6, Mã 5 tấn 7, Pháo 3 tấn 4, Chốt 7 tấn 1, Tượng 3 tấn 5, Xe 9 bình 8, Mã 2 tấn 4, Xe 5 bình 6, Xe 6 tấn 3, Pháo 5 thoái 2, Xe 1 bình 2, Xe 6 tấn 2, Hậu mất quân mất thế, co cụm phòng thủ, thất bại không còn xa nữa.

  9. Xe 9 bình 8, Pháo 3 bình 7
  10. Xe 3 bình 4, Mã 7 tấn 8
  11. Pháo 8 bình 5, Tượng 3 tấn 5
  12. Xe 4 tấn 2, Pháo 7 tấn 5

  Hậu Xe 1 tấn 1 cũng không ổn lắm, vì Tiên sẽ Pháo 5 tấn 4, Sĩ 6 tấn 5, Pháo 5 thoái 1, Pháo 7 tấn 5, Xe 8 tấn 7, Xe 1 bình 3, Pháo 5 bình 2, Tiên hơn quân chiếm ưu.

  13. Mã 3 tấn 5, Pháo 7 bình 3
  14. Chốt 5 tấn 1, Mã 8 tấn 7
  15. Mã 5 tấn 6, Mã 7 tấn 5
  16. Tượng 7 tấn 5, Pháo 3 thoái 2

  Lúc này, bên Tiên đang có thế công khá ác liệt, nhưng phía Quy Bối Pháo vẫn ngoan cường chống trả. Tuy vậy mọi thứ có vẻ thuận lợi cho bên Trung Pháo.

  Biến 2: Pháo 8 tấn 5

  6. Pháo 8 tấn 5, Mã 2 tấn 3
  7. Pháo 8 bình 5, …

  Tiên ngay lập tức muốn triệt đi Pháo Đầu của Hậu nhằm làm tiêu hao đi sức tấn công đối thủ, bởi Tiên e ngại Hậu có thể chuyển hình cờ về tuyệt chiêu Ngọa Tâm Pháo lừng danh. Nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 1 thì Hậu Pháo 5 thoái 1, Pháo 8 bình 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 9 bình 8, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 tấn 7, Xe 9 bình 7, Mã 3 tấn 5, Mã 3 tấn 4, Mã Hậu vùng lên, tiếp theo có thể đổi Mã hoặc Pháo Tiên, dần dần ổn định tình hình.

  7. … , Tượng 3 tấn 5
  8. Xe 9 bình 8, Chốt 3 tấn 1
  9. Mã 7 tấn 5, Chốt 7 tấn 1
  10. Chốt 3 tấn 1, Pháo 3 bình 5
  11. Chốt 3 tấn 1, Tượng 5 tấn 7
  12. Xe 2 tấn 3, Tượng 7 tấn 5

  Hậu lúc đầu bình Pháo lộ 3 đánh Mã, khi thấy đối phương nhảy Liên Hoàn Mã lại lợi dụng thời cơ đổi Chốt, bình Pháo vào giữa duy trì thế công, rồi bay Tượng lên cao để cản bước Mã đối thủ nhảy lên. Lúc tiến lúc lùi, đó là sự linh hoạt của con Pháo Thụt.

  13. Xe 8 tấn 7, Xe 1 bình 3
  14. Mã 5 tấn 3, Tượng 5 thoái 7
  15. Xe 2 tấn 3, Pháo 5 tấn 4
  16. Sĩ 4 tấn 5, Tượng 7 thoái 5
  17. Xe 2 bình 3, Mã 7 thoái 8
  18. Xe 8 thoái 3, Mã 8 tấn 9

  Mặc dù Tiên rất cố gắng đẩy Mã Hậu về lại vị trí xuất phát, nhưng Hậu cũng đã cài cắm Pháo giữa, lại có thủ đoạn Mã 8 tấn 9 bắt Xe buộc Tiên phải ứng phó. Dù vậy sau 18 nước Tiên cả hai Xe đều xuất, hình cờ dễ đi, chiếm ưu.

  Biến 3: Chốt 3 tấn 1

  6. Chốt 3 tấn 1, Xe 9 bình 6

  Nếu Hậu đi trước Mã 2 tấn 3 ngăn ngừa Tiên đi Pháo 8 tấn 5 thì Tiên sẽ Pháo 8 tấn 6, Hậu Pháo 5 thoái 1, Pháo 8 bình 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 9 bình 8, Chốt 3 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Mã 7 tấn 5, Tượng 7 tấn 5, Mã 5 tấn 4, Hậu bị vây hãm trong khốn cùng.

  7. Pháo 8 tấn 5 , Pháo 5 tấn 3

  Nếu Hậu đi Mã 2 tấn 3 thì Tiên sẽ Pháo 8 bình 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 2 tấn 7, Xe 6 bình 7, Xe 9 bình 8, Chốt 3 tấn 1, Mã 3 tấn 2, Xe 1 bình 3, Mã 2 tấn 1, Mã 7 thoái 5, Hậu bị ép cờ đến mức không thở nổi.

  8. Sĩ 6 tấn 5 , Xe 6 tấn 5
  9. Xe 9 bình 8, Xe 6 bình 3
  10. Mã 7 tấn 5 , Chốt 5 tấn 1
  11. Xe 2 tấn 5 , Xe 3 thoái 2
  12. Pháo 5 bình 6, Mã 2 tấn 1

  Nước thứ 12 nếu Tiên chọn đi Xe 2 tấn 1 thì Hậu Pháo 5 tấn 3, Tượng 7 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Mã 5 tấn 7, Mã 7 tấn 5, Xe 2 bình 3 (Nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 1 chẹt đường Mã thì Hậu đi Tượng 3 tấn 5, Xe 2 bình 3, Pháo 3 bình 5, Hậu đủ khả năng phản kích), Mã 2 tấn 3, Hậu chuyển nguy thành an. Ở biến này Hậu dù chọn phương án Pháo 5 tấn 3 hay chọn Mã 2 tấn 3 đổi Pháo, đều khiến cho tình hình tồi tệ. Tiên chiếm ưu lớn.

  Tiểu kết: Quy Bối Pháo cổ điển lấy việc điều động Pháo Thụt từ cánh trái sang cánh phải hợp quân từ sớm khiến các quân chủ chốt khác mất lượt xuất động. Hơn nữa, Pháo Thụt cố định lối đánh quá sớm khiến bên Đương Đầu Pháo dễ dàng nắm bắt đối sách phản kích hữu hiệu. Ở Quy Bối Pháo hiện đại, con Pháo Thụt thường được ghìm lại như được trình bày ở các cuộc sau, để Hậu có thể tùy nghi thích ứng với trận pháp bên Tiên sử ra. Hơn nữa, việc bổ sung sức tấn công từ trung lộ giúp Pháo Mai Rùa giữ vững trận hình, tìm cơ hội đối công bạo liệt. Để tránh bị động, Pháo Mai Rùa nên tranh thủ tấn sớm Mã phải và Chốt 7 lên để yểm trợ cho Pháo Thụt gia nhập trận chiến.

 18. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.