Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3 - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 50 của 50
 1. #41
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  40
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 23: Chương 2 - Cuộc 2.2

  Chương 2: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.2: Tiên tấn Pháo đánh Xe, Hậu tấn Chốt 7


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 bình 5

  Hậu hoàn toàn chủ động bình Pháo phải vào giữa tạo thành trận Liệt Thủ Pháo, chứ không sử dụng con Pháo Thụt lừng danh. Như vậy Quy Bối Pháo cố ý lộ sơ hở khe sườn cho bên Trung Pháo khai thác. Khi tìm hiểu thế trận Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo, bên đi Hậu cần đặc biệt nghiên cứu kỹ nước biến thường thấy của Tiên tiếp sau sẽ là Pháo 8 tấn 6 (hoặc Pháo 8 tấn 5).

  5. Mã 8 tấn 7, …

  Nếu lúc này đây Tiên vội vàng đi Pháo 8 tấn 6 thì Hậu sẽ Pháo 8 tấn 6, Xe 2 tấn 2, Xe 9 bình 2, Mã 8 tấn 7, Tiên bị tổn thất mất một nước vô dụng là Xe 2 tấn 2 nếu so với cuộc 2.3 sẽ được trình bày kỹ lưỡng về sau.

  5. … , Mã 2 tấn 3
  6. Xe 9 bình 8, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 6 thì Tiên cũng sẽ đi Pháo 8 tấn 6, Tiên vẫn bị mất một nước đi vô dụng đã nêu trên. Thế nên Tiên mới tranh thủ bình Xe trái giữ Pháo rồi mới bắt đầu công kích. Kỳ thủ trẻ, ít kinh nghiệm, lúc này đây thường sẽ vi phạm quy tắc “Không nóng vội khi khai cuộc”, do bị phía Quy Bối Pháo giăng ra cạm bẫy này, mà mất đi nước tiên một cách oan uổng.

  6. … , Chốt 7 tấn 1
  7. Pháo 8 tấn 6, Pháo 8 tấn 3  Đến đây như hình 2.2, Tiên có 2 cách tiếp tục tranh đấu: Pháo 8 thoái 3, Xe 2 tấn 4.

  Biến 1: Pháo 8 thoái 3

  8. Pháo 8 thoái 3, Xe 9 bình 8
  9. Xe 2 tấn 4, Xe 1 tấn 1
  10. Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 bình 2
  11. Xe 2 tấn 4, Xe 1 bình 8
  12. Xe 8 tấn 5, Pháo 5 tấn 3
  13. Mã 3 tấn 5, Pháo 5 tấn 2
  14. Xe 8 bình 3, Pháo 5 bình 8
  15. Xe 3 tấn 2, Tượng 3 tấn 5
  16. Mã 7 tấn 8, Xe 8 bình 4
  17. Mã 8 tấn 7, Xe 4 tấn 5
  18. Mã 5 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5

  Hậu đã phòng thủ kiên cố, Tiên cũng đã kịp tung song Mã tham gia trận chiến. Hình cờ hiện tại Tiên tạm ưu. Tuy vậy, ta có thể thấy tác dụng của đòn đánh Pháo 8 tấn 6 ở nước thứ 7 bên Tiên tung ra, hoàn toàn không đủ sức chọc thủng hàng phòng tuyến nhiều tầng nhiều lớp Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo.

  Biến 2: Xe 2 tấn 4

  8. Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 4
  9. Chốt 3 tấn 1, Xe 1 bình 2

  Nếu Hậu đổi thành Chốt 7 tấn 1 thì Tiên sẽ Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 6, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 1, Pháo 8 thoái 2, Mã 6 tấn 4, Mã 7 tấn 6, Xe 4 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 bình 5, Xe 3 tấn 5, Xe 5 bình 3, Tiên chiếm ưu.

  10. Chốt 3 tấn 1, Xe 4 bình 2
  11. Xe 8 tấn 8, Xe 2 tấn 1
  12. Chốt 3 bình 2, Mã 7 tấn 6
  13. Xe 2 thoái 1, …

  Nếu Tiên đổi thành Chốt 2 bình 3 thì Hậu đi Mã 6 tấn 4, Mã 7 tấn 5, Mã 4 tấn 2, Xe 2 thoái 3, Chốt 3 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Xe 2 tấn 2, Chốt 3 bình 4, Mã 3 tấn 4, Chốt 4 tấn 1, Pháo 5 thoái 1, Chốt 4 tấn 1, Pháo 5 tấn 1, Xe 2 bình 6, Mã 4 tấn 3, song phương đối công.

  Còn nếu Tiên đi Xe 2 bình 4 thì Hậu đi Mã 6 tấn 4, Mã 7 tấn 5, Mã 4 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 2 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 1, Tiên chiếm ưu.

  13. …, Chốt 3 tấn 1
  14. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  15. Chốt 2 bình 3, Pháo 5 tấn 5
  16. Tượng 7 tấn 5, Mã 6 thoái 5

  Tiên đã qua sông được một Chốt, có phần chiếm ưu.

  Tiểu kết: Nước cờ tấn Pháo đánh Xe của bên Tiên từng có thời được xem là một nước mạnh để công kích vào cánh phải bổ Liệt Pháo của bên Quy Bối Pháo. Tuy nhiên, qua nghiên cứu chuyên sâu lẫn ứng dụng thực tiễn, đòn Pháo này chỉ mang tính khoa trương hoa mỹ chứ gần như vô lực, và dễ dàng bị bẻ gãy. Hãy chú ý việc Hậu trì hoãn việc điều động Pháo Thụt để quan sát tình hình trước khi tung đòn phản kích.

 2. Thích trung_cadan, ho_vinh1412 đã thích bài viết này
 3. #42
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  40
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chương 2 - Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo

  Chương 2: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.3: Tiên tấn Chốt 5, Hậu bình Pháo lộ 2


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Mã 8 tấn 7, Pháo 8 bình 2

  Nhận thấy sự rắc rối mà Pháo trái của Tiên mang đến cho kế hoạch bình Pháo vào giữa của mình, Hậu lập tức tìm cách triệt ngay. Bởi nếu Hậu không chú ý, sẽ rất dễ bị động khi Tiên tiếp theo có hai thủ pháp là tấn Pháo đổi Mã hoặc tấn Pháo đánh Xe trái. Vậy kế hoạch bình Pháo Thụt sang lộ 2 này sẽ tiến triển ra sao?

  5. Pháo 8 tấn 6, …

  Nếu Tiên không chấp nhận đề nghị đổi Pháo của phía Pháo Mai Rùa mà khai triển Ngũ Cửu Pháo bằng nước Pháo 8 bình 9, diễn biến tiếp theo sẽ được trình bày kỹ lưỡng tại cuộc 9.4.

  5. …, Xe 9 bình 2
  6. Chốt 5 tấn 1, …

  Tiên mong cầu một cuộc thế tấn công trực diện rõ ràng, còn nếu Tiên đi Xe 9 bình 8 thì Hậu sẽ Xe 1 tấn 1, Xe 2 tấn 6, Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 7, Tượng 3 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Mã 2 tấn 4, Xe 7 tấn 3, Sĩ 5 thoái 4, Mã 5 tấn 3, Tiên chủ động, nhưng Hậu vẫn có thủ đoạn đổi bớt 1 Xe để giảm nhẹ áp lực cánh phải.

  6. …, Pháo 2 bình 5  Đưa xe chiếm giữ lộ 2, rồi Hậu mới bổ Nghịch Pháo như hình 2.3. Đến đây ta xem Tiên ứng biến qua 4 cách sau: Xe 2 tấn 6, Xe 2 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Xe 9 tấn 1.

  Biến 1: Xe 2 tấn 6

  7. Xe 2 tấn 6, Xe 1 tấn 2
  8. Mã 3 tấn 5, Pháo 5 thoái 1
  9. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  10. Xe 2 bình 3, Xe 1 bình 4
  11. Mã 5 tấn 4, …

  Nếu Tiên đi Pháo 5 tấn 3 thì Hậu sẽ Mã 7 tấn 5, Tiên đi Tượng 7 tấn 5, Hậu sẽ Pháo 5 tấn 3, Xe 3 bình 5, Xe 2 bình 5, Xe 5 bình 7, Tiên hơn Chốt, chiếm ưu thế.

  11. …, Pháo 5 tấn 6
  12. Tượng 7 tấn 5, Mã 7 thoái 9
  13. Sĩ 6 tấn 5, Xe 2 bình 6
  14. Xe 3 bình 5, Sĩ 6 tấn 5
  15. Xe 5 thoái 1, Mã 9 tấn 7

  Song phương bình ổn.

  Biến 2: Xe 2 tấn 5

  7. Xe 2 tấn 5, Xe 1 tấn 2
  8. Mã 3 tấn 5, Xe 1 bình 4
  9. Chốt 7 tấn 1, Xe 4 tấn 4

  Nếu Hậu đi Xe 2 tấn 1 thì Tiên sẽ Chốt 9 tấn 1, Xe 2 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5, Mã 2 tấn 3, Chốt 9 tấn 1, Chốt 1 tấn 1, Xe 9 tấn 5, Xe 2 bình 3, Pháo 5 bình 4, Pháo 5 tấn 3, Tượng 7 tấn 5, Xe 4 bình 6, Xe 9 bình 4, Tiên chiếm ưu.

  10. Xe 2 tấn 1, …

  Nếu Tiên tiếp tục đi Chốt 7 tấn 1 thì Hậu đi Chốt 3 tấn 1, Xe 2 bình 7, Xe 2 tấn 5, Xe 9 tấn 2, Sĩ 6 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 2 bình 3, Xe 7 bình 4, Mã 2 tấn 3, Hậu bắt đầu phản công, lực quân của Tiên bị co cụm, khó triển khai.

  10. …, Chốt 5 tấn 1
  11. Xe 2 bình 3, Chốt 5 tấn 1
  12. Pháo 5 tấn 2, Pháo 5 tấn 4
  13. Xe 3 tấn 1, Xe 2 bình 6 (!)
  14. Xe 9 bình 8, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Xe 3 bình 5 thì Hậu sẽ đi Sĩ 6 tấn 5, Tiên không thu được lợi ích gì, còn bị thất thế, thất bại không còn xa nữa.

  14. …, Xe 4 bình 3 (!)
  15. Mã 7 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Xe 8 tấn 5 thì Hậu sẽ Xe 6 tấn 4, Xe 8 bình 5, Tượng 7 tấn 5, Xe 5 tấn 2, Tiên cũng không làm được gì Hậu.

  15. …, Xe 3 bình 5
  16. Tượng 3 tấn 5, Xe 6 tấn 4

  Pháo trống của Tiên bị phá. Thế trận bình ổn. Ở biến này, mọi người cần đặc biệt chú ý thủ pháp phá Pháo Trống mà Pháo Lưng Rùa sử ra.

  Biến 3: Mã 3 tấn 5

  7. Mã 3 tấn 5, Chốt 7 tấn 1
  8. Xe 2 tấn 6, Mã 7 tấn 6
  9. Chốt 5 tấn 1, Mã 6 tấn 5
  10. Mã 7 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Pháo 5 thoái 1, Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Sĩ 4 tấn 5, Xe 1 tấn 2, Hậu hơn quân, Tiên dù đang có Chốt trợ công nhưng chưa đủ lực để gây nguy hiểm cho phía Pháo Mai Rùa.

  10. …, Chốt 5 tấn 1
  11. Mã 5 tấn 7, Pháo 5 tấn 5
  12. Tượng 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 5
  13. Xe 2 bình 7, Mã 2 tấn 4
  14. Xe 7 bình 1, Xe 1 bình 3

  Song phương về cơ bản là ngang nhau.

  Biến 4: Xe 9 tấn 1

  7. Xe 9 tấn 1, Pháo 5 tấn 3
  8. Sĩ 4 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
  9. Xe 9 bình 6, …

  Nếu Tiên đi Xe 2 tấn 5 thì Hậu cũng sẽ đi Xe 2 tấn 3, Mã 3 tấn 5, Pháo 5 tấn 2, Tượng 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 9 bình 6, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 tấn 2, Mã 7 tấn 5, Xe 2 thoái 3, Hậu nhiều hơn một Chốt, tạm thời chiếm ưu.

  9. …, Xe 2 tấn 3
  10. Xe 2 tấn 6, Mã 2 tấn 3
  11. Xe 2 bình 3, Mã 3 tấn 5
  12. Xe 6 tấn 3, Tượng 7 tấn 5
  13. Mã 3 tấn 5, Pháo 5 tấn 2
  14. Tượng 7 tấn 5, Xe 1 tấn 1
  15. Xe 3 bình 4, Xe 1 bình 8
  16. Xe 6 bình 3, …

  Nếu Tiên đi Mã 5 tấn 3 thì Hậu sẽ đi Xe 2 tấn 2, Chốt 7 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Xe 2 bình 3, Xe 6 bình 3, trận hình song phương cũng cân bằng.

  16. …, Xe 8 tấn 1

  Song phương cân bằng. Tiên rất khó để tìm thấy yếu điểm trong trận hình Pháo Lưng Rùa tại thời điểm này.

 4. Thích trung_cadan, ho_vinh1412, tinhlahan702, vi3tproa7 đã thích bài viết này
 5. #43
  Ngày tham gia
  Apr 2017
  Bài viết
  1
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Cực kỳ ấn tượng các bài nghiên cứu Quy Bối Pháo của bác Quỳnh Bấc. Chân thành cảm ơn bác đã chia sẻ.

 6. Thích Quỳnh Bấc, trung_cadan đã thích bài viết này
 7. #44
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  40
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chương 2 - Cuộc 1.4

  Chương 2: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.4: Tiên Liên Hoàn Mã, Hậu Xe phải Tuần Hà


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 bình 5
  5. Mã 8 tấn 7, Mã 2 tấn 3
  6. Mã 3 tấn 5, Xe 1 bình 2
  7. Xe 9 bình 8, Xe 2 tấn 4  Tiên mải mê thi triển Song Mã giao chân, tạo cơ hội cho Hậu tranh thủ tung Xe Tuần Hà kìm chế cánh trái bên Tiên. Đến đây như hình 2.4, ta xem Tiên ứng biến qua 4 cách sau: Xe 2 tấn 6, Pháo 8 tấn 2, Xe 2 tấn 4, Pháo 8 bình 9.

  Biến 1: Xe 2 tấn 6

  8. Xe 2 tấn 6, Chốt 7 tấn 1
  9. Xe 2 bình 3, Xe 9 tấn 1
  10. Pháo 8 bình 9, …

  Nếu tại đây Tiên sao chép nước đi trứ danh Pháo 8 thoái 1 thì Hậu sẽ Pháo 8 bình 7, Xe 3 bình 4, Mã 7 tấn 8, Chốt 5 tấn 1, Mã 8 tấn 7, Xe 4 bình 3 (nếu tiên đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Pháo 5 tấn 4, Mã 7 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Pháo 7 bình 2, Chốt 5 bình 6, Mã 3 thoái 5, Xe 4 thoái 5, Mã 5 tấn 4, Mã 5 thoái 7, Tiên co cụm phòng thủ, Hậu phản tiên), Pháo 5 bình 7, Xe 3 bình 4, Chốt 5 tấn 1, Xe 4 tấn 2, Mã 7 thoái 5 (!), Tượng 3 tấn 1 (nếu Tiên dùng Xe ăn Pháo sẽ mất Xe), Xe 9 thoái 1, Xe 4 thoái 1, Mã 3 tấn 5, Xe 4 thoái 1, Mã sau thoái 3, Pháo 8 bình 5, Xe 2 tấn 5, Mã 7 thoái 8, Pháo sau bình 5, Mã 8 tấn 7, Chốt 3 tấn 1, Hậu lực quân thông thoáng, chiếm ưu.

  10. … , Xe 2 tấn 5
  11. Mã 8 thoái 7, Pháo 8 bình 7
  12. Xe 3 bình 4, Pháo 7 bình 5
  13. Pháo 8 bình 7, Chốt 3 tấn 1
  14. Chốt 7 tấn 1, Pháo trước tấn 3
  15. Pháo 5 tấn 2, Pháo 5 tấn 4
  16. Pháo 7 bình 5, Pháo 5 tấn 2
  17. Tượng 7 tấn 5, Chốt 3 tấn 1

  Hậu nhiều Chốt, tạm thời chiếm ưu.

  Biến 2: Pháo 8 tấn 2

  8. Pháo 8 tấn 2, Chốt 3 tấn 1
  9. Xe 2 tấn 6, Chốt 7 tấn 1
  10. Sĩ 6 tấn 5, Mã 7 tấn 6

  Nếu Hậu tung Pháo Thụt vào đường giữa bằng nước Pháo 8 bình 5, Tiên sẽ Xe 2 bình 3, Xe 9 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 bình 3 (Tiên không được sai lầm đi Xe 3 thoái 2), Xe 2 tấn 5, Mã 7 thoái 8, Mã 3 tấn 4, Mã 8 tấn 7, Pháo sau bình 7, Tiên liên tục bị Pháo Thụt công kích, loay hoay chống đỡ vẫn không sao chiếm vị đẹp.

  11. Chốt 5 tấn 1, Mã 6 tấn 5
  12. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5 (!)
  13. Chốt 5 tấn 1, Tượng 3 tấn 5
  14. Pháo 8 bình 1, Xe 2 tấn 5
  15. Mã 8 thoái 7, Xe 9 bình 7
  16. Xe 2 bình 7, Mã 5 thoái 4

  Hậu đến đây, hoàn toàn có thể chơi ngang cơ với Trung Pháo.

  Biến 3: Xe 2 tấn 4

  8. Xe 2 tấn 4, Chốt 7 tấn 1
  9. Pháo 8 thoái 1, Mã 7 tấn 6
  10. Pháo 8 bình 5, Xe 2 tấn 5
  11. Mã 7 thoái 8, Mã 6 tấn 7
  12. Chốt 5 tấn 1, Mã 7 tấn 5

  Tiên học theo Quy Bối Pháo, sử dụng Pháo Thụt gia tăng sức tấn công, buộc Hậu phải diệt bớt 1 Pháo phòng trừ hậu họa. Bởi nếu Tiên kịp thời hợp công cùng với Chốt giữa, Hậu sẽ vỡ trận.

  13. Tượng 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 2
  14. Mã 5 tấn 6, Mã 3 thoái 5
  15. Xe 2 tấn 2, Mã 5 tấn 7
  16. Mã 8 tấn 7, …

  Nếu Tiên đi Xe 2 bình 3 thì Hậu Xe 9 tấn 1, Pháo 5 tấn 4, Chốt 5 tấn 1, Mã 8 tấn 6, Chốt 3 tấn 1, Mã 6 tấn 8, Chốt 1 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Tượng 7 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Tượng 5 tấn 3, Mã 8 tấn 7, Pháo 8 bình 7, Xe 3 bình 2, Sĩ 4 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Chốt 9 tấn 1, Tiên không dễ dàng gì công phá được thành trì Quy Bối Pháo.

  16. … , Tượng 7 tấn 5

  Nếu Hậu sửa thành Pháo 8 bình 5 thì Tiên đi Mã 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 2 bình 3, Pháo 5 bình 2 (Hậu bị buộc phải chạy Pháo, bởi nếu Hậu đi Xe 9 tấn 1 giữ Mã thì Tiên đi Pháo 5 bình 3 phản kích), Xe 3 tấn 1, Pháo 2 tấn 8, Tượng 5 thoái 7, Xe 9 bình 4, Pháo 5 tấn 4, Chốt 5 tấn 1, Xe 7 thoái 1, Pháo 8 thoái 3, Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1 bắt lại quân, cuộc thế bình ổn.

  17. Chốt 7 tấn 1, Pháo 5 tấn 4
  18. Sĩ 4 tấn 5, Pháo 8 bình 4
  19. Mã 7 tấn 8, Pháo 4 tấn 2

  Cuộc thế bình ổn. Tiếp theo Hậu có thủ đoạn Xe 9 bình 2, linh hoạt.

  Biến 4: Pháo 8 bình 9

  8. Pháo 8 bình 9, Xe 2 tấn 5
  9. Mã 7 thoái 8, Chốt 7 tấn 1
  10. Chốt 3 tấn 1, Mã 7 tấn 6
  11. Mã 8 tấn 7, Chốt 7 tấn 1
  12. Mã 5 tấn 3, Pháo 8 bình 5
  13. Pháo 5 bình 3, Pháo sau bình 7
  14. Mã 3 tấn 4, Pháo 7 bình 6
  15. Sĩ 6 tấn 5, Pháo 6 tấn 1
  16. Xe 2 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  17. Tượng 3 tấn 5, Tượng 7 tấn 9
  18. Pháo 3 bình 1, Pháo 5 tấn 3

  Hậu linh hoạt, các quân chiếm cứ vị trí thuận lợi, chiếm ưu.

  Cuộc 2.5 đã được tui post ở trang 1 thread này nên tui sẽ bỏ qua mà post tiếp 2.6
  Lần sửa cuối bởi Quỳnh Bấc, ngày 27-07-2020 lúc 08:13 PM.

 8. Thích Tuank75, tinhlahan702, ho_vinh1412 đã thích bài viết này
 9. #45
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  40
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chiến luận số II - Cuộc 2.6

  Chiến luận số II - Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.6: Tiên hoãn khai Xa, Hậu bình Pháo Thụt lộ 5

  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 bình 5
  4. Mã 8 tấn 7, Pháo 8 thoái 1
  5. Pháo 8 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 6 thì Hậu sẽ Pháo 8 tấn 6, con Pháo Đầu của Tiên bị uy hiếp, có thể mất đi công thế đường giữa, không thì cũng sẽ bị Xe đối thủ khống chế lộ 8.

  5. … , Pháo 5 tấn 3
  6. Sĩ 6 tấn 5, Pháo 8 bình 5  Hậu bình Pháo Thụt vào tâm để tăng cường lực công kích. Một số trường hợp khi Hậu sử ra “Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo nổ sớm Chốt Đầu” cũng có thể đưa đến hình cờ tương tự như thế này. Đến đây như hình 2.6, Tiên có 3 cách ứng phó: Xe 9 bình 8, Mã 3 tấn 5, Xe 1 bình 2.

  Biến 1: Xe 9 bình 8

  7. Xe 9 bình 8, Chốt 7 tấn 1
  8. Xe 1 bình 2, Mã 7 tấn 6
  9. Xe 2 tấn 7, Xe 1 tấn 2
  10. Chốt 7 tấn 1, Xe 9 tấn 1

  Quân Pháo 8 của Tiên ngăn cản quá trình tiến quân của Quy Bối Pháo nên Hậu buộc phải đổi Xe để mở đường máu, tránh bị dồn ép quân.

  11. Xe 2 bình 1, Tượng 7 tấn 9
  12. Pháo 8 thoái 3, Pháo 5 bình 2
  13. Pháo 5 tấn 6, Sĩ 6 tấn 5
  14. Xe 8 tấn 4, Mã 2 tấn 3
  15. Xe 8 thoái 1, Chốt 1 tấn 1
  16. Xe 8 bình 4, Mã 6 thoái 5

  Song phương bình ổn, ngang cờ.

  Biến 2: Mã 3 tấn 5

  7. Mã 3 tấn 5, …

  Nhận thấy đường giữa không còn có thể công phá, Tiên đẩy Mã lên với suy nghĩ sẽ tìm đường tấn công vào lộ khác, nhưng đồng thời cũng làm phát sinh một nhược điểm cho trận hình. Nếu Tiên nghiên cứu kỹ lưỡng, mà đổi thành Mã 7 tấn 5 thì Hậu sẽ Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 bình 8, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 thoái 1, Pháo sau tấn 2, Pháo 8 thoái 3, Xe 1 bình 4, trận hình của Tiên cũng lâm vào cảnh bế tắc, với cặp Điệp Pháo cánh trái không đủ sức phong tỏa đường ra của Xe bên Hậu.

  7. … , Chốt 5 tấn 1
  8. Pháo 5 bình 3, Xe 9 bình 8

  Hậu bình Xe khóa chặt Xe phải của Tiên là nước cờ hay, bởi trước đó Tiên đã tiện tay đẩy Mã 3 lên khiến Xe mất căn, không mời đổi được. Nếu Hậu vội vàng đi ngay Mã 7 tấn 5 thì có thể bỏ lỡ thời cơ, Tiên sẽ kịp thời thoát được Xe phải.

  9. Xe 9 bình 8, Mã 7 tấn 5
  10. Pháo 8 tấn 1, Pháo sau tấn 1
  11. Xe 1 tấn 2, Xe 1 tấn 1
  12. Pháo 8 thoái 2, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 thoái 1 (nước đi không có mục đích rõ ràng, ngoại trừ việc mời đổi một Pháo nếu Hậu tung Mã phải vào cánh trong) thì Hậu đi Xe 1 bình 6, Pháo 3 tấn 4, Pháo trước tấn 3 (!), Sĩ 4 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 thoái 4 (nếu Tiên đi Mã 5 thoái 3 thì Hậu sẽ Mã 5 tấn 4, Mã 7 thoái 6, Xe 6 tấn 2, Pháo 3 tấn 1, Chốt 5 bình 6, Tượng 3 tấn 5, Mã 4 tấn 6, tính mạng bên Tiên như ngàn cân treo sợi tóc), Chốt 3 tấn 1, Mã 5 thoái 3, Mã 5 tấn 4, Hậu thí Mã tạo thế tiến công lớn mạnh. Đây là sức mạnh đáng sợ khi Quy Bối Pháo có thể tập trung song Pháo vào đường giữa, một khi đã phản công là với tốc độ ánh sáng.

  12. …, Xe 1 bình 6

  Nếu Hậu đi Mã 2 tấn 3 thì Tiên đi Pháo 3 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 7, Tượng 3 tấn 1, Xe 8 tấn 6, Xe 1 bình 6, Tượng 7 tấn 5, Xe 6 tấn 5, Xe 1 bình 4, Xe 6 tấn 1, Sĩ 5 tấn 4, Xe 8 tấn 5, Sĩ 4 thoái 5, Xe 8 bình 7, Hậu có thế công.

  13. Pháo 3 tấn 4, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 bình 5 thì Pháo sau thoái 2, Mã 5 tấn 6, Xe 6 bình 2, Xe 8 tấn 8, Xe 8 bình 2, Xe 1 bình 2, Xe 2 tấn 3, Tiên dù kém thế nhưng vẫn cầm cự được.

  13. … , Chốt 3 tấn 1
  14. Tượng 7 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 bình 7 thì Hậu đi Mã 2 tấn 1, Xe 8 tấn 6, Mã 1 tấn 3, Pháo 3 bình 7, Xe 6 tấn 5, Pháo 7 bình 6, Xe 8 bình 4, Tượng 7 tấn 5, Pháo trước tấn 2, Tượng 3 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Hậu có thế công mãnh liệt.

  14. … , Mã 2 tấn 3
  15. Pháo 8 bình 7, Tượng 3 tấn 1
  16. Xe 8 bình 6, Xe 6 tấn 5
  17. Xe 6 tấn 6, …

  Nếu Tiên đi Xe 1 bình 4 thì Hậu sẽ Xe 6 tấn 1, Sĩ 5 tấn 4, Xe 8 tấn 5, Chốt 3 tấn 1, Xe 8 bình 6, Xe 6 tấn 6, Xe 6 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Xe 6 thoái 1, Chốt 7 tấn 1, Pháo sau bình 9, Tiên chống đỡ mệt mỏi.

  17. … , Pháo sau bình 6
  18. Chốt 3 tấn 1, Xe 8 bình 7

  Hậu áp đảo hoàn toàn, song Xe chiếm cứ vị trí đẹp, lại có Pháo giữa cắm sẵn, chỉ chực chờ hiệu lệnh tấn công. Qua biến này, ta thấy Tiên không thể tiện tay đi Liên Hoàn Mã, một khai triển thường thấy của Pháo Đầu tấn Trung Binh.

  Biến 3: Xe 1 bình 2

  7. Xe 1 bình 2, Chốt 7 tấn 1
  8. Mã 3 tấn 5, Xe 1 tấn 2
  9. Xe 9 bình 8, Mã 7 tấn 6
  10. Pháo 5 tấn 2, Pháo 5 tấn 4
  11. Xe 2 tấn 4, Mã 6 tấn 7
  12. Tượng 7 tấn 5, Xe 9 bình 7
  13. Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  14. Mã 7 tấn 6, Xe 7 bình 2
  15. Xe 2 tấn 3, Tượng 7 tấn 5
  16. Pháo 8 thoái 2, Xe 1 bình 2

  Trận hình bình ổn.
  Lần sửa cuối bởi Quỳnh Bấc, ngày 20-08-2020 lúc 11:35 PM.

 10. Thích ho_vinh1412, tinhlahan702 đã thích bài viết này
  Không thích taipscode không thích bài viết này
 11. #46
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  40
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chiến luận số II - Cuộc 2.7

  Chiến luận số II: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.7: Tiên Liên Hoàn Mã, Hậu Song Hoành Xe


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 bình 5
  5. Mã 8 tấn 7, Xe 1 tấn 1

  Tiên tấn Song Hoành Xe, cùng với Pháo Thụt tạo phòng tuyến vững chắc. Đây cũng là một cách thức chống lại nước Pháo 8 tấn 6 của Tiên.

  6. Mã 3 tấn 5, Chốt 7 tấn 1  Đến đây như hình 2.7, ta xem Tiên ứng biến qua 4 cách sau: Pháo 8 tấn 2, Xe 9 bình 8, Pháo 8 bình 9, Chốt 3 tấn 1.

  Biến 1: Pháo 8 tấn 2

  7. Pháo 8 tấn 2, …

  Nếu Tiên đi ngay Xe 2 tấn 6, Hậu sẽ Mã 7 tấn 6, Xe 9 bình 8, Xe 1 bình 4, Pháo 8 tấn 2, Mã 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Mã 2 tấn 3, Pháo 8 bình 7, Xe 4 tấn 1, Xe 8 tấn 7, Pháo 8 bình 5, Sĩ 6 tấn 5, Chốt 3 tấn 1, Pháo 7 tấn 3, Pháo trước bình 3, Mã 5 thoái 7, Xe 9 bình 6, Xe 2 bình 5, Xe 4 bình 8, Xe 5 bình 7, Tiên chiếm ưu.

  7. … , Chốt 3 tấn 1
  8. Xe 9 bình 8, Mã 2 tấn 3
  9. Xe 2 tấn 6, Mã 7 tấn 6
  10. Chốt 5 tấn 1, Mã 6 tấn 7
  11. Chốt 7 tấn 1, Chốt 3 tấn 1
  12. Mã 5 tấn 7, Pháo 8 bình 5

  Hậu bình Pháo Thụt giữa cung là một nước đi lợi hại, hiệu quả để đối phó với Trung Pháo cấp tấn Trung Binh.

  13. Chốt 5 bình 4, Mã 7 thoái 6
  14. Pháo 8 tấn 4, Xe 9 tấn 1
  15. Xe 2 bình 4, Mã 6 tấn 7
  16. Xe 8 tấn 3, Mã 3 tấn 4

  Nếu Hậu đi Mã 7 tấn 5 thì Tiên đi Tượng 7 tấn 5, Pháo sau bình 7, Mã trước tấn 6, Pháo 7 bình 4, Pháo 8 thoái 2, Xe 9 bình 7, Pháo 8 bình 7, Chốt 7 tấn 1, Hậu co cụm phòng thủ, Tiên chiếm ưu.

  17. Xe 4 tấn 2, Chốt 7 tấn 1
  18. Xe 8 tấn 2, Chốt 7 bình 6
  19. Xe 8 bình 6, Xe 1 bình 2
  20. Xe 6 bình 3, Mã 7 tấn 5
  21. Tượng 7 tấn 5, Pháo sau bình 3
  22. Mã 7 tấn 6, Sĩ 4 tấn 5

  Tiên từng bước dồn ép, cuối cùng phá được một Tượng, chiếm ưu.

  Biến 2: Xe 9 bình 8

  7. Xe 9 bình 8, Mã 2 tấn 3
  8. Xe 2 tấn 6, Pháo 8 bình 2

  Hậu bay Pháo Thụt sang lộ 2 buộc Tiên từ bỏ ý định tấn Pháo cản Xe (hoặc đổi mất Pháo giữa chủ công của Quy Bối Pháo). Tiếp tới Hậu mới bình Pháo Thụt giữa cung phản kích. Thoạt mới nhìn tưởng Hậu ngờ nghệch mất trắng một nước, kỳ thực đó lại là thủ đoạn “dương đông kích tây”, một đòn cực kỳ lợi hại của con Pháo Thụt, thể hiện rõ sự linh hoạt trong đấu pháp, mà không phải ai cũng biết cách sử dụng.

  9. Pháo 8 bình 9, Pháo 2 bình 5
  10. Xe 2 bình 3, Xe 9 tấn 1
  11. Xe 8 tấn 6, Chốt 5 tấn 1
  12. Mã 5 tấn 7, …

  Nếu Tiên đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Pháo trước tấn 4, Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 8 bình 7, Xe 1 tấn 1, Xe 3 bình 4, Xe 1 bình 2, Xe 4 thoái 3, Pháo 5 bình 1, Chốt 7 tấn 1, Tiên chịu thí 1 quân để nắm hoàn toàn chủ động.

  12. … , Chốt 5 tấn 1
  13. Mã trước tấn 6, Pháo trước tấn 1 (!)
  14. Sĩ 6 tấn 5, Pháo sau tấn 1
  15. Pháo 5 tấn 4, Mã 7 tấn 5

  Nếu Hậu đi Mã 3 tấn 5 thì Tiên đi Xe 8 bình 7, Xe 1 bình 4, Pháo 9 tấn 4, Chốt 5 bình 4, Xe 3 bình 4, Mã 5 tấn 6, Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 1, Mã 6 tấn 7, Xe 9 thoái 1, Pháo 9 bình 5, Xe 4 bình 3, Pháo 5 thoái 1, Xe 3 tấn 2, Xe 4 bình 7, Xe 9 bình 4, Xe 7 tấn 3, Mã 6 tấn 4, Mã 5 thoái 6, Chốt 4 bình 5, Pháo 5 bình 9, Mã 4 tấn 3, đối công kịch liệt.

  16. Xe 8 bình 7, Xe 1 bình 4
  17. Xe 3 tấn 3, Mã 5 tấn 4

  Nếu Tiên không tấn Xe ăn Tượng mà đi Xe 3 bình 4 thì còn giữ được ưu thế. Nhưng Tiên lựa chọn việc đoạt lấy cái lợi trước mắt khiến cho trận hình bị đứt đoạn, mất liên kết. Mã bên Hậu đã chớp thời cơ vọt lên được, cùng Pháo giữa trợ công, thế trận đã đảo chiều trong gang tấc.

  Biến 3: Pháo 8 bình 9

  7. Pháo 8 bình 9, Mã 2 tấn 3
  8. Xe 9 bình 8, Chốt 3 tấn 1

  Việc Tiên tự bình Pháo sang biên giúp Hậu được lợi một nước. Nỗi e ngại bị Tiên cắm Pháo phá rối trận hình cũng không còn.

  9. Pháo 9 thoái 1, …

  Tiên gọi Pháo quay đầu muốn cứu vãn trung lộ. Nếu Tiên đi Chốt 3 tấn 1 thì Hậu sẽ Chốt 7 tấn 1, Pháo 5 bình 3 rình bắt đôi Xe, Pháo 5 tấn 3, Tượng 3 tấn 5, Xe 9 tấn 1, Xe 8 tấn 7, Chốt 7 tấn 1, Xe 8 bình 7, Chốt 7 tấn 1, Xe 7 thoái 2, Tượng 7 tấn 5, Tiên thất thế.

  9. … , Mã 7 tấn 6
  10. Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 bình 3
  11. Pháo 9 bình 5, Mã 6 tấn 5
  12. Mã 7 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  13. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  14. Mã 5 tấn 4, …

  Nếu Tiên thí Mã tạo công thế mà đi Pháo trước tấn 3 thì Hậu sẽ Pháo 5 tấn 4 (!) không run sợ, Tượng 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 2, Sĩ 6 tấn 5, Xe 9 bình 4, Tượng 5 tấn 7, Xe 4 tấn 4, Pháo 5 thoái 2, Mã 3 tấn 4, Xe 8 tấn 5, Xe 4 tấn 1, Pháo 5 tấn 1, Pháo 3 bình 9, Xe 2 tấn 6, Xe 4 bình 5, Pháo Trống của Tiên bị phá, Hậu hơn quân ưu lớn.

  14. … , Pháo 5 tấn 5
  15. Tượng 3 tấn 5, Xe 9 bình 6
  16. Mã 4 tấn 3, …

  Nếu Tiên sai lầm, thí Mã gác Pháo trống Pháo 5 tấn 4 thì Hậu sẽ Xe 6 tấn 3, Pháo 5 thoái 2, Mã 3 tấn 4, Pháo 5 tấn 3, Mã 4 tấn 6, Sĩ 6 tấn 5, Mã 6 tấn 4, Sĩ 5 tấn 6, Xe 6 thoái 1, Xe 8 tấn 6, Mã 4 tấn 6, Tướng 5 bình 6, Pháo 3 bình 4, Sĩ 6 thoái 5, Chốt 3 bình 4, Pháo 5 bình 6, Tiên lâm nguy.

  16. … , Xe 6 tấn 4
  17. Xe 8 tấn 7, Xe 1 tấn 1
  18. Xe 8 tấn 1, Pháo 3 bình 5

  Hậu hoàn toàn đủ sức đối phó. Một khi Mã phải của Quy Bối Pháo vọt lên được, cùng với khá nhiều Chốt, tàn cuộc bên Tiên sẽ rất vất vả.

  Biến 4: Chốt 3 tấn 1

  7. Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1
  8. Mã 5 tấn 3, Xe 1 bình 6
  9. Xe 9 bình 8, Pháo 8 bình 7
  10. Mã 7 tấn 5, Mã 2 tấn 3
  11. Sĩ 4 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 5 thì Hậu đi Pháo 7 tấn 4, Mã 5 tấn 3, Xe 6 bình 2, Pháo 8 thoái 1, Xe 9 bình 6, Xe 8 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Xe 2 tấn 6, Pháo 5 tấn 5, Tượng 7 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Xe 6 tấn 3, Mã 5 tấn 7, Xe 2 bình 3, Hậu hoàn toàn đứng vững trước sức ép dồn dập, từng bước hóa giải nguy nan.

  11. … , Pháo 7 tấn 4
  12. Mã 5 tấn 3, Pháo 5 tấn 3
  13. Pháo 5 tấn 1, Tượng 3 tấn 5
  14. Pháo 8 bình 5, Xe 6 tấn 4
  15. Mã 3 tấn 2, Pháo 5 tấn 2
  16. Tượng 7 tấn 5, Xe 9 bình 8
  17. Xe 8 tấn 7, Mã 7 tấn 6

  Song phương ngang nhau.

 12. Thích ho_vinh1412, tinhlahan702 đã thích bài viết này
 13. #47
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  40
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chiến luận số II - Cuộc 2.8

  Chiến luận số II: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.8: Tiên Hữu Hoành Xe, Hậu bất động Pháo Thụt  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 bình 5
  4. Xe 1 tấn 1, …

  Nếu Tiên đi Xe 1 bình 2 thì Hậu sẽ Pháo 8 thoái 1, Mã 8 tấn 7, Mã 2 tấn 3, Pháo 8 tấn 6 (!), Pháo 8 tấn 6, Xe 2 tấn 2, Xe 9 bình 2, Tiên không được lợi lộc gì.

  4. … , Pháo 8 thoái 1

  Nếu Hậu đi Xe 9 bình 4 thì Tiên sẽ Xe 1 bình 2, Mã 2 tấn 3, Mã 8 tấn 7 (nếu Tiên sai lầm đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu đi ngay Xe 1 bình 2, Pháo 8 bình 9, Pháo 8 bình 9, Chốt 5 bình 4, Xe 2 tấn 7(!), Tiên khó khăn xuất động quân ở cánh trái), Xe 1 bình 2, Pháo 8 bình 9, Pháo 8 thoái 1, Mã 3 tấn 5, Pháo 8 bình 5, Xe 2 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Mã 5 tấn 3, Pháo trước tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Xe 2 tấn 6, Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 5, Hậu đang dần đảo ngược tình thế.

  5. Mã 8 tấn 7, …

  Nếu Tiên vội vàng đi Pháo 8 tấn 6 thì Hậu sẽ Pháo 8 tấn 3, Pháo 8 thoái 4, Pháo 8 bình 7, Tiên bị động.

  5. … , Mã 2 tấn 3  Đến đây như hình 2.8, Hậu vẫn muốn giữ lại át chủ bài Pháo Phụng Hoàng cho các kế hoạch về sau nên không vội điều động, ta sẽ thấy rõ tác dụng vì sao lại vậy ở biến 4. Tiên vận dụng trận pháp lai ghép giữa tấn Chốt giữa và Hoành Hữu Xe cầu biến, lúc này có thể tiếp tục khai triển qua 4 cách sau: Pháo 8 tấn 6, Xe 9 bình 8, Xe 1 bình 6, Mã 3 tấn 5.

  Biến 1: Pháo 8 tấn 6

  6. Pháo 8 tấn 6, Pháo 8 tấn 5
  7. Xe 9 bình 8, Xe 1 bình 2
  8. Pháo 8 thoái 2, Xe 9 bình 4

  Tranh chiếm yếu lộ là điều tối quan trọng. Nếu Hậu sửa thành Chốt 7 tấn 1 thì Tiên sẽ Chốt 7 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Pháo 5 tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Tượng 7 tấn 5, Xe 1 bình 2, Xe 9 bình 8, Mã 3 tấn 5, Chốt 5 tấn 1 (!), Chốt 3 tấn 1, Hậu cũng chiếm ưu, bởi đòn tiến Chốt giữa quá hay.

  9. Chốt 7 tấn 1, Pháo 5 tấn 3
  10. Mã 3 tấn 5, Chốt 5 tấn 1 (!)
  11. Pháo 8 thoái 2, …

  Nếu Tiên sửa thành Pháo 5 tấn 2 thì Hậu đi ngay Chốt 5 tấn 1, Mã 5 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Mã 3 tấn 5, Pháo 8 thoái 2, Mã 5 tấn 7, Sĩ 4 tấn 5, Tiên cũng thất thế mà thôi.

  11. … , Pháo 5 tấn 2
  12. Tượng 3 tấn 5, Chốt 7 tấn 1
  13. Xe 1 bình 8, …

  Đây là nước đi bắt buộc để cản Chốt giữa của Hậu qua sông.

  13. … , Xe 4 tấn 5
  14. Chốt 3 tấn 1, Chốt 3 tấn 1 (!)
  15. Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  16. Chốt 7 tấn 1, Mã 3 tấn 5
  17. Mã 5 thoái 3, Xe 2 tấn 4 (!)

  Đến đây, Tiên khó lòng chống đỡ trước những đòn thế sắp tới của Pháo Mai Rùa. Qua đó, ta có thể thấy nước cờ Pháo 8 tấn 6 của Tiên không thực sự mạnh, thậm chí là còn phản tác dụng và bị Quy Bối Pháo lợi dụng để đi Pháo 8 tấn 5 uy hiếp tuyến Chốt. Hậu đã áp dụng chiến thuật giả vờ lùi một bước để tiến 5 bước, kỳ thủ cầm trận Quy Bối Pháo cần nắm vững cạm bẫy này.

  Biến 2: Xe 9 bình 8

  6. Xe 9 bình 8, Chốt 7 tấn 1
  7. Xe 1 bình 4, Xe 1 bình 2
  8. Pháo 8 tấn 4, …

  Nếu Tiên đi Xe 4 tấn 6 thì Hậu đi Xe 9 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 tấn 5 (Tiên không được sai lầm đi Mã 3 tấn 5 vì Hậu sẽ Chốt 5 tấn 1), Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 tấn 1, Pháo 5 bình 2, Xe 4 bình 2, Mã 7 tấn 6, Xe 8 tấn 5, Mã 6 tấn 7, Xe 8 bình 5, song phương cân bằng.

  Còn nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 6 thì Hậu sẽ Pháo 8 tấn 6, Pháo 8 thoái 2, Pháo 8 bình 5, Tượng 7 tấn 5, Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 7, Pháo 5 tấn 3, Mã 3 tấn 5, Xe 2 tấn 9, Mã 7 thoái 8, Xe 9 bình 2, Pháo 7 tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Mã 8 tấn 7, Tượng 7 tấn 5, Pháo 7 bình 9, Xe 2 bình 1 (bắt chết Pháo), đây là ví dụ về nước đi sai lầm Pháo 8 bình 7 của Tiên.

  Còn khi Tiên đi Xe 4 tấn 7 thì Hậu đi Pháo 8 tấn 5, Xe 4 thoái 4, Xe 2 tấn 6, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 4 bình 3, Mã 7 tấn 6, Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 tấn 2, Xe 3 bình 5, Xe 9 bình 5 (Cao!), Sĩ 6 tấn 5, Mã 6 tấn 7, Tiên thất thế, Hậu đang nắm thế công trong tay.

  8. … , Chốt 3 tấn 1
  9. Sĩ 4 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 bình 7, Hậu sẽ Pháo 5 tấn 3, Sĩ 6 tấn 5, Xe 2 tấn 9 (!), Pháo 7 tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Mã 8 thoái 7, Tượng 7 tấn 5, Xe 4 tấn 3, Mã 7 tấn 8, Pháo 7 thoái 4, Mã 8 tấn 7, Pháo 7 tấn 1, Pháo 8 bình 7, Mã 3 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, song phương cân bằng.

  9. … , Sĩ 4 tấn 5
  10. Xe 4 tấn 5, Xe 9 tấn 1
  11. Chốt 5 tấn 1, Xe 9 bình 8

  Nếu Hậu đi Pháo 5 tấn 2, Tiên sẽ Xe 4 bình 2, đường ra Xe của Hậu giờ không còn nữa, Pháo Thụt bị uy hiếp, không phải là nước đi mạnh.

  Còn khi Hậu đi Chốt 5 tấn 1, Tiên cũng Xe 4 bình 2, Pháo 5 tấn 5, Tượng 7 tấn 5, Pháo 8 bình 7, Xe 2 tấn 2, Xe 9 thoái 1, Xe 2 thoái 1, Mã 7 tấn 5, Hậu vùng lên mạnh mẽ. Hãy chú ý cách Hậu dùng Pháo Thụt làm mồi câu dụ Xe bên Tiên rời khỏi tuyến Chốt, để song Mã giao chân xông lên, là một cạm bẫy đơn giản của trận Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo bất động Pháo Thụt. Đến đây nếu Tiên đi tiếp Xe 2 thoái 3 thì Hậu có thủ đoạn Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 3, Chốt 5 tấn 1, Tiên rất khó đối phó.

  12. Chốt 5 tấn 1, …

  Nếu Tiên đi Chốt 5 bình 4, Hậu sẽ đi Mã 3 tấn 4, Xe 4 tấn 2, Mã 4 tấn 6, Pháo 5 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Xe 8 tấn 5, Pháo 8 thoái 4, Xe 8 thoái 1, cân bằng.

  12. … , Pháo 5 tấn 5
  13. Tượng 7 tấn 5, Mã 3 tấn 4
  14. Xe 4 bình 1, Chốt 3 tấn 1
  15. Pháo 8 tấn 1, Xe 8 tấn 5 (!)
  16. Pháo 8 bình 5, Tượng 7 tấn 5
  17. Xe 8 tấn 9, Mã 7 tấn 9

  Tiên thua quân, thất thế, chắc chắn thua cuộc. Ở nước 15 Tiên nên đi Chốt 7 tấn 1, Hậu sẽ Xe 2 tấn 3, Xe 8 tấn 6, Mã 4 thoái 2, Mã 7 tấn 5, Mã 2 thoái 4, Tiên dù kém quân nhưng chưa đến nỗi mất thế.

  Biến 3: Xe 1 bình 6

  6. Xe 1 bình 6, …

  Nếu Tiên đi Xe 1 bình 4 thì Hậu sẽ đi Xe 1 bình 2, Xe 4 tấn 6, Xe 9 tấn 1, Xe 9 bình 8, Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 7, Xe 2 tấn 9, Mã 7 thoái 8, Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 tấn 1, Xe 9 bình 8 (vừa bảo vệ Pháo Thụt, vừa xuất được Xe. Cao!), Quy Bối Pháo hoàn toàn ngang cơ với Đương Đầu Pháo.

  6. … , Xe 1 bình 2
  7. Xe 9 bình 8, Xe 2 tấn 4
  8. Xe 6 tấn 6, Pháo 8 tấn 1
  9. Pháo 8 thoái 1, Mã 7 thoái 5
  10. Xe 6 tấn 1, Xe 9 bình 6
  11. Pháo 8 bình 5, Xe 2 tấn 5
  12. Mã 7 thoái 8, Xe 6 tấn 6
  13. Mã 3 thoái 2, Chốt 7 tấn 1
  14. Mã 2 tấn 1, Mã 5 tấn 7
  15. Xe 6 bình 2, Pháo 8 bình 9
  16. Pháo trước bình 7, Pháo 5 tấn 3
  17. Tượng 7 tấn 5, Xe 6 thoái 2

  Hậu đã lấy được trung lộ, chiếm ưu.

  Biến 4: Mã 3 tấn 5

  6. Mã 3 tấn 5, Xe 1 bình 2
  7. Xe 9 bình 8, Chốt 7 tấn 1
  8. Xe 1 bình 4, Xe 2 tấn 4
  9. Pháo 8 bình 9, …

  Tiên bị buộc phải đổi Xe, bởi nếu Tiên đi Xe 4 tấn 5 thì Hậu vẫn đi Mã 7 tấn 6, Xe 4 tấn 2, Mã 6 tấn 7, Xe 4 bình 3 (Tiên nếu sai lầm đi Pháo 5 bình 6 thì Hậu sẽ lập tức Pháo 8 tấn 5 thí Xe, Xe 4 bình 1, Pháo 8 bình 5, Hậu thắng), Chốt 3 tấn 1, Xe 3 thoái 3, Mã 7 tấn 5, Pháo 8 bình 5, Xe 2 tấn 5, Mã 7 thoái 8, Pháo 8 bình 3, Xe 3 tấn 4, Mã 3 tấn 4 (!), Mã 8 tấn 7, Mã 4 tấn 3, Hậu chiếm ưu.

  9. … , Xe 2 bình 6

  Nước đi hết sức bất ngờ của Pháo Mai Rùa.

  10. Xe 4 tấn 4, Mã 7 tấn 6
  11. Xe 8 tấn 5, Pháo 8 tấn 3 (!)
  12. Xe 8 tấn 1, Pháo 8 thoái 1
  13. Xe 8 thoái 1, Xe 9 bình 6
  14. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  15. Sĩ 6 tấn 5, …

  Tiên không được sai lầm đi Pháo 5 tấn 3 vì sẽ trúng ngay cạm bẫy mà Pháo Mai Rùa cất công giăng sẵn bằng nước cờ Pháo 8 bình 5, Tiên đi tiếp Sĩ 6 tấn 5, Chốt 3 tấn 1 (!), Xe 8 bình 7, Mã 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 1 (!), Xe 7 tấn 2, Pháo sau tấn 2, Tượng 7 tấn 5, Pháo sau tấn 3, Xe 7 bình 6, Xe 6 bình 2, Tiên thất thế hoàn toàn, thua cuộc không còn xa nữa.

  15. … , Mã 6 tấn 5
  16. Mã 7 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
  17. Mã 5 tấn 7, …

  Tiên mà sai lầm đi Pháo 5 tấn 2 thì Hậu đi ngay Pháo 5 tấn 4, Pháo 9 bình 5, Chốt 3 tấn 1 (!), Xe 8 bình 7, Pháo 8 tấn 6 (!), Xe 7 bình 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 5 bình 4, Tướng 5 bình 6, Pháo trước bình 4, Pháo 8 thoái 5 (!), Hậu vận dụng Pháo Phụng Hoàng đến sức mạnh cực đại, tấn công phục sát lẫn phòng thủ hết sức cơ động, khiến Tiên dù gá được Pháo Trống nhưng trở thành mất quân mất thế. Đây còn là ví dụ về thủ pháp phá Pháo Trống mà kỳ thủ cần phải luyện tập thường xuyên.

  17. … , Xe 6 bình 4
  18. Xe 8 bình 3, Pháo 8 bình 5
  Hai bên ngang cờ.

 14. Thích ho_vinh1412 đã thích bài viết này
 15. #48
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  40
  Post Thanks / Like

  Mặc định Cuộc 2.9: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo

  Chiến luận số II: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.9: Tiên tấn Pháo đánh Mã, Hậu thí Chốt Đầu


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Mã 8 tấn 7, Pháo 8 thoái 1
  4. Pháo 8 tấn 7, …

  Với việc bên Hậu đi ngang Xe trái, cũng như thụt con Pháo lộ 8 khiến Tiên ra Trực Xe như đánh vào chỗ không người. Vì vậy bên Tiên lên trước Mã 8, ngược lại khiến Hậu phải đau đầu giữa các lựa chọn: (1) nếu Hậu đi Pháo 2 bình 5 thì Tiên tấn Pháo đánh Xe đè Mã; còn nếu (2) Hậu bay Mã 2 tấn 3 chặn mất Pháo lộ 2, sau này không còn có thể triển khai Ngọa Tâm Pháo được nữa; và nếu Hậu cứ theo kế hoạch, (3) thụt con Pháo Phượng Hoàng thì Tiên lấy Pháo đổi Mã rồi đưa Xe ra, khóa Xe Pháo cánh phải của Hậu. Ở Chiến luận số I và quá nửa Chiến luận số II, ta thấy Tiên không dùng đến phương án dùng Pháo đổi Mã, tại sao? Cuộc này sẽ giải thích.

  4. … , Xe 1 bình 2
  5. Xe 9 bình 8, Pháo 8 bình 3

  Ở Chiến luận số X, các cuộc 10.3 và 10.4, tôi có đề cập thêm về trận hình này. Tuy nhiên Hậu dùng các biến thể bay Tượng lên chứ không bổ Liệt Pháo. Chúng ta sẽ có dịp so sánh ưu khuyết giữa hai biến hóa này.

  6. Chốt 5 tấn 1, Pháo 3 tấn 5

  Nước tấn Pháo là nước cờ then chốt để giải trừ thế phong tỏa cánh phải, để Hậu có thể bổ Liệt Thủ Pháo đối công. Nếu Hậu đổi thành Tượng 3 tấn 5 thì Tiên đi Xe 1 bình 2, Pháo 2 tấn 4, Xe 2 tấn 6, Chốt 3 tấn 1, Xe 2 bình 3, Xe 9 tấn 1, Tiên cũng không dễ dàng gì.

  7. Chốt 5 tấn 1, Xe 9 bình 2

  Lại một lần nữa, Hậu bỏ qua sức uy hiếp trung lộ, mà giải quyết sự kềm kẹp cánh phải. Rất dũng cảm. Nếu Hậu đi Tượng 3 tấn 5 thì Tiên sẽ Mã 7 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 tấn 3, Sĩ 6 tấn 5, Xe 8 tấn 3, Pháo 3 bình 7, Mã 5 tấn 4, Pháo 7 thoái 2, Pháo 5 bình 3, Tượng 5 tấn 7, Mã 4 tấn 3, Xe 9 tấn 1, Mã 7 tấn 8, Tiên hơn quân chiếm ưu. Ở Chiến luận số III, tôi sẽ bàn về vấn đề bổ Tượng và không bổ Tượng ra sao.

  8. Mã 7 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Sĩ 4 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Pháo 2 tấn 1, Xe 1 tấn 1, Pháo 2 bình 5, Hậu đã giải quyết xong khó khăn ở lộ giữa, chiếm ưu.
  Còn nếu Tiên đi Chốt 5 bình 4 thì Hậu sẽ Pháo 2 bình 5 (!), Xe 8 tấn 9, Pháo 3 tấn 3, Sĩ 6 tấn 5, Xe 2 tấn 1, Pháo 5 tấn 5, Tượng 7 tấn 5, Xe 1 bình 2, Pháo 3 bình 1, Tướng 5 bình 6, Xe 2 tấn 8, Tướng 6 tấn 1, Xe 2 thoái 1, Tướng 6 thoái 1, Chốt 7 tấn 1, Hậu ưu lớn.

  8. … , Pháo 2 bình 5
  9. Xe 8 tấn 9, Xe 2 tấn 1  Đến đây như hình 2.9, Tiên đang tấn công trung lộ, nhưng quân Xe vẫn chưa được điều động. Tiên lúc này có thể tiếp tục khai triển qua 2 cách sau: Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 bình 4.

  Biến 1: Chốt 5 tấn 1

  10. Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 thoái 1
  11. Sĩ 4 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Mã 5 tấn 4 thì Hậu ngay lập tức Mã 7 tấn 5, Mã 4 tấn 2, Pháo 5 tấn 6, Tượng 3 tấn 5, Mã 5 tấn 6, Hậu hoàn toàn làm chủ thế trận.

  11. … , Chốt 7 tấn 1
  12. Xe 1 bình 2, Xe 2 tấn 5
  13. Chốt 5 bình 6, Pháo 5 tấn 6
  14. Tượng 3 tấn 5, Pháo 3 bình 1
  15. Xe 2 tấn 7, Pháo 1 bình 5

  Cả hai bên không còn đủ lực để phát động chiến tranh nữa. Hòa cuộc.

  Biến 2: Chốt 5 bình 4

  10. Chốt 5 bình 4, Xe 2 tấn 5 (!)
  11. Mã 5 tấn 6, Pháo 3 bình 1
  12. Chốt 3 tấn 1, Xe 2 bình 4
  13. Mã 6 tấn 8, Pháo 1 bình 3
  14. Chốt 4 tấn 1, Xe 4 bình 7
  15. Xe 1 tấn 2, Xe 7 thoái 1
  16. Chốt 4 tấn 1, Xe 7 bình 2
  17. Chốt 4 bình 3, Pháo 5 tấn 5
  18. Tượng 7 tấn 5, Xe 2 thoái 2
  19. Mã 2 tấn 3, Xe 2 tấn 1

  Hậu nhiều Chốt, chiếm ưu.

  Tiểu kết: Việc bên Trung Pháo dùng Pháo đổi Mã rất sớm khiến quân cánh trái bị thiếu lực lượng cho khai-trung cuộc (1). Đặc biệt khi đấu với Quy Bối Pháo, một thế trận phong tỏa, có xu hướng đem quân tập kết về cánh trái của Tiên, việc dùng Pháo đổi Mã là không có lợi về mặt chiến lược, khiến cho phía Trung Pháo lâm vào cảnh lấy ít địch nhiều (2). Quy Bối Pháo vốn tồn tại nhược điểm tập trung quân đông về một cánh, các quân rất dễ chèn ép nhau, ảnh hưởng tốc độ xuất động, Tiên dùng Pháo đổi Mã, vốn là con Mã có khả năng cơ động kém nhất, vô tình giúp cho Pháo Mai Rùa giải quyết nhược điểm này (3). Từ 3 lý do trên, kỳ thủ cầm trận Phụng Hoàng Pháo có thể mỉm cười khi Đương Đầu Pháo tự lựa chọn biến hóa dùng Pháo đổi Mã này.

  Đến cuộc 2.9 này, ta thấy toàn bộ Chiến luận số II gần như là trình bày phương án Quy Bối Pháo đối phó với nước cờ Chốt 5 tấn 1 được Tiên tung ra trước nước đi Mã 8 tấn 7, và có thể trước cả khi Hậu kịp thụt Pháo. Dù rằng, phía Trung Pháo biến triển như vậy để cố gắng ngăn ngừa biến hóa Ngọa Tâm Pháo của bên Hậu sử ra, nhưng qua thực chiến, kết quả có phần không được thuận lợi. Vậy nên Trung Pháo về sau thay đổi bằng cách đi Mã 8 tấn 7 trước Chốt 5 tấn 1, phát triển quân đều hai cánh hơn là gấp rút tấn công lộ giữa. tạo ra muôn vàn khó khăn cho Hậu như ở Cuộc 2.1. Đó là tiền đề cho sự phát triển hình trận Quy Bối Pháo hoàn Tả Trung Pháo, sẽ được nghiên cứu sâu tại Chiến luận số III.

  Chiến luận số II đến đây đã hoàn thành vai trò của nó, cùng với Chiến luận số I, đã hình thành cái nhìn mới về một Quy Bối Pháo sẵn sàng tấn công khi cần tấn công, là lối đánh trước nay không được phát triển trong hệ thống Quy Bối Pháo cổ điển. Kế tiếp tôi sẽ trình bày Chiến luận số III, được xem như đòn đánh quyết định cuối cùng, để nói rằng các cổ phổ về trận hình này hiện đang lưu truyền tại Việt Nam là không còn sử dụng được nữa.

 16. #49
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  40
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chiến luận số III - Cuộc 3.2

  Cuộc 3.1 đã được tui post ở trang 2 rồi, nên giờ post tiếp Cuộc 3.2

  Chiến luận số III: Quy Bối Pháo hoàn tả Trung Pháo chống Pháo Đầu tấn Trung Binh
  Cuộc 3.2: Tiên tấn gấp Chốt Đầu, Hậu tấn Chốt 7 phi Hữu Tượng


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Chốt 5 tấn 1, …

  Việc Tiên tấn Chốt Đầu quá gấp, buộc Hậu phải từ bỏ ý định bình Pháo Thụt vào giữa. Nếu Hậu bổ Tượng, mà xử lý trận hình không tốt, từ đó dễ sa vào Quy Bối Pháo kiểu cũ, hành quân chậm chạp.

  3. … , Tượng 3 tấn 5
  4. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  5. Mã 8 tấn 7, Chốt 7 tấn 1

  Nếu lúc này Hậu đi Sĩ 4 tấn 5 thì Tiên sẽ Pháo 8 tấn 2 (!), Pháo 8 bình 6 (tìm đường thoát cho Xe trái), Pháo 8 bình 9, Pháo 2 bình 1, Xe 9 bình 8, Chốt 7 tấn 1, Mã 3 tấn 5, Mã 2 tấn 4, Xe 2 tấn 5, Pháo 6 bình 7, Chốt 7 tấn 1, Tiên chủ động, Hậu khó triển khai quân.

  Còn nếu Hậu đi Mã 2 tấn 3 thì Tiên ngay lập tức Xe 2 tấn 7, Mã 3 thoái 5, Pháo 8 tấn 2 (!), Tượng 5 thoái 3, Xe 2 thoái 1, Pháo 2 bình 5, Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 tấn 2, Mã 3 tấn 5, Chốt 9 tấn 1, Xe 9 bình 8, Xe 1 tấn 2, Sĩ 6 tấn 5, Pháo 5 tấn 3, Tượng 7 tấn 5, Xe 1 bình 4, Pháo 8 tấn 2, Mã 5 tấn 6, Xe 8 tấn 4, Xe 4 bình 2, trận hình bên Hậu chông chênh.  Ở cuộc này Hậu hoãn kế hoạch bình Pháo Thụt để mua thời gian xuất động cho các quân mạnh khác, đây là một trong các cải tiến so với Quy Bối Pháo cổ điển, vốn sa đà vào việc điều động Pháo Thụt từ sớm, dẫn đến làm chậm tốc độ xuất quân. Việc tấn Chốt 7 có ý nghĩa rất lớn để Hậu khai thông trận hình, bởi con Mã giờ đây có thể được Pháo Thụt trợ công lộ giữa, rảnh chân tiến lên. Đến đây như hình 3.2 Tiên có 3 cách ứng phó: Mã 7 tấn 5, Xe 9 tấn 1, Chốt 7 tấn 1.

  Biến 1: Mã 7 tấn 5

  6. Mã 7 tấn 5, Mã 2 tấn 3
  7. Xe 9 tấn 1, Chốt 3 tấn 1
  8. Xe 9 bình 6, Pháo 2 bình 1
  9. Xe 2 tấn 6, Pháo 8 bình 5

  Hậu đã bắt đầu điều động Pháo Thụt, khi cánh trái giờ đây đã ổn, hai Chốt 3 và 7 đã khai thông cho 2 con Mã. Nếu lúc này Hậu đi Mã 7 tấn 6 thì Tiên đi Chốt 5 tấn 1, Mã 6 tấn 7, Chốt 5 tấn 1, Xe 1 bình 2, Pháo 8 bình 7, Mã 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Pháo 8 bình 5, Chốt 5 tấn 1, Pháo 1 bình 5, Tiên dễ đi, chiếm ưu.

  10. Xe 2 bình 3, Xe 9 tấn 1
  11. Chốt 5 tấn 1, Xe 1 bình 2
  12. Mã 5 tấn 4, Tượng 5 thoái 3
  13. Pháo 8 bình 7, Chốt 5 tấn 1
  14. Pháo 5 tấn 6, Sĩ 4 tấn 5
  15. Pháo 7 bình 5, Xe 2 tấn 7
  16. Chốt 7 tấn 1, Mã 7 tấn 5
  17. Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 3

  Tiên đang tấn công khá ác liệt. Hậu lúc này đây chỉ cần tính toán không chuẩn, rất có thể phải ôm hận ngàn thu.

  Biến 2: Xe 9 tấn 1

  6. Xe 9 tấn 1, Pháo 8 bình 3
  7. Xe 9 bình 6, Mã 2 tấn 3

  Nếu Hậu sai lầm đi Xe 9 bình 4 thì Tiên sẽ lập tức Pháo 8 tấn 7 (!), Hậu mất Xe, thua trận.

  8. Xe 2 tấn 6, Chốt 3 tấn 1
  9. Xe 2 bình 3, Xe 9 bình 7

  Nếu Hậu đi Xe 9 tấn 1 thì Tiên đi Mã 7 tấn 5, Pháo 3 bình 7, Xe 3 bình 4, Pháo 2 tấn 2, Chốt 7 tấn 1, Pháo 7 bình 5, Xe 6 tấn 5, Chốt 3 tấn 1, Mã 5 tấn 7, Pháo 2 bình 3, Tượng 7 tấn 9, Mã 3 tấn 2, song Mã của Tiên linh hoạt, song Xe cũng đã chiếm hai lộ hệ trọng. Tiên ưu thế.

  10. Mã 3 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Chốt 5 tấn 1, Mã 7 tấn 5, Sĩ 4 tấn 5, Xe 6 tấn 7, Xe 1 bình 3, Mã 5 tấn 4, Pháo 2 thoái 1 (!), Xe 6 thoái 2, Mã 7 thoái 9, Xe 3 bình 1, Mã 9 tấn 7, Xe 1 bình 3, Mã 7 thoái 9, Xe 3 tấn 2, Pháo 3 bình 7, Mã 4 tấn 5, Tượng 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Sĩ 5 tấn 4, Pháo 8 bình 5, Tiên thí quân tạo công thế uy mãnh, chiếm ưu.

  10. … , Pháo 2 tấn 2
  11. Xe 6 tấn 6, Mã 3 thoái 1

  Nếu Hậu đi Xe 1 tấn 2 thì Tiên đi Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 bình 5, Pháo 5 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Mã 5 tấn 4, Xe 1 bình 2, Pháo 8 bình 9, Sĩ 6 tấn 5, Xe 6 tấn 1, Pháo 3 thoái 1, Mã 7 thoái 5, Mã 3 tấn 5, Hậu co cụm phòng thủ, Tiên ưu thế.

  12. Xe 6 thoái 1, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Xe 6 bình 8 thì Hậu sẽ đi ngay Pháo 2 thoái 1 (!), Tiên mất Xe bại trận.

  12. … , Mã 1 tấn 3
  13. Chốt 7 tấn 1, Chốt 3 tấn 1
  14. Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5
  15. Chốt 5 tấn 1, Mã 7 tấn 5
  16. Xe 3 tấn 2, Pháo 3 bình 7

  Tiên hơn quân, chiếm ưu lớn. Hậu khai cuộc thất bại.

  Biến 3: Chốt 7 tấn 1

  6. Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 bình 3
  7. Mã 7 tấn 5, Xe 9 bình 4

  Hậu lợi dụng tình hình Tiên chậm xuất Xe, đã kịp thời khai thông cánh trái, Xe cũng đã chiếm lĩnh yếu lộ. Đây là bí quyết then chốt để giữ cân bằng khai cuộc. Tiên lẽ ra không cần phải tấn Chốt 7 vì Liên Hoàn Mã đã linh hoạt lắm rồi.

  8. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  9. Chốt 3 tấn 1, …

  Nếu Tiên đánh Pháo 5 tấn 3 thì Hậu đi Sĩ 4 tấn 5, Pháo 5 bình 6 (!), Pháo 3 tấn 4, Sĩ 6 tấn 5, Pháo 3 bình 5, Xe 2 tấn 4, Xe 4 tấn 3, Xe 2 bình 5, Xe 4 bình 2, Pháo 8 bình 5, Mã 2 tấn 3, song phương ngang nhau.

  9. … , Chốt 7 tấn 1
  10. Mã 5 tấn 3 , Chốt 5 tấn 1
  11. Pháo 8 tấn 2, Sĩ 4 tấn 5
  12. Pháo 8 bình 5, Mã 2 tấn 1
  13. Xe 9 bình 8 , Xe 1 bình 2
  14. Mã trước tấn 5, Mã 7 tấn 6
  15. Pháo trước thoái 1, …

  Nếu Tiên đi Xe 2 tấn 3 thì Hậu sẽ Xe 4 tấn 4, Pháo trước thoái 1, Pháo 2 bình 3, Xe 9 tấn 9, Mã 1 thoái 2, Hậu đã giải tỏa được sức ép ứ đọng quân cánh phải, song phương ngang ngửa nhau.

  15. … , Pháo 2 tấn 2
  16. Sĩ 6 tấn 5 , Mã 6 tấn 5
  17. Mã 3 tấn 5 , Chốt 1 tấn 1

  Tiên xử lý không khéo, để Hậu khai thông được trận hình, phòng thủ vững chắc. Song phương ngang nhau.

  Tiểu kết: Qua hai Cuộc 3.1 và 3.2, ta thấy trận hình Pháo Mai Rùa có vấn đề. Rõ ràng nước cờ bay Tượng để phòng thủ khi Tiên tấn Chốt giữa đem lại cho Hậu rất nhiều khó khăn. Dù Hậu có cố gắng cải tiến bằng cách ra quân cân bằng hai cánh, rồi hoàn Tả Trung Pháo sau đó, nhưng dường như vẫn không kịp với thế tấn công của bên Trung Pháo. Cũng vì lẽ này, mà thay vì đặt tên cho Chiến luận số III là “Quy Bối Pháo phi Tượng…”, tôi đã thay đổi thành “Quy Bối Pháo hoàn Tả Trung Pháo…”. Tại sao lại vậy? Xin mời các bạn xem các cuộc sau trở đi.

 17. #50
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  40
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chiến luận số III - Cuộc 3.3

  Chiến luận số III: Quy Bối Pháo hoàn Tả Trung Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 3.3: Tiên tấn gấp Chốt Đầu, Hậu bình Pháo Thụt lộ 3


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Chốt 5 tấn 1, Tượng 3 tấn 5
  3. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  4. Xe 1 bình 2, …

  Nếu Tiên đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu đi Chốt 5 tấn 1, Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1, Mã 3 tấn 5, Pháo 8 bình 5, Xe 2 tấn 4, Mã 2 tấn 3, Mã 8 tấn 7, Xe 1 tấn 1, Mã 5 tấn 4, Mã 3 tấn 5, Hậu đủ lực đấu tay đôi với Pháo Đầu.

  4. … , Pháo 8 thoái 1
  5. Mã 8 tấn 7, …

  Nếu Tiên tiếp tục đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu đi Chốt 5 tấn 1, Mã 3 tấn 5, Pháo 8 bình 5, Xe 2 tấn 4, cuộc thế xảy ra vẫn không khác gì diễn biến đã nêu ở trên.

  5. … , Chốt 7 tấn 1
  6. Mã 3 tấn 5, Pháo 8 bình 3  Vì Tiên điều động Mã 3 vào giữa nên Hậu quyết định tấn công lộ 7 của Tiên. Đến đây như hình 3.3 Tiên có 3 cách ứng phó: Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 tấn 2, Chốt 3 tấn 1.

  Biến 1: Chốt 5 tấn 1

  7. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  8. Pháo 5 tấn 3, Pháo 3 bình 5
  9. Pháo 5 tấn 3, Sĩ 4 tấn 5
  10. Pháo 8 bình 9, Mã 2 tấn 4
  11. Xe 9 bình 8, Xe 9 bình 6
  12. Mã 5 tấn 6, Mã 7 tấn 6
  13. Xe 8 tấn 4, Xe 6 tấn 1
  14. Xe 2 tấn 4, Chốt 1 tấn 1
  15. Sĩ 6 tấn 5, Xe 1 bình 4

  Cuộc thế bình ổn.

  Biến 2: Pháo 8 tấn 2

  7. Pháo 8 tấn 2, Mã 2 tấn 4
  8. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  9. Pháo 5 tấn 3, Mã 4 tấn 5
  10. Pháo 8 bình 5, Xe 1 bình 2

  Nếu Hậu đi Xe 9 bình 4 thì Tiên đi Xe 9 bình 8, Xe 4 tấn 1, Xe 2 tấn 6, Sĩ 4 tấn 5, Pháo sau tấn 2, Pháo 3 bình 2, Xe 8 bình 9, Xe 4 tấn 1, Pháo trước bình 3, Xe 4 bình 5, Pháo 3 tấn 3, Tượng 5 thoái 7, Xe 2 bình 5, Mã 7 tấn 5, Tượng 7 tấn 5, Xe 1 bình 4, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Mã 5 tấn 3, Xe 4 tấn 7, Xe 9 bình 7, song phương ngang cơ.

  11. Xe 2 tấn 6, Pháo 2 tấn 4
  12. Xe 9 bình 8, Xe 2 tấn 4
  13. Pháo sau tấn 2, Mã 7 tấn 5
  14. Xe 2 bình 5, Pháo 3 bình 5 (!)
  15. Xe 5 bình 7, Pháo 5 tấn 3
  16. Mã 5 tấn 7, Xe 9 bình 4

  Cuộc thế bình ổn.

  Biến 3: Chốt 3 tấn 1

  7. Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1
  8. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  9. Pháo 5 tấn 3, Sĩ 6 tấn 5

  Nếu Hậu đi Pháo 3 bình 5 thì Tiên đi Mã 5 tấn 3, Mã 2 tấn 4, Mã 7 tấn 5, Pháo 2 tấn 4, Pháo 5 tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Mã 3 tấn 2 (!), Hậu cũng rất khó khăn.

  10. Mã 5 tấn 3, Xe 9 bình 6
  11. Mã 7 tấn 5, Xe 6 tấn 4
  12. Xe 2 tấn 6, Mã 2 tấn 4

  Nếu Hậu đi Mã 2 tấn 3 thì Tiên sẽ Pháo 8 bình 3, Pháo 2 tấn 3, Tượng 7 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Pháo 3 tấn 5, Mã 5 thoái 7, Xe 2 bình 3, Pháo 3 tấn 1, Mã 5 tấn 6, Pháo 2 bình 7, Mã 6 tấn 7, Xe 6 bình 5, Xe 3 tấn 1, Xe 5 thoái 1, Xe 3 thoái 3, Xe 1 tấn 2, Mã 7 tấn 5, đến đây tuy song phương lực quân cơ bản ngang nhau, nhưng Tiên đã phá được Sĩ của đối phương, tạm ưu.

  13. Xe 2 bình 3, …

  Nếu Tiên đi Xe 2 bình 6 thì Hậu đi Pháo 2 tấn 4, Chốt 7 tấn 1, Pháo 3 tấn 4, Xe 6 bình 3, Pháo 3 bình 7, Xe 3 tấn 1, Tướng 5 bình 6, Mã 5 tấn 3, Mã 4 tấn 5, Xe 3 thoái 1, Mã 5 tấn 7, Tượng 3 tấn 1 (Tiên không được sai lầm đi tượng 3 tấn 5), Xe 6 tấn 4, Hậu giữ được thế cân bằng với bên Trung Pháo.

  13. … , Mã 4 tấn 5
  14. Pháo 8 bình 5, Pháo 2 bình 4
  15. Mã 5 tấn 6, Xe 6 bình 4
  16. Mã 6 tấn 5, Tượng 7 tấn 5

  Hậu khốn đốn nhiều mặt, song Tượng đã vỡ. Biến này Hậu không bình Pháo Thụt vào giữa đối công, thả cho song Pháo đối thủ uy hiếp cửa giữa. Pháo Lưng Rùa khai cuộc thất bại.

  Tiểu kết: Trận này thể hiện rõ nhược điểm của Quy Bối Pháo phi Hữu Tượng cổ điển. Thế nên trước đến nay, Tiên cứ mặc định sử dụng Trung Pháo tiến gấp Tốt Đầu để phá Quy Bối Pháo. Trong thực chiến, Pháo Lưng Rùa nên cố gắng tránh biến hóa bất lợi này. Việc Hậu bổ Liệt Thủ Pháo (đã được trình bày tại Chiến luận số II) khi Tiên tấn gấp Chốt Đầu là phương án tích cực hơn. Cuộc thế dễ đưa đến các hình cờ đối công phức tạp, Hậu sẽ có nhiều cơ may phản đòn tranh thế.

Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.