Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3 - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 32 của 32
 1. #31
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  25
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 17: Chương 1 - Cuộc 1.7

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 7: Tiên Tuần Hà Xa, Hậu hữu chính Mã


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 6
  6. Mã 8 tấn 7, Pháo 2 bình 5
  7. Xe 9 bình 8, …

  Nếu lúc này Tiên đẩy Pháo 8 tấn 6 thì Hậu liền Xe 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 thoái 5, Xe 6 thoái 2, Xe 9 bình 8, Xe 6 bình 2, Mã 5 thoái 7, Mã 2 tấn 3, Tiên vất vả mà không thu lại được lợi ích gì.

  7. … , Xe 6 tấn 5
  8. Mã 3 tấn 5, …

  Nếu Tiên vẫn cố gắng đi Pháo 8 tấn 6, Hậu sẽ lập tức Pháo trước tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Xe 6 bình 7, Xe 2 thoái 2, Chốt 7 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 thoái 4, Xe 1 bình 6, Pháo 8 bình 5, Pháo 5 tấn 4, Xe 8 tấn 9, Xe 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Xe 7 bình 5, Pháo 5 tấn 2, Xe 5 thoái 1, Hậu dù sẽ bị mất Tượng phải nhưng đổi lấy nhiều Chốt, chiếm ưu.

  8. … , Mã 2 tấn 3


  Như hình 1.7, Tiên có 2 phương án khả dĩ, đó là: Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 tấn 5.

  Biến 1: Chốt 7 tấn 1

  9. Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 2
  10. Pháo 8 tấn 1, Xe 6 thoái 4
  11. Pháo 8 tấn 3, …

  Nếu Tiên đổi thành Pháo 8 bình 7 thì Hậu sẽ Xe 2 tấn 9, Mã 7 thoái 8, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Pháo trước tấn 3, Pháo 5 bình 9, Pháo sau bình 3, Xe 2 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Tượng 7 tấn 5, thế trận vẫn còn giằng co nhiều.

  11. … , Chốt 5 tấn 1

  Nếu Hậu đi Chốt 7 tấn 1 thì Tiên sẽ Sĩ 6 tấn 5, Chốt 9 tấn 1, Chốt 1 tấn 1, Chốt 9 tấn 1, Xe 2 bình 1, Xe 6 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Mã 7 tấn 6, Pháo 8 thoái 3, Xe 6 thoái 1, Xe 1 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 3, Chốt 7 bình 8, mỗi bên đều có điểm mạnh riêng.

  12. Sĩ 6 tấn 5, …

  Nếu Tiên tiện tay đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu đi ngay Pháo trước tấn 4, Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 8 tấn 3, Xe 6 tấn 4, Tướng 5 bình 6 (!) (nếu Tiên sai lầm đi Xe 2 bình 5 thì Hậu nhảy Pháo 5 tấn 2 bắt đôi Xe), Sĩ 4 tấn 5, Xe 2 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 tấn 1, Hậu hơi ưu do đang nắm giữ thế công.
  Còn nếu Tiên đi Pháo 8 bình 3 thì Hậu đi Tượng 7 tấn 9, Xe 8 tấn 9, Mã 3 thoái 2, Mã 5 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Mã 3 tấn 2, Xe 6 tấn 1, Mã 2 tấn 3, Xe 6 thoái 2, Mã 3 thoái 1, Chốt 5 bình 4, Sĩ 6 tấn 5, Chốt 4 tấn 1, Mã 1 tấn 2, Xe 6 tấn 1, Hậu đã có Chốt qua sông, tạm chiếm ưu.

  12. … , Chốt 5 tấn 1
  13. Pháo 5 tấn 2, Hậu Pháo tấn 4
  14. Xe 2 bình 5, Xe 6 tấn 4
  15. Tượng 3 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  16. Pháo 8 thoái 3, Mã 7 tấn 5

  Nếu Hậu sai lầm mà đi Xe 6 thoái 2 thì Tiên sẽ Xe 5 tấn 3 (!), Tượng 7 tấn 5, Mã 5 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Mã 4 tấn 6, Tiên hơn quân ưu lớn.

  17. Pháo 8 bình 4, Xe 2 tấn 9
  18. Xe 5 bình 3, Chốt 7 tấn 1
  19. Xe 3 bình 1, Chốt 9 tấn 1
  20. Xe 1 tấn 1, Xe 2 thoái 5

  Đến đây Hậu chắc chắn mất Tượng trái, Tiên chiếm ưu.

  Biến 2: Pháo 8 tấn 5

  9. Pháo 8 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  10. Pháo 8 bình 5, Tượng 3 tấn 5

  Việc Tiên tấn Pháo không còn có nhiều ý nghĩa, lại khiến Hậu được lợi nước lên Tượng.

  11. Xe 8 tấn 4, Xe 1 bình 2
  12. Xe 8 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Xe 8 bình 6 tránh đổi Xe thì Hậu sẽ đi Chốt 7 tấn 1, Xe 6 tấn 3, Mã 3 tấn 2, Xe 2 tấn 3, Mã 7 tấn 6, Xe 2 bình 4, Pháo 5 bình 8, Xe 6 thoái 2, Pháo 8 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 tấn 1, Mã 6 tấn 5, Xe 4 thoái 5, Mã 5 thoái 4, Mã bên Hậu đã dâng lên, Sĩ Tượng phòng thủ kiên cố, trong khi Tiên còn chưa thông thoáng. Hậu tạm chiếm ưu.

  12. … , Mã 3 thoái 2
  13. Xe 2 tấn 3, Xe 6 thoái 4
  14. Chốt 7 tấn 1, Mã 2 tấn 3
  15. Sĩ 4 tấn 5, Pháo 5 bình 3
  16. Tượng 7 tấn 9, Chốt 7 tấn 1
  17. Chốt 7 tấn 1, Pháo 3 tấn 3
  18. Chốt 3 tấn 1, Sĩ 6 tấn 5
  19. Chốt 3 tấn 1, Tượng 5 tấn 7

  Cuộc thế bình ổn.

 2. #32
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  25
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 18 : Chương 1 - Cuộc 1.8

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 8: Tiên Tả Hoành Xa, Hậu tấn Chốt 7


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Chốt 7 tấn 1
  6. Mã 8 tấn 7, Xe 9 bình 6
  7. Xe 9 tấn 1, Pháo 2 bình 5
  8. Xe 9 bình 6, Xe 6 tấn 5


  Như hình 1.8, Tiên điều động Hoành Xe chiếm cứ yếu lộ, là cách đánh công thủ lưỡng toàn. Hiện thời Tiên có 3 phương án phát triển, đó là: Sĩ 6 tấn 5, Xe 6 tấn 4, Mã 3 tấn 5.

  Biến 1: Sĩ 6 tấn 5

  9. Sĩ 6 tấn 5, Xe 1 tấn 2

  Nếu Hậu đi Mã 2 tấn 3 thì Xe 6 tấn 6, Xe 6 bình 3, Mã 7 thoái 6, Xe 1 bình 2, Pháo 8 bình 7, Hậu Pháo bình 2 (!), Xe 6 bình 7, Pháo 2 tấn 8, Sĩ 5 tấn 6, Xe 3 bình 7, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Chốt 5 bình 6, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 tấn 4, Mã 7 tấn 6, Xe 2 bình 4, Pháo 5 tấn 5, Pháo 7 bình 5, Mã 6 tấn 4, Pháo 5 tấn 6, Mã 4 tấn 2, Mã 3 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Mã 5 thoái 6, Chốt 7 bình 8, song phương trong tình trạng cực kỳ nguy cấp, khi mà chỉ một nước đi sai sẽ thua cả ván cờ.

  10. Mã 7 tấn 5, Xe 1 bình 2
  11. Pháo 8 tấn 7, Xe 2 thoái 2
  12. Tướng 5 bình 6, Tượng 3 tấn 1
  13. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  14. Xe 2 bình 6 , Pháo 5 bình 8
  15. Tiền Xe tấn 5, Xe 2 bình 4
  16. Xe 6 tấn 8 , Tướng 5 tấn 1
  17. Mã 5 tấn 6 , Pháo 5 tấn 5
  18. Tượng 7 tấn 5, Pháo 8 tấn 1

  Tiên chiếm ưu.

  Biến 2: Xe 6 tấn 4

  9. Xe 6 tấn 4, Tiền Pháo tấn 5
  10. Sĩ 6 tấn 5, Xe 6 bình 3
  11. Mã 7 thoái 6, …

  Nếu Tiên tiện tay đi Mã 3 tấn 5 thì Hậu lập tức Tiền Pháo tấn 2, Pháo 8 bình 5, Pháo 5 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Xe 3 bình 5, Xe 2 bình 6, Mã 2 tấn 3, Hậu Xe thoái 1, Xe 5 thoái 1, Tiền Xe tấn 2, Mã 7 thoái 5, Tiền Xe bình 4, Tượng 3 tấn 5, Xe 6 bình 4, Mã 5 tấn 7, cuộc thế cân bằng.

  11. … , Xe 1 tấn 2

  Nếu Hậu tham Tượng đi Xe 3 tấn 3 thì Tiên ngay lập tức Xe 2 tấn 3, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 bình 7, Tượng 3 tấn 5, Hậu phải chịu mất quân Mã tức tưởi.

  12. Pháo 8 bình 7, Xe 1 bình 6
  13. Xe 6 thoái 2, Xe 3 thoái 2
  14. Pháo 5 tấn 1, Xe 6 tấn 6
  15. Xe 2 tấn 3, Mã 7 tấn 6
  16. Xe 2 bình 6, Tiền Pháo bình 4
  17. Pháo 5 bình 4, Pháo 5 bình 7
  18. Pháo 4 tấn 6, Sĩ 4 tấn 5
  19. Pháo 4 thoái 8, …

  Nếu Tiên đi Xe 6 bình 8 tránh đổi thì Hậu đi Tướng 5 bình 6, Xe 8 tấn 2, Tượng 7 tấn 5, Pháo 7 tấn 1, Xe 6 bình 7, Tiên mất quân mất thế, bị tấn công trên nhiều mặt trận, chiến bại cầm chắc trong tay.

  19. … , Sĩ 5 tấn 4

  Quân bên Tiên co cụm phòng thủ. Trong khi đó Hậu nhiều Chốt nhưng khuyết Sĩ, Pháo lộ 7 nhòm ngó Tượng bên Tiên. Trận hình vẫn còn rất phức tạp, tuy nhiên cơ hội tấn công vẫn đang trong tay Quy Bối Pháo.

  Biến 3: Mã 3 tấn 5

  9. Mã 3 tấn 5, Mã 2 tấn 3
  10. Pháo 8 tấn 2, Xe 1 bình 2
  11. Pháo 8 bình 7, Xe 2 tấn 2
  12. Sĩ 6 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  13. Pháo 7 tấn 3, Xe 2 bình 3
  14. Chốt 5 tấn 1, …

  Nước bắt buộc bên Tiên phải đi để có thể khai thông được tình trạng bế tắc. Giả sử Tiên đổi lại đi Xe 6 tấn 3 thì Hậu sẽ đi Mã 7 tấn 6, Chốt 5 tấn 1, Mã 6 tấn 5, Xe 6 thoái 1, Chốt 5 tấn 1, Xe 2 bình 6, Tiền Pháo bình 4, Pháo 5 tấn 3, Tượng 3 tấn 5, Tiền Xe bình 5, Xe 6 bình 7, Pháo 5 tấn 3, Mã 5 tấn 6, Pháo 5 bình 6, Sĩ 4 tấn 5, Xe 5 bình 8, Chốt 7 tấn 1, Hậu chiếm ưu.

  14. … , Hậu Pháo bình 1

  Tiên điểm trúng tử huyệt của Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo nên bên Hậu buộc phải dời Pháo Tâm đi. Bởi nếu Hậu sai lầm đi Tiền Pháo tấn 2 thì Tiên lập tức Tướng 5 bình 6, Hậu Pháo bình 4, Hậu mất trắng một quân.
  Còn nếu Hậu đi Chốt 5 tấn 1 thì Tiên đi Xe 2 bình 6, Hậu Pháo bình 9, Hậu bị công phá tận cửu cung, thập phần nguy hiểm.

  15. Xe 6 tấn 7, Pháo 1 tấn 1
  16. Mã 5 tấn 6, Xe 3 bình 2
  17. Pháo 5 tấn 4, …

  Nếu Tiên tiếp tục Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Pháo 5 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 6 bình 4, Chốt 5 bình 4, Xe 2 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Chốt 1 tấn 1, Xe 6 bình 9, Xe 2 thoái 3, Xe 9 bình 3, Pháo 1 tấn 4 thí Mã, Tượng 7 tấn 9, Xe 4 tấn 2, Sĩ 6 thoái 5, Hậu có công thế hung hãn, chiếm ưu.

  17. … , Pháo 5 tấn 2
  18. Xe 2 bình 5, Xe 6 thoái 2
  19. Xe 6 thoái 2, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Mã 6 tấn 5 chiếu Tướng gấp gáp thì Hậu liền Sĩ 6 tấn 5, Mã 5 tấn 3, Tướng 5 bình 6, Tượng 3 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Tiên thua quân, công thế đã mất, cầm chắc thất bại.

  19. … , Xe 2 thoái 1
  20. Tượng 7 tấn 5, Mã 7 tấn 5
  21. Xe 6 bình 5, Xe 2 bình 5
  22. Xe 5 bình 6, Xe 5 bình 6

  Hậu bình Xe lộ 6 nhằm ngăn ngừa Xe bên Tiên vòng qua bắt Tượng chiếu Tướng khi Hậu dự định lên Sĩ 6 để lấy Pháo giữa đổi bớt một Mã của Tiên. Đến đây thì Tiên tạm ưu thế khi vẫn giữ được tiên thủ.

Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.