Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3 - Trang 7
Close
Login to Your Account
Trang 7 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567
Kết quả 61 đến 67 của 67
 1. #61
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  49
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Cuộc 3.8: Tiên tấn Chốt 5, Hậu khởi Mã Bình Phong

  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Mã 8 tấn 7, …

  Nếu Tiên đi Xe 2 tấn 4 (?) với mưu đồ chiếm trước lộ 4 hoặc 6, thì Hậu sẽ Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 6, Mã 2 tấn 3, Mã 8 tấn 7, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Tượng 3 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 3, Hậu đủ sức ứng phó.

  4. … , Mã 2 tấn 3

  Tiên lên Mã trái trước, Hậu ứng phó bằng cách lên Mã trong tương ứng, dẫn đến không còn khả năng biến chuyển trận hình về tuyệt chiêu Ngoạ Tâm Pháo cũng như bổ Liệt Pháo. Ở nước thứ tư này, Hậu còn có thể đi Pháo 8 bình 2 (sẽ có thể dẫn đến biến hóa như các Cuộc 2.3, 9.4, 9.5, 9.6, …).

  5. Chốt 5 tấn 1, …

  Khi phía Hậu mượn hình cờ Bình Phong Mã mà chưa kịp tấn Chốt 3 hoặc 7 thì Quy Bối Pháo xuất hiện đồng thời 3 điểm yếu nhược mà bên Trung Pháo còn có thể dùng Tả Pháo Tuần Hà đánh phá ác liệt, đó là Mã lộ 3, Mã cùng Tượng lộ 7 và Xe lộ 9. Đối với biến hóa này, tôi sẽ trình bày đầy đủ chi tiết tại Cuộc 4.4 Chiến luận số IV, để quý bạn kỳ hữu thấy được sức biến hóa khó lường của con Pháo Thụt, khi bẻ gãy tất cả các đòn đánh của đối thủ, đưa trận đấu sang một trung cuộc ngang cơ.

  5. … , Pháo 8 bình 5  Tiên khai triển quân đều hai cánh, là cách ra quân chậm nhưng chắc chắn. Hậu thì tấn song Mã bảo vệ Chốt giữa, trận hình vững vàng. Hậu lúc này nếu vẫn cố chấp khai triển Ngọa Tâm Pháo thì vẫn còn cơ hội nếu tấn Mã 3 lên để con Pháo đường 2 có thể dời vào lộ giữa như cuộc 1.1 đã trình bày. Đến đây như hình 3.8, song phương hình thành trận thức điển hình “Quy Bối Pháo hoàn Tả Trung Pháo không bổ Tượng chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh”, Tiên có 5 cách vận quân: Xe 9 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Mã 7 tấn 5, Xe 2 tấn 4.

  Biến 1: Xe 9 tấn 1

  6. Xe 9 tấn 1, Pháo 5 tấn 4
  7. Mã 3 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
  8. Xe 2 tấn 5, Mã 3 tấn 5

  Trong các cuộc đấu cờ nhanh, cờ chớp, thì đây là lối biến hóa thường gặp, do cả hai bên đều không suy nghĩ sâu được. Tiên tung Xe bắt Chốt giữa buộc Hậu hình thành Song Mã giao chân đối chọi lại.

  9. Xe 2 bình 5, Pháo 8 bình 5
  10. Xe 5 bình 8, Xe 9 bình 4
  11. Chốt 7 tấn 1, …

  Rõ ràng nếu tại nước thứ 7 Tiên tung Mã 7 tấn 5 thì giờ đây đã có thể đổi Pháo giữa rồi tiếp tục bình Pháo 8 vào lộ giữa duy trì thế công.

  11. … , Xe 4 tấn 5
  12. Pháo 5 tấn 2, Pháo 5 tấn 3
  13. Tượng 7 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  14. Chốt 7 tấn 1, Tượng 3 tấn 5
  15. Chốt 7 tấn 1, Mã 5 tấn 3
  16. Pháo 8 thoái 2, Mã 7 tấn 5

  Pháo Mai Rùa quân lực thông thoáng, đang dâng lên mạnh mẽ, chiếm ưu.

  Biến 2: Chốt 7 tấn 1

  6. Chốt 7 tấn 1, Xe 9 bình 6
  7. Xe 2 tấn 6, Chốt 7 tấn 1
  8. Xe 2 bình 3, Xe 6 tấn 1
  9. Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 tấn 3
  10. Mã 3 tấn 5, Pháo 2 thoái 1
  11. Pháo 8 tấn 4, Pháo 5 tấn 3
  12. Tượng 7 tấn 5, Pháo 2 bình 7
  13. Xe 3 bình 2, Chốt 5 tấn 1
  14. Mã 5 tấn 6, Xe 6 bình 4
  15. Pháo 8 tấn 1, Xe 4 tấn 2
  16. Pháo 8 bình 3, Mã 3 thoái 5
  17. Pháo 3 thoái 1, Xe 1 tấn 2
  18. Xe 9 bình 8, Tượng 7 tấn 9

  Đến đây Tiên không thể bình Pháo vào giữa vì Hậu còn đòn Mã 5 tấn 7. Hậu đưa Tượng ra biên cản Pháo Tiên xuống đáy công kích. Trận hình cân bằng.

  Biến 3: Chốt 5 tấn 1

  6. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  7. Mã 7 tấn 5, Mã 3 tấn 5
  8. Mã 5 tấn 6, Chốt 5 tấn 1
  9. Xe 2 tấn 6, Xe 1 tấn 1
  10. Pháo 8 bình 6, Xe 9 bình 6
  11. Xe 2 bình 3, Xe 6 tấn 3
  12. Mã 6 tấn 4, Pháo 5 tấn 1
  13. Xe 9 bình 8, Pháo 2 bình 1
  14. Chốt 3 tấn 1, Xe 1 bình 6
  15. Pháo 6 tấn 4, Xe 6 tấn 3

  Tiên ứng phó khó khăn. Hậu chiếm ưu.

  Biến 4: Mã 7 tấn 5

  6. Mã 7 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  7. Pháo 8 tấn 4, Chốt 7 tấn 1
  8. Pháo 8 bình 7, Tượng 3 tấn 5
  9. Xe 9 bình 8, Xe 1 bình 2
  10. Xe 8 tấn 6, Pháo 2 bình 1
  11. Xe 8 tấn 3, Mã 3 thoái 2
  12. Pháo 7 tấn 2, Xe 9 tấn 1
  13. Chốt 7 tấn 1, Mã 7 tấn 6
  14. Chốt 7 tấn 1, Tượng 5 thoái 3 (!)
  15. Pháo 7 thoái 2, Mã 6 tấn 7
  16. Pháo 5 thoái 1, Xe 9 bình 4

  Song phương cân bằng, tiến nhập trung cuộc. Tiếp tới Tiên có thể có thủ đoạn Pháo 7 bình 1 rồi Xe 2 tấn 6 tăng cường tấn công trung lộ. Hậu thì có thủ đoạn Pháo 1 tấn 4 rồi tấn đáy hoặc Xe 4 tấn 4 tấn công mãnh liệt.

  Biến 5: Xe 2 tấn 4

  6. Xe 2 tấn 4, …

  Tiên tung Xe tuần hà giữ Chốt Đầu muốn ổn định trận hình, biến hóa có phần tương tự các Cuộc 3.5, 3.6 Chiến luận số III. Tuy vậy ở Cuộc này, Hậu sẽ đối trận bằng tấn Chốt 3, lợi hay hại thế nào?

  6. … , Chốt 3 tấn 1
  7. Pháo 8 tấn 4, …

  Tiên chiếm tiên cơ, tung Pháo 8 hung hãn.

  7. … , Chốt 7 tấn 1
  8. Pháo 8 bình 7, Pháo 5 tấn 1
  9. Xe 9 bình 8, Xe 1 bình 2
  10. Xe 8 tấn 5, Xe 9 bình 4
  11. Xe 8 bình 7, Xe 4 tấn 2
  12. Mã 3 tấn 5, Tượng 3 tấn 1
  13. Pháo 7 bình 8, Xe 2 bình 3
  14. Xe 7 bình 3, Xe 4 bình 2
  15. Xe 3 tấn 2, Mã 3 tấn 4
  16. Xe 3 tấn 2, Mã 4 tấn 5
  17. Xe 2 bình 4, Sĩ 4 tấn 5
  18. Mã 7 tấn 5, Xe 3 tấn 6
  19. Pháo 5 bình 2, Xe 3 bình 5
  20. Tượng 3 tấn 5, Tướng 5 bình 4
  21. Pháo 2 tấn 7, Tướng 4 tấn 1

  Hậu dù bị phá Tượng nhưng hơn quân, ưu.

  Tiểu kết: Chiến luận số III là một chương có rất nhiều điều đáng bàn. Sơ khai lúc ban đầu tôi dự định tách nó làm hai phần, phần đầu từ Cuộc 3.1 đến Cuộc 3.4 và Cuộc 3.11, 3.12 để nói về “Sự yếu kém của thế trận Quy Bối Pháo kiểu cũ” tách biệt ra hẳn so với 12 Chiến luận, và phần còn lại sẽ thành Chiến luận số III là “Quy Bối Pháo hoàn Tả Trung Pháo”. Tuy vậy với cách tiếp cận này, người đọc sẽ khó có thể đi theo mạch suy nghĩ Trung Pháo lẫn Quy Bối Pháo liên tục tiến hóa và điều chỉnh trận hình để khoét sâu vào tử huyệt đối thủ, cuối cùng hình thành biến hóa Pháo Thụt vào tâm, để có thể đấu ngang cơ với Trung Pháo cấp tấn Trung Binh.

  Trước hết cần phải nói tới, là với các tài liệu cũ tại Việt Nam trước đây, dễ khiến cho người đọc đi vào con đường lệch lạc, rằng biến hóa mà Quy Bối Pháo có chỉ là Mã 8 tấn 7 -> Xe 9 tấn 1 -> Pháo 8 thoái 1 -> Tượng 3 tấn 5, tiếp tới lại Pháo 8 bình 3 hoặc nhảy Mã Quỳ. Ví dụ như quyển Thiên Phong Pháo của Tòa soạn Tạp chí Người Chơi Cờ, ở phần Quy Bối Pháo đã trình bày đến 6 trong 15 cuộc là về Quy Bối Pháo phi Hữu Tượng hoàn Tả Trung Pháo, những trận thức khác hầu như không được quan tâm đúng mức. Và sai lầm thứ hai, hễ Trung Pháo tấn Binh 5 là Pháo Thụt lập tức vào tâm như một phương cách duy nhất mà rất đông những kỳ thủ ứng dụng Pháo Thụt thường mắc phải. Thế nên “Quy Bối Pháo phi Hữu Tượng hoàn Tả Trung Pháo chống Trung Pháo tấn Chốt giữa” bất đắc dĩ trở thành một bộ phận lớn bắt buộc phải nghiên cứu, dù trận thức này chỉ là một trong vô vàn biến hóa mà Pháo Mai Rùa có thể sử ra, trớ trêu hơn nữa là từ những lúc ban đầu thử nghiệm tôi đã sớm phát hiện các hạn chế trong việc phòng thủ lẫn tấn công.

  Chiến luận số III giờ đây gánh 3 trọng trách lớn, đầu tiên (1) là lời từ biệt với lối đánh Pháo Lưng Rùa rập khuôn công thức cũ, bổ Tượng một cách tùy tiện khi Tiên mở Chốt giữa triển khai tấn công nhanh, dễ trở thành điểm yếu cho Đương Đầu Pháo khai thác như trong các tài liệu cổ; (2) sau là mô tả quá trình biến chuyển từ việc lên Tượng sang từ bỏ lên Tượng, giải phóng nước cờ thứ ba cho các quân mạnh xuất động (như Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Mã 2 tấn 3, …), thậm chí sẵn sàng dũng cảm thí-đổi Chốt Đầu, định hình cho việc xây dựng hệ thống lý luận cho Quy Bối Pháo thể hiện đại, tăng khả năng biến hóa trận hình để tránh bị bắt bài, chủ động chơi tấn công khi cần tấn công, cũng như hoàn thiện kỹ thuật phòng ngự-phong tỏa với các lối đánh từ bên cánh; và cuối cùng (3) là bước chuyển giao kỹ thuật phản công trung lộ từ Chiến luận số I, II, III sang các kỹ thuật không đưa Pháo Thụt vào tâm khi Trung Pháo trì hoãn tấn Chốt giữa mà xuất động các quân mạnh khác trước, như dẫn chứng sự đổ vỡ lý thuyết ở các Cuộc 3.11 và 3.12 về sau.

  Tôi đã rất đắn đo khi không đưa Chiến luận số III lên thành I, dù cho vị trí rất quan trọng trong cấu trúc hệ thống lý luận của nó. Nhưng cuối cùng, tôi đã sắp xếp các chương đầu theo đúng như trình tự được xây dựng trong thực tế. Chiến luận số I và II đã được tôi tạo ra trước nhất, là ánh sáng thành công bước ban đầu trong việc đối phó với đòn tấn Chốt giữa rất sớm của Trung Pháo, là thành quả trực tiếp của việc từ bỏ không lên Tượng dù rằng không chủ tâm. Nhờ vậy, sau đó tôi đã tìm ra việc không bổ Tượng là đúng đắn và áp dụng ngược lại vào hệ thống Quy Bối Pháo phi Tượng hoàn Trung Pháo kiểu cũ, từ đó hình thành ra Chiến luận số III như hiện nay, đồng thời sửa chữa lối đánh cứng nhắc khi quyết liệt điều động Pháo Thụt vào tâm phản kích khi Trung Pháo điều chỉnh lối đánh từ công sớm sang hoãn công đường 5.

  Ở đây cũng cần phải nói thêm rằng, hệ thống Trung Pháo tấn Chốt Đầu sớm hoặc rất sớm để hình thành Liên Hoàn Mã khi Hậu vẫn còn khả năng hoàn nhập Pháo lộ giữa phản công rất phổ biến ở cờ giang hồ. Trong khi đó ở Đương Đầu Pháo sách vở lại hạn chế đòn đánh này, bởi e ngại việc Hậu có thể đổi bớt Mã và Pháo để giảm sức công, đồng thời dùng Pháo chiếm lấy lộ giữa đoạt nước tiên. Thế nên, càng về sau kỳ thủ sách vở lại càng ít tập trung tấn Chốt đánh lộ giữa sớm ở khai cuộc, mà thường đợi khi tất cả binh lực đã xuất động, hoặc Hậu đã giảm khả năng phòng thủ trung lộ, dẫn đến sự trỗi dậy của các lối đánh hoãn công, thậm chí về sau Tiên thủ không thèm dựng Pháo Đầu ở nước 1 nữa. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, thật bất ngờ Trung Pháo giang hồ vẫn rất hiểm ác, các đòn đánh vẫn rất uy lực, không hề e ngại việc Hậu đưa Pháo lấy Chốt Đầu, như vậy có thể nhận định rằng chiến lược song phương vẫn có điểm đúng đắn. Vì vậy, việc nắm vững và phát huy Chiến luận số I, II và III là hoàn toàn phù hợp tình hình thực tế. Hơn nữa đây cũng là bước đi cơ bản cần thiết để hiểu tại sao Pháo Thụt sau này lại không cần vào tâm khi đấu với các biến thể Trung Pháo hoãn tấn Chốt Đầu.

 2. Thích vainhanbcn đã thích bài viết này
 3. #62
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  839
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kinh Bắc Hà Văn Tiến 1 - 0 Chu Tuấn Hải Sunshine  Thấy bác có vẻ thần tượng quy bối pháo , tui sưu tầm phụ bác , tui thì thích những trận thực chiến hơn là mấy cái chiến luận ảo ,cổ phổ của bác ,hic ..

  Lần sửa cuối bởi taipscode, ngày 15-03-2021 lúc 08:37 AM.

 4. Thích Quỳnh Bấc đã thích bài viết này
 5. #63
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  49
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết


  Thấy bác có vẻ thần tượng quy bối pháo , tui sưu tầm phụ bác , tui thì thích những trận thực chiến hơn là mấy cái chiến luận ảo ,cổ phổ của bác ,hic ..

  Bạn không có cờ lý luận thì lấy đâu ra "bài" để dùng cho thực chiến? 1 nước cờ lý luận có thể suy nghĩ trong nhiều tháng, nhiều năm, được nhiều người hướng dẫn, gợi ý, trong khi thực chiến chỉ có vài chục phút chia cho 40-50 nước cờ. cờ lý luận là cái căn cơ cho cờ chậm, là cái giả định để cho cờ chậm chỉnh lại phù hợp thực tế, đến lượt cờ chậm lại là cái nền tảng cho cờ nhanh và cờ chớp.
  đây là công thức tôi học theo ông vua cờ Bobby Fischer, tự đánh với chính mình những lúc rảnh rỗi rồi đem ra thực chiến để xem hay dở ra sao rồi chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại. trong trường hợp lý thuyết bị thiếu thì phải xây dựng lý thuyết chứ

 6. #64
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  839
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Bác mún "chiến luận" thì tui cũng "luận" sơ sơ với bác.
  Thế oa tâm pháo (quy bối pháo)thường chỉ sử dụng khi đi tiên ,hoặc được chấp đi trước 2 tiên thì rất mạnh ,đánh thẳng vào trung tâm bên hậu ,tui cũng đã nhìn thấy cao thủ oánh phế xe sát cục với thế oa tâm pháo này (trong các chiến luận của bác không thấy nói tới tuyệt chiêu này).
  Còn khi đi hậu thì sử dụng oa tâm pháo (hay quy bối pháo) thì không có tác dụng ,vì khi thụt con pháo về tâm là đã mất hết một tiên nữa , coi như chấp người ta 2 tiên ,điểm yếu là hở hai bên chân sĩ ,sẽ bị khai thác tấn công vào chỗ này .Với các cao thủ họ chiếm tiên từng nước một ,khi họ ưu thế rồi sẽ siết từ từ , giống như trùm bao bố nhấn nước ,chết ngộp từ từ ...

  Thực chiến nó khác xa với cổ phổ ,bác đánh ăn chơi hay cà phê thì đi sao cũng được vì thua cũng chẳng sao ,chứ đánh độ cao thủ nó thịt bác chừng vài bàn ,mất vài trăm k ,là bác đốt cổ phổ lun ....

  Lần sửa cuối bởi taipscode, ngày 17-03-2021 lúc 08:44 AM.

 7. Thích Quỳnh Bấc đã thích bài viết này
 8. #65
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  49
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
  Còn khi đi hậu thì sử dụng oa tâm pháo (hay quy bối pháo) thì không có tác dụng ,vì khi thụt con pháo về tâm là đã mất hết một tiên nữa , coi như chấp người ta 2 tiên ,điểm yếu là hở hai bên chân sĩ ,sẽ bị khai thác tấn công vào chỗ này .
  trận nào cũng có nhược điểm, vấn đề này tui khắc phục xong rồi

  Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
  Với các cao thủ họ chiếm tiên từng nước một ,khi họ ưu thế rồi sẽ siết từ từ , giống như trùm bao bố nhấn nước ,chết ngộp từ từ. Thực chiến nó khác xa với cổ phổ ,bác đánh ăn chơi hay cà phê thì đi sao cũng được vì thua cũng chẳng sao ,chứ đánh độ cao thủ nó thịt bác chừng vài bàn ,mất vài trăm k ,là bác đốt cổ phổ lun ....
  bạn nói chính xác rồi. đây là việc tôi làm trong hơn mười năm qua, dần dần lý thuyết trong các sách cũ đã được tui bỏ đi, thay bằng các lý thuyết mới, sau khi thua hàng ngàn trận

  Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
  cao thủ oánh phế xe sát cục với thế oa tâm pháo này (trong các chiến luận của bác không thấy nói tới tuyệt chiêu này).
  khi phải đấu với người sức cờ hơn hẳn tui, mục tiêu tối hậu của tui là giữ cho cân cờ, với mong muốn tiến vào trung cuộc bằng hình cờ ưu thế, hay chí ít cũng phải cân bằng. toàn bộ lý thuyết trong đây là nhắm đến mục tiêu đó.

  việc tui đưa toàn bộ kỹ thuật điều động quân pháo thụt lên internet, một phần là nhằm giữ cho thế đánh âm tàn này khộng bị thất truyền, thứ hai là bổ sung các mảng còn thiếu trong bức tranh chiến lược chiến thuật, cuối cùng còn là nhằm để mọi người góp tay sửa chữa các nước cờ yếu cho thế trận thêm hoàn thiện.

  các đòn đánh phế quân thuộc về "độc chiêu" mang bản sắc và công lực riêng của người sử dụng, tùy vào trường hợp cụ thể đặc biệt chứ khó thể hình thành một lý thuyết tất định. trên nền tảng cơ bản trong đây, hy vọng mọi người tự phát triển thêm vào.

 9. Thích vainhanbcn đã thích bài viết này
 10. #66
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  839
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Như tui đã nói oa tâm pháo mạnh về tấn công ,chứ không ai lấy oa tâm pháo đi phòng thủ , có nghĩa là đi tiên hay được chấp 2 tiên xài oa tâm pháo thì mạnh ,còn đi hậu xài oa tâm pháo đồng nghĩa là nộp tiền cho bạn .(Nhập môn khai cuộc căn bản, chống pháo đầu thì bình phong mã là mạnh nhất ,sau đó có thể là pháo giác sĩ , hoặc lên tượng trước sau đó vào pháo 7 hoặc pháo 3) , còn vô thuận pháo ,nghịch pháo đều yếu hơn bên đi tiên ,đã vậy bác lại còn thụt con pháo về tâm mất thêm một nước tiên nữa thì quá yếu,oánh với mấy ông cờ gà lớ ngớ thì không sao,chứ gặp cao thủ nó khai thác là toi ngay).
  Một biến thể của quy bối pháo khi đi hậu là Tây Tạng Quyền cũng hay được cao thủ cờ độ xài ,vì có nhiều bẫy bắt chết xe nếu bên đi tiên lớ ngớ chui vô bẫy ...; nhưng đây cũng không phải là biến thể mạnh ,các kỳ thủ chuyên nghiệp ít xài .

  Còn về tuyệt chiêu phế xe sát cục khi xài oa tâm pháo của mấy ông oánh độ,tui tính ghi lại nhưng chỉ nhớ mang máng không nhớ chính xác lắm , nhưng cũng giống giống với ván 1 của ông vịt ú ,bác có thể tham khảo ...

  Lần sửa cuối bởi taipscode, ngày 19-03-2021 lúc 10:32 PM.

 11. #67
  Ngày tham gia
  May 2017
  Bài viết
  48
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Cảm ơn bác Quỳnh Bắc đã viết chủ đề rát hay. Tôi cúng học vài chiêu của QB khi đánh cờ nhanh, đối phương bị bất ngờ không đủ thời gian để nghĩ cách đốiphó. Các nhà lý luân cờ đã khẳng định không có khai cuộc nào tuyệt đối mạnh cũng không có khai cuộc nào tuyệt đối yếu. Trước kia phản cung mã cũng bị coi là không thể thắng pháo đầu. Hà Thuận An viết quyển "Đương đầu pháo đối phản cung mã" thì mọi người đều tin rằng Phản cung mã không chống nổi pháo đầu. Đến khi Hồ Vinh Hoa viết Phản cung mã thì mọi người lại tin rằng Phản cung mã đè được pháo đầu. Rồi cuối cùng kết luận là nếu hai bên đi chuẩn xác thì nói chung cân bằng. Chúc Quỳnh Bắc tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, hy vọng một ngày quy bối pháo có thể sánh ngang các khai cuộc khác như thuận pháo, bình phong mã dùng để đối pháo đầu.

Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3
Trang 7 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.