Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3 - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 39 của 39
 1. #31
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  30
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 17: Chương 1 - Cuộc 1.7

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 7: Tiên Tuần Hà Xa, Hậu hữu chính Mã


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 6
  6. Mã 8 tấn 7, Pháo 2 bình 5
  7. Xe 9 bình 8, …

  Nếu lúc này Tiên đẩy Pháo 8 tấn 6 thì Hậu liền Xe 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 thoái 5, Xe 6 thoái 2, Xe 9 bình 8, Xe 6 bình 2, Mã 5 thoái 7, Mã 2 tấn 3, Tiên vất vả mà không thu lại được lợi ích gì.

  7. … , Xe 6 tấn 5
  8. Mã 3 tấn 5, …

  Nếu Tiên vẫn cố gắng đi Pháo 8 tấn 6, Hậu sẽ lập tức Pháo trước tấn 3, Sĩ 4 tấn 5, Xe 6 bình 7, Xe 2 thoái 2, Chốt 7 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 thoái 4, Xe 1 bình 6, Pháo 8 bình 5, Pháo 5 tấn 4, Xe 8 tấn 9, Xe 6 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Xe 7 bình 5, Pháo 5 tấn 2, Xe 5 thoái 1, Hậu dù sẽ bị mất Tượng phải nhưng đổi lấy nhiều Chốt, chiếm ưu.

  8. … , Mã 2 tấn 3


  Như hình 1.7, Tiên có 2 phương án khả dĩ, đó là: Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 tấn 5.

  Biến 1: Chốt 7 tấn 1

  9. Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 2
  10. Pháo 8 tấn 1, Xe 6 thoái 4
  11. Pháo 8 tấn 3, …

  Nếu Tiên đổi thành Pháo 8 bình 7 thì Hậu sẽ Xe 2 tấn 9, Mã 7 thoái 8, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Pháo trước tấn 3, Pháo 5 bình 9, Pháo sau bình 3, Xe 2 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Tượng 7 tấn 5, thế trận vẫn còn giằng co nhiều.

  11. … , Chốt 5 tấn 1

  Nếu Hậu đi Chốt 7 tấn 1 thì Tiên sẽ Sĩ 6 tấn 5, Chốt 9 tấn 1, Chốt 1 tấn 1, Chốt 9 tấn 1, Xe 2 bình 1, Xe 6 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Mã 7 tấn 6, Pháo 8 thoái 3, Xe 6 thoái 1, Xe 1 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 3, Chốt 7 bình 8, mỗi bên đều có điểm mạnh riêng.

  12. Sĩ 6 tấn 5, …

  Nếu Tiên tiện tay đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu đi ngay Pháo trước tấn 4, Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 8 tấn 3, Xe 6 tấn 4, Tướng 5 bình 6 (!) (nếu Tiên sai lầm đi Xe 2 bình 5 thì Hậu nhảy Pháo 5 tấn 2 bắt đôi Xe), Sĩ 4 tấn 5, Xe 2 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 tấn 1, Hậu hơi ưu do đang nắm giữ thế công.
  Còn nếu Tiên đi Pháo 8 bình 3 thì Hậu đi Tượng 7 tấn 9, Xe 8 tấn 9, Mã 3 thoái 2, Mã 5 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Mã 3 tấn 2, Xe 6 tấn 1, Mã 2 tấn 3, Xe 6 thoái 2, Mã 3 thoái 1, Chốt 5 bình 4, Sĩ 6 tấn 5, Chốt 4 tấn 1, Mã 1 tấn 2, Xe 6 tấn 1, Hậu đã có Chốt qua sông, tạm chiếm ưu.

  12. … , Chốt 5 tấn 1
  13. Pháo 5 tấn 2, Hậu Pháo tấn 4
  14. Xe 2 bình 5, Xe 6 tấn 4
  15. Tượng 3 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  16. Pháo 8 thoái 3, Mã 7 tấn 5

  Nếu Hậu sai lầm mà đi Xe 6 thoái 2 thì Tiên sẽ Xe 5 tấn 3 (!), Tượng 7 tấn 5, Mã 5 tấn 4, Chốt 3 tấn 1, Mã 4 tấn 6, Tiên hơn quân ưu lớn.

  17. Pháo 8 bình 4, Xe 2 tấn 9
  18. Xe 5 bình 3, Chốt 7 tấn 1
  19. Xe 3 bình 1, Chốt 9 tấn 1
  20. Xe 1 tấn 1, Xe 2 thoái 5

  Đến đây Hậu chắc chắn mất Tượng trái, Tiên chiếm ưu.

  Biến 2: Pháo 8 tấn 5

  9. Pháo 8 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  10. Pháo 8 bình 5, Tượng 3 tấn 5

  Việc Tiên tấn Pháo không còn có nhiều ý nghĩa, lại khiến Hậu được lợi nước lên Tượng.

  11. Xe 8 tấn 4, Xe 1 bình 2
  12. Xe 8 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Xe 8 bình 6 tránh đổi Xe thì Hậu sẽ đi Chốt 7 tấn 1, Xe 6 tấn 3, Mã 3 tấn 2, Xe 2 tấn 3, Mã 7 tấn 6, Xe 2 bình 4, Pháo 5 bình 8, Xe 6 thoái 2, Pháo 8 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 tấn 1, Mã 6 tấn 5, Xe 4 thoái 5, Mã 5 thoái 4, Mã bên Hậu đã dâng lên, Sĩ Tượng phòng thủ kiên cố, trong khi Tiên còn chưa thông thoáng. Hậu tạm chiếm ưu.

  12. … , Mã 3 thoái 2
  13. Xe 2 tấn 3, Xe 6 thoái 4
  14. Chốt 7 tấn 1, Mã 2 tấn 3
  15. Sĩ 4 tấn 5, Pháo 5 bình 3
  16. Tượng 7 tấn 9, Chốt 7 tấn 1
  17. Chốt 7 tấn 1, Pháo 3 tấn 3
  18. Chốt 3 tấn 1, Sĩ 6 tấn 5
  19. Chốt 3 tấn 1, Tượng 5 tấn 7

  Cuộc thế bình ổn.

 2. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
 3. #32
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  30
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 18 : Chương 1 - Cuộc 1.8

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 8: Tiên Tả Hoành Xa, Hậu tấn Chốt 7


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Chốt 7 tấn 1
  6. Mã 8 tấn 7, Xe 9 bình 6
  7. Xe 9 tấn 1, Pháo 2 bình 5
  8. Xe 9 bình 6, Xe 6 tấn 5


  Như hình 1.8, Tiên điều động Hoành Xe chiếm cứ yếu lộ, là cách đánh công thủ lưỡng toàn. Hiện thời Tiên có 3 phương án phát triển, đó là: Sĩ 6 tấn 5, Xe 6 tấn 4, Mã 3 tấn 5.

  Biến 1: Sĩ 6 tấn 5

  9. Sĩ 6 tấn 5, Xe 1 tấn 2

  Nếu Hậu đi Mã 2 tấn 3 thì Xe 6 tấn 6, Xe 6 bình 3, Mã 7 thoái 6, Xe 1 bình 2, Pháo 8 bình 7, Hậu Pháo bình 2 (!), Xe 6 bình 7, Pháo 2 tấn 8, Sĩ 5 tấn 6, Xe 3 bình 7, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Chốt 5 bình 6, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 tấn 4, Mã 7 tấn 6, Xe 2 bình 4, Pháo 5 tấn 5, Pháo 7 bình 5, Mã 6 tấn 4, Pháo 5 tấn 6, Mã 4 tấn 2, Mã 3 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Mã 5 thoái 6, Chốt 7 bình 8, song phương trong tình trạng cực kỳ nguy cấp, khi mà chỉ một nước đi sai sẽ thua cả ván cờ.

  10. Mã 7 tấn 5, Xe 1 bình 2
  11. Pháo 8 tấn 7, Xe 2 thoái 2
  12. Tướng 5 bình 6, Tượng 3 tấn 1
  13. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  14. Xe 2 bình 6 , Pháo 5 bình 8
  15. Tiền Xe tấn 5, Xe 2 bình 4
  16. Xe 6 tấn 8 , Tướng 5 tấn 1
  17. Mã 5 tấn 6 , Pháo 5 tấn 5
  18. Tượng 7 tấn 5, Pháo 8 tấn 1

  Tiên chiếm ưu.

  Biến 2: Xe 6 tấn 4

  9. Xe 6 tấn 4, Tiền Pháo tấn 5
  10. Sĩ 6 tấn 5, Xe 6 bình 3
  11. Mã 7 thoái 6, …

  Nếu Tiên tiện tay đi Mã 3 tấn 5 thì Hậu lập tức Tiền Pháo tấn 2, Pháo 8 bình 5, Pháo 5 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Xe 3 bình 5, Xe 2 bình 6, Mã 2 tấn 3, Hậu Xe thoái 1, Xe 5 thoái 1, Tiền Xe tấn 2, Mã 7 thoái 5, Tiền Xe bình 4, Tượng 3 tấn 5, Xe 6 bình 4, Mã 5 tấn 7, cuộc thế cân bằng.

  11. … , Xe 1 tấn 2

  Nếu Hậu tham Tượng đi Xe 3 tấn 3 thì Tiên ngay lập tức Xe 2 tấn 3, Xe 1 tấn 2, Pháo 8 bình 7, Tượng 3 tấn 5, Hậu phải chịu mất quân Mã tức tưởi.

  12. Pháo 8 bình 7, Xe 1 bình 6
  13. Xe 6 thoái 2, Xe 3 thoái 2
  14. Pháo 5 tấn 1, Xe 6 tấn 6
  15. Xe 2 tấn 3, Mã 7 tấn 6
  16. Xe 2 bình 6, Tiền Pháo bình 4
  17. Pháo 5 bình 4, Pháo 5 bình 7
  18. Pháo 4 tấn 6, Sĩ 4 tấn 5
  19. Pháo 4 thoái 8, …

  Nếu Tiên đi Xe 6 bình 8 tránh đổi thì Hậu đi Tướng 5 bình 6, Xe 8 tấn 2, Tượng 7 tấn 5, Pháo 7 tấn 1, Xe 6 bình 7, Tiên mất quân mất thế, bị tấn công trên nhiều mặt trận, chiến bại cầm chắc trong tay.

  19. … , Sĩ 5 tấn 4

  Quân bên Tiên co cụm phòng thủ. Trong khi đó Hậu nhiều Chốt nhưng khuyết Sĩ, Pháo lộ 7 nhòm ngó Tượng bên Tiên. Trận hình vẫn còn rất phức tạp, tuy nhiên cơ hội tấn công vẫn đang trong tay Quy Bối Pháo.

  Biến 3: Mã 3 tấn 5

  9. Mã 3 tấn 5, Mã 2 tấn 3
  10. Pháo 8 tấn 2, Xe 1 bình 2
  11. Pháo 8 bình 7, Xe 2 tấn 2
  12. Sĩ 6 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  13. Pháo 7 tấn 3, Xe 2 bình 3
  14. Chốt 5 tấn 1, …

  Nước bắt buộc bên Tiên phải đi để có thể khai thông được tình trạng bế tắc. Giả sử Tiên đổi lại đi Xe 6 tấn 3 thì Hậu sẽ đi Mã 7 tấn 6, Chốt 5 tấn 1, Mã 6 tấn 5, Xe 6 thoái 1, Chốt 5 tấn 1, Xe 2 bình 6, Tiền Pháo bình 4, Pháo 5 tấn 3, Tượng 3 tấn 5, Tiền Xe bình 5, Xe 6 bình 7, Pháo 5 tấn 3, Mã 5 tấn 6, Pháo 5 bình 6, Sĩ 4 tấn 5, Xe 5 bình 8, Chốt 7 tấn 1, Hậu chiếm ưu.

  14. … , Hậu Pháo bình 1

  Tiên điểm trúng tử huyệt của Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo nên bên Hậu buộc phải dời Pháo Tâm đi. Bởi nếu Hậu sai lầm đi Tiền Pháo tấn 2 thì Tiên lập tức Tướng 5 bình 6, Hậu Pháo bình 4, Hậu mất trắng một quân.
  Còn nếu Hậu đi Chốt 5 tấn 1 thì Tiên đi Xe 2 bình 6, Hậu Pháo bình 9, Hậu bị công phá tận cửu cung, thập phần nguy hiểm.

  15. Xe 6 tấn 7, Pháo 1 tấn 1
  16. Mã 5 tấn 6, Xe 3 bình 2
  17. Pháo 5 tấn 4, …

  Nếu Tiên tiếp tục Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Pháo 5 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 6 bình 4, Chốt 5 bình 4, Xe 2 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Chốt 1 tấn 1, Xe 6 bình 9, Xe 2 thoái 3, Xe 9 bình 3, Pháo 1 tấn 4 thí Mã, Tượng 7 tấn 9, Xe 4 tấn 2, Sĩ 6 thoái 5, Hậu có công thế hung hãn, chiếm ưu.

  17. … , Pháo 5 tấn 2
  18. Xe 2 bình 5, Xe 6 thoái 2
  19. Xe 6 thoái 2, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Mã 6 tấn 5 chiếu Tướng gấp gáp thì Hậu liền Sĩ 6 tấn 5, Mã 5 tấn 3, Tướng 5 bình 6, Tượng 3 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Tiên thua quân, công thế đã mất, cầm chắc thất bại.

  19. … , Xe 2 thoái 1
  20. Tượng 7 tấn 5, Mã 7 tấn 5
  21. Xe 6 bình 5, Xe 2 bình 5
  22. Xe 5 bình 6, Xe 5 bình 6

  Hậu bình Xe lộ 6 nhằm ngăn ngừa Xe bên Tiên vòng qua bắt Tượng chiếu Tướng khi Hậu dự định lên Sĩ 6 để lấy Pháo giữa đổi bớt một Mã của Tiên. Đến đây thì Tiên tạm ưu thế khi vẫn giữ được tiên thủ.

 4. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
 5. #33
  Ngày tham gia
  Apr 2011
  Bài viết
  259
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Đọc mấy cái này thấy trí tưởng tượng của mình cũng hạn chế

 6. Thích Quỳnh Bấc đã thích bài viết này
 7. #34
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  30
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi evolnuk Xem bài viết
  Đọc mấy cái này thấy trí tưởng tượng của mình cũng hạn chế
  Pháo Thụt khi chấp nhận mất một nước để lùi lại, nhưng từ đó mở ra 5 lộ phản kích ở các đường 7, 5, 3, 2, 1; đó là chiến thuật lùi một nước để tiến 5 nước, lấy tĩnh chế động, lấy nhàn thắng nhọc trong binh pháp. Đồng thời cũng là nước dụ Pháo trái của Tiên dâng lên tấn công sớm cục bộ, ảnh hưởng việc xuất động quân cho toàn cuộc. Ở một số biến hóa, Pháo Thụt kết hợp uyển chuyển với con Pháo còn lại, tấn công và phòng thủ rất linh hoạt. Như hình dưới (trong quyển cổ phổ 龟背炮):


  Một trận hình rất xa lạ, kể cả nếu xét trong các biến hóa của Quy Bối Pháo. Khi tui áp dụng thì rất nhiều người bị bất ngờ, họ bảo những nước cờ này chưa từng thấy bao giờ. Tiên nếu không khéo, sẽ rất dễ bị dẫn dụ vào lối đánh cù cưa, vòng vèo của Pháo Mai Rùa, để rồi sức nghĩ thấm mệt trong giai đoạn tàn cuộc mà đi ra những nước vô lực. Sách Tàu có một số cuộc rất lạ như vậy đó.

 8. #35
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  532
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Bác thớt nên học cách làm video như bác hoangthongcotuong đó , bưng tô cơm ngồi coi thì nó hấp dẫn hơn là ghi kiểu cổ của bác ,thực sự là mún coi như ngán quá ...

 9. Thích Quỳnh Bấc đã thích bài viết này
 10. #36
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  30
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 19: Chương 1 - Cuộc 1.9

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chống Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 1.9: Tiên tấn Chốt 7, Hậu Song Hoành Xa


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Chốt 7 tấn 1
  6. Mã 8 tấn 7, Pháo 2 bình 5
  7. Mã 3 tấn 5, Xe 1 tấn 1
  8. Chốt 7 tấn 1, Xe 1 bình 4  Như hình 1.9, Tiên có 4 phương án khả dĩ, đó là: Pháo 8 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 9 bình 8, Chốt 3 tấn 1.

  Biến 1: Pháo 8 tấn 5

  9. Pháo 8 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Xe 2 bình 4 ngăn chặn Mã tiến lên rồi mới tấn Pháo thì chậm một nước, Hậu sẽ Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 tấn 2, Xe 4 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 9 bình 8, Hậu phản tiên.

  9. … , Mã 7 tấn 6
  10. Xe 2 bình 4, Mã 6 thoái 4
  11. Pháo 8 thoái 3, Chốt 5 tấn 1

  Nếu Hậu đổi thành Xe 9 bình 8 thì Tiên sẽ Xe 9 tấn 1, Tượng 3 tấn 1, Xe 9 bình 4, Pháo sau bình 6, Xe sau bình 6, Mã 4 thoái 3 đổi Xe, lực quân bên Hậu ùn ứ, rất khó triển khai.

  12. Chốt 5 tấn 1, Tiền Pháo tấn 4
  13. Sĩ 6 tấn 5, Tiền Pháo bình 9
  14. Chốt 5 bình 6, Tượng 7 tấn 5
  15. Pháo 5 bình 6, Pháo 9 thoái 2
  16. Chốt 6 tấn 1, Xe 4 tấn 2
  17. Mã 7 tấn 6, Chốt 7 tấn 1
  18. Chốt 3 tấn 1, …

  Nếu Tiên tiện tay đi Xe 4 bình 3 vô tình bỏ lộ 4 thì Hậu lập tức đi Xe 4 bình 6, Pháo 6 bình 5, Xe 9 bình 8, Hậu đã khắc phục yếu điểm Sĩ dễ bị tấn công, đổng thời hai Xe thông thoáng. Song phương cân bằng.

  18. … , Pháo 9 bình 4
  19. Pháo 6 bình 4, …

  Nếu Tiên đi Mã 6 tấn 4 thì Hậu đi ngay Pháo 4 bình 5, Pháo 6 bình 5, Xe 9 bình 6, cuộc thế bên Hậu đã được hoàn chỉnh, cả lộ 4 lẫn 6 đều được hai Xe trấn yểm, lại còn song Pháo đang chĩa thẳng mũi nhọn công kích. Tiên chỉ còn biết vô phương tấn công.

  19. … , Pháo 5 bình 7

  Ở biến này, Tiên vận dụng thủ pháp bỏ trước lấy lại sau, khiến đường giữa tranh chấp cực kỳ sôi động. Tại nước 19 như giờ đây, trận hình bên Tiên về cơ bản là vững chắc hơn, chiếm ưu.

  Biến 2: Sĩ 6 tấn 5

  9. Sĩ 6 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
  10. Chốt 5 tấn 1, Tiền Pháo tấn 4
  11. Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5
  12. Xe 9 bình 8, Xe 9 bình 5

  Nếu Hậu đổi thành Sĩ 6 tấn 5 thì Tiên liền Pháo 8 tấn 1, Mã 2 tấn 3, Xe 2 bình 5, Pháo 5 bình 1, Pháo 8 tấn 4, Mã 7 tấn 8, Xe 9 bình 8, Chốt 5 bình 4, Tướng 5 bình 6, Chốt 4 bình 3, đến đây Tiên ăn lại một quân, chiếm ưu.

  13. Pháo 8 tấn 2, Xe 5 tấn 3
  14. Xe 8 tấn 3, Sĩ 6 tấn 5
  15. Xe 2 bình 5, Xe 5 tấn 1
  16. Pháo 8 bình 5, Tượng 7 tấn 5
  17. Xe 8 bình 5, Xe 4 tấn 4
  18. Tượng 7 tấn 9, Mã 2 tấn 1

  Thế trận bình ổn. Nếu tiếp tới Hậu cứ điều động Xe lộ 4 theo sát quân Tiền Pháo có căn của Tiên thì Tiên rất khó có thể tấn công tiếp.

  Biến 3: Xe 9 bình 8

  9. Xe 9 bình 8, Chốt 5 tấn 1
  10. Pháo 8 thoái 1, …

  Nếu Tiên đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Tiền Pháo tấn 4, Sĩ 6 tấn 5, Xe 4 tấn 5, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 8, Pháo 8 tấn 6, Xe 9 tấn 1, Mã 7 tấn 5, Xe 4 bình 5, Xe 3 bình 6, Pháo 5 tấn 1, Tiên dễ đi.

  10. … , Chốt 5 tấn 1
  11. Pháo 8 bình 5, Tiền Pháo tấn 4
  12. Mã 7 tấn 5 , Chốt 5 tấn 1
  13. Hậu Pháo tấn 2, Pháo 5 tấn 6

  Nếu Hậu đi Tượng 7 tấn 5 thì Tiên đi Tiền Pháo tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 8 tấn 9, Xe 4 tấn 6, Chốt 3 tấn 1, Xe 9 bình 6, Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 thoái 2, Xe 8 bình 7, Tiên bắt đầu công phá trận hình phòng thủ của Hậu.

  14. Tượng 7 tấn 5, Xe 4 tấn 5
  15. Xe 2 bình 5 , Sĩ 6 tấn 5
  16. Xe 8 tấn 9 , Tượng 7 tấn 5
  17. Chốt 3 tấn 1, Xe 9 bình 6

  Hậu đã phòng thủ hoàn hảo. Pháo giữa của Tiên không còn có nhiều tác dụng. Hậu tạm chiếm ưu.

  Biến 4: Chốt 3 tấn 1

  9. Chốt 3 tấn 1, …

  Tiên tấn Chốt với suy nghĩ "ngây thơ" là sẽ đẩy được một Chốt qua sông, là nước đi xem thường sự phản kích của cặp Pháo lồng trung lộ. Hậu thừa dịp này, tranh thủ đưa song Xe kẹp sườn sẽ tăng cường sức phòng thủ lẫn khả năng phản công.

  9. … , Mã 7 tấn 6
  10. Chốt 3 tấn 1, Mã 6 tấn 5
  11. Mã 7 tấn 5, Xe 9 bình 6
  12. Mã 5 thoái 7, Xe 4 tấn 5
  13. Sĩ 6 tấn 5, Xe 4 bình 3
  14. Pháo 5 bình 7, Xe 3 bình 7
  15. Pháo 3 bình 5, …

  Nếu Tiên đi Chốt 3 tấn 1 thì Hậu sẽ Tiền Pháo tấn 3, Tượng 3 tấn 1, Xe 7 tấn 1, Tiên mất trắng một quân.
  Còn nếu Tiên đi Xe thoái 2 thì Hậu đi Xe 7 thoái 2, trừ diệt được Chốt qua sông của Tiên, nguy hiểm đã qua.

  15. … , Xe 7 tấn 3

  Hậu từng bước, từng bước dồn ép bên Tiên, cuối cùng diệt được một Tượng, chiếm ưu.

 11. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
 12. #37
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  30
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 20: Chuong 1 - Cuộc 10

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo chơi đôi công với Pháo Đầu tấn Trung Binh
  Cuộc 10: Tiên Song Trực Xa, Hậu thí Mã phải


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 6
  6. Mã 8 tấn 7, Pháo 2 bình 5
  7. Xe 9 bình 8, Xe 6 tấn 5
  8. Sĩ 6 tấn 5, Chốt 7 tấn 1
  9. Pháo 8 tấn 2, Xe 1 tấn 2  Để nhanh chóng xuất động cánh trái, cánh phải của Quy Bối Pháo không phải là không bị ảnh hưởng. Tương kế tựu kế, Hậu đã bay Hữu Cao Xa, cố ý giăng ra màn thí Mã tranh tiên. Như hình 1.10, Tiên lúc này có 4 phương án khả dĩ, đó là: Pháo 8 bình 7, Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 9, Mã 7 tấn 5.

  Biến 1: Pháo 8 bình 7

  10. Pháo 8 bình 7, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 bình 9 chấp nhận ăn con Mã bị thí của Hậu, tiếp diễn của cuộc cờ sẽ được trình bày kỹ lưỡng ở biến 3.

  10. … , Mã 2 tấn 3
  11. Pháo 7 bình 9, Xe 1 bình 2
  12. Xe 8 tấn 7 , Tiền Pháo bình 2
  13. Pháo 9 bình 7, Xe 6 bình 7
  14. Mã 3 tấn 5 , Pháo 2 tấn 4
  15. Xe 2 tấn 3 , Mã 7 tấn 6
  16. Xe 2 bình 7 , Tượng 7 tấn 5
  17. Xe 7 bình 6 , …

  Nếu Tiên đi Xe 7 tấn 2 tranh giành thực lợi thì Hậu đi Pháo 5 bình 7, Xe 7 thoái 3, Xe 7 bình 5 (!), Pháo 5 bình 3, Xe 5 bình 3, Pháo 3 tấn 6, Xe 3 tấn 1, Tượng 7 tấn 5, Pháo 2 bình 5, Tướng 5 bình 6, Xe 3 thoái 1, song phương bình ổn.

  17. … , Mã 6 tấn 5
  18. Mã 7 tấn 5 , Xe 7 bình 5
  19. Xe 6 tấn 1 , Tượng 3 tấn 1
  20. Pháo 7 bình 8, Xe 5 bình 4

  Hậu nhiều Chốt hơn, nhưng bên Tiên quân lực chỉnh tề. Song phương cơ bản ngang nhau.

  Biến 2: Chốt 3 tấn 1

  10. Chốt 3 tấn 1, Xe 6 bình 3
  11. Xe 8 tấn 2, Mã 7 tấn 6
  12. Chốt 3 tấn 1, Mã 6 tấn 4
  13. Mã 3 tấn 5, Mã 4 tấn 3
  14. Mã 5 thoái 7, Tiền Pháo tấn 3
  15. Pháo 5 tấn 1, Xe 1 bình 2
  16. Chốt 3 bình 4, Tiền Pháo bình 3
  17. Pháo 5 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5
  18. Xe 2 tấn 5, Xe 2 bình 7

  Tiên lợi được Chốt qua sông. Trận hình bên Hậu dễ đi. Về cơ bản, song phương ngang ngửa nhau.

  Biến 3: Pháo 8 bình 9

  10. Pháo 8 bình 9, …

  Tiên chấp nhận đề nghị thí Mã của bên Quy Bối Pháo, từ đây mở ra một khai cuộc phức tạp, mà kỳ thủ nào lỡ tính sót nước sẽ phải ôm hận ngàn thu.

  10. … , Xe 1 bình 4
  11. Xe 8 tấn 9, Xe 6 bình 3
  12. Xe 8 thoái 7, Hậu Pháo bình 3
  13. Chốt 3 tấn 1, …

  Nếu Tiên đi Mã 3 tấn 5 thì Hậu sẽ Xe 4 tấn 4, Chốt 5 tấn 1, Pháo 5 tấn 2, Xe 2 tấn 3, Xe 3 tấn 1, Xe 8 bình 7, Pháo 3 tấn 6, Xe 2 bình 3, Xe 4 bình 5, Pháo 9 bình 2, Tượng 3 tấn 5, Pháo 5 tấn 3, Hậu nhiều Chốt hơn, chiếm ưu.

  Còn nếu Tiên đi Mã 7 thoái 6 thì Hậu đi ngay Xe 3 bình 7, Mã 3 thoái 2, Chốt 1 tấn 1, Pháo 9 bình 8, Pháo 3 tấn 8, Mã 6 tấn 7, Chốt 3 tấn 1, Hậu chủ động, chiếm ưu.

  13. … , Xe 3 tấn 1
  14. Xe 8 bình 7, Pháo 3 tấn 6
  15. Chốt 3 tấn 1, …

  Nếu Tiên đi sai lầm Mã 3 tấn 5 thì Hậu đi Xe 4 tấn 4, Tiên mất trắng một nước cờ. Còn nếu Tiên đi Mã 3 thoái 2 thì Hậu liền Pháo 3 thoái 2, Tiên khốn đốn. Rõ ràng nếu Tiên ăn vào con Mã bên Hậu cố tình thí quân, thì liên tục phải dè chừng từng ngón đòn tiếp theo của Pháo Mai Rùa, lỡ tay một nước sẽ phải bỏ cả cuộc cờ.

  15. … , Pháo 3 bình 7
  16. Chốt 3 tấn 1, Mã 7 thoái 9

  Nếu Hậu tiếc quân Mã mà đi Mã 7 thoái 5 thì Tiên liền Pháo 5 tấn 4, Xe 4 tấn 3, Chốt 3 bình 4, Pháo 7 bình 2, Tượng 7 tấn 5, Pháo 2 thoái 3 thí lại một quân để giảm nhẹ áp lực tại cung Tướng.

  17. Pháo 5 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5
  18. Tượng 7 tấn 5, …

  Nếu Tiên tham, vội đi Xe 2 tấn 4 bắt Mã thì Hậu đi Tướng 5 bình 4 (!), Tiên buộc phải Xe 2 thoái 4, nếu không Hậu sẽ phản công mạnh mẽ.

  18. … , Xe 4 tấn 3
  19. Xe 2 bình 3, Chốt 3 tấn 1

  Nếu Hậu đi Pháo 7 bình 8 thì Tiên sẽ Chốt 5 tấn 1, thế cuộc bình ổn.

  20. Xe 3 thoái 2, Chốt 1 tấn 1

  Đến đây Hậu bắt lại quân Pháo. Lực quân song phương ngang nhau, tuy vậy Tiên có Chốt qua sông, dễ đi.

  Biến 4: Mã 7 tấn 5

  10. Mã 7 tấn 5, Xe 1 bình 4
  11. Xe 2 bình 4, Xe 6 bình 7
  12. Pháo 8 bình 7, Mã 2 tấn 3
  13. Xe 4 tấn 3, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Xe 8 tấn 5, thì Hậu sẽ Chốt 3 tấn 1, Xe 8 bình 7, Hậu Pháo bình 3, Tiên nguy khốn. Tác dụng cực kỳ lợi hại của con Pháo Thụt, sẵn sàng bọc lót, thọc hậu cực tốt nếu Tiên non tay.

  13. … , Mã 7 tấn 8
  14. Xe 8 tấn 8, Mã 8 tấn 9
  15. Xe 8 bình 7, Mã 9 tấn 7
  16. Mã 5 thoái 3, Xe 7 tấn 1
  17. Pháo 7 tấn 3, Tướng 3 tấn 1
  18. Pháo 7 bình 5, Tượng 7 tấn 5
  19. Chốt 5 tấn 1, Tượng 1 thoái 3

  Hậu hơn Chốt, nhưng Tiên lại đang nhắm vào Tượng. Mỗi bên đều có thế mạnh riêng.

 13. Thích tinhlahan702, trung_cadan đã thích bài viết này
 14. #38
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  30
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 21: Chương 1 - Cuộc 1.11

  Chương 1: Quy Bối Pháo chuyển Ngọa Tâm Pháo đôi công Trung Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 1.11: Tiên Quá Hà Xa, Hậu bất động Chốt


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5
  5. Mã 8 tấn 7, Xe 9 bình 6
  6. Xe 2 tấn 6, …

  Tiên không tấn Xe giữ Chốt mà lại sang sông kiềm chế Mã trái bên Hậu. Đây là nước biến thường thấy hơn so với đi Xe 2 tấn 4 như những cuộc trước. Tuy vậy, nước biến này không thực sự mạnh, vì để lộ Chốt Đầu cho đối thủ công kích.

  6. … , Pháo 2 bình 5  Như hình 1.11, Tiên có 3 phương án khả dĩ, đó là: Xe 2 bình 3, Xe 9 bình 8, Sĩ 6 tấn 5.

  Biến 1: Xe 2 bình 3

  7. Xe 2 bình 3, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 5 mà Hậu đi Xe 6 tấn 6 (nước đúng đắn của Hậu là Pháo trước tấn 3 nổ sớm Chốt Đầu, Tiên sẽ tiếp tục Sĩ 6 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Xe 6 tấn 5, Hậu yên tâm kê gối cao mà ngủ), Pháo 8 bình 3, Xe 6 bình 7, Sĩ 6 tấn 5, Pháo trước tấn 3, Xe 9 bình 8, Xe 7 tấn 2, Xe 8 tấn 7, Tượng 3 tấn 5, Xe 8 tấn 1, trận hình Hậu bị cắt đoạn, lực quân mất liên kết, chống đỡ trong vô vọng.

  7. …, Xe 6 tấn 1
  8. Xe 9 bình 8, Mã 2 tấn 3
  9. Chốt 5 tấn 1, Pháo sau bình 7
  10. Xe 3 bình 2, Pháo 5 tấn 2
  11. Mã 3 tấn 5, Mã 7 tấn 6
  12. Pháo 5 tấn 3, Chốt 5 tấn 1
  13. Mã 5 tấn 4, Xe 6 tấn 2
  14. Tượng 7 tấn 5, Chốt 5 tấn 1

  Nếu Hậu đi Xe 6 tấn 4 cản mắt Tượng với ý đồ lấy Pháo công kích thì Tiên liền Xe 2 bình 3, Xe 1 tấn 1, Pháo 8 tấn 6, Pháo 7 bình 5, Xe 3 tấn 3, Chốt 5 tấn 1, Xe 3 thoái 3, Chốt 1 tấn 1, Xe 3 bình 1, Tiên nhiều Chốt, chiếm ưu.

  15. Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 1

  Nếu Hậu đi Xe 1 bình 2 thì Tiên Xe 2 bình 7, Xe 2 tấn 2, Pháo 8 bình 9, Xe 2 bình 1, Xe 8 tấn 6, Pháo 7 bình 3, Xe 7 bình 6, Pháo 3 bình 8, Xe 6 bình 4, lực quân Tiên thông thoáng, chiếm ưu.

  16. Xe 2 bình 7, Xe 1 bình 6
  17. Sĩ 6 tấn 5, Xe sau tấn 1
  18. Pháo 8 tấn 5, Pháo 7 bình 3

  Hậu sử dụng Pháo Thụt rất linh hoạt. Lúc trợ công, lúc phòng thủ. Đến đây thì cuộc cờ bình ổn.

  Biến 2: Xe 9 bình 8

  7. Xe 9 bình 8, …

  Nếu Tiên đi Xe 9 tấn 1 thì Hậu Mã 2 tấn 3, Pháo 8 thoái 1, Chốt 3 tấn 1, Pháo 8 bình 5, Xe 6 tấn 6, Xe 2 bình 3, Mã 7 thoái 9, Mã 3 thoái 1, Xe 1 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Pháo trước tấn 2, Xe 9 bình 6, Pháo trước bình 9, Xe 6 bình 3, Mã 1 tấn 2, Pháo 9 bình 4, trận hình phức tạp.

  7. …, Xe 1 tấn 2
  8. Sĩ 4 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 bình 9 thì Hậu đi Mã 2 tấn 3, Chốt 7 tấn 1, Pháo trước tấn 3, Sĩ 6 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Mã 7 tấn 6, Mã 3 tấn 5, Pháo 9 bình 6, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Mã 5 tấn 3, Pháo 5 tấn 1, Xe 6 tấn 7, Xe 8 tấn 6, Tượng 3 tấn 5, Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 5, Xe 8 tấn 3, Mã 5 thoái 3, trận hình vẫn còn giằng co, song phương có những điểm mạnh riêng.

  8. …, Xe 1 bình 4
  9. Xe 2 bình 3, Pháo trước tấn 3
  10. Mã 3 tấn 5, Pháo trước bình 8
  11. Pháo 5 bình 2, …

  Nếu Tiên sửa thành Xe 3 bình 2 thì Hậu sẽ Pháo 8 bình 5, Pháo 5 tấn 2, Pháo 5 tấn 4, Xe 2 bình 3, Pháo 5 bình 8, Mã 5 thoái 3, Pháo 8 thoái 4, Xe 3 bình 2, Mã 7 tấn 6, Xe 2 bình 5, Tượng 3 tấn 5, song phương bình ổn.

  12. …, Pháo 8 thoái 3
  13. Pháo 8 tấn 6, Xe 6 tấn 5
  14. Pháo 2 tấn 1, Xe 6 thoái 1
  15. Tượng 3 tấn 5, Xe 4 bình 6
  16. Mã 5 tấn 3, Xe trước tấn 3
  17. Pháo 2 thoái 3, Xe trước thoái 2

  Tiên dễ đi. Hậu co cụm phòng thủ trong bế tắc.

  Biến 3: Sĩ 6 tấn 5

  7. Sĩ 6 tấn 5, Mã 2 tấn 3
  8. Xe 9 bình 8, Xe 1 bình 2
  9. Pháo 8 tấn 4, Chốt 7 tấn 1
  10. Xe 2 bình 3, Xe 6 tấn 1
  11. Chốt 7 tấn 1, Pháo sau bình 7
  12. Xe 3 bình 5 (!), Chốt 7 tấn 1

  Nếu Hậu đi Sĩ 4 tấn 5 thì Tiên liền Xe 5 bình 2, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 tấn 2, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 3, Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Hậu bị uy hiếp nhiều mặt.

  13. Chốt 3 tấn 1, Xe 2 tấn 3 (!)
  14. Xe 5 tấn 1, Tượng 3 tấn 5
  15. Xe 8 tấn 6, Mã 7 tấn 8
  16. Chốt 5 tấn 1, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Mã 7 tấn 5 thì Hậu sẽ Xe 6 tấn 4 bắt chết Mã.

  16. …, Mã 8 tấn 9

  Nếu Hậu đổi thành Pháo 7 tấn 6 thì Tiên đi Chốt 5 bình 4 (!), Mã 3 tấn 5, Mã 7 tấn 5 bắt lại quân, chiếm ưu.

  17. Chốt 5 bình 4, Sĩ 6 tấn 5
  18. Mã 7 tấn 5, Mã 9 tấn 7

  Tiên nhiều hơn một Chốt, tuy nhiên ưu thế không đủ lớn để làm nên chuyện. Hậu có thể hài lòng với tình hình hiện tại.

  Tiểu kết: Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh từ xưa đã được xem là vũ khí mạnh nhất để đại phá kỳ trận Quy Bối Pháo, buộc Hậu lên Hữu Tượng hoàn Tả Trung Pháo để ép sân từ khai cuộc, như hàng loạt các cổ phổ chỉ ra. Tuy nhiên qua 11 cuộc ở chương 1 được trình bày kỹ lưỡng, Pháo Lưng Rùa hiện đại đã dũng cảm từ bỏ con đường cũ, trực tiếp dùng Pháo Thụt kết hợp con Pháo còn lại chơi đôi công với Pháo Đầu tại lộ giữa, đã thể hiện sự đúng đắn về mặt lý luận, mở ra một chân trời mới đầy tiềm năng ứng dụng thực chiến đỉnh cao. Giờ đây trên đà thắng thế, Pháo Lưng Rùa đã phát triển ra một loạt các biến thể công thủ toàn diện, đủ sức phản kích Trung Pháo tấn Chốt Giữa cũng như toàn bộ hệ thống Pháo Đầu, phù hợp hơn với lý thuyết khai cuộc hiện đại. Ít ai biết rằng Quy Bối Pháo trước kia còn có một tên gọi mỹ miều khác là “Phụng Hoàng Pháo” (*) (凤凰炮), hiện nay thực tế đã đúng như loài thần điểu bất tử, một khai cuộc cổ đã chẳng mấy ai sử dụng do những thiếu sót nghiêm trọng trong nghiên cứu nay được hoàn thiện từ đống tro tàn.

  Đặc biệt với những kỳ thủ ưa thích khai triển trận hình Ngọa Tâm Pháo cũng được hưởng lợi gián tiếp, khi từ nay đã có đủ cơ sở lý luận để áp dụng lối đánh đường vòng từ Pháo Mai Rùa chuyển sang, rõ ràng ít mạo hiểm hơn trực tiếp tổn thất 3 nước cờ ngay từ đầu để mở Song Pháo trung lộ.

  (*) Quy Bối Pháo cổ điển vốn chú trọng chiến lược phòng thủ phản công tại 3 đường chiến thuật 5-3-1 nên đôi khi được giới cờ Trung Hoa gọi là khai cuộc “Phượng Hoàng gật đầu 3 lần”, do những liên tưởng tương tự một kỹ thuật đẹp trong trà đạo, danh xưng Phụng Hoàng Pháo ra đời từ đó.

  Cuộc 1.11 cũng đã kết thúc chương 1. Trong chương 2 tui sẽ nói tới cách Tiên "cố gắng" bắt bài khi tấn rất sớm Chốt Đầu để ép Hậu không đủ thời gian khai triển Ngọa Tâm Pháo. Hậu đâu sợ, bởi đã có ngón đòn bổ Liệt Pháo đối công.

 15. Thích tinhlahan702 đã thích bài viết này
 16. #39
  Ngày tham gia
  Jun 2012
  Bài viết
  1,429
  Post Thanks / Like

Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.