Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3 - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 44 của 44
 1. #41
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  34
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bài 23: Chương 2 - Cuộc 2.2

  Chương 2: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.2: Tiên tấn Pháo đánh Xe, Hậu tấn Chốt 7


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 bình 5

  Hậu hoàn toàn chủ động bình Pháo phải vào giữa tạo thành trận Liệt Thủ Pháo, chứ không sử dụng con Pháo Thụt lừng danh. Như vậy Quy Bối Pháo cố ý lộ sơ hở khe sườn cho bên Trung Pháo khai thác. Khi tìm hiểu thế trận Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo, bên đi Hậu cần đặc biệt nghiên cứu kỹ nước biến thường thấy của Tiên tiếp sau sẽ là Pháo 8 tấn 6 (hoặc Pháo 8 tấn 5).

  5. Mã 8 tấn 7, …

  Nếu lúc này đây Tiên vội vàng đi Pháo 8 tấn 6 thì Hậu sẽ Pháo 8 tấn 6, Xe 2 tấn 2, Xe 9 bình 2, Mã 8 tấn 7, Tiên bị tổn thất mất một nước vô dụng là Xe 2 tấn 2 nếu so với cuộc 2.3 sẽ được trình bày kỹ lưỡng về sau.

  5. … , Mã 2 tấn 3
  6. Xe 9 bình 8, …

  Nếu Tiên đi Pháo 8 tấn 6 thì Tiên cũng sẽ đi Pháo 8 tấn 6, Tiên vẫn bị mất một nước đi vô dụng đã nêu trên. Thế nên Tiên mới tranh thủ bình Xe trái giữ Pháo rồi mới bắt đầu công kích. Kỳ thủ trẻ, ít kinh nghiệm, lúc này đây thường sẽ vi phạm quy tắc “Không nóng vội khi khai cuộc”, do bị phía Quy Bối Pháo giăng ra cạm bẫy này, mà mất đi nước tiên một cách oan uổng.

  6. … , Chốt 7 tấn 1
  7. Pháo 8 tấn 6, Pháo 8 tấn 3  Đến đây như hình 2.2, Tiên có 2 cách tiếp tục tranh đấu: Pháo 8 thoái 3, Xe 2 tấn 4.

  Biến 1: Pháo 8 thoái 3

  8. Pháo 8 thoái 3, Xe 9 bình 8
  9. Xe 2 tấn 4, Xe 1 tấn 1
  10. Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 bình 2
  11. Xe 2 tấn 4, Xe 1 bình 8
  12. Xe 8 tấn 5, Pháo 5 tấn 3
  13. Mã 3 tấn 5, Pháo 5 tấn 2
  14. Xe 8 bình 3, Pháo 5 bình 8
  15. Xe 3 tấn 2, Tượng 3 tấn 5
  16. Mã 7 tấn 8, Xe 8 bình 4
  17. Mã 8 tấn 7, Xe 4 tấn 5
  18. Mã 5 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5

  Hậu đã phòng thủ kiên cố, Tiên cũng đã kịp tung song Mã tham gia trận chiến. Hình cờ hiện tại Tiên tạm ưu. Tuy vậy, ta có thể thấy tác dụng của đòn đánh Pháo 8 tấn 6 ở nước thứ 7 bên Tiên tung ra, hoàn toàn không đủ sức chọc thủng hàng phòng tuyến nhiều tầng nhiều lớp Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo.

  Biến 2: Xe 2 tấn 4

  8. Xe 2 tấn 4, Xe 9 bình 4
  9. Chốt 3 tấn 1, Xe 1 bình 2

  Nếu Hậu đổi thành Chốt 7 tấn 1 thì Tiên sẽ Xe 2 bình 3, Mã 7 tấn 6, Chốt 7 tấn 1, Xe 1 tấn 1, Pháo 8 thoái 2, Mã 6 tấn 4, Mã 7 tấn 6, Xe 4 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5, Xe 4 bình 5, Xe 3 tấn 5, Xe 5 bình 3, Tiên chiếm ưu.

  10. Chốt 3 tấn 1, Xe 4 bình 2
  11. Xe 8 tấn 8, Xe 2 tấn 1
  12. Chốt 3 bình 2, Mã 7 tấn 6
  13. Xe 2 thoái 1, …

  Nếu Tiên đổi thành Chốt 2 bình 3 thì Hậu đi Mã 6 tấn 4, Mã 7 tấn 5, Mã 4 tấn 2, Xe 2 thoái 3, Chốt 3 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Xe 2 tấn 2, Chốt 3 bình 4, Mã 3 tấn 4, Chốt 4 tấn 1, Pháo 5 thoái 1, Chốt 4 tấn 1, Pháo 5 tấn 1, Xe 2 bình 6, Mã 4 tấn 3, song phương đối công.

  Còn nếu Tiên đi Xe 2 bình 4 thì Hậu đi Mã 6 tấn 4, Mã 7 tấn 5, Mã 4 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 2 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 1, Tiên chiếm ưu.

  13. …, Chốt 3 tấn 1
  14. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  15. Chốt 2 bình 3, Pháo 5 tấn 5
  16. Tượng 7 tấn 5, Mã 6 thoái 5

  Tiên đã qua sông được một Chốt, có phần chiếm ưu.

  Tiểu kết: Nước cờ tấn Pháo đánh Xe của bên Tiên từng có thời được xem là một nước mạnh để công kích vào cánh phải bổ Liệt Pháo của bên Quy Bối Pháo. Tuy nhiên, qua nghiên cứu chuyên sâu lẫn ứng dụng thực tiễn, đòn Pháo này chỉ mang tính khoa trương hoa mỹ chứ gần như vô lực, và dễ dàng bị bẻ gãy. Hãy chú ý việc Hậu trì hoãn việc điều động Pháo Thụt để quan sát tình hình trước khi tung đòn phản kích.

 2. Thích trung_cadan, ho_vinh1412 đã thích bài viết này
 3. #42
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  34
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chương 2 - Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo

  Chương 2: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.3: Tiên tấn Chốt 5, Hậu bình Pháo lộ 2


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Mã 8 tấn 7, Pháo 8 bình 2

  Nhận thấy sự rắc rối mà Pháo trái của Tiên mang đến cho kế hoạch bình Pháo vào giữa của mình, Hậu lập tức tìm cách triệt ngay. Bởi nếu Hậu không chú ý, sẽ rất dễ bị động khi Tiên tiếp theo có hai thủ pháp là tấn Pháo đổi Mã hoặc tấn Pháo đánh Xe trái. Vậy kế hoạch bình Pháo Thụt sang lộ 2 này sẽ tiến triển ra sao?

  5. Pháo 8 tấn 6, …

  Nếu Tiên không chấp nhận đề nghị đổi Pháo của phía Pháo Mai Rùa mà khai triển Ngũ Cửu Pháo bằng nước Pháo 8 bình 9, diễn biến tiếp theo sẽ được trình bày kỹ lưỡng tại cuộc 9.4.

  5. …, Xe 9 bình 2
  6. Chốt 5 tấn 1, …

  Tiên mong cầu một cuộc thế tấn công trực diện rõ ràng, còn nếu Tiên đi Xe 9 bình 8 thì Hậu sẽ Xe 1 tấn 1, Xe 2 tấn 6, Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 bình 7, Tượng 3 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Mã 2 tấn 4, Xe 7 tấn 3, Sĩ 5 thoái 4, Mã 5 tấn 3, Tiên chủ động, nhưng Hậu vẫn có thủ đoạn đổi bớt 1 Xe để giảm nhẹ áp lực cánh phải.

  6. …, Pháo 2 bình 5  Đưa xe chiếm giữ lộ 2, rồi Hậu mới bổ Nghịch Pháo như hình 2.3. Đến đây ta xem Tiên ứng biến qua 4 cách sau: Xe 2 tấn 6, Xe 2 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Xe 9 tấn 1.

  Biến 1: Xe 2 tấn 6

  7. Xe 2 tấn 6, Xe 1 tấn 2
  8. Mã 3 tấn 5, Pháo 5 thoái 1
  9. Chốt 5 tấn 1, Chốt 5 tấn 1
  10. Xe 2 bình 3, Xe 1 bình 4
  11. Mã 5 tấn 4, …

  Nếu Tiên đi Pháo 5 tấn 3 thì Hậu sẽ Mã 7 tấn 5, Tiên đi Tượng 7 tấn 5, Hậu sẽ Pháo 5 tấn 3, Xe 3 bình 5, Xe 2 bình 5, Xe 5 bình 7, Tiên hơn Chốt, chiếm ưu thế.

  11. …, Pháo 5 tấn 6
  12. Tượng 7 tấn 5, Mã 7 thoái 9
  13. Sĩ 6 tấn 5, Xe 2 bình 6
  14. Xe 3 bình 5, Sĩ 6 tấn 5
  15. Xe 5 thoái 1, Mã 9 tấn 7

  Song phương bình ổn.

  Biến 2: Xe 2 tấn 5

  7. Xe 2 tấn 5, Xe 1 tấn 2
  8. Mã 3 tấn 5, Xe 1 bình 4
  9. Chốt 7 tấn 1, Xe 4 tấn 4

  Nếu Hậu đi Xe 2 tấn 1 thì Tiên sẽ Chốt 9 tấn 1, Xe 2 tấn 4, Sĩ 4 tấn 5, Mã 2 tấn 3, Chốt 9 tấn 1, Chốt 1 tấn 1, Xe 9 tấn 5, Xe 2 bình 3, Pháo 5 bình 4, Pháo 5 tấn 3, Tượng 7 tấn 5, Xe 4 bình 6, Xe 9 bình 4, Tiên chiếm ưu.

  10. Xe 2 tấn 1, …

  Nếu Tiên tiếp tục đi Chốt 7 tấn 1 thì Hậu đi Chốt 3 tấn 1, Xe 2 bình 7, Xe 2 tấn 5, Xe 9 tấn 2, Sĩ 6 tấn 5, Sĩ 6 tấn 5, Xe 2 bình 3, Xe 7 bình 4, Mã 2 tấn 3, Hậu bắt đầu phản công, lực quân của Tiên bị co cụm, khó triển khai.

  10. …, Chốt 5 tấn 1
  11. Xe 2 bình 3, Chốt 5 tấn 1
  12. Pháo 5 tấn 2, Pháo 5 tấn 4
  13. Xe 3 tấn 1, Xe 2 bình 6 (!)
  14. Xe 9 bình 8, …

  Nếu Tiên sai lầm đi Xe 3 bình 5 thì Hậu sẽ đi Sĩ 6 tấn 5, Tiên không thu được lợi ích gì, còn bị thất thế, thất bại không còn xa nữa.

  14. …, Xe 4 bình 3 (!)
  15. Mã 7 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Xe 8 tấn 5 thì Hậu sẽ Xe 6 tấn 4, Xe 8 bình 5, Tượng 7 tấn 5, Xe 5 tấn 2, Tiên cũng không làm được gì Hậu.

  15. …, Xe 3 bình 5
  16. Tượng 3 tấn 5, Xe 6 tấn 4

  Pháo trống của Tiên bị phá. Thế trận bình ổn. Ở biến này, mọi người cần đặc biệt chú ý thủ pháp phá Pháo Trống mà Pháo Lưng Rùa sử ra.

  Biến 3: Mã 3 tấn 5

  7. Mã 3 tấn 5, Chốt 7 tấn 1
  8. Xe 2 tấn 6, Mã 7 tấn 6
  9. Chốt 5 tấn 1, Mã 6 tấn 5
  10. Mã 7 tấn 5, …

  Nếu Tiên đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Pháo 5 thoái 1, Mã 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 5, Sĩ 4 tấn 5, Xe 1 tấn 2, Hậu hơn quân, Tiên dù đang có Chốt trợ công nhưng chưa đủ lực để gây nguy hiểm cho phía Pháo Mai Rùa.

  10. …, Chốt 5 tấn 1
  11. Mã 5 tấn 7, Pháo 5 tấn 5
  12. Tượng 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 5
  13. Xe 2 bình 7, Mã 2 tấn 4
  14. Xe 7 bình 1, Xe 1 bình 3

  Song phương về cơ bản là ngang nhau.

  Biến 4: Xe 9 tấn 1

  7. Xe 9 tấn 1, Pháo 5 tấn 3
  8. Sĩ 4 tấn 5, Chốt 5 tấn 1
  9. Xe 9 bình 6, …

  Nếu Tiên đi Xe 2 tấn 5 thì Hậu cũng sẽ đi Xe 2 tấn 3, Mã 3 tấn 5, Pháo 5 tấn 2, Tượng 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 9 bình 6, Chốt 7 tấn 1, Xe 2 tấn 2, Mã 7 tấn 5, Xe 2 thoái 3, Hậu nhiều hơn một Chốt, tạm thời chiếm ưu.

  9. …, Xe 2 tấn 3
  10. Xe 2 tấn 6, Mã 2 tấn 3
  11. Xe 2 bình 3, Mã 3 tấn 5
  12. Xe 6 tấn 3, Tượng 7 tấn 5
  13. Mã 3 tấn 5, Pháo 5 tấn 2
  14. Tượng 7 tấn 5, Xe 1 tấn 1
  15. Xe 3 bình 4, Xe 1 bình 8
  16. Xe 6 bình 3, …

  Nếu Tiên đi Mã 5 tấn 3 thì Hậu sẽ đi Xe 2 tấn 2, Chốt 7 tấn 1, Sĩ 4 tấn 5, Mã 3 tấn 5, Xe 2 bình 3, Xe 6 bình 3, trận hình song phương cũng cân bằng.

  16. …, Xe 8 tấn 1

  Song phương cân bằng. Tiên rất khó để tìm thấy yếu điểm trong trận hình Pháo Lưng Rùa tại thời điểm này.

 4. Thích trung_cadan, ho_vinh1412, tinhlahan702, vi3tproa7 đã thích bài viết này
 5. #43
  Ngày tham gia
  Apr 2017
  Bài viết
  1
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Cực kỳ ấn tượng các bài nghiên cứu Quy Bối Pháo của bác Quỳnh Bấc. Chân thành cảm ơn bác đã chia sẻ.

 6. Thích Quỳnh Bấc, trung_cadan đã thích bài viết này
 7. #44
  Ngày tham gia
  May 2019
  Bài viết
  34
  Post Thanks / Like

  Mặc định Chương 2 - Cuộc 1.4

  Chương 2: Quy Bối Pháo bổ Liệt Pháo đối công Đương Đầu Pháo tấn Trung Binh
  Cuộc 2.4: Tiên Liên Hoàn Mã, Hậu Xe phải Tuần Hà


  1. Pháo 2 bình 5, Mã 8 tấn 7
  2. Mã 2 tấn 3, Xe 9 tấn 1
  3. Xe 1 bình 2, Pháo 8 thoái 1
  4. Chốt 5 tấn 1, Pháo 2 bình 5
  5. Mã 8 tấn 7, Mã 2 tấn 3
  6. Mã 3 tấn 5, Xe 1 bình 2
  7. Xe 9 bình 8, Xe 2 tấn 4  Tiên mải mê thi triển Song Mã giao chân, tạo cơ hội cho Hậu tranh thủ tung Xe Tuần Hà kìm chế cánh trái bên Tiên. Đến đây như hình 2.4, ta xem Tiên ứng biến qua 4 cách sau: Xe 2 tấn 6, Pháo 8 tấn 2, Xe 2 tấn 4, Pháo 8 bình 9.

  Biến 1: Xe 2 tấn 6

  8. Xe 2 tấn 6, Chốt 7 tấn 1
  9. Xe 2 bình 3, Xe 9 tấn 1
  10. Pháo 8 bình 9, …

  Nếu tại đây Tiên sao chép nước đi trứ danh Pháo 8 thoái 1 thì Hậu sẽ Pháo 8 bình 7, Xe 3 bình 4, Mã 7 tấn 8, Chốt 5 tấn 1, Mã 8 tấn 7, Xe 4 bình 3 (nếu tiên đi Chốt 5 tấn 1 thì Hậu sẽ Pháo 5 tấn 4, Mã 7 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Pháo 7 bình 2, Chốt 5 bình 6, Mã 3 thoái 5, Xe 4 thoái 5, Mã 5 tấn 4, Mã 5 thoái 7, Tiên co cụm phòng thủ, Hậu phản tiên), Pháo 5 bình 7, Xe 3 bình 4, Chốt 5 tấn 1, Xe 4 tấn 2, Mã 7 thoái 5 (!), Tượng 3 tấn 1 (nếu Tiên dùng Xe ăn Pháo sẽ mất Xe), Xe 9 thoái 1, Xe 4 thoái 1, Mã 3 tấn 5, Xe 4 thoái 1, Mã sau thoái 3, Pháo 8 bình 5, Xe 2 tấn 5, Mã 7 thoái 8, Pháo sau bình 5, Mã 8 tấn 7, Chốt 3 tấn 1, Hậu lực quân thông thoáng, chiếm ưu.

  10. … , Xe 2 tấn 5
  11. Mã 8 thoái 7, Pháo 8 bình 7
  12. Xe 3 bình 4, Pháo 7 bình 5
  13. Pháo 8 bình 7, Chốt 3 tấn 1
  14. Chốt 7 tấn 1, Pháo trước tấn 3
  15. Pháo 5 tấn 2, Pháo 5 tấn 4
  16. Pháo 7 bình 5, Pháo 5 tấn 2
  17. Tượng 7 tấn 5, Chốt 3 tấn 1

  Hậu nhiều Chốt, tạm thời chiếm ưu.

  Biến 2: Pháo 8 tấn 2

  8. Pháo 8 tấn 2, Chốt 3 tấn 1
  9. Xe 2 tấn 6, Chốt 7 tấn 1
  10. Sĩ 6 tấn 5, Mã 7 tấn 6

  Nếu Hậu tung Pháo Thụt vào đường giữa bằng nước Pháo 8 bình 5, Tiên sẽ Xe 2 bình 3, Xe 9 tấn 1, Chốt 3 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Pháo 8 bình 3 (Tiên không được sai lầm đi Xe 3 thoái 2), Xe 2 tấn 5, Mã 7 thoái 8, Mã 3 tấn 4, Mã 8 tấn 7, Pháo sau bình 7, Tiên liên tục bị Pháo Thụt công kích, loay hoay chống đỡ vẫn không sao chiếm vị đẹp.

  11. Chốt 5 tấn 1, Mã 6 tấn 5
  12. Chốt 5 tấn 1, Pháo 8 bình 5 (!)
  13. Chốt 5 tấn 1, Tượng 3 tấn 5
  14. Pháo 8 bình 1, Xe 2 tấn 5
  15. Mã 8 thoái 7, Xe 9 bình 7
  16. Xe 2 bình 7, Mã 5 thoái 4

  Hậu đến đây, hoàn toàn có thể chơi ngang cơ với Trung Pháo.

  Biến 3: Xe 2 tấn 4

  8. Xe 2 tấn 4, Chốt 7 tấn 1
  9. Pháo 8 thoái 1, Mã 7 tấn 6
  10. Pháo 8 bình 5, Xe 2 tấn 5
  11. Mã 7 thoái 8, Mã 6 tấn 7
  12. Chốt 5 tấn 1, Mã 7 tấn 5

  Tiên học theo Quy Bối Pháo, sử dụng Pháo Thụt gia tăng sức tấn công, buộc Hậu phải diệt bớt 1 Pháo phòng trừ hậu họa. Bởi nếu Tiên kịp thời hợp công cùng với Chốt giữa, Hậu sẽ vỡ trận.

  13. Tượng 7 tấn 5, Pháo 5 tấn 2
  14. Mã 5 tấn 6, Mã 3 thoái 5
  15. Xe 2 tấn 2, Mã 5 tấn 7
  16. Mã 8 tấn 7, …

  Nếu Tiên đi Xe 2 bình 3 thì Hậu Xe 9 tấn 1, Pháo 5 tấn 4, Chốt 5 tấn 1, Mã 8 tấn 6, Chốt 3 tấn 1, Mã 6 tấn 8, Chốt 1 tấn 1, Chốt 7 tấn 1, Tượng 7 tấn 5, Chốt 7 tấn 1, Tượng 5 tấn 3, Mã 8 tấn 7, Pháo 8 bình 7, Xe 3 bình 2, Sĩ 4 tấn 5, Mã 7 tấn 5, Chốt 9 tấn 1, Tiên không dễ dàng gì công phá được thành trì Quy Bối Pháo.

  16. … , Tượng 7 tấn 5

  Nếu Hậu sửa thành Pháo 8 bình 5 thì Tiên đi Mã 7 tấn 5, Tượng 3 tấn 5, Xe 2 bình 3, Pháo 5 bình 2 (Hậu bị buộc phải chạy Pháo, bởi nếu Hậu đi Xe 9 tấn 1 giữ Mã thì Tiên đi Pháo 5 bình 3 phản kích), Xe 3 tấn 1, Pháo 2 tấn 8, Tượng 5 thoái 7, Xe 9 bình 4, Pháo 5 tấn 4, Chốt 5 tấn 1, Xe 7 thoái 1, Pháo 8 thoái 3, Chốt 7 tấn 1, Chốt 5 tấn 1 bắt lại quân, cuộc thế bình ổn.

  17. Chốt 7 tấn 1, Pháo 5 tấn 4
  18. Sĩ 4 tấn 5, Pháo 8 bình 4
  19. Mã 7 tấn 8, Pháo 4 tấn 2

  Cuộc thế bình ổn. Tiếp theo Hậu có thủ đoạn Xe 9 bình 2, linh hoạt.

  Biến 4: Pháo 8 bình 9

  8. Pháo 8 bình 9, Xe 2 tấn 5
  9. Mã 7 thoái 8, Chốt 7 tấn 1
  10. Chốt 3 tấn 1, Mã 7 tấn 6
  11. Mã 8 tấn 7, Chốt 7 tấn 1
  12. Mã 5 tấn 3, Pháo 8 bình 5
  13. Pháo 5 bình 3, Pháo sau bình 7
  14. Mã 3 tấn 4, Pháo 7 bình 6
  15. Sĩ 6 tấn 5, Pháo 6 tấn 1
  16. Xe 2 tấn 5, Chốt 3 tấn 1
  17. Tượng 3 tấn 5, Tượng 7 tấn 9
  18. Pháo 3 bình 1, Pháo 5 tấn 3

  Hậu linh hoạt, các quân chiếm cứ vị trí thuận lợi, chiếm ưu.

  Cuộc 2.5 đã được tui post ở trang 1 thread này nên tui sẽ bỏ qua mà post tiếp 2.6
  Lần sửa cuối bởi Quỳnh Bấc, ngày 27-07-2020 lúc 08:13 PM.

 8. Thích tinhlahan702, ho_vinh1412 đã thích bài viết này
Quy Bối Pháo chuyên đề - Ngũ Cửu Pháo đối QBP tấn Chốt 3
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.