Qua hay, cam on bac Quynh Bac. Không ngờ cờ giang hồ lại mạnh như vậy. Tui tập được 2 tuần rồi