Môt học viên cảm xạ học tại thành phố Vũng Tàu có khả năng hút dính một phiến đá hoa cương nặng 82 kg. Chuyện khó tin nhưng có thật !

Link: Kỷ lục hút đá - YouTube