Anh chị em bà con cô bác nào còn giữ soft ChessStar cho em xin với, tìm toàn link die hết rồi. Nếu có xin gửi vào mail: vietzbrush@gmail dùm em với, em xin cảm ơn nhiều.