Bốc thăm ván 7:

Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 13 Phạm Công Thái 5 Trần Thanh Giang 16
2 15 Phạm Tuấn Ngọc 5 4 Nguyễn Hợp Hải 3
3 8 Nguyễn Văn Hợp 3 Nguyễn Đức Mạnh 11
4 17 Võ Đức Hạnh 3 Nguyễn Trung Dũng 20
5 4 Nguyễn Nam Khánh 3 Mai Tiến Thịnh 2
6 12 Phan Tùng Sơn 2 2 Nguyễn Huy Phi 19
7 7 Nguyễn Việt Tuấn 1 0 Hoàng Trung Thành 6