Gửi anh em xem và học tập ( đặc biệt các anh em mới chơi)