Trích dẫn Gửi bởi anhnv Xem bài viết
dùng thử 7 ngày hơi ít quá
Bỏ cái thói quen xài đồ chùa đi, 1 tuần còn ít thì bao nhiêu mới vừa? 1 tháng hay 1 năm?