Lịch hóng xem cờ

25/10 - 05/11: Giải đấu thủ mạnh 2019 tại Hà Nội
15/11 - 17/11: Tăng Nguyên Giai 2019 tại Bình Dương