Nói nhanh như này cho vuông. Năm 2019 cờ chậm cờ nhanh cờ chớp trong thế hậu thủ khá nhiều do bốc thăm không may tỉ số đang là 5_3. 4 ván cờ chậm vừa rồi tỉ số là 2 2 nhưng trừ ván đầu bị lép 3 ván sau đều Nhấy thoát chết vì Đồng bị tâm lý