Lâu rồi giờ mới chơi lại , ae cho mình xin các trang web dùng sw đánh nhau với , với lại hiện tại gui gì auto dc nhỉ , thanks cả nhà