Bảng Xếp Hạng Elo Từ 1/1 - 31/5 Kỳ Đàn Trung Quốc
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 9 của 9
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  940
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bảng Xếp Hạng Elo Từ 1/1 - 31/5 Kỳ Đàn Trung Quốc

  Bảng Nam
  Xếp Hạng
  Tính Danh
  Đơn Vị
  Điểm Elo
  Xưng Hào
  1
  Vương Thiên Nhất
  Hàng Châu
  2729
  Đặc
  2
  Trịnh Duy Đồng
  Tứ Xuyên
  2682
  Đặc
  3
  Tưởng Xuyên
  Bắc Kinh
  2653
  Đặc
  4
  Triệu Hâm Hâm
  Chiết Giang
  2652
  Đặc
  5
  Hồng Trí
  Hồ Bắc
  2652
  Đặc
  6
  Hứa Ngân Xuyên
  Quảng Đông
  2650
  Đặc
  7
  Mạnh Thần
  Tứ Xuyên
  2645
  Đặc
  8
  Uông Dương
  Hồ Bắc
  2645
  Đặc
  9
  Hách Kế Siêu
  Hắc Long Giang
  2610
  Đặc
  10
  Lữ Khâm
  Quảng Đông
  2609
  Đặc
  11
  Tạ Tĩnh
  Thượng Hải
  2608
  Đặc
  12
  Triệu Kim Thành
  Hồ Bắc
  2597
  Đại
  13
  Hoàng Trúc Phong
  Chiết Giang
  2589
  Đại
  14
  Vũ Tuấn Cường
  Hà Nam
  2584
  Đại
  15
  Thân Bằng
  Hà Bắc
  2577
  Đặc
  16
  Từ Siêu
  Giang Tô
  2576
  Đặc
  17
  Thôi Cách
  Hắc Long Giang
  2576
  Đại
  18
  Triệu Phàn Vĩ
  Tứ Xuyên
  2565
  19
  Tôn Dũng Chinh
  Thượng Hải
  2565
  Đặc
  20
  Tào Nham Lỗi
  Hà Nam
  2563
  Đại
  21
  Triệu Tử Vũ
  Hàng Châu
  2551
  Đại
  22
  Triệu Quốc Vinh
  Hắc Long Giang
  2549
  Đặc
  23
  Trình Minh
  Giang Tô
  2549
  Đặc
  24
  Triệu Điện Vũ
  Hà Bắc
  2546
  Đại
  25
  Trịnh Nhất Hoằng
  Hạ Môn
  2536
  Đặc
  26
  Tôn Dật Dương
  Giang Tô
  2535
  Đặc
  27
  Vương Bân
  Sơn Đông
  2534
  Đặc
  28
  Miêu Lợi Minh
  Hạ Môn
  2534
  Đại
  29
  Lý Thiếu Canh
  Tứ Xuyên
  2532
  Đại
  30
  Triệu Vĩ
  Thượng Hải
  2530
  Đại
  31
  Trương Học Triều
  Quảng Đông
  2528
  Đặc
  32
  Lục Vĩ Thao
  Hà Bắc
  2528
  Đặc
  33
  Lưu Tử Kiện
  Sơn Đông
  2521
  Đại
  34
  Hứa Quốc Nghĩa
  Quảng Đông
  2519
  Đặc
  35
  Hà Văn Triết
  Hà Nam
  2513
  Đại
  36
  Hứa Văn Chương
  Tứ Xuyên
  2513
  37
  Vương Dược Phi
  2512
  Đặc
  38
  Trần Hoằng Thịnh
  Hạ Môn
  2512
  Đại
  39
  Chung Thiếu Hồng
  Liêu Ninh
  2512
  Đại
  40
  Đảng Phỉ
  Hà Nam
  2511
  Đại
  41
  Từ Thiên Hồng
  Giang Tô
  2503
  Đặc
  42
  Lý Tuyết Tùng
  2503
  Đại
  43
  Từ Sùng Phong
  Chiết Giang
  2498
  Đại
  44
  Tạ Vị
  Sơn Đông
  2496
  Đại
  45
  Hoàng Hải Lâm
  Quảng Đông
  2496
  Đại
  46
  Lý Hàn Lâm
  Sơn Đông
  2495
  Đại
  47
  Quách Phượng Đạt
  Hàng Châu
  2494
  Đại
  48
  Tạ Nghiệp Kiển
  Hồ Nam
  2493
  Đại
  49
  Vương Thanh
  Hồ Nam
  2492
  50
  Vạn Xuân Lâm
  Thượng Hải
  2486
  Đặc
  51
  Lưu Minh
  Ninh Hạ
  2483
  Đại
  52
  Vương Hạo
  Thiên Tân
  2483
  Đại
  53
  Bặc Phượng Ba
  Đại Liên
  2483
  Đặc
  54
  Liên Trạch Đặc
  Thạch Du
  2481
  Đại
  55
  Túc Thiếu Phong
  Nội Mông Cổ
  2481
  Đại
  56
  Tôn Hạo Vũ
  Tứ Xuyên
  2480
  Đại
  57
  Tôn Hân Hạo
  Chiết Giang
  2480
  Đại
  58
  Nhiếp Thiết Văn
  Hắc Long Giang
  2475
  Đại
  59
  Trần Hàn Phong
  Hàng Châu
  2472
  Đặc
  60
  Trình Cát Tuấn
  Chiết Giang
  2472
  Đại
  61
  Vu Ấu Hoa
  Chiết Giang
  2471
  Đặc
  62
  Khâu Đông
  Hàng Châu
  2471
  Đại
  63
  Hoàng Quang Dĩnh
  Quảng Đông
  2471
  Đại
  64
  Đào Hán Minh
  Hắc Long Giang
  2470
  Đặc
  65
  Kim Ba
  Bắc Kinh
  2469
  Đại
  66
  Liễu Đại Hoa
  Hồ Bắc
  2466
  Đặc
  67
  Trình Vũ Đông
  Quảng Đông
  2466
  Đại
  68
  Tài Dật
  Hàng Châu
  2465
  Đại
  69
  Nhậm Cương
  2463
  70
  Trương Hân
  Thạch Du
  2459
  71
  Hàn Cường
  Sơn Tây
  2458
  72
  Trương Thân Hoành
  Hạ Môn
  2457
  Đại
  73
  Nghê Mẫn
  An Huy
  2456
  Đại
  74
  Vương Gia Thụy
  Chiết Giang
  2455
  Đại
  75
  Trang Ngọc Đình
  Quảng Đông
  2455
  Đặc
  76
  Trương Bân
  2454
  Đại
  77
  Điền Hà
  Hà Bắc
  2453
  78
  Dương Huy
  Tứ Xuyên
  2451
  Đại
  79
  Ngô Hân Dương
  Hàng Châu
  2450
  Đại
  80
  Tưởng Dung Băng
  Thượng Hải
  2450
  Đại
  81
  Thân Gia Vĩ
  Thiểm Tây
  2450
  Đại
  82
  Úy Cường
  Nội Mông Cổ
  2450
  Đại
  83
  Phan Chấn Ba
  Liêu Ninh
  2449
  Đại
  84
  Như Nhất Thuần
  Hàng Châu
  2446
  Đại
  85
  Lý Hồng Gia
  Môi Khoáng
  2441
  Đại
  86
  Ngô Ngụy
  Giang Tô
  2440
  Đại
  87
  Trương Lan Thiên
  Sơn Đông
  2440
  Đại
  88
  Phạm Tư Viễn
  Liêu Ninh
  2439
  Đại
  89
  Trần Phú Kiệt
  Sơn Đông
  2438
  Đại
  90
  Lê Đức Chí
  2436
  Đại
  91
  Hoàng Sĩ Thanh
  Quảng Tây
  2436
  Đại
  92
  Tiết Văn Cường
  Thạch Du
  2435
  Đại
  93
  Ngô Kim Vĩnh
  Liêu Ninh
  2434
  Đại
  94
  Chu Hiểu Hổ
  2433
  Đại
  95
  Tạ Tân Kỳ
  Hà Nam
  2433
  96
  Cảnh Học Nghĩa
  Môi Khoáng
  2431
  Đại
  97
  Lỗ Thiên
  Giang Tô
  2430
  Đại
  98
  Lâm Văn Hán
  Hạ Môn
  2430
  Đại
  99
  Tống Quốc Cường
  Hỏa Xa Đầu
  2429
  Đại
  100
  Vạn Khoa
  Hồ Bắc
  2429
  Đại
  101
  Từ Hạo
  Hàng Châu
  2429
  Đại
  102
  Cận Ngọc Nghiễn
  Bắc Kinh
  2422
  Đại
  103
  Lưu Tuấn Đạt
  Hắc Long Giang
  2420
  Đại
  104
  Trương Thụy Phong
  Thượng Hải
  2419
  Đại
  105
  Hà Vĩ Ninh
  Hắc Long Giang
  2418
  Đại
  106
  Lý Bỉnh Hiền
  Hàng Châu
  2416
  Đại
  107
  Tạ Đan Phong
  Ninh Ba
  2410
  Đại
  108
  Trần Đống
  Nội Mông Cổ
  2410
  Đại
  109
  Lý Tiểu Long
  Thiểm Tây
  2409
  110
  Đằng Phi
  Đại Liên
  2408
  111
  Vũ Binh
  Thượng Hải
  2408
  Đại
  112
  Yêu Nghị
  Bắc Kinh
  2402
  Đại
  113
  Chu Quân
  Sơn Tây
  2400
  114
  Liễu Thiên
  Thiểm Tây
  2399
  Đại
  115
  Lương Quân
  2394
  116
  Đậu Siêu
  Môi Khoáng
  2391
  117
  Cát Tinh Hải
  Hàng Châu
  2390
  Đại
  118
  Vương Thụy Tường
  Hà Bắc
  2387
  Đại
  119
  Trình Long
  Môi Khoáng
  2382
  120
  Lý Lâm
  Hà Nam
  2377
  121
  Vương Khuếch
  Cát Lâm
  2373
  122
  Tưởng Phượng Sơn
  Môi Khoáng
  2373
  123
  Tôn Kế Hạo
  Hà Bắc
  2372
  Đại
  124
  Lý Quan Nam
  Liêu Ninh
  2371
  Đại
  125
  Vương Hiểu Hoa
  Phúc Kiến
  2367
  Đại
  126
  Triệu Dương Hạc
  Chiết Giang
  2365
  Đại
  127
  Lý Thanh Dục
  Liêu Ninh
  2362
  128
  Lương Huy Viễn
  Sơn Tây
  2359
  129
  Cao Hải Quân
  Sơn Tây
  2354
  130
  Thôi Tuấn
  Hỏa Xa Đầu
  2354
  131
  Lý Học Hạo
  Sơn Đông
  2352
  132
  Cao Phi
  Thiểm Tây
  2349
  133
  Vương Hưng Nghiệp
  2345
  Đại
  134
  Lưu Quang Huy
  Giang Tây
  2342
  135
  Dương Minh
  Hà Nam
  2342
  136
  Vương Vũ Hàng
  Chiết Giang
  2341
  137
  Hà Cương
  2331
  138
  Trịnh Vũ Hàng
  Hàng Châu
  2330
  139
  Dương Thành Phúc
  Hỏa Xa Đầu
  2329
  140
  Lý Vũ
  Quảng Đông
  2324
  141
  Trác Tán Phong
  Phúc Kiến
  2324
  142
  Lý Mại Tân
  Đại Liên
  2323
  143
  Ngô An Cần
  Ninh Hạ
  2316
  144
  Tiêu Cách Liên
  Hồ Nam
  2310
  Đại
  145
  Từ Dục Tuấn Khoa
  Hồ Bắc
  2306


  Bảng Nữ

  Xếp hạng
  Tính Danh
  Đơn Vị
  Điểm Elo
  Xưng Hào
  1
  Đường Đan
  Bắc Kinh
  2560
  Đặc
  2
  Vương Lâm Na
  Hắc Long Giang
  2447
  Đặc
  3
  Trương Đình Đình
  Hà Bắc
  2406
  Đại
  4
  Tả Văn Tĩnh
  Hồ Bắc
  2405
  Đại
  5
  Đảng Quốc Lôi
  Vân Nam
  2402
  Đặc
  6
  Trương Quốc Phượng
  Giang Tô
  2400
  Đặc
  7
  Trần Hạnh Lâm
  Quảng Đông
  2384
  Đặc
  8
  Vương Tử Hàm
  Hà Bắc
  2382
  Đại
  9
  Kim Hải Anh
  Chiết Giang
  2375
  Đặc
  10
  Lưu Hoan
  Bắc Kinh
  2373
  Đại
  11
  Triệu Quan Phương
  Vân Nam
  2361
  Đặc
  12
  Lương Nghiên Đình
  Tứ Xuyên
  2349
  Đại
  13
  Ngô Khả Hân
  Chiết Giang
  2347
  Đại
  14
  Đổng Dục Nam
  Giang Tô
  2340
  Đại
  15
  Lưu Ngọc
  Hà Bắc
  2338
  Đại
  16
  Đường Tư Nam
  Chiết Giang
  2334
  Đại
  17
  Lang Kỳ Kỳ
  Tứ Xuyên
  2333
  Đại
  18
  Âu Dương Kỳ Lâm
  Thượng Hải
  2309
  Đặc
  19
  Thì Phượng Lan
  Quảng Đông
  2306
  Đại
  20
  Ngọc Tư Nguyên
  Tứ Xuyên
  2305
  Đại
  21
  Trần Thanh Đình
  Chiết Giang
  2298
  Đại
  22
  Thẩm Tư Phàm
  Hàng Châu
  2294
  Đại
  23
  Lý Thấm
  Giang Tô
  2293
  Đại
  24
  Vưu Dĩnh Khâm
  Hà Bắc
  2285
  Đặc
  25
  Vương Văn Quân
  Hàng Châu
  2283
  Đại
  26
  Tống Hiểu Uyển
  Sơn Đông
  2270
  Đại
  27
  An Na
  Quảng Đông
  2268
  Đại
  28
  Chu Dập
  Thượng Hải
  2267
  Đại
  29
  Đổng Gia Kỳ
  Thượng Hải
  2256
  Đại
  30
  Lâm Diên Thu
  Hồ Bắc
  2254
  Đại
  31
  Ngô Hiên Nhạc
  Giang Tô
  2250
  Đại
  32
  Sử Giai
  Sơn Đông
  2250
  Đại
  33
  Thiệu Vũ Khiết
  Hàng Châu
  2250
  Đại
  34
  Hàn Băng
  Sơn Đông
  2248
  Đặc
  35
  Lý Việt Xuyên
  Sơn Đông
  2236
  Đại
  36
  Trần Tô Di
  Thượng Hải
  2231
  Đại
  37
  Trương Huyền Dịch
  Hàng Châu
  2229
  Đại
  38
  Thường Uyển Hoa
  Bắc Kinh
  2228
  Đại
  39
  Hàng Ninh
  Chiết Giang
  2226
  Đại
  40
  Phan Phàn
  Hà Nam
  2221
  Đại
  41
  Chương Văn Đồng
  Vân Nam
  2220
  Đại
  42
  Hoàng Lôi Lôi
  Sơn Đông
  2217
  Đại
  43
  Thiệu Như Lăng Băng
  Hàng Châu
  2217
  Đại
  44
  Lý Oanh
  Hàng Châu
  2215
  Đại
  45
  Cố Thiều Âm
  Bắc Kinh
  2210
  Đại
  46
  Tôn Văn
  Vân Nam
  2207
  Đại
  47
  Lục Tuệ Trung
  Sơn Đông
  2207
  Đại
  48
  Hà Viện
  Quảng Đông
  2202
  49
  Cương Thu Anh
  Hỏa Xa Đầu
  2191
  Đặc
  50
  Quý Khiết
  Hàng Châu
  2190
  Đại
  51
  Vương Khanh
  Thượng Hải
  2168
  Đại
  52
  Đào Đình Vũ
  2160
  Đại
  53
  Lịch Gia Ninh
  Liêu Ninh
  2142
  54
  Trương Mai
  Hỏa Xa Đầu
  2131
  Đại
  55
  Trần Nhã Văn
  Hồ Bắc
  2125
  56
  Trương Uyển Dục
  Hà Nam
  2105


  Bảng Hải Ngoại
  Tự Hào
  Tính Danh
  Đan Vị
  Đẳng Cấp Phân
  Xưng Hào
  B1
  Hoàng Học Khiêm
  Hương Cảng
  2519
  B2
  Lại Lý Huynh
  Việt Nam
  2500
  B3
  Lưu Dịch Đạt
  2490
  Đại
  B4
  Trương Cường
  Bắc Kinh
  2486
  Đặc
  B5
  Trình Kính Siêu
  Môi Khoáng
  2479
  Đại
  B6
  Diêu Hồng Tân
  Hải Nam
  2474
  Đại
  B7
  Cát Siêu Nhiên
  Chiết Giang
  2466
  B8
  Hồ Khánh Dương
  Sơn Tây
  2457
  Đại
  B9
  Vương Á Kỳ
  2450
  Đại
  B10
  Vương Hạo Nam
  Hàng Châu
  2450
  Đại
  B11
  Trương Thành Sở
  Hạ Môn
  2450
  Đại
  B12
  Nghiêm Tuấn
  Hồ Nam
  2448
  Đại
  B13
  Kim Tùng
  2440
  Đại
  B14
  Trần Xung
  2439
  Đại
  B15
  Lý Trí Bình
  2438
  Đại
  B16
  Lý Thành Hề
  2435
  Đại
  B17
  Khương Hải Đào
  Hồ Nam
  2434
  Đại
  B18
  Thượng Uy
  2432
  Đại
  B19
  Tần Vinh
  Quảng Tây
  2429
  B20
  Lưu Tông Trạch
  Hải Nam
  2426
  B21
  Vương Tân Quang
  2421
  B22
  Thượng Bồi Phong
  Hải Nam
  2401
  B23
  Triệu Kiếm
  Hàng Châu
  2398
  Đại
  B24
  Triệu Dũng Lâm
  2387
  B25
  Lý Hiểu Huy
  2364
  Đại
  B26
  Trần Khải Minh
  Hỏa Xa Đầu
  2359
  Đại
  B27
  Thôi Nham
  Liêu Ninh
  2355
  Đại
  B28
  Triệu Lợi Cầm
  Sơn Tây
  2346
  B29
  Hồ Cảnh Nghiêu
  Liêu Ninh
  2311
  B30
  Đặng Quế Lâm
  Quảng Tây
  2304

  Kẻ mà không ai thèm chấp.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 2. #2
  Ngày tham gia
  May 2016
  Bài viết
  318
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Lại Lý Huynh nhà ta được xếp hạng rồi kìa,nếu tính theo elo thì Huynh 2.500 tương đương hạng 43 Trung Quốc.Nhưng sao để bảng hải ngoại thì Lại Lý Huynh,Hoàng Học Khiêm là đúng rồi. Trình Kính Siêu,Diêu Hồng Tân,Kim Tùng...là người Trung QUốc sao nằm bảng hải ngoại ta,các bác có bác nào biết giải thích hộ,cám ơn!

 3. Thích ma_vinh, hongdoan đã thích bài viết này
 4. #3
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  940
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi tuanngan Xem bài viết
  Lại Lý Huynh nhà ta được xếp hạng rồi kìa,nếu tính theo elo thì Huynh 2.500 tương đương hạng 43 Trung Quốc.Nhưng sao để bảng hải ngoại thì Lại Lý Huynh,Hoàng Học Khiêm là đúng rồi. Trình Kính Siêu,Diêu Hồng Tân,Kim Tùng...là người Trung QUốc sao nằm bảng hải ngoại ta,các bác có bác nào biết giải thích hộ,cám ơn!
  người ta trích dẫn bảng đó là : Kỳ thủ nam không hoạt động và người chơi từ các quốc gia và khu vực bên ngoài đại lục
  Kẻ mà không ai thèm chấp.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 5. Thích ma_vinh, hongdoan, tuanngan, hp007hp đã thích bài viết này
 6. #4
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  752
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Tào Nham Lỗi vậy mừ bị xếp sau Tạ Tĩnh và Hoành Trúc Phong nhỉ ...

 7. Thích hongdoan đã thích bài viết này
 8. #5
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  697
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Hồng Trí giữ thứ 5 chủ yếu đến từ giai đoạn đầu năm 2019 , Hồng Trí có 3 giải liền á quân , chứ cuối năm Hồng Trí và Triệu Hâm Hâm có mỗi Bằng Thành Bôi đánh tốt đứng 3 , 4 . Uông Dương trở lại tuyến đầu sau 1 năm bật nhóm đầu là đúng bởi liên tiếp đứng đầu các giải lớn trong nửa năm cuối . Thôi Cách , Hắc Kế Siêu xuống nhất sau khi đứng tuyến đầu được hơn 1 năm thì xuống vì chơi tệ . Tốp đầu nên để Tạ Tĩnh , Triệu Kim Thành thay Lữ Khâm .

 9. Thích luongdangxuan, hongdoan đã thích bài viết này
 10. #6
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  697
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Tạ Tĩnh và Triệu Kim Thành thay Hắc Kế Siêu và Lữ Khâm là chuẩn .

 11. #7
  Ngày tham gia
  Dec 2019
  Bài viết
  3
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  vương thiên nhất đứng đầu đội nam,đường đan đứng đầu đội nữ,2 đứa em này mà giao hợp đẻ ra nam hay nữ chắc oánh cờ vô đối quá các cụ nhỉ.

 12. Thích TuyenNinhBinh, tuanngan đã thích bài viết này
 13. #8
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Bài viết
  948
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Từ thứ 3 tới thứ 8 bảng Nam cách nhau có 8 điểm Elo mà chen chúc tới 6 ông. Khốc liệt thật.

 14. Thích TuyenNinhBinh, ma_vinh đã thích bài viết này
 15. #9
  Ngày tham gia
  Jun 2009
  Đang ở
  DALAT
  Bài viết
  529
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Cho hỏi cách tính Elo bên cờ tướng có áp dụng cùng công thức với cách tính bên cờ vua?
  Cảm ơn.

 16. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
Bảng Xếp Hạng Elo Từ 1/1 - 31/5 Kỳ Đàn Trung Quốc

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.