Cái công văn của nhà nước gì mà câu cú lủng củng, đọc hoài mà vẫn chưa hết 1 câu: " Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí Thư..."