Tượng kỳ 36 kế – Kế 1 – Mạn thiên quá hải – Lừa trời vượt biển

Nguyên lý vận dụng

– Mạn thiên quá hải là một loại hình đánh ngụy trang, nghi binh ”*Thật ẩn trong giả*” Chủ yếu dùng chiến dịch*ngụy trang, để quân lính tập trung ẩn náu, đợi chờ thời cơ thuận lợi thì phát động công kích, đạt đến mục đích mà đối phương không ngờ tới.

– Để dễ hiểu hơn mình dùng một điển tích mà bạn nào hay xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đều biết đó là: “Gia Cát Lượng*dùng một biến thể là kế*Thuyền cỏ mượn tên*để lừa lấy tên của*Tào Tháo*trong*trận*Xích Bích“. Cũng vận dụng binh pháp Mạn Thiên Quá Hải này!

Các bạn hiểu cơ bản rồi thì hãy theo dõi video phân tích thế cờ bên trên do mỹ nữ kỳ thủ Thời Phụng Lan trình bày để có thể vận dụng binh pháp này trong khi chơi. Như vậy sẽ làm cho mỗi ván cờ của bạn trở nên ảo diệu và thú vị hơn nhiều đấy nhé!