Thăng Long Kỳ Đạo ra mắt bản BETA App học cờ trực tuyến !!!
- Đội ngũ Thăng Long Kỳ Đạo ra mắt bản BETA App học cờ trực tuyến , các bạn down về , đăng nhập bằng face hoặc gmail ( đã có trên cả nền tảng IOS và ADROID ) . Mọi người sẽ được xem bản xếp hạng ELO các kỳ thủ Việt Nam ( từ 2016 trở lại đây , nội dung cờ chậm ) .

- Kết quả ELO chúng tôi xây dựng qua cách tính của FIDE, lấy kết quả các giải A1 - A2 - và Đấu Thủ Mạnh Quốc gia mọi người nhé ( đây là bản của Thăng Long Kỳ Đạo - lưu ý chỉ mang giá trị tham khảo , tuy nhiên theo mình nó sẽ tương đối chính xác ) . Hệ số ELO mình sẽ cập nhật sau từng giải đấu trong tương lai

- Ngoài ra các bạn sẽ được truy cập các chuyên đề của TLKD ( nếu là học viên ) , hoặc xem các biên bản các danh thủ Việt Nam được TLKD cập nhật đầy đủ trong thời gian tới ...

Trân trọng !!!

Hệ số ELO :

Hệ thống chuyên đề học tập ( dành cho học viên ) :Bàn cờ để các bạn soạn quân thẩm cờ :