ĐÁNH CỜ QUA MẠNG GIỮA CÁC DANH THỦ VÀ QUẦN HÙNG MÙA COVID

Vài ba ván cờ giữa mùa dịch. Nếu có gì để học cũng vui mà nếu chẳng có gì thì cũng là thư giãn cho quý bạn.

ĐỐI KHÁNG VỚI DANH THỦ MÙA DỊCH
Hãy bấm vào ván để xem
TT NGÀY ĐỐI TRẬN
2020 niên Tưởng Xuyên Sán Đầu Triều Nam Kỳ Xã lôi đài trại
1 22/04/2020 Triều Nam Trương Trung Vĩ 0 - 2 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
2 22/04/2020 Triều Dương Hứa Tiên Lương 0 - 2 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
3 22/04/2020 Triều Nam Trần Vĩ Anh 1 - 1 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
4 22/04/2020 Triều Nam Trần An Vũ 1 - 1 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
5 22/04/2020 Triều Dương Trịnh Hàm 0 - 2 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
6 22/04/2020 Trừng Hải Diêu Duy Trung 0 - 2 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
7 22/04/2020 Huệ Lai Chu Vĩnh Cần 0 - 2 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
8 22/04/2020 Triều Dương Trịnh Hồng Tiêu 0 - 2 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
9 22/04/2020 Trừng Hải Trần Nhật Thanh 0 - 2 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
10 22/04/2020 Triều Nam Trịnh Sở Hùng 0 - 2 Bắc Kinh Tưởng Xuyên
2020 niên Vương Thiên Nhất Sán Đầu Triều Nam Kỳ Xã lôi đài trại
1 01/04/2020 Triều Nam Trương Trung Vĩ 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
2 01/04/2020 Huệ Lai Hoàng Hiểu Khuê 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
3 01/04/2020 Triều Dương Trịnh Hồng Tiêu 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
4 01/04/2020 Phổ Ninh Chu Thiểu Dũng 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
5 01/04/2020 Triều Dương Chiêm Huân Giai 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
6 01/04/2020 Trừng Hải Diêu Duy Trung 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
7 01/04/2020 Triều Châu Hoàng Hán Triển 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
8 01/04/2020 Yết Dương Lâm Sang Cường 1 - 1 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
9 01/04/2020 Sán Đầu Trương Hán Bân 1 - 1 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
10 01/04/2020 Triều Nam Chu Tuấn Như 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
2020 niên Vương Thiên Nhất Thái Hữu Quảng tượng kỳ giao lưu quần lôi đài trại
1 06/04/2020 Phật Sơn Mạc Đạt Tuyền 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
2 06/04/2020 Hà Gian Triệu Lập Kiệt 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
3 06/04/2020 Nam Kinh Trương Hạo 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
4 06/04/2020 Hà Bắc Dương Thế Triết 1 - 1 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
5 06/04/2020 Tứ Xuyên Phó Nghĩa Cương 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
6 06/04/2020 Sơn Đông Tô Dịch Lâm 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
7 06/04/2020 Phúc Kiến Ngô Hàng Thần 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất
8 06/04/2020 Quảng Đông Trịnh Hàm 0 - 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất