Nếu như một giải cờ thi đấu lấy thành tích cá nhân với khá đông người chơi thì tôi nghĩ nên làm như sau:
A. Xét trường hợp chuyên nghiệp hoặc có thời gian tổ chức ( Ví dụ là giải A1 )
1. Giai đoạn 1 nên tổ chức x vòng ( 7 hoặc 9 hoặc 11 tùy theo số lượng người tham gia ) để chọn ra người đứng từ vị trí 1 đến vị trí thứ 6
2. Giai đoạn 2 người vị trí 1 và 2 ở giai đoạn 1 được tạm nghỉ. Người ở vị trí 3, 4, 5, 6 bốc thăm ngẫu nhiên chọn thành 2 cặp đấu để tìm ra 2 người chiến thắng gọi là I và II
3. Giai đoạn 3: Người ở vị trí 1, 2 ở Giai đoạn 1 và người I và II ở Giai đoạn 2 bốc thăm ngẫu nhiên tạo 2 cặp. Hai người thua ở 2 cặp này sẽ đồng giải ba. Còn 2 người thắng từ 2 cặp này sẽ vào chung kết tranh chức vô địch.

B. Xét trường hợp thi đấu phong trào hoặc không có nhiều thời gian tổ chức thì nên làm như sau:
Bước 1: Cho người chơi bốc thăm số thứ tự
Bước 2: Chia người chơi thành 2 nhóm hạt giống và nhóm không phải là hạt giống ( nếu không chia cũng không sao, tùy BTC ).
Vòng 1:
+ Nếu không chia nhóm hạt giống thì cho các người chơi bốc thăm phân cặp đánh loại trực tiếp. Nếu tổng số là lẻ thì ngay trước khi bốc thăm sẽ đặc cách người có số thứ tự 1 ( Đã bốc thăm số thứ tự )
+ Nếu chia nhóm thì gọi lần lượt kỳ thủ trong nhóm hạt giống bốc thăm chọn bên không phải hạt giống, số người không phải hạt giống còn lại bốc thăm với nhau. Nếu tổng số người chơi là lẻ thì đặc cách người có số thứ tự 1
Vòng 2:
Tất cả bốc thăm ngẫu nhiên chọn cặp ( từ vòng 2 không chia hạt giống ). Nếu tổng số là lẻ thì chọn người có số thứ tự nhỏ nhất ( đã bốc thăm từ đầu ) mà chưa được đặc đặc cách
Vòng sau làm tương tự vòng 2
Bước 3: Đến một vòng nào đó có tổng số người còn lại là 3 người thì bốc thăm 1 người được đặc cách vào chung kết và 2 người kia thi đấu để chọn 1 người vào chung kết