“BẢO AN BÔI”
TỔNG HỢP CÁC VÁN DẤU CÁC VÒNG
( Bấm vào ván đấu muốn xem để xem. Tuy còn thiếu nhưng mong các bạn vui lòng)
VÒNG 32 -> 16
1 14/06/2020 Hà Nam Tào Nham Lỗi 1 - 1 Hắc Long Giang Vương Lâm Na
VÒNG 16 -> 8
2 15/06/2020 Hàng Châu Quách Phượng Đạt 0 - 2 Chiết Giang Hoàng Trúc Phượng
3 15/06/2020 Chiết Giang Hoàng Trúc Phượng 0 - 2 Hàng Châu Quách Phượng Đạt
4 15/06/2020 Hàng Châu Triệu Tử Vũ 1 - 1 Hà Nam Tào Nham Lỗi
5 15/06/2020 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 2 - 0 Chiết Giang Từ Sùng Phong
6 15/06/2020 Hà Nam Tào Nham Lỗi 1 - 1 Hàng Châu Triệu Tử Vũ
7 15/06/2020 Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng 0 - 2 Hà Bắc Thân Bằng
8 15/06/2020 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 2 - 0 Chiết Giang Từ Sùng Phong
9 15/06/2020 Chiết Giang Từ Sùng Phong 2 - 0 Hà Nam Vũ Tuấn Cường
10 15/06/2020 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa 1 - 1 Tứ Xuyên Mạnh Thần
12 15/06/2020 Tứ Xuyên Mạnh Thần 2 - 0 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa
13 15/06/2020 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 1 - 1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm
14 15/06/2020 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương
VÒNG 8 -> 4
15 16/06/2020 Hàng Châu Triệu Tử Vũ 0 - 2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm
16 16/06/2020 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Hàng Châu Triệu Tử Vũ
17 16/06/2020 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 2 - 0 Tứ Xuyên Mạnh Thần
VÒNG BÁN KẾT
18 17/06/2020 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 2 - 0 Hồ Bắc Triệu Kim Thành
CHUNG KẾT
19 18/06/2020 Hồ Bắc Triệu Kim Thành 2 - 0 Hà Nam Vũ Tuấn Cường
20 18/06/2020 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 2 - 0 Hồ Bắc Triệu Kim Thành
21 18/06/2020 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 2 - 0 Hồ Bắc Triệu Kim Thành