RẤT MONG ANH EM XA GẦN PHÂN TÍCH GIÚP
Nếu ở vòng 9 xảy ra tình huống sau thì những kì thủ nào sẽ lọt vào giai đoạn 2 vậy hở các anh em?
Bàn 1: Trương Á Minh thua Lý Lại Huynh
Bàn 2: Đặng Hữu Trang thua Nguyễn Minh Nhật Quang
Bàn 3: Trềnh A Sáng thắng Đặng Cửu Tùng Lân
Bàn 4: Tôn Thất Nhật Tân hòa Trần Thanh Vân
Bàn 5: Uông Dương Bắc thắng Hà Văn Tiến (1)
Bàn 5: Uông Dương Bắc hòa Hà Văn Tiến (2)
Bàn 5: Uông Dương Bắc thua Hà Văn Tiến (3)
Bàn 6: Võ Minh Nhất thua Vũ Nguyễn Hoàng Luân
Bàn 7: Nguyễn Anh Mẫn thua Nguyễn Anh Quân