Giáp Cấp Liên Tái Dự Tuyển Tái Cạnh Tái 2020. - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
 1. #11
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  997
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 2. Thích tonetone, trung_cadan, tamthaplucke đã thích bài viết này
 3. #12
  Ngày tham gia
  Sep 2020
  Bài viết
  7
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Vòng 3: Tưởng Phụng Sơn và Liễu Đại Hoa

 4. Không thích Trùm Buôn Lậu không thích bài viết này
 5. #13
  Ngày tham gia
  Sep 2020
  Bài viết
  7
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Vòng 3: Vu Ấu Hóa và Dương Minh

 6. #14
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  997
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả vòng 3,4,5.
  Biên bản mỗi trận click vào mục phổ.

  Bàn
  Đội
  Tên
  Kết Quả
  Tên
  Đội Biên Bản
  Vòng 03 1 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Trịnh Vũ Hàng 1 = 1 Chung Thiếu Hồng Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  Vòng 03 2 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Miêu Lợi Minh 1 = 1 Lý Bỉnh Hiền Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  Vòng 03 3 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Cát Tinh Hải 0 - 2 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  Vòng 03 4 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Trần Hoằng Thịnh 1 = 1 Ngô Hân Dương Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  Vòng 03 5 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Hồ Khánh Dương 2 + 0 Trần Hàn Phong Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  Vòng 03 6 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Chu Quân 0 - 2 Vương Khuếch Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  Vòng 03 7 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Lưu Long 2 + 0 Tưởng Minh Thành Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  Vòng 03 8 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Đỗ Thần Hạo 1 = 1 Trương Vĩ Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  Vòng 03 9 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Tôn Hân Hạo 2 + 0 Quách Sĩ Tề Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  Vòng 03 10 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Tạ Tân Kỳ 2 + 0 Triệu Dương Hạc Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  Vòng 03 11 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Vu Ấu Hoa 2 + 0 Dương Minh Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  Vòng 03 12 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Bạch Đào 2 + 0 Vương Vũ Hàng Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  Vòng 03 13 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Lý Thiếu Canh 2 + 0 Tạ Nghiệp Kiển Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  Vòng 03 14 Khai Loan Tập Đoàn Đậu Siêu 1 = 1 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  Vòng 03 15 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Trương Bân 1 = 1 Vương Hạo Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  Vòng 03 16 Khai Loan Tập Đoàn Tưởng Phượng Sơn 0 - 2 Liễu Đại Hoa Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  Vòng 04 1 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Dương Minh 0 - 2 Trương Bân Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  Vòng 04 2 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Lưu Minh 1 = 1 Bạch Đào Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  Vòng 04 3 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Tạ Tân Kỳ 0 - 2 Lý Thiếu Canh Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  Vòng 04 4 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Hoàng Hải Lâm 2 + 0 Quách Sĩ Tề Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  Vòng 04 5 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Tưởng Minh Thành 0 - 2 Vu Ấu Hoa Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  Vòng 04 6 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Vương Vũ Hàng 0 - 2 Đỗ Thần Hạo Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  Vòng 04 7 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Chu Quân 1 = 1 Tôn Hân Hạo Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  Vòng 04 8 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Triệu Dương Hạc 1 = 1 Trần Hàn Phong Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  Vòng 04 9 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Trịnh Nhất Hoằng 1 = 1 Trương Vĩ Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  Vòng 04 10 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Lưu Long 1 = 1 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  Vòng 04 11 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Chung Thiếu Hồng 1 = 1 Vương Khuếch Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  Vòng 04 12 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Hồ Khánh Dương 1 = 1 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  Vòng 04 13 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Trần Liễu Cương 2 + 0 Cát Tinh Hải Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  Vòng 04 14 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Trịnh Vũ Hàng 0 - 2 Tằng Quân Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  Vòng 04 15 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Tạ Trác Miểu 1 = 1 Lý Bỉnh Hiền Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  Vòng 04 16 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Ngô Hân Dương 1 = 1 Mẫn Nhân Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  Vòng 05 1 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Vương Khuếch 1 = 1 Tạ Trác Miểu Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  Vòng 05 2 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Mẫn Nhân 1 = 1 Lưu Long Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  Vòng 05 3 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Trương Vĩ 0 - 2 Trần Liễu Cương Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  Vòng 05 4 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Tằng Quân 2 + 0 Hồ Khánh Dương Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  Vòng 05 5 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Vu Ấu Hoa 0 - 2 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  Vòng 05 6 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Trần Hoằng Thịnh 0 - 2 Triệu Dương Hạc Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  Vòng 05 7 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Tôn Hân Hạo 1 = 1 Chung Thiếu Hồng Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  Vòng 05 8 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Trịnh Nhất Hoằng 1 = 1 Vương Vũ Hàng Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  Vòng 05 9 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Lý Thiếu Canh 0 - 2 Đỗ Thần Hạo Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  Vòng 05 10 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Chu Quân 0 - 2 Lưu Minh Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  Vòng 05 11 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Liễu Đại Hoa 1 = 1 Tưởng Minh Thành Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  Vòng 05 12 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Trần Hàn Phong 1 = 1 Trương Bân Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  Vòng 05 13 Khai Loan Tập Đoàn Tạ Nghiệp Kiển 1 = 1 Dương Minh Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  Vòng 05 14 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Tạ Tân Kỳ 2 + 0 Trình Long Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  Vòng 05 15 Khai Loan Tập Đoàn Vương Hạo 2 + 0 Quách Sĩ Tề Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  Vòng 05 16 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Bạch Đào 1 = 1 Đậu Siêu Khai Loan Tập Đoàn Phổ

  Bảng Xếp Hạng Sau Vòng 5
  Xếp Hạng
  Đoàn Thể
  Điểm
  Hsp
  Tổng Trận Thắng
  Xuất Tràng
  Thắng
  Hòa
  Bại
  1 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa
  8
  22
  10
  5
  3
  2
  0
  2
  Thành Đô Thị Kỳ Hiệp
  7
  19
  8
  5
  3
  1
  1
  3
  Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia
  7
  19
  6
  5
  2
  3
  0
  4
  Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục
  5
  22
  7
  5
  2
  1
  2
  5
  Khai Loan Tập Đoàn
  5
  15
  6
  5
  1
  3
  1
  6
  Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm
  4
  19
  6
  5
  0
  4
  1
  7
  Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội
  4
  15
  5
  5
  1
  2
  2
  8
  Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo
  3
  16
  4
  5
  0
  3
  2
  9
  Hà Nam Xã Thể Trung Tâm 2 13 4 5 0 2 3
  Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 16-09-2020 lúc 09:54 PM.
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 7. Thích tonetone, trung_cadan, doioikhoi, Giang, TuyenNinhBinh, chrispaul đã thích bài viết này
 8. #15
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  997
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  ĐCĐS Trịnh Nhất Hoằng kiểm tra thể lực


  ĐS Miêu Lợi Minh kiểm tra thể lực
  Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 17-09-2020 lúc 01:30 PM.
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 9. Thích tonetone, trung_cadan, ToanVit, chrispaul đã thích bài viết này
 10. #16
  Ngày tham gia
  Sep 2020
  Bài viết
  7
  Post Thanks / Like

  Thumbs up

  Vòng 6: Vương Hạo (Khai Thâm Tập Đoàn) vs Trần Hàng Phong (Hàng Châu)

 11. #17
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  997
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Bàn
  Đoàn Thể
  Tính Danh
  Kết Quả
  Tính Danh
  Đoàn Thể
  Biên Bản
  Vòng 6
  1 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Tưởng Minh Thành 2 + 0 Đậu Siêu Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  2 Khai Loan Tập Đoàn Trình Long 1 = 1 Đỗ Thần Hạo Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  3 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Chu Quân 0 - 2 Tạ Nghiệp Kiển Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  4 Khai Loan Tập Đoàn Vương Hạo 2 + 0 Trần Hàn Phong Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  5 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Trịnh Nhất Hoằng 1 = 1 Liễu Đại Hoa Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  6 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Hoàng Hải Lâm 1 = 1 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  7 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Chung Thiếu Hồng 1 = 1 Lý Thiếu Canh Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  8 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Trương Bân 1 = 1 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  9 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Trần Liễu Cương 2 + 0 Triệu Dương Hạc Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  10 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Vu Ấu Hoa 2 + 0 Mẫn Nhân Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  11 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Tằng Quân 0 - 2 Vương Vũ Hàng Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  12 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Tôn Hân Hạo 2 + 0 Tạ Trác Miểu Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  13 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Cát Tinh Hải 0 - 2 Vương Khuếch Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  14 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Hồ Khánh Dương 2 + 0 Lý Bỉnh Hiền Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  15 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Ngô Hân Dương 2 + 0 Trương Vĩ Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  16 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Lưu Long 1 = 1 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  Vòng 7
  1 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Tôn Hân Hạo 1 = 1 Cát Tinh Hải Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  2 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Lý Bỉnh Hiền 2 + 0 Vương Vũ Hàng Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  3 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Vu Ấu Hoa 0 - 2 Ngô Hân Dương Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  4 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Trịnh Vũ Hàng 0 - 2 Triệu Dương Hạc Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  5 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Lưu Minh 0 - 2 Trần Liễu Cương Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  6 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Tạ Trác Miểu 0 - 2 Trương Bân Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  7 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Hoàng Hải Lâm 2 + 0 Tằng Quân Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  8 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Mẫn Nhân 0 - 2 Lý Thiếu Canh Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  9 Khai Loan Tập Đoàn Trình Long 1 = 1 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  10 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Chung Thiếu Hồng 1 = 1 Vương Hạo Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  11 Khai Loan Tập Đoàn Tạ Nghiệp Kiển 1 = 1 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  12 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Trịnh Nhất Hoằng 1 = 1 Đậu Siêu Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  13 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Bạch Đào 0 - 2 Trần Hàn Phong Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  14 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Tưởng Minh Thành 2 + 0 Quách Sĩ Tề Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  15 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Tạ Tân Kỳ 1 = 1 Chu Quân Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  16 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Đỗ Thần Hạo 0 - 2 Dương Minh Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  Vòng 8
  1 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Trần Hoằng Thịnh 1 = 1 Tạ Tân Kỳ Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  2 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Dương Minh 1 = 1 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  3 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Miêu Lợi Minh 2 + 0 Bạch Đào Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  4 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Quách Sĩ Tề 0 - 2 Chung Thiếu Hồng Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  5 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Tằng Quân 1 = 1 Tạ Nghiệp Kiển Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  6 Khai Loan Tập Đoàn Vương Hạo 0 - 2 Mẫn Nhân Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  7 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Trần Liễu Cương 2 + 0 Tưởng Phượng Sơn Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  8 Khai Loan Tập Đoàn Trình Long 0 - 2 Tạ Trác Miểu Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  9 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Ngô Hân Dương 1 = 1 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  10 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Lý Thiếu Canh 2 + 0 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  11 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Cát Tinh Hải 1 = 1 Lưu Minh Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  12 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Trương Bân 1 = 1 Lý Bỉnh Hiền Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  13 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Vương Khuếch 1 = 1 Tôn Hân Hạo Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  14 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Vu Ấu Hoa 2 + 0 Trương Vĩ Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  15 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Lưu Long 1 = 1 Triệu Dương Hạc Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  16 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Vương Vũ Hàng 1 = 1 Hồ Khánh Dương Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ


  Bảng Xếp Hạng Sau Vòng 8
  Xếp Hạng
  Đoàn Thể
  Điểm
  Hệ Số Phụ
  Tổng Trận Thắng
  Xuất Trận
  Thắng
  Hòa
  Thua
  1 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa 13 37 14 8 5 3 0
  2 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia 11 33 8 8 3 5 0
  3 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp 9 30 13 8 4 1 3
  4 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm 8 33 11 8 2 4 2
  5 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục 8 30 11 8 3 2 3
  6 Khai Loan Tập Đoàn 8 25 8 8 2 4 2
  7 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội 6 26 8 8 2 2 4
  8 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo 6 24 9 8 1 4 3
  9 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm 3 18 7 8 0 3 5
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 12. Thích ToanVit, tonetone, trung_cadan, Giang, chrispaul, CRown, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
 13. #18
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  997
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết Quả Vòng 9
  Bàn
  Đoàn Thể
  Tính Danh
  Kết Quả
  Tính Danh
  Đoàn Thể
  Biên Bản
  1 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Hoàng Hải Lâm 2 + 0 Lưu Long Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  2 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Trương Vĩ 0 - 2 Trương Bân Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  3 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Lý Thiếu Canh 1 = 1 Vương Khuếch Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Phổ
  4 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục Hồ Khánh Dương 1 = 1 Liễu Đại Hoa Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  5 Khai Loan Tập Đoàn Tạ Nghiệp Kiển 2 + 0 Lý Bỉnh Hiền Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  6 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Ngô Hân Dương 1 = 1 Trình Long Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  7 Khai Loan Tập Đoàn Tưởng Phượng Sơn 1 = 1 Cát Tinh Hải Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Phổ
  8 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội Trịnh Vũ Hàng 2 + 0 Vương Hạo Khai Loan Tập Đoàn Phổ
  9 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Quách Sĩ Tề 0 - 2 Trần Liễu Cương Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  10 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Tạ Trác Miểu 1 = 1 Dương Minh Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  11 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Bạch Đào 1 = 1 Tằng Quân Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  12 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Mẫn Nhân 1 = 1 Tạ Tân Kỳ Hà Nam Xã Thể Trung Tâm Phổ
  13 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Tưởng Minh Thành 2 + 0 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  14 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Miêu Lợi Minh 1 = 1 Trần Hàn Phong Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ
  15 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Đỗ Thần Hạo 2 + 0 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  16 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Chung Thiếu Hồng 1 = 1 Chu Quân Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo Phổ


  Bảng Xếp Hạng 9 Vòng
  Xếp Hạng
  Đoàn Thể
  Điểm
  Hệ Số Phụ
  Số Trận Thắng
  Trận
  Thắng
  Hòa
  Bại
  1 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa 15 43 16 9 6 3 0
  2 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp 11 35 14 9 5 1 3
  3 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia 11 35 8 9 3 5 1
  4 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm 9 33 13 9 2 5 2
  5 Khai Loan Tập Đoàn 9 29 9 9 2 5 2
  6 Cát Lâm Lệ Chí Chanh Thể Dục 8 32 11 9 3 2 4
  7 Hàng Châu Trí Lực Vận Động Học Giáo 8 30 11 9 2 4 3
  8 Hàng Châu Thị Kỳ Loại Hiệp Hội 7 30 9 9 2 3 4
  9 Hà Nam Xã Thể Trung Tâm 3 21 7 9 0 3 6
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 14. Thích ToanVit, tonetone, trung_cadan, chrispaul đã thích bài viết này
 15. #19
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  997
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết Quả Vòng Knock Out

  Bàn Đoàn Thể
  Tính Danh
  Kết Quả
  Tính Danh
  Đoàn Thể
  Biên Bản
  1 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Trương Bân 2 + 0 Triệu Dương Hạc Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  2 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Tôn Hân Hạo 0 - 2 Liễu Đại Hoa Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  3 Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Lý Thiếu Canh 1 = 1 Vương Vũ Hàng Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Phổ
  4 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Trung Tâm Vu Ấu Hoa 1 = 1 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến Dịch Xuyên Văn Hóa Phổ
  5 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Mẫn Nhân 0 - 2 Chung Thiếu Hồng Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  6 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Trịnh Nhất Hoằng 0 - 2 Tằng Quân Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ
  7 Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Trần Liễu Cương 0 - 2 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Phổ
  8 Hạ Môn Hảo Khảng Tại Gia Trần Hoằng Thịnh 1 = 1 Tạ Trác Miểu Thành Đô Thị Kỳ Hiệp Phổ


  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 16. Thích tonetone đã thích bài viết này
Giáp Cấp Liên Tái Dự Tuyển Tái Cạnh Tái 2020.
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.