Phòng khám Nha Khoa Hà Nội - 26 Trần Cung ủng hộ Lại Việt Trường 1000kTổng thu cho đến thời điểm này ( về tài khoản ) là 42.385.000 đồng

Tiền chi phí chữa răng : 30.000.000 đồng ( đã khuyến mại giảm trừ rất nhiều so với giá thị trường )

Chi phí thuốc ( đưa cho Trường ) : 2.500.000 đồng

Tiền thừa còn 8885 k , sau khi xin ý kiến anh em , tôi sẽ dùng để Trường đánh các trận showmatch vào thứ 4 hàng tuần để tri ân khán giả , trận đầu tiên sẽ là :

- 19h30 thứ 4 ngày 26/08/2020 : Cờ chớp 5p + 3s chạm 6 | Lại Việt Trường vs Phùng Quang Điệp ( chuỗi trận tri ân khán giả ủng hộ Lại Việt Trường )

Trân trọng ...