Giáp Cấp Liên Tái Thường Quý Tái 2020 - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 47 của 47
 1. #41
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  997
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Tổng Hợp kết quả và biên bản 11 vòng
  Vòng 07 Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Quách Phượng Đạt 1 = 1 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn Hảo Khảng Xem Biên Bản
  Vòng 07 Hạ Môn Hảo Khảng Chung Thiếu Hồng 1 = 1 Lục Vĩ Thao Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Xem Biên Bản
  Vòng 07 Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Vương Thiên Nhất 1 = 1 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn Hảo Khảng Xem Biên Bản
  Vòng 07 Hạ Môn Hảo Khảng Miêu Lợi Minh 1 = 1 Triệu Tử Vũ Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Xem Biên Bản
  Vòng 07 Giang Tô Hải Đặc Từ Siêu 1 = 1 Lý Hàn Lâm Sơn Đông Thể Thải Xem Biên Bản
  Vòng 07 Sơn Đông Thể Thải Trần Phú Kiệt 1 = 1 Tôn Dật Dương Giang Tô Hải Đặc Xem Biên Bản
  Vòng 07 Giang Tô Hải Đặc Ngô Ngụy 1 = 1 Lý Học Hạo Sơn Đông Thể Thải Xem Biên Bản
  Vòng 07 Sơn Đông Thể Thải Lưu Tử Kiện 1 = 1 Trình Minh Giang Tô Hải Đặc Xem Biên Bản
  Vòng 07 Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Uông Dương 1 = 1 Hồng Trí Thượng Hải Kim Ngoại Than Xem Biên Bản
  Vòng 07 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tạ Tĩnh 1 = 1 Mạnh Thần Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Xem Biên Bản
  Vòng 07 Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Triệu Phàn Vĩ 1 = 1 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải Kim Ngoại Than Xem Biên Bản
  Vòng 07 Thượng Hải Kim Ngoại Than Triệu Vĩ 1 = 1 Dương Huy Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Xem Biên Bản
  Vòng 07 Hắc Long Giang Sâm Ưng Triệu Quốc Vinh 2 + 0 Kim Ba Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Xem Biên Bản
  Vòng 07 Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Triệu Điện Vũ 1 = 1 Thôi Cách Hắc Long Giang Sâm Ưng Xem Biên Bản
  Vòng 07 Hắc Long Giang Sâm Ưng Nhiếp Thiết Văn 1 = 1 Thân Bằng Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Xem Biên Bản
  Vòng 07 Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Tưởng Xuyên 2 + 0 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang Sâm Ưng Xem Biên Bản
  Vòng 07 Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Từ Sùng Phong 1 = 1 Trương Học Triều Quảng Đông Bích Quế Viên Xem Biên Bản
  Vòng 07 Quảng Đông Bích Quế Viên Hứa Quốc Nghĩa 1 = 1 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Xem Biên Bản
  Vòng 07 Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Triệu Hâm Hâm 1 = 1 Trịnh Duy Đồng Quảng Đông Bích Quế Viên Xem Biên Bản
  Vòng 07 Quảng Đông Bích Quế Viên Hứa Ngân Xuyên 2 + 0 Vương Gia Thụy Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Xem Biên Bản
  Vòng 07 Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Vũ Tuấn Cường 1 = 1 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Xem Biên Bản
  Vòng 07 Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Liễu Đại Hoa 1 = 1 Tào Nham Lỗi Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Xem Biên Bản
  Vòng 07 Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Triệu Kim Thành 1 = 1 Lý Thiếu Canh Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Xem Biên Bản
  Vòng 07 Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Lưu Minh 1 = 1 Đảng Phỉ Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Xem Biên Bản
  Vòng 08 Hạ Môn Hảo Khảng Trịnh Nhất Hoằng 0 - 2 Liễu Đại Hoa Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Xem Biên Bản
  Vòng 08 Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Lý Thiếu Canh 2 + 0 Chung Thiếu Hồng Hạ Môn Hảo Khảng Xem Biên Bản
  Vòng 08 Hạ Môn Hảo Khảng Trần Hoằng Thịnh 2 + 0 Lưu Minh Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Xem Biên Bản
  Vòng 08 Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Hoàng Hải Lâm 1 = 1 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Hảo Khảng Xem Biên Bản
  Vòng 08 Quảng Đông Bích Quế Viên Hứa Quốc Nghĩa 2 + 0 Hà Văn Triết Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Xem Biên Bản
  Vòng 08 Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Tào Nham Lỗi 0 - 2 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông Bích Quế Viên Xem Biên Bản
  Vòng 08 Quảng Đông Bích Quế Viên Trịnh Duy Đồng 1 = 1 Triệu Kim Thành Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Xem Biên Bản
  Vòng 08 Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Vũ Tuấn Cường 1 = 1 Trương Học Triều Quảng Đông Bích Quế Viên Xem Biên Bản
  Vòng 08 Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Triệu Điện Vũ 1 = 1 Từ Sùng Phong Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Xem Biên Bản
  Vòng 08 Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Triệu Hâm Hâm 2 + 0 Vương Vũ Bác Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Xem Biên Bản
  Vòng 08 Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Thân Bằng 1 = 1 Vương Gia Thụy Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Xem Biên Bản
  Vòng 08 Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Hoàng Trúc Phong 1 = 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Xem Biên Bản
  Vòng 08 Thượng Hải Kim Ngoại Than Hồng Trí 1 = 1 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang Sâm Ưng Xem Biên Bản
  Vòng 08 Hắc Long Giang Sâm Ưng Thôi Cách 1 = 1 Tạ Tĩnh Thượng Hải Kim Ngoại Than Xem Biên Bản
  Vòng 08 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tôn Dũng Chinh 2 + 0 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang Sâm Ưng Xem Biên Bản
  Vòng 08 Hắc Long Giang Sâm Ưng Lưu Tuấn Đạt 0 - 2 Triệu Vĩ Thượng Hải Kim Ngoại Than Xem Biên Bản
  Vòng 08 Sơn Đông Thể Thải Lý Học Hạo 0 - 2 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Xem Biên Bản
  Vòng 08 Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Mạnh Thần 2 + 0 Trần Phú Kiệt Sơn Đông Thể Thải Xem Biên Bản
  Vòng 08 Sơn Đông Thể Thải Lưu Tử Kiện 2 + 0 Dương Huy Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Xem Biên Bản
  Vòng 08 Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Uông Dương 2 + 0 Lý Hàn Lâm Sơn Đông Thể Thải Xem Biên Bản
  Vòng 08 Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Quách Phượng Đạt 1 = 1 Từ Siêu Giang Tô Hải Đặc Xem Biên Bản
  Vòng 08 Giang Tô Hải Đặc Trình Minh 0 - 2 Triệu Tử Vũ Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Xem Biên Bản
  Vòng 08 Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Lục Vĩ Thao 2 + 0 Ngô Ngụy Giang Tô Hải Đặc Xem Biên Bản
  Vòng 08 Giang Tô Hải Đặc Tôn Dật Dương 0 - 2 Vương Thiên Nhất Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Xem Biên Bản
  Vòng 09 Giang Tô Hải Đặc Trình Minh 1 = 1 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn Hảo Khảng Xem Biên Bản
  Vòng 09 Hạ Môn Hảo Khảng Miêu Lợi Minh 1 = 1 Ngô Ngụy Giang Tô Hải Đặc Xem Biên Bản
  Vòng 09 Giang Tô Hải Đặc Từ Siêu 1 = 1 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn Hảo Khảng Xem Biên Bản
  Vòng 09 Hạ Môn Hảo Khảng Chung Thiếu Hồng 1 = 1 Tôn Dật Dương Giang Tô Hải Đặc Xem Biên Bản
  Vòng 09 Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Mạnh Thần 1 = 1 Quách Phượng Đạt Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Xem Biên Bản
  Vòng 09 Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Lục Vĩ Thao 1 = 1 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Xem Biên Bản
  Vòng 09 Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Uông Dương 1 = 1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Xem Biên Bản
  Vòng 09 Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Triệu Tử Vũ 1 = 1 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Xem Biên Bản
  Vòng 09 Hắc Long Giang Sâm Ưng Triệu Quốc Vinh 2 + 0 Trần Phú Kiệt Sơn Đông Thể Thải Xem Biên Bản
  Vòng 09 Sơn Đông Thể Thải Tạ Vị 1 = 1 Thôi Cách Hắc Long Giang Sâm Ưng Xem Biên Bản
  Vòng 09 Hắc Long Giang Sâm Ưng Lưu Tuấn Đạt 2 + 0 Lưu Tử Kiện Sơn Đông Thể Thải Xem Biên Bản
  Vòng 09 Sơn Đông Thể Thải Lý Học Hạo 1 = 1 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang Sâm Ưng Xem Biên Bản
  Vòng 09 Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Triệu Hâm Hâm 1 = 1 Hồng Trí Thượng Hải Kim Ngoại Than Xem Biên Bản
  Vòng 09 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tôn Dũng Chinh 1 = 1 Từ Sùng Phong Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Xem Biên Bản
  Vòng 09 Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Hoàng Trúc Phong 1 = 1 Tạ Tĩnh Thượng Hải Kim Ngoại Than Xem Biên Bản
  Vòng 09 Thượng Hải Kim Ngoại Than Triệu Vĩ 1 = 1 Vương Gia Thụy Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Xem Biên Bản
  Vòng 09 Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Vũ Tuấn Cường 1 = 1 Triệu Điện Vũ Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Xem Biên Bản
  Vòng 09 Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Tưởng Xuyên 2 + 0 Triệu Kim Thành Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Xem Biên Bản
  Vòng 09 Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Đảng Phỉ 1 = 1 Thân Bằng Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Xem Biên Bản
  Vòng 09 Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Kim Ba 1 = 1 Tào Nham Lỗi Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Xem Biên Bản
  Vòng 09 Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Lưu Minh 1 = 1 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông Bích Quế Viên Xem Biên Bản
  Vòng 09 Quảng Đông Bích Quế Viên Trịnh Duy Đồng 1 = 1 Trương Bân Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Xem Biên Bản
  Vòng 09 Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Liễu Đại Hoa 1 = 1 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông Bích Quế Viên Xem Biên Bản
  Vòng 09 Quảng Đông Bích Quế Viên Trương Học Triều 1 = 1 Lý Thiếu Canh Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Xem Biên Bản
  Vòng 10 Hạ Môn Hảo Khảng Trần Hoằng Thịnh 2 + 0 Trương Học Triều Quảng Đông Bích Quế Viên Xem Biên Bản
  Vòng 10 Quảng Đông Bích Quế Viên Hứa Quốc Nghĩa 1 = 1 Chung Thiếu Hồng Hạ Môn Hảo Khảng Xem Biên Bản
  Vòng 10 Hạ Môn Hảo Khảng Trương Thân Hoành 0 - 2 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông Bích Quế Viên Xem Biên Bản
  Vòng 10 Quảng Đông Bích Quế Viên Trịnh Duy Đồng 1 = 1 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Hảo Khảng Xem Biên Bản
  Vòng 10 Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Tưởng Xuyên 2 + 0 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Xem Biên Bản
  Vòng 10 Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Trương Bân 0 - 2 Kim Ba Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Xem Biên Bản
  Vòng 10 Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Thân Bằng 2 + 0 Liễu Đại Hoa Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Xem Biên Bản
  Vòng 10 Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Lý Thiếu Canh 1 = 1 Triệu Điện Vũ Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Xem Biên Bản
  Vòng 10 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tôn Dũng Chinh 1 = 1 Tào Nham Lỗi Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Xem Biên Bản
  Vòng 10 Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Đảng Phỉ 1 = 1 Triệu Vĩ Thượng Hải Kim Ngoại Than Xem Biên Bản
  Vòng 10 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tạ Tĩnh 1 = 1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Xem Biên Bản
  Vòng 10 Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Triệu Kim Thành 1 = 1 Hồng Trí Thượng Hải Kim Ngoại Than Xem Biên Bản
  Vòng 10 Sơn Đông Thể Thải Lý Hàn Lâm 1 = 1 Từ Sùng Phong Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Xem Biên Bản
  Vòng 10 Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Hoàng Trúc Phong 1 = 1 Tạ Vị Sơn Đông Thể Thải Xem Biên Bản
  Vòng 10 Sơn Đông Thể Thải Trần Phú Kiệt 1 = 1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Xem Biên Bản
  Vòng 10 Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Vương Gia Thụy 1 = 1 Lưu Tử Kiện Sơn Đông Thể Thải Xem Biên Bản
  Vòng 10 Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Triệu Tử Vũ 2 + 0 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang Sâm Ưng Xem Biên Bản
  Vòng 10 Hắc Long Giang Sâm Ưng Triệu Quốc Vinh 1 = 1 Quách Phượng Đạt Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Xem Biên Bản
  Vòng 10 Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Lục Vĩ Thao 2 + 0 Thôi Cách Hắc Long Giang Sâm Ưng Xem Biên Bản
  Vòng 10 Hắc Long Giang Sâm Ưng Nhiếp Thiết Văn 0 - 2 Vương Thiên Nhất Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Xem Biên Bản
  Vòng 10 Giang Tô Hải Đặc Ngô Ngụy 0 - 2 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Xem Biên Bản
  Vòng 10 Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Hứa Văn Chương 0 - 2 Từ Siêu Giang Tô Hải Đặc Xem Biên Bản
  Vòng 10 Giang Tô Hải Đặc Trình Minh 1 = 1 Mạnh Thần Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Xem Biên Bản
  Vòng 10 Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Uông Dương 1 = 1 Tôn Dật Dương Giang Tô Hải Đặc Xem Biên Bản
  Vòng 11 Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Mạnh Thần 2 + 0 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Hảo Khảng Xem Biên Bản
  Vòng 11 Hạ Môn Hảo Khảng Trần Hoằng Thịnh 1 = 1 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Xem Biên Bản
  Vòng 11 Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Hứa Văn Chương 2 + 0 Trương Thân Hoành Hạ Môn Hảo Khảng Xem Biên Bản
  Vòng 11 Hạ Môn Hảo Khảng Chung Thiếu Hồng 1 = 1 Uông Dương Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ Xem Biên Bản
  Vòng 11 Hắc Long Giang Sâm Ưng Triệu Quốc Vinh 2 + 0 Ngô Ngụy Giang Tô Hải Đặc Xem Biên Bản
  Vòng 11 Giang Tô Hải Đặc Trình Minh 2 + 0 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang Sâm Ưng Xem Biên Bản
  Vòng 11 Hắc Long Giang Sâm Ưng Thôi Cách 0 - 2 Từ Siêu Giang Tô Hải Đặc Xem Biên Bản
  Vòng 11 Giang Tô Hải Đặc Tôn Dật Dương 2 + 0 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang Sâm Ưng Xem Biên Bản
  Vòng 11 Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Vương Gia Thụy 0 - 2 Vương Thiên Nhất Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Xem Biên Bản
  Vòng 11 Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Quách Phượng Đạt 0 - 2 Từ Sùng Phong Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Xem Biên Bản
  Vòng 11 Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Hoàng Trúc Phong 1 = 1 Lục Vĩ Thao Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Xem Biên Bản
  Vòng 11 Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn Triệu Tử Vũ 0 - 2 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành Xem Biên Bản
  Vòng 11 Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Tào Nham Lỗi 2 + 0 Lý Hàn Lâm Sơn Đông Thể Thải Xem Biên Bản
  Vòng 11 Sơn Đông Thể Thải Lưu Tử Kiện 0 - 2 Vũ Tuấn Cường Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Xem Biên Bản
  Vòng 11 Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Hà Văn Triết 1 = 1 Tạ Vị Sơn Đông Thể Thải Xem Biên Bản
  Vòng 11 Sơn Đông Thể Thải Trần Phú Kiệt 0 - 2 Triệu Kim Thành Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân Xem Biên Bản
  Vòng 11 Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Liễu Đại Hoa 1 = 1 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải Kim Ngoại Than Xem Biên Bản
  Vòng 11 Thượng Hải Kim Ngoại Than Hồng Trí 1 = 1 Lưu Minh Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Xem Biên Bản
  Vòng 11 Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Trương Bân 1 = 1 Tạ Tĩnh Thượng Hải Kim Ngoại Than Xem Biên Bản
  Vòng 11 Thượng Hải Kim Ngoại Than Triệu Vĩ 1 = 1 Lý Thiếu Canh Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ Xem Biên Bản
  Vòng 11 Quảng Đông Bích Quế Viên Hứa Ngân Xuyên 1 = 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Xem Biên Bản
  Vòng 11 Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Kim Ba 1 = 1 Trịnh Duy Đồng Quảng Đông Bích Quế Viên Xem Biên Bản
  Vòng 11 Quảng Đông Bích Quế Viên Trương Học Triều 1 = 1 Thân Bằng Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Xem Biên Bản
  Vòng 11 Bắc Kinh Uy Khải & Kim Hoàn Kiến Thiết Kinh Ký Liên Đội Triệu Điện Vũ 1 = 1 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông Bích Quế Viên Xem Biên Bản
  Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 27-09-2020 lúc 12:58 AM.
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 2. Thích dethichoo, tamthaplucke, ma_vinh, Giang, trung_cadan đã thích bài viết này
 3. #42
  Ngày tham gia
  May 2018
  Đang ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  28
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Mình thích nhất Quách phượng Đạt của hàng châu, 11 ván không thắng ván nào!
  Lần sửa cuối bởi giang869, ngày 27-09-2020 lúc 08:49 AM.
  Luôn luôn cẩn trọng dù đang thắng thế hay thất thế.

 4. Thích TCNguyen, ma_vinh, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
 5. #43
  Ngày tham gia
  Jan 2020
  Bài viết
  13
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi giang869 Xem bài viết
  Mình thích nhất Quách phượng Đạt của hàng châu, 11 ván không thắng ván nào!
  Kỳ thủ này tâm lý còn yếu. Thiếu tự tin.

 6. Thích TCNguyen, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
 7. #44
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  2,882
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Hết 11 ván là kết thúc giáp cấp liên tái rồi à a e ?

 8. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
 9. #45
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  697
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi TCNguyen Xem bài viết
  Hết 11 ván là kết thúc giáp cấp liên tái rồi à a e ?
  Còn lượt về nữa


 10. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
 11. #46
  Ngày tham gia
  Jan 2020
  Bài viết
  13
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Mùa dịch covid nó dài quá, ai có lịch cụ thể các giải của Trung Quốc tiếp theo spot lên cho anh em biết tiện theo dõi cổ vũ.
  Không biết Sở Hà Hán Giới năm nay có đánh ko nhỉ, còn mấy giải Tài Thần bôi, Nam Long bôi,,, giải vô địch quốc gia TQ nữa. Cảm ơn !

 12. Thích TuyenNinhBinh, dungthu1, trung_cadan đã thích bài viết này
 13. #47
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  2,882
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
  Còn lượt về nữa

  zậy hử ? thanks !

Giáp Cấp Liên Tái Thường Quý Tái 2020
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.