Tượng kỳ cẩm tiêu tái (đoàn thể) năm 2020
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 27
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  1,061
  Post Thanks / Like

  Mặc định Tượng kỳ cẩm tiêu tái (đoàn thể) năm 2020

  TƯỢNG KỲ CẨM TIÊU TÁI (ĐOÀN THỂ) NĂM 2020

  1. Đơn vị tổ chức
  Trung tâm quản lý cờ thể thao thuộc Tổng cục thể thao nhà nước
  Hiệp hội cờ tướng

  2. Đăng cai
  Trung tâm quản lý cờ tướng và bài thể thao thuộc Cục thể thao Hà Bắc, Hiệp hội cờ tướng Hà Bắc, Học viện cờ tướng Tiandao Qinhuangdao

  3. Thời gian và địa điểm thi đấu
  Từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại Hà Bắc.

  4. Đơn vị tham gia
  Sở thể thao các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc trung ương, các hiệp hội thể thao ngành có liên quan và các đơn vị tham gia đã được Trung tâm quản lý cờ và thẻ của Tổng cục.

  5. Các hạng mục cạnh tranh
  Thi đấu đồng đội nam và đồng đội nữ. Mỗi đội 4 nam, 3 nữ.

  6. Phương thức cạnh tranh
  (1) Thực hiện "Quy tắc thi đấu cờ tướng" mới nhất (2011).
  (2) Các đội nam, nữ sẽ phân định vòng 7-9 theo tình hình đăng ký.
  (3) Thời gian thi đấu: 60 phút thời gian cơ bản cho mỗi bên, 30 giây cho mỗi nước đi.

  7. Lịch thi đấu

  Ngày
  Buổi sáng 7:30 Buổi chiều 13:00
  7/11 Báo danh
  8 12h30 khai mạc
  Nam, nữ vòng 1
  9 Nam vòng 2
  Nữ vòng 2
  10 Nam vòng 3 Nam vòng 4
  Nữ vòng 3
  11 Nam vòng 5
  Nữ vòng 4
  12 Nam vòng 6 Nam vòng 7
  Nữ vòng 5
  13 Nam vòng 8
  Nữ vòng 6
  14 Nam vòng 9
  Nữ vòng 7
  Bế mạc
  Giải tán

  8. Các đội và kỳ thủ tham dự:


  Tính Danh
  Đoàn Thể
  Đẳng Cấp
  Như Nhất Thuần Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Đại
  Ngô Hân Dương Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Đại
  Cát Tinh Hải Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Đại
  Trịnh Vũ Hàng Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện
  Cảnh Học Nghĩa Trung Quốc Môi Khoáng Thể Dục Hiệp Hội Đại
  Đậu Siêu Trung Quốc Môi Khoáng Thể Dục Hiệp Hội
  Tưởng Phượng Sơn Trung Quốc Môi Khoáng Thể Dục Hiệp Hội
  Trình Long Trung Quốc Môi Khoáng Thể Dục Hiệp Hội
  Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Tỉnh Trí Lực Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đặc
  Hoàng Trúc Phong Chiết Giang Tỉnh Trí Lực Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đại
  Từ Sùng Phong Chiết Giang Tỉnh Trí Lực Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đại
  Ngô Tuấn Lương Chiết Giang Tỉnh Trí Lực Vận Động Quản Lý Trung Tâm
  Tạ Tĩnh Thượng Hải Kỳ Viện ( Thượng Hải Thị Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm ) Đặc
  Tôn Dũng Chinh Thượng Hải Kỳ Viện ( Thượng Hải Thị Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm ) Đặc
  Tưởng Dung Băng Thượng Hải Kỳ Viện ( Thượng Hải Thị Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm ) Đại
  Triệu Vĩ Thượng Hải Kỳ Viện ( Thượng Hải Thị Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm ) Đại
  Thân Gia Vĩ Thiểm Tây Tỉnh Xã Hội Thể Dục Quản Lý Trung Tâm Đại
  Liễu Thiên Thiểm Tây Tỉnh Xã Hội Thể Dục Quản Lý Trung Tâm Đại
  Lý Tiểu Long Thiểm Tây Tỉnh Xã Hội Thể Dục Quản Lý Trung Tâm
  Cao Phi Thiểm Tây Tỉnh Xã Hội Thể Dục Quản Lý Trung Tâm
  Lưu Tử Kiện Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đại
  Lý Hàn Lâm Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đại
  Trần Phú Kiệt Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đại
  Lý Học Hạo Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm
  Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn Thị Xã Hội Thể Dục Phát Triển Trung Tâm Đặc
  Miêu Lợi Minh Hạ Môn Thị Xã Hội Thể Dục Phát Triển Trung Tâm Đại
  Trương Thân Hoành Hạ Môn Thị Xã Hội Thể Dục Phát Triển Trung Tâm Đại
  Trương Diệp Hạ Môn Thị Xã Hội Thể Dục Phát Triển Trung Tâm
  Lưu Chí Hạo Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội
  Trương Hằng Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội
  Lý Hoằng Giai Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội
  Vương Nhất Bác Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội
  Lưu Minh Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục Đại
  Ngô An Cần Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục
  Hàn Văn Ngọc Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục
  Hà Dũng Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục
  Tạ Đan Phong Ninh Ba Thị Thể Dục Cục Đại
  Ngu Vĩ Long Ninh Ba Thị Thể Dục Cục
  Ma Kình Bảng Ninh Ba Thị Thể Dục Cục
  Ngô Nghi Hàn Ninh Ba Thị Thể Dục Cục
  Chung Thiếu Hồng Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Đại
  Phan Chấn Ba Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Đại
  Ngô Kim Vĩnh Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Đại
  Lý Thanh Dục Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội
  Từ Siêu Giang Tô Kỳ Viện Đặc
  Tôn Dật Dương Giang Tô Kỳ Viện Đặc
  Trình Minh Giang Tô Kỳ Viện Đặc
  Mã Huệ Thành Giang Tô Kỳ Viện
  Vương Khuếch Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm
  Lưu Long Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm
  Hoàng Đại Vi Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm
  Đường Thiết Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm
  Uông Dương Hồ Bắc Tỉnh Thể Dục Cục Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đặc
  Hồng Trí Hồ Bắc Tỉnh Thể Dục Cục Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đặc
  Triệu Kim Thành Hồ Bắc Tỉnh Thể Dục Cục Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đại
  Từ Dục Tuấn Khoa Hồ Bắc Tỉnh Thể Dục Cục Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm
  Hách Kế Siêu Hắc Long Giang Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đặc
  Thôi Cách Hắc Long Giang Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đại
  Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đại
  Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang Tỉnh Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đại
  Vũ Tuấn Cường Hà Nam Tỉnh Xã Hội Thể Dục Sự Vụ Trung Tâm Đại
  Tào Nham Lỗi Hà Nam Tỉnh Xã Hội Thể Dục Sự Vụ Trung Tâm Đại
  Hà Văn Triết Hà Nam Tỉnh Xã Hội Thể Dục Sự Vụ Trung Tâm Đại
  Dương Minh Hà Nam Tỉnh Xã Hội Thể Dục Sự Vụ Trung Tâm
  Thân Bằng Hà Bắc Tỉnh Thể Dục Cục Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đặc
  Lục Vĩ Thao Hà Bắc Tỉnh Thể Dục Cục Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đặc
  Triệu Điện Vũ Hà Bắc Tỉnh Thể Dục Cục Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm Đại
  Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc Tỉnh Thể Dục Cục Kỳ Bài Vận Động Quản Lý Trung Tâm
  Trương Học Triều Quảng Đông Tỉnh Thể Dục Cục Đặc
  Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông Tỉnh Thể Dục Cục Đặc
  Trình Vũ Đông Quảng Đông Tỉnh Thể Dục Cục Đại
  Hoàng Hải Lâm Quảng Đông Tỉnh Thể Dục Cục Đại
  Trịnh Duy Đồng Thành Đô Kỳ Viện Đặc
  Mạnh Thần Thành Đô Kỳ Viện Đặc
  Lý Thiếu Canh Thành Đô Kỳ Viện Đại
  Triệu Phàn Vĩ Thành Đô Kỳ Viện
  Tưởng Xuyên Bắc Kinh Kỳ Viện Đặc
  Kim Ba Bắc Kinh Kỳ Viện Đại
  Yêu Nghị Bắc Kinh Kỳ Viện Đại
  Vương Vũ Bác Bắc Kinh Kỳ Viện
  Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 06-11-2020 lúc 03:58 PM.
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 2. Thích TuyenNinhBinh, daidangminh, trung_cadan, chrispaul, dieuhb đã thích bài viết này
 3. #2
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  1,061
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết Quả Vòng 1

  Bàn
  Điểm
  Đoàn Thể
  Kết Quả
  Đoàn Thể
  Điểm
  1 0 Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 0 2 - 6 2 Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội 0
  2 0 Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện 2 7 + 1 0 Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục 0
  3 0 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm 2 5 + 3 0 Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội 0
  4 0 Ninh Ba Thị Thể Dục Cục 0 2 - 6 2 Giang Tô Kỳ Viện 0
  5 0 Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội 0 3 - 5 2 Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội 0
  6 0 Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 2 6 + 2 0 Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0
  7 0 Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 2 8 + 0 0 Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội 0
  8 0 Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 2 5 + 3 0 Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp 0
  9 0 Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0 3 - 5 2 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội 0
  10 0 Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội 1 4 = 4 1 Quảng Đông Bích Quế Viên Đội 0
  Bàn
  Điểm
  Đoàn Thể
  Tính Danh
  Kết Quả
  Tính Danh
  Đoàn Thể
  Điểm
  1 0 Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Thân Gia Vĩ 0 - 2 Trịnh Duy Đồng Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội 0
  2 0 Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội Mạnh Thần 2 + 0 Liễu Thiên Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 0
  3 0 Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Lý Tiểu Long 1 = 1 Lý Thiếu Canh Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội 0
  4 0 Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội Triệu Phàn Vĩ 1 = 1 Cao Phi Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 0
  1 0 Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Như Nhất Thuần 2 + 0 Lưu Minh Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục 0
  2 0 Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục Ngô An Cần 1 = 1 Ngô Hân Dương Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện 0
  3 0 Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Cát Tinh Hải 2 + 0 Hàn Văn Ngọc Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục 0
  4 0 Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục Hà Dũng 0 - 2 Trịnh Vũ Hàng Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện 0
  1 0 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm Triệu Hâm Hâm 2 + 0 Chung Thiếu Hồng Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội 0
  2 0 Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Phan Chấn Ba 1 = 1 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm 0
  3 0 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm Từ Sùng Phong 2 + 0 Lý Thanh Dục Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội 0
  4 0 Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Ngô Kim Vĩnh 2 + 0 Ngô Tuấn Lương Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm 0
  1 0 Ninh Ba Thị Thể Dục Cục Tạ Đan Phong 0 - 2 Từ Siêu Giang Tô Kỳ Viện 0
  2 0 Giang Tô Kỳ Viện Tôn Dật Dương 2 + 0 Ngu Vĩ Long Ninh Ba Thị Thể Dục Cục 0
  3 0 Ninh Ba Thị Thể Dục Cục Ma Kình Bảng 1 = 1 Trình Minh Giang Tô Kỳ Viện 0
  4 0 Giang Tô Kỳ Viện Mã Huệ Thành 1 = 1 Ngô Nghi Hàn Ninh Ba Thị Thể Dục Cục 0
  1 0 Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội Thân Bằng 1 = 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội 0
  2 0 Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội Kim Ba 1 = 1 Lục Vĩ Thao Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội 0
  3 0 Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội Triệu Điện Vũ 1 = 1 Yêu Nghị Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội 0
  4 0 Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội Vương Vũ Bác 2 + 0 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội 0
  1 0 Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Uông Dương 1 = 1 Vương Khuếch Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0
  2 0 Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Lưu Long 0 - 2 Hồng Trí Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0
  3 0 Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Triệu Kim Thành 2 + 0 Hoàng Đại Vi Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0
  4 0 Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Đường Thiết 1 = 1 Từ Dục Tuấn Khoa Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0
  1 0 Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Lưu Tử Kiện 2 + 0 Lưu Chí Hạo Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội 0
  2 0 Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội Trương Hằng 0 - 2 Lý Hàn Lâm Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0
  3 0 Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Trần Phú Kiệt 2 + 0 Lý Hoằng Giai Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội 0
  4 0 Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội Vương Nhất Bác 0 - 2 Lý Học Hạo Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0
  1 0 Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Vũ Tuấn Cường 2 + 0 Cảnh Học Nghĩa Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp 0
  2 0 Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp Đậu Siêu 1 = 1 Tào Nham Lỗi Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 0
  3 0 Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Hà Văn Triết 1 = 1 Tưởng Phượng Sơn Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp 0
  4 0 Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp Trình Long 1 = 1 Dương Minh Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 0
  1 0 Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Hách Kế Siêu 1 = 1 Tạ Tĩnh Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội 0
  2 0 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội Tôn Dũng Chinh 1 = 1 Thôi Cách Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0
  3 0 Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Nhiếp Thiết Văn 1 = 1 Tưởng Dung Băng Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội 0
  4 0 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội Triệu Vĩ 2 + 0 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0
  1 0 Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội Trịnh Nhất Hoằng 2 + 0 Trương Học Triều Quảng Đông Bích Quế Viên Đội 0
  2 0 Quảng Đông Bích Quế Viên Đội Hứa Quốc Nghĩa 1 = 1 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội 0
  3 0 Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội Trương Thân Hoành 0 - 2 Trình Vũ Đông Quảng Đông Bích Quế Viên Đội 0
  4 0 Quảng Đông Bích Quế Viên Đội Hoàng Hải Lâm 1 = 1 Trương Diệp Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội 0
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 4. Thích ToanVit, daidangminh, trung_cadan đã thích bài viết này
 5. #3
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  1,061
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Vòng biên bản vòng 1

  Lưu Long 0 - 2 Hồng Trí


  Thân Gia Vĩ 0 - 2 Trịnh Duy Đồng


  Vương Vũ Bác 2 - 0 Mạnh Phồn Duệ


  Triệu Kim Thành 2 - 0 Hoàng Đại Vi


  Mạnh Thần 2 - 0 Liễu Thiên


  Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Chung Thiếu Hồng


  Trương Thân Hoành 0 - 2 Trình Vũ Đông


  Tạ Đan Phong 0 - 2 Từ Siêu
  Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 09-11-2020 lúc 08:13 PM.
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 6. Thích annguyen1, laoxaocongio đã thích bài viết này
 7. #4
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  1,061
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả vòng 2
  Bàn Điểm Đoàn Thể Tính Danh Kết Quả Tính Danh Đoàn Thể Điểm
  1 1 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội Tạ Tĩnh 1 - 1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 2
  2 1 Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Tào Nham Lỗi 1 - 1 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội 1
  3 1 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội Tưởng Dung Băng 1 - 1 Hà Văn Triết Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 1
  4 1 Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Dương Minh 1 - 1 Triệu Vĩ Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội 2
  1 2 Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Lưu Tử Kiện Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 2
  2 2 Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Lý Hàn Lâm 1 - 1 Mạnh Thần Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội 2
  3 1 Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội Lý Thiếu Canh 2 + 0 Trần Phú Kiệt Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 2
  4 2 Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Lý Học Hạo 1 - 1 Triệu Phàn Vĩ Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội 1
  1 1 Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội Tưởng Xuyên 1 - 1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm 2
  2 1 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm Hoàng Trúc Phong 2 + 0 Kim Ba Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội 1
  3 1 Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội Yêu Nghị 1 - 1 Từ Sùng Phong Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm 2
  4 0 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm Ngô Tuấn Lương 0 - 2 Vương Vũ Bác Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội 2
  1 2 Giang Tô Kỳ Viện Từ Siêu 0 - 2 Như Nhất Thuần Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện 2
  2 1 Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Ngô Hân Dương 1 - 1 Tôn Dật Dương Giang Tô Kỳ Viện 2
  3 1 Giang Tô Kỳ Viện Trình Minh 1 - 1 Cát Tinh Hải Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện 2
  4 2 Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Trịnh Vũ Hàng 1 - 1 Mã Huệ Thành Giang Tô Kỳ Viện 1
  1 0 Quảng Đông Bích Quế Viên Đội Trương Học Triều 0 - 2 Uông Dương Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 1
  2 2 Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Hồng Trí 1 - 1 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông Bích Quế Viên Đội 1
  3 2 Quảng Đông Bích Quế Viên Đội Trình Vũ Đông 1 - 1 Triệu Kim Thành Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 2
  4 1 Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Từ Dục Tuấn Khoa 0 - 2 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông Bích Quế Viên Đội 1
  1 0 Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp Cảnh Học Nghĩa 2 + 0 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội 2
  2 1 Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội Miêu Lợi Minh 2 + 0 Đậu Siêu Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp 1
  3 1 Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp Tưởng Phượng Sơn 0 - 2 Trương Thân Hoành Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội 0
  4 1 Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội Trương Diệp 1 - 1 Trình Long Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp 1
  1 0 Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Chung Thiếu Hồng 1 - 1 Thân Bằng Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội 1
  2 1 Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội Lục Vĩ Thao 1 - 1 Phan Chấn Ba Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội 1
  3 0 Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Lý Thanh Dục 1 - 1 Triệu Điện Vũ Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội 1
  4 0 Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội Mạnh Phồn Duệ 1 - 1 Ngô Kim Vĩnh Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội 2
  1 0 Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội Lưu Chí Hạo 0 - 2 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 1
  2 1 Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Thôi Cách 2 + 0 Trương Hằng Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội 0
  3 0 Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội Lý Hoằng Giai 0 - 2 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 1
  4 0 Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Lưu Tuấn Đạt 2 + 0 Vương Nhất Bác Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội 0
  1 1 Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Vương Khuếch 1 - 1 Tạ Đan Phong Ninh Ba Thị Thể Dục Cục 0
  2 0 Ninh Ba Thị Thể Dục Cục Ngu Vĩ Long 1 - 1 Lưu Long Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 0
  3 0 Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Hoàng Đại Vi 2 + 0 Ma Kình Bảng Ninh Ba Thị Thể Dục Cục 1
  4 1 Ninh Ba Thị Thể Dục Cục Ngô Nghi Hàn 0 - 2 Đường Thiết Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 1
  1 0 Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục Lưu Minh 1 - 1 Thân Gia Vĩ Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 0
  2 0 Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Liễu Thiên 1 - 1 Ngô An Cần Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục 1
  3 0 Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục Hàn Văn Ngọc 2 + 0 Lý Tiểu Long Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 1
  4 1 Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Cao Phi 2 + 0 Hà Dũng Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục 0
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 8. Thích chrispaul đã thích bài viết này
 9. #5
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  1,061
  Post Thanks / Like

 10. Thích chrispaul, Tiểu Nhị đã thích bài viết này
 11. #6
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  1,061
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Một số biên bản vòng 2

  Tào Nham Lỗi 1 - 1 Tôn Dũng Chinh


  Tạ Tĩnh 1 - 1 Võ Tuấn Cường


  Lý Thiếu Canh 2 - 0 Trần Phú Kiệt


  Lý Hàn Lâm 1 - 1 Mạnh Thần


  Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Lưu Tử Kiện


  Cảnh Học Nghĩa 2 - 0 Trịnh Nhất Hoằng


  Từ Siêu 0 - 2 Như Nhất Thuần


  Trương Học Triều 0 - 2 Uông Dương


  Tưởng Xuyên 1 - 1 Triệu Hâm Hâm
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 12. Thích Tiểu Nhị đã thích bài viết này
 13. #7
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,452
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  TƯỢNG KỲ ĐOÀN THỂ Năm 2020
  KẾT QUẢ VÒNG 1
  Lúc 13h00 Ngày 8/11/2020
  ( Để biết quá trình của từng đội,
  Hãy bấm vào tên đội )
  TT ĐIỀM ĐỘI ĐIỀM ĐK KẾT QUÀ ĐIỀM ĐK ĐỘI ĐIỀM XEM CỜ
  1 Thiểm Tây Thân Gia Vĩ 0 0 - 2 0 Trịnh Duy Đồng Thành Đô KV XEM CỜ
  2 Thành Đô KV Mạnh Thần 0 2 - 0 0 Liễu Thiên Thiểm Tây XEM CỜ
  3 Thiểm Tây Lý Tiểu Long 0 1 - 1 0 Lý Thiểu Canh Thành Đô KV XEM CỜ
  4 Thành Đô KV Triệu Phàn Vĩ 0 1 - 1 0 Cao Phỉ Thiểm Tây XEM CỜ
  1 Hàng Châu PV Như Nhất Thuần 0 2 - 0 0 Lưu Minh Ninh Hạ TT XEM CỜ
  2 Ninh Hạ TT Ngô An Cần 0 1 - 1 0 Ngô Hân Dương Hàng Châu PV XEM CỜ
  3 Hàng Châu PV Cát Tinh Hải 0 2 - 0 0 Hàn Văn Ngọc Ninh Hạ TT XEM CỜ
  4 Ninh Hạ TT Hà Dũng 0 0 - 2 0 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu PV XEM CỜ
  1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 0 2 - 0 0 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh XEM CỜ
  2 Liêu Ninh Phan Chấn Ba 0 1 - 1 0 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang XEM CỜ
  3 Chiết Giang Từ Sùng Phong 0 2 - 0 0 Lý Thanh Dục Liêu Ninh XEM CỜ
  4 Liêu Ninh Ngô Kim Vĩnh 0 2 - 0 0 Ngô Tuấn Lương Chiết Giang XEM CỜ
  1 Ninh Ba Tạ Đan Phong 0 0 - 2 0 Từ Siêu Giang Tô XEM CỜ
  2 Giang Tô Tôn Dật Dương 0 2 - 0 0 Ngu Vĩ Long Ninh Ba XEM CỜ
  3 Ninh Ba Ma Kình Bảng 0 1 - 1 0 Trình Minh Giang Tô XEM CỜ
  4 Giang Tô Mã Huệ Thành 0 1 - 1 0 Ngô Nghi Hàn Ninh Ba XEM CỜ
  1 Hà Bắc Thân Bằng 0 1 - 1 0 Tưởng Xuyên Bắc Kinh XEM CỜ
  2 Bắc Kinh Kim Ba 0 1 - 1 0 Lục Vĩ Thao Hà Bắc XEM CỜ
  3 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 0 1 - 1 0 Ma Nghị Bắc Kinh XEM CỜ
  4 Bắc Kinh Vương Vũ Bác 0 2 - 0 0 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc XEM CỜ
  1 Hồ Bắc Uông Dương 0 1 - 1 0 Vương Khuếch Cát Lâm XEM CỜ
  2 Cát Lâm Lưu Long 0 0 - 2 0 Hồng Trí Hồ Bắc XEM CỜ
  3 Hồ Bắc Triệu Kim Thành 0 2 - 0 0 Hoàng Đại Vi Cát Lâm XEM CỜ
  4 Cát Lâm Đường Thiết 0 1 - 1 0 Từ Dục Tuấn Khoa Hồ Bắc XEM CỜ
  1 Sơn Đông Lưu Tử Kiện 0 2 - 0 0 Lưu Chí Hạo Thanh Đảo XEM CỜ
  2 Thanh Đảo Trương Hằng 0 0 - 2 0 Lý Hàn Lâm Sơn Đông XEM CỜ
  3 Sơn Đông Trần Phú Kiệt 0 2 - 0 0 Lý Hoằng Giai Thanh Đảo XEM CỜ
  4 Thanh Đảo Vương Nhất Bác 0 0 - 2 0 Lý Học Hạo Sơn Đông XEM CỜ
  1 Hà Nam Võ Tuấn Cường 0 2 - 0 0 Cảnh Học Nghĩa Mỏ Than XEM CỜ
  2 Mỏ Than Đậu Siêu 0 1 - 1 0 Tào Nham Lỗi Hà Nam XEM CỜ
  3 Hà Nam Hà Văn Triết 0 1 - 1 0 Tưởng Phượng Sơn Mỏ Than XEM CỜ
  4 Mỏ Than Trình Long 0 1 - 1 0 Dương Minh Hà Nam XEM CỜ
  1 Hắc Long Giang Hách Kế Siêu 0 1 - 1 0 Tạ Tĩnh Thượng Hải XEM CỜ
  2 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 0 1 - 1 0 Thôi Cách Hắc Long Giang XEM CỜ
  3 Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn 0 1 - 1 0 Tưởng Dung Băng Thượng Hải XEM CỜ
  4 Thượng Hải Triệu Vĩ 0 2 - 0 0 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang XEM CỜ
  1 Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng 0 2 - 0 0 Trương Học Triều Quảng Đông XEM CỜ
  2 Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa 0 1 - 1 0 Miêu Lợi Minh Hạ Môn XEM CỜ
  3 Hạ Môn Trương Thân Hoằng 0 0 - 2 0 Trình Vũ Đông Quảng Đông XEM CỜ
  4 Quảng Đông Hoàng Hải Lâm 0 1 - 1 0 Trương Diệp Hạ Môn XEM CỜ

  TƯỢNG KỲ ĐOÀN THỂ Năm 2020
  KẾT QUẢ VÒNG 2
  Lúc 13h00 Ngày 9/11/2020
  ( Để biết quá trình của từng đội,
  Hãy bấm vào tên đội )
  TT ĐIỀM ĐỘI ĐIỀM ĐK KẾT QUÀ ĐIỀM ĐK ĐỘI ĐIỀM XEM CỜ
  1 Thượng Hải Tạ Tĩnh 1 1 - 1 2 Võ Tuấn Cường Hà Nam XEM CỜ
  2 Hà Nam Tào Nham Lỗi 1 1 - 1 1 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải XEM CỜ
  3 Thượng Hải Tưởng Dung Băng 1 1 - 1 1 Hà Văn Triết Hà Nam XEM CỜ
  4 Hà Nam Dương Minh 1 1 - 1 2 Triệu Vĩ Thượng Hải XEM CỜ
  1 Thành Đô KV Trịnh Duy Đồng 2 1 - 1 2 Lưu Tử Kiện Sơn Đông XEM CỜ
  2 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 2 1 - 1 2 Mạnh Thần Thành Đô KV XEM CỜ
  3 Thành Đô KV Lý Thiểu Canh 1 2 - 0 2 Trần Phú Kiệt Sơn Đông XEM CỜ
  4 Sơn Đông Lý Học Hạo 2 1 - 1 1 Triệu Phàn Vĩ Thành Đô KV XEM CỜ
  1 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 1 1 - 1 2 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang XEM CỜ
  2 Chiết Giang Hoàng Trúc Phong 1 2 - 0 1 Kim Ba Bắc Kinh XEM CỜ
  3 Bắc Kinh Ma Nghị 1 1 - 1 2 Từ Sùng Phong Chiết Giang XEM CỜ
  4 Chiết Giang Ngô Tuấn Lương 0 0 - 2 2 Vương Vũ Bác Bắc Kinh XEM CỜ
  1 Giang Tô Từ Siêu 2 0 - 2 2 Như Nhất Thuần Hàng Châu PV XEM CỜ
  2 Hàng Châu PV Ngô Hân Dương 1 1 - 1 2 Tôn Dật Dương Giang Tô XEM CỜ
  3 Giang Tô Trình Minh 1 1 - 1 2 Cát Tinh Hải Hàng Châu PV XEM CỜ
  4 Hàng Châu PV Trịnh Vũ Hàng 2 1 - 1 1 Mã Huệ Thành Giang Tô XEM CỜ
  1 Quảng Đông Trương Học Triều 0 0 - 2 1 Uông Dương Hồ Bắc XEM CỜ
  2 Hồ Bắc Hồng Trí 2 1 - 1 1 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông XEM CỜ
  3 Quảng Đông Trình Vũ Đông 2 1 - 1 2 Triệu Kim Thành Hồ Bắc XEM CỜ
  4 Hồ Bắc Từ Dục Tuấn Khoa 1 0 - 2 1 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông XEM CỜ
  1 Mỏ Than Cảnh Học Nghĩa 0 2 - 0 2 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn XEM CỜ
  2 Hạ Môn Miêu Lợi Minh 1 2 - 0 1 Đậu Siêu Mỏ Than XEM CỜ
  3 Mỏ Than Tưởng Phượng Sơn 1 0 - 2 0 Trương Thân Hoằng Hạ Môn XEM CỜ
  4 Hạ Môn Trương Diệp 1 1 - 1 1 Trình Long Mỏ Than XEM CỜ
  1 Liêu Ninh Chung Thiểu Hồng 0 1 - 1 1 Thân Bằng Hà Bắc XEM CỜ
  2 Hà Bắc Lục Vĩ Thao 1 1 - 1 1 Phan Chấn Ba Liêu Ninh XEM CỜ
  3 Liêu Ninh Lý Thanh Dục 0 1 - 1 1 Triệu Điện Vũ Hà Bắc XEM CỜ
  4 Hà Bắc Mạnh Phồn Duệ 0 1 - 1 2 Ngô Kim Vĩnh Liêu Ninh XEM CỜ
  1 Thanh Đảo Lưu Chí Hạo 0 0 - 2 1 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang XEM CỜ
  2 Hắc Long Giang Thôi Cách 1 2 - 0 0 Trương Hằng Thanh Đảo XEM CỜ
  3 Thanh Đảo Lý Hoằng Giai 0 0 - 2 1 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang XEM CỜ
  4 Hắc Long Giang Lưu Tuấn Đạt 0 2 - 0 0 Vương Nhất Bác Thanh Đảo XEM CỜ
  1 Cát Lâm Vương Khuếch 1 1 - 1 0 Tạ Đan Phong Ninh Ba XEM CỜ
  2 Ninh Ba Ngu Vĩ Long 0 1 - 1 0 Lưu Long Cát Lâm XEM CỜ
  3 Cát Lâm Hoàng Đại Vi 0 2 - 0 1 Ma Kình Bảng Ninh Ba XEM CỜ
  4 Ninh Ba Ngô Nghi Hàn 1 0 - 2 1 Đường Thiết Cát Lâm XEM CỜ
  1 Ninh Hạ TT Lưu Minh 0 1 - 1 0 Thân Gia Vĩ Thiểm Tây XEM CỜ
  2 Thiểm Tây Liễu Thiên 0 1 - 1 1 Ngô An Cần Ninh Hạ TT XEM CỜ
  3 Ninh Hạ TT Hàn Văn Ngọc 0 2 - 0 1 Lý Tiểu Long Thiểm Tây XEM CỜ
  4 Thiểm Tây Cao Phỉ 1 2 - 0 0 Hà Dũng Ninh Hạ TT XEM CỜ

 14. Thích R_Killer, chrispaul, Kỳ Anh Tượng Kỳ, Tiểu Nhị đã thích bài viết này
 15. #8
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  1,061
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả vòng 3
  Bàn Điểm Đoàn Thể Tính Danh Kết Quả Tính Danh Đoàn Thể Điểm
  1 4 Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Như Nhất Thuần 0 - 2 Trịnh Duy Đồng Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội 3
  2 3 Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội Mạnh Thần 2 + 0 Ngô Hân Dương Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện 2
  3 3 Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Cát Tinh Hải 1 = 1 Lý Thiếu Canh Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội 3
  4 2 Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội Triệu Phàn Vĩ 2 + 0 Trịnh Vũ Hàng Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện 3
  1 3 Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Uông Dương 1 = 1 Tạ Tĩnh Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội 2
  2 2 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội Tôn Dũng Chinh 1 = 1 Hồng Trí Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 3
  3 3 Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Triệu Kim Thành 2 + 0 Tưởng Dung Băng Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội 2
  4 3 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội Triệu Vĩ 2 + 0 Từ Dục Tuấn Khoa Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 1
  1 3 Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Vũ Tuấn Cường 0 - 2 Tưởng Xuyên Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội 2
  2 1 Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội Kim Ba 1 = 1 Tào Nham Lỗi Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 2
  3 2 Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Hà Văn Triết 1 = 1 Yêu Nghị Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội 2
  4 4 Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội Vương Vũ Bác 2 + 0 Dương Minh Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 2
  1 3 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm Triệu Hâm Hâm 1 = 1 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội 2
  2 3 Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội Miêu Lợi Minh 1 = 1 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm 3
  3 3 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm Từ Sùng Phong 2 + 0 Trương Thân Hoành Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội 2
  4 2 Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội Trương Diệp 2 + 0 Ngô Tuấn Lương Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm 0
  1 3 Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Hách Kế Siêu 1 = 1 Trương Học Triều Quảng Đông Bích Quế Viên Đội 0
  2 2 Quảng Đông Bích Quế Viên Đội Hứa Quốc Nghĩa 1 = 1 Thôi Cách Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 3
  3 3 Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Nhiếp Thiết Văn 1 = 1 Trình Vũ Đông Quảng Đông Bích Quế Viên Đội 3
  4 3 Quảng Đông Bích Quế Viên Đội Hoàng Hải Lâm 2 + 0 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 2
  1 3 Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Lưu Tử Kiện 1 = 1 Vương Khuếch Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 2
  2 1 Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Lưu Long 1 = 1 Lý Hàn Lâm Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 3
  3 2 Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Trần Phú Kiệt 1 = 1 Hoàng Đại Vi Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 2
  4 3 Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Đường Thiết 0 - 2 Lý Học Hạo Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 3
  1 1 Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Thân Gia Vĩ 1 = 1 Từ Siêu Giang Tô Kỳ Viện 2
  2 3 Giang Tô Kỳ Viện Tôn Dật Dương 1 = 1 Liễu Thiên Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 1
  3 1 Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Lý Tiểu Long 0 - 2 Trình Minh Giang Tô Kỳ Viện 2
  4 2 Giang Tô Kỳ Viện Mã Huệ Thành 1 = 1 Cao Phi Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 3
  1 2 Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội Thân Bằng 1 = 1 Lưu Minh Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục 1
  2 2 Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục Ngô An Cần 1 = 1 Lục Vĩ Thao Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội 2
  3 2 Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội Triệu Điện Vũ 2 + 0 Hàn Văn Ngọc Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục 2
  4 0 Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục Hà Dũng 0 - 2 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội 1
  1 1 Ninh Ba Thị Thể Dục Cục Tạ Đan Phong 1 = 1 Chung Thiếu Hồng Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội 1
  2 2 Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Phan Chấn Ba 1 = 1 Ngu Vĩ Long Ninh Ba Thị Thể Dục Cục 1
  3 1 Ninh Ba Thị Thể Dục Cục Ma Kình Bảng 0 - 2 Lý Thanh Dục Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội 1
  4 3 Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Ngô Kim Vĩnh 2 + 0 Ngô Nghi Hàn Ninh Ba Thị Thể Dục Cục 1
  1 0 Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội Lưu Chí Hạo 1 = 1 Cảnh Học Nghĩa Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp 2
  2 1 Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp Đậu Siêu 2 + 0 Trương Hằng Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội 0
  3 0 Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội Lý Hoằng Giai 0 - 2 Tưởng Phượng Sơn Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp 1
  4 2 Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp Trình Long 2 + 0 Vương Nhất Bác Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội 0
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 16. Thích chrispaul đã thích bài viết này
 17. #9
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  1,061
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Kết quả vòng 4
  Bàn
  Điểm
  Đoàn Thể
  Tính Danh
  Kết Quả
  Tính Danh
  Đoàn Thể
  Điểm
  1 4 Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội Tưởng Xuyên 1 = 1 Trịnh Duy Đồng Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội 5
  2 5 Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội Mạnh Thần 1 = 1 Kim Ba Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội 2
  3 3 Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội Yêu Nghị 1 = 1 Lý Thiếu Canh Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội 4
  4 4 Thành Đô Ý Cẩm Tượng Kỳ Đội Triệu Phàn Vĩ 0 - 2 Vương Vũ Bác Bắc Kinh Uy Khải Kiến Thiết Đội 6
  1 3 Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội Trịnh Nhất Hoằng 1 = 1 Như Nhất Thuần Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện 4
  2 2 Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Ngô Hân Dương 0 - 2 Miêu Lợi Minh Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội 4
  3 2 Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội Trương Thân Hoành 2 + 0 Cát Tinh Hải Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện 4
  4 3 Trung Quốc Kỳ Viện Hàng Châu Phân Viện Trịnh Vũ Hàng 2 + 0 Trương Diệp Hạ Môn Hảo Khảng Tượng Kỳ Đội 4
  1 3 Giang Tô Kỳ Viện Từ Siêu 1 = 1 Uông Dương Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 4
  2 4 Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Hồng Trí 1 = 1 Tôn Dật Dương Giang Tô Kỳ Viện 4
  3 4 Giang Tô Kỳ Viện Trình Minh 1 = 1 Triệu Kim Thành Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 5
  4 1 Hồ Bắc Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Từ Dục Tuấn Khoa 1 = 1 Mã Huệ Thành Giang Tô Kỳ Viện 3
  1 3 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội Tạ Tĩnh 1 = 1 Lưu Tử Kiện Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 4
  2 4 Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Lý Hàn Lâm 1 = 1 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội 3
  3 2 Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội Tưởng Dung Băng 1 = 1 Trần Phú Kiệt Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 3
  4 5 Sơn Đông Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Lý Học Hạo 2 + 0 Triệu Vĩ Thượng Hải Kim Ngoại Than Tượng Kỳ Đội 5
  1 1 Quảng Đông Bích Quế Viên Đội Trương Học Triều 0 - 2 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm 4
  2 4 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm Hoàng Trúc Phong 1 = 1 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông Bích Quế Viên Đội 3
  3 4 Quảng Đông Bích Quế Viên Đội Trình Vũ Đông 1 = 1 Từ Sùng Phong Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm 5
  4 0 Chiết Giang Tỉnh Trí Vận Quản Lý Trung Tâm Ngô Tuấn Lương 0 - 2 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông Bích Quế Viên Đội 5
  1 2 Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Chung Thiếu Hồng 1 = 1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 3
  2 3 Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Tào Nham Lỗi 2 + 0 Phan Chấn Ba Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội 3
  3 3 Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội Lý Thanh Dục 1 = 1 Hà Văn Triết Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 3
  4 2 Hà Nam Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Dương Minh 0 - 2 Ngô Kim Vĩnh Liêu Ninh Tỉnh Thể Dục Tổng Hội 5
  1 3 Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp Cảnh Học Nghĩa 1 = 1 Thân Bằng Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội 3
  2 3 Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội Lục Vĩ Thao 2 + 0 Đậu Siêu Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp 3
  3 3 Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp Tưởng Phượng Sơn 0 - 2 Triệu Điện Vũ Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội 4
  4 3 Hà Bắc Kim Hoàn Kiến Thiết Đội Mạnh Phồn Duệ 1 = 1 Trình Long Trung Quốc Môi Khoáng Thể Hiệp 4
  1 3 Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Vương Khuếch 2 + 0 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 4
  2 4 Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Thôi Cách 0 - 2 Lưu Long Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 2
  3 3 Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Hoàng Đại Vi 0 - 2 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 4
  4 2 Hắc Long Giang Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm Lưu Tuấn Đạt 1 = 1 Đường Thiết Cát Lâm Tỉnh Kỳ Bài Quản Lý Trung Tâm 3
  1 2 Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Thân Gia Vĩ 2 + 0 Lưu Chí Hạo Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội 1
  2 0 Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội Trương Hằng 0 - 2 Liễu Thiên Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 2
  3 1 Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm Lý Tiểu Long 2 + 0 Lý Hoằng Giai Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội 0
  4 0 Thanh Đảo Thị Thể Dục Tổng Hội Vương Nhất Bác 0 - 2 Cao Phi Thiểm Tây Tỉnh Xã Thể Trung Tâm 4
  1 2 Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục Lưu Minh 1 = 1 Tạ Đan Phong Ninh Ba Thị Thể Dục Cục 2
  2 2 Ninh Ba Thị Thể Dục Cục Ngu Vĩ Long 2 + 0 Ngô An Cần Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục 3
  3 2 Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục Hàn Văn Ngọc 1 = 1 Ma Kình Bảng Ninh Ba Thị Thể Dục Cục 1
  4 1 Ninh Ba Thị Thể Dục Cục Ngô Nghi Hàn 2 + 0 Hà Dũng Ninh Hạ Hồi Tộc Tự Trị Khu Thể Dục Cục 0
  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 18. Thích ToanVit, chrispaul đã thích bài viết này
 19. #10
  Ngày tham gia
  Jun 2018
  Đang ở
  Bốn phương đều là nhà.
  Bài viết
  1,061
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Mặc người đời bình phẩm khen chê, ta cứ làm những điều mình thích.
  https://www.facebook.com/lordofsmuggler

 20. Thích chrispaul, R_Killer đã thích bài viết này
Tượng kỳ cẩm tiêu tái (đoàn thể) năm 2020
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.