Bích Quế Viên Bôi lần thứ 9 | Toàn quốc tượng kỳ quán quân Yêu Thỉnh Tái 2020 - Trang 12
Close
Login to Your Account
Trang 12 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112
Kết quả 111 đến 115 của 115
 1. #111
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,594
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  "BÍCH QUẾ VIÊN BỘI" LẦN 9
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 3
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KẾT QUẢ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
  1 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 4 1 - 3 4 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang
  CỤC 1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải XEM CỜ
  CỤC 2 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 1 - 1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang XEM CỜ
  2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất 4 0 - 4 4 Tưởng Xuyên Bắc Kinh
  CỤC 1 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 2 - 0 Vương Thiên Nhất Hàng Châu XEM CỜ
  CỤC 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất 0 - 2 Tưởng Xuyên Bắc Kinh XEM CỜ
  3 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 2 2 - 0 2 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang
  CỤC 1 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 2 - 0 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang XEM CỜ
  4 Giang Tô Từ Thiên Hồng 2 0 - 2 2 Tạ Tĩnh Thượng Hải
  CỤC 1 Thượng Hải Tạ Tĩnh 2 - 0 Từ Thiên Hồng Giang Tô XEM CỜ
  5 Quảng Đông Trịnh Duy Đồng 2 3 - 1 2 Đào Hán Minh Quảng Đông
  CỤC 1 Quảng Đông Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Đào Hán Minh Quảng Đông XEM CỜ
  CỤC 2 Quảng Đông Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Đào Hán Minh Quảng Đông XEM CỜ
  6 Giang Tô Từ Siêu 2 1 - 3 2 Uông Dương Hồ Bắc
  CỤC 1 Hồ Bắc Uông Dương 1 - 1 Từ Siêu Giang Tô XEM CỜ
  CỤC 2 Hồ Bắc Uông Dương 2 - 0 Từ Siêu Giang Tô XEM CỜ  "BÍCH QUẾ VIÊN BỘI" LẦN 9
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 3
  1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 6 3 0 NHÓM THẮNG
  1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 6 3 0 NHÓM THẮNG
  3 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 4 2 1 NHÓM THẮNG
  3 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 4 2 1 NHÓM THẮNG
  5 Trịnh Duy Đồng Quảng Đông 4 2 1 NHÓM 1 THUA
  5 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 4 2 1 NHÓM 1 THUA
  7 Uông Dương Hồ Bắc 4 2 1 NHÓM 1 THUA
  7 Tạ Tĩnh Thượng Hải 4 2 1 NHÓM 1 THUA
  9 Từ Siêu Giang Tô 2 1 2 NHÓM LOẠI
  9 Từ Thiên Hồng Giang Tô 2 1 2 NHÓM LOẠI
  11 Đào Hán Minh Quảng Đông 2 1 2 NHÓM LOẠI
  11 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 2 1 2 NHÓM LOẠI
  13 Hồng Trí Hồ Bắc 0 0 2 NHÓM LOẠI
  13 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 0 0 2 NHÓM LOẠI
  13 Lữ Khâm Quảng Đông 0 0 2 NHÓM LOẠI
  13 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 0 0 2 NHÓM LOẠI
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 01-01-2021 lúc 07:09 PM.

 2. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
 3. #112
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,594
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  "BÍCH QUẾ VIÊN BỘI" LẦN 9
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 4
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KẾT QUẢ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
  1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 6 1 - 3 6 Tưởng Xuyên Bắc Kinh
  CỤC 1 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 2 - 0 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang XEM CỜ
  CỤC 2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh XEM CỜ
  2 Thượng Hải Tạ Tĩnh 4 1 - 3 4 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông
  CỤC 1 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 1 - 1 Tạ Tĩnh Thượng Hải XEM CỜ
  CỤC 2 Thượng Hải Tạ Tĩnh 0 - 2 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông XEM CỜ
  3 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 4 1 - 3 4 Vương Thiên Nhất Hàng Châu
  CỤC 1 Hàng Châu Vương Thiên Nhất 1 - 1 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải XEM CỜ
  CỤC 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất 2 - 0 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải XEM CỜ
  4 Hồ Bắc Uông Dương 4 3 - 3 4 Trịnh Duy Đồng Quảng Đông
  CỤC 1 Hồ Bắc Uông Dương 1 - 1 Trịnh Duy Đồng Quảng Đông XEM CỜ
  CỤC 2 Quảng Đông Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Uông Dương Hồ Bắc XEM CỜ
  CN Quảng Đông Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Uông Dương Hồ Bắc XEM CỜ

  "BÍCH QUẾ VIÊN BỘI" LẦN 9
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 4
  1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 8 4 0 NHÓM THẮNG
  2 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 6 3 1 NHÓM 1 THUA
  3 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 6 3 1 NHÓM 1 THUA
  4 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 6 3 1 NHÓM 1 THUA
  5 Uông Dương Hồ Bắc 6 3 1 NHÓM 1 THUA
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 01-01-2021 lúc 07:26 PM.

 4. Thích trung_cadan, hongdoan đã thích bài viết này
 5. #113
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,594
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  "BÍCH QUẾ VIÊN BỘI" LẦN 9
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 5
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KẾT QUẢ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
  1 Hồ Bắc Uông Dương 6 1 - 3 6 Vương Thiên Nhất Hàng Châu
  CỤC 1 Hàng Châu Vương Thiên Nhất 1 - 1 Uông Dương Hồ Bắc XEM CỜ
  CỤC 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất 2 - 0 Uông Dương Hồ Bắc XEM CỜ
  2 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 6 1 - 3 6 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang
  CỤC 1 Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên 1 - 1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang XEM CỜ
  CỤC 2 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông XEM CỜ


  "BÍCH QUẾ VIÊN BỘI" LẦN 9
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 5
  1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 10 5 0 NHÓM THẮNG
  2 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 8 4 1 NHÓM 1 THUA
  3 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 8 4 1 NHÓM 1 THUA
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 01-01-2021 lúc 07:34 PM.

 6. Thích trung_cadan, hongdoan đã thích bài viết này
 7. #114
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,594
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  "BÍCH QUẾ VIÊN BỘI" LẦN 9
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 6
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KẾT QUẢ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
  1 Hàng Châu Vương Thiên Nhất 8 2 - 0 8 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang
  CỤC 1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 0 - 2 Vương Thiên Nhất Hàng Châu XEM CỜ


  "BÍCH QUẾ VIÊN BỘI" LẦN 9
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 6
  1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 12 6 0 NHÓM THẮNG
  2 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 10 5 1 NHÓM 1 THUA
  3 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 8 4 2 NHÓM LOẠI
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 01-01-2021 lúc 07:43 PM.

 8. Thích dethichoo, trung_cadan, hongdoan đã thích bài viết này
 9. #115
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,594
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  "BÍCH QUẾ VIÊN BỘI" LẦN 9
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 7
  TT ĐV TÊN KỲ THỦ Đ KẾT QUẢ Đ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
  1 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 12 4 - 2 10 Vương Thiên Nhất Hàng Châu
  CỤC 1 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 1 - 1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu XEM CỜ
  CỤC 2 Hàng Châu Vương Thiên Nhất 1 - 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh XEM CỜ
  CN Bắc Kinh Tưởng Xuyên 2 - 0 Vương Thiên Nhất Hàng Châu XEM CỜ


  "BÍCH QUẾ VIÊN BỘI" LẦN 9
  XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 7
  1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 14 7 0
  2 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 10 5 2
  3 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 8 4 2
  4 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 6 3 2
  5 Uông Dương Hồ Bắc 6 3 2
  6 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 4 2 2
  7 Trịnh Duy Đồng Quảng Đông 4 2 2
  8 Tạ Tĩnh Thượng Hải 4 2 2
  9 Từ Siêu Giang Tô 2 1 2
  9 Từ Thiên Hồng Giang Tô 2 1 2
  11 Đào Hán Minh Quảng Đông 2 1 2
  11 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 2 1 2
  13 Hồng Trí Hồ Bắc 0 0 2
  13 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 0 0 2
  13 Lữ Khâm Quảng Đông 0 0 2
  13 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 0 0 2
  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 01-01-2021 lúc 07:50 PM.

 10. Thích dethichoo, trung_cadan, ToanVit, hongdoan đã thích bài viết này
Bích Quế Viên Bôi lần thứ 9 | Toàn quốc tượng kỳ quán quân Yêu Thỉnh Tái 2020
Trang 12 của 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 2101112

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.