Sau trận chung kết A1 2019 bạn nói từ nay sẽ k xem một trận đấu nào của LLH nữa mà. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy đi chứ