Tôi là một người mê cờ nhưng tuổi thuộc loại đã bảo thủ không thích những lời trớt quớt (Tiếng quê tôi) và không thích tranh cãi. Nên giờ chỉ cố gắng đưa các đường LINK dẫn đến những giải cờ của TQ nhằm phục vụ quý bạn nào muốn có thông tin và tài liệu. Rất mong quý bạn thông cảm. (Khi vào các trang này của DPXQ các bạn nên có một phần mềm HÁN - VIỆT có thể như QuickTranslator để ít nhất dịch tên các kỳ thủ.)

TỔNG HỢP HÀN TÍN BÔI (Từ lần thứ nhất đến ...)

TÀI LIỆU TRÊN TRANG DPXQ
TỔNG HỢP HÀN TÍN BÔI (Từ lần 1 - 10)
( Hãy bấm vào mà xem)

TÊN GIẢI KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Chấn Đạt · HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái. Lần thứ nhất Năm 2009
2009年首届振达·韩信杯象棋国际名人赛 决赛 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2009年首届振达·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段B组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2009年首届振达·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段A组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Hoài Âm · HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái. Năm 2010
2010年淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 决赛 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2010年淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段B组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2010年淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段A组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Hoài Âm · HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái. Lần 3 Năm 2011
2011年第03届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 预赛B组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2011年第03届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 预赛A组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2011年第03届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 决赛 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Hoài Âm · HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái. Lần 4 Năm 2012
2012年第04届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第二阶段 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2012年第04届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段B组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2012年第04届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段A组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Hoài Âm · HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái. Lần 5 Năm 2013
2013年第05届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第二阶段 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2013年第05届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段B组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2013年第05届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段A组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Hoài Âm · HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái. Lần 6 Năm 2014
2014年第06届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段B组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2014年第06届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段A组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2014年第06届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第二阶段 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Hoài Âm · HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái. Lần 7 Năm 2015
2015年第07届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段A组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2015年第07届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段B组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2015年第07届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第二阶段 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Hoài Âm · HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái. Lần 8 Năm 2016
2016年第08届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段B组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2016年第08届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第一阶段A组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2016年第08届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 第二阶段 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Hoài Âm · HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái. Lần 9 Năm 2017
2017年第09届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Hoài Âm · HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ Quốc Tế Danh Nhân Tái. Lần 10 Năm 2018
2018年第10届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 D组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2018年第10届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 B组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2018年第10届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 A组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2018年第10届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 C组 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
2018年第10届淮阴·韩信杯象棋国际名人赛 决赛 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ
Hoài Âm · Vận hà chi đô ·HÀN TÍN BÔI Tượng Kỳ mở rộng. Năm 2019
Giải này tuy khác nhưng lỡ rồi tôi để luôn
2019年淮阴“运河之都·韩信杯”象棋公开赛 KỲ THỦ ĐỐI TRẬN XẾP HẠNG TH KỲ PHỔ

Mong quý bạn hài lòng. CHÀO