“KIỀN LĂNG BÔI” tượng kỳ Thiểm Tây mở rộng. Lần thứ nhất Năm 2021
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 30
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,980
  Post Thanks / Like

  Mặc định “KIỀN LĂNG BÔI” tượng kỳ Thiểm Tây mở rộng. Lần thứ nhất Năm 2021

  GIẢI ĐÃ QUA XIN GHI LẠI

  “KIỀN LĂNG BÔI” tượng kỳ Thiểm Tây mở rộng. Lần thứ nhất Năm 2021
  2021年陕西首届“乾陵杯”象棋公开赛

  Giải cá nhân
  Bắt đầu ngày: 28/6/2021
  Kết thúc ngày: 1/7/2021


  “KIỀN LĂNG BÔI” tượng kỳ Thiểm Tây mở rộng. Lần thứ nhất Năm 2021
  DANH SÁCH ĐỘI THAM GIA
  TT TÊN TQ TÊN VN VIẾT TẮT TT TÊN TQ TÊN VN VIẾT TẮT
  1 俞易肖 Du Dịch Tiếu Cá Nhân 180 云行 Vân Hành Cá Nhân
  2 张勇 Trương Dũng Trùng Khánh 181 王久生 Vương Cửu Sinh Cá Nhân
  3 张弈舟 Trương Dịch Chu Hán Trung 182 高飞 Cao Phi Kỳ Sơn
  4 代亚东 Đại Á Đông Cá Nhân 183 王建安 Vương Kiến An Cá Nhân
  5 刘俊 Lưu Tuấn Tứ Xuyên 184 段明威 Đoạn Minh Uy Bình Lương
  6 尹郡 Doãn Quận Nguyên Châu 185 王建平 Vương Kiến Bình Đại Chúng
  7 郭治河 Quách Trị Hà Hưng Bình 186 苏平 Tô Bình Cá Nhân
  8 曾学成 Tằng Học Thành Cam Túc 187 马錦涛 Mã Cẩm Đào Cá Nhân
  9 何勇 Hà Dũng Nguyên Châu 188 张明 Trương Minh Cá Nhân
  10 李耀虎 Lý Diệu Hổ Cá Nhân 189 魏信 Ngụy Tín Diên An Đội
  11 余建 Dư Kiến Cá Nhân 190 阮飞龙 Nguyễn Phi Long Cá Nhân
  12 徐五洲 Từ Ngũ Châu Hưng Bình 191 王晓亭 Vương Hiểu Đình Cá Nhân
  13 屈军路 Khuất Quân Lộ Cá Nhân 192 任笑天 Nhậm Tiếu Thiên Cá Nhân
  14 高小忠 Cao Tiểu Trung Cá Nhân 193 王胜利 Vương Thắng Lợi Cá Nhân
  15 赵兵才 Triệu Binh Tài Sơn Tây 194 胡伟 Hồ Vĩ Trần Thương
  16 宋炫毅 Tống Huyền Nghị Cá Nhân 195 欧照芳 Âu Chiếu Phương Hồ Nam Đội
  17 蒋明成 Tưởng Minh Thành Hàng Châu 196 耿金华 Cảnh Kim Hoa Cá Nhân
  18 高卫 Cao Vệ Hàm Dương 197 陶世全 Đào Thế Toàn Cam Túc
  19 吴剑 Ngô Kiếm Cá Nhân 198 王文君 Vương Văn Quân Hàng Châu
  20 梁素龙 Lương Tố Long Cá Nhân 199 陈文安 Trần Văn An Cá Nhân
  21 刘宗泽 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc 200 龙从云 Long Tòng Vân Cá Nhân
  22 袁晓康 Viên Hiểu Khang Cá Nhân 201 杨争伟 Dương Tranh Vĩ Lễ Tuyền
  23 戚红波 Thích Hồng Ba Đại Chúng 202 张玄弈 Trương Huyền Dịch Cá Nhân
  24 黄小愿 Hoàng Tiểu Nguyện Cá Nhân 203 罗春阳 La Xuân Dương Liêu Ninh
  25 郭宽利 Quách Khoan Lợi Cá Nhân 204 许文章 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên
  26 曾志高 Tằng Chí Cao Cá Nhân 205 梁春南 Lương Xuân Nam Cá Nhân
  27 常林森 Thường Lâm Sâm Cá Nhân 206 宋增喜 Tống Tăng Hỉ Cá Nhân
  28 陈学明 Trần Học Minh Cá Nhân 207 马麟 Mã Lân Cá Nhân
  29 于宗忠 Vu Tông Trung Cá Nhân 208 张刚 Trương Cương Cá Nhân
  30 王凯 Vương Khải Cam Túc 209 杨琪 Dương Kỳ Cá Nhân
  31 刘新奥 Lưu Tân Áo Cá Nhân 210 赵越 Triệu Việt Nguyên Châu
  32 钟少鸿 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 211 刘永祉 Lưu Vĩnh Chỉ Cá Nhân
  33 胡峰 Hồ Phong Hàm Dương 212 方东海 Phương Đông Hải Cá Nhân
  34 黄建军 Hoàng Kiến Quân Cá Nhân 213 陈志文 Trần Chí Văn Cá Nhân
  35 冯霄 Phùng Tiêu Cá Nhân 214 刘克华 Lưu Khắc Hoa Cá Nhân
  36 孟红旗 Mạnh Hồng Kỳ Cá Nhân 215 周业智 Chu Nghiệp Trí Cá Nhân
  37 杨志福 Dương Chí Phúc Cá Nhân 216 豆建国 Đậu Kiến Quốc Cá Nhân
  38 梁军 Lương Quân Cam Túc 217 张建强 Trương Kiến Cường Cá Nhân
  39 李团结 Lý Đoàn Kết Cá Nhân 218 张兴怀 Trương Hưng Hoài Cá Nhân
  40 孙继尧 Tôn Kế Nghiêu Tây An 219 陈丽媛 Trần Lệ Viện Cá Nhân
  41 魏永 Ngụy Vĩnh Hàm Dương 220 拓建雷 Thác Kiến Lôi Cá Nhân
  42 李宏飞 Lý Hồng Phi Cá Nhân 221 王贺强 Vương Hạ Cường Cá Nhân
  43 闵仁 Mẫn Nhân Cá Nhân 222 王相清 Vương Tương Thanh Nguyên Châu
  44 杜永立 Đỗ Vĩnh Lập Cá Nhân 223 戴晨 Đái Thần Cá Nhân
  45 景军华 Cảnh Quân Hoa Cá Nhân 224 李春生 Lý Xuân Sinh Cá Nhân
  46 刘军 Lưu Quân Cá Nhân 225 高保国 Cao Bảo Quốc Thần Mộc
  47 范军锋 Phạm Quân Phong Bân Châu 226 沙光伟 Sa Quang Vĩ Cá Nhân
  48 曹永泉 Tào Vĩnh Tuyền Cá Nhân 227 李实 Lý Thực Cá Nhân
  49 吉星海 Cát Tinh Hải Chiết Giang 228 张富平 Trương Phú Bình Bân Châu
  50 李长乐 Lý Trường Nhạc Cá Nhân 229 赵军 Triệu Quân Thần Mộc
  51 赵鑫 Triệu Hâm Cá Nhân 230 宫宇 Cung Vũ Cá Nhân
  52 王警卫 Vương Cảnh Vệ Cá Nhân 231 王利 Vương Lợi Cá Nhân
  53 田斌 Điền Bân Cá Nhân 232 张二明 Trương Nhị Minh Cá Nhân
  54 邵如凌冰 Thiệu Như Lăng Băng Cá Nhân 233 杨建刚 Dương Kiến Cương Cá Nhân
  55 李卫民 Lý Vệ Dân Hà Nam 234 胡勇穗 Hồ Dũng Tuệ Hồ Nam Đội
  56 袁华东 Viên Hoa Đông Nghi Xuyên 235 周文涛 Chu Văn Đào Cá Nhân
  57 聂爱春 Nhiếp Ái Xuân Sơn Tây 236 缪莹 Mâu Oánh Hà Nam
  58 余灿新 Dư Xán Tân Cá Nhân 237 徐超 Từ Siêu Cá Nhân
  59 崔仲良 Thôi Trọng Lương Cá Nhân 238 吴显虎 Ngô Hiển Hổ Cá Nhân
  60 赵秦中 Triệu Tần Trung Cá Nhân 239 牛志峰 Ngưu Chí Phong Sơn Tây HC
  61 严永峰 Nghiêm Vĩnh Phong Hàm Dương 240 郭琼 Quách Quỳnh Cá Nhân
  62 王英迪 Vương Anh Địch Cá Nhân 241 张荣 Trương Vinh Cá Nhân
  63 高吉庆 Cao Cát Khánh Cá Nhân 242 尚威 Thượng Uy Cá Nhân
  64 崔小胜 Thôi Tiểu Thắng Cá Nhân 243 李峰 Lý Phong Cá Nhân
  65 艾光智 Ngải Quang Trí Hồ Bắc 244 叶熊超 Diệp Hùng Siêu Cá Nhân
  66 徐勇 Từ Dũng Thiên Thủy 245 刘拥军 Lưu Ủng Quân Tứ Xuyên
  67 刘同生 Lưu Đồng Sinh Cá Nhân 246 张贵生 Trương Quý Sinh Cá Nhân
  68 杨华平 Dương Hoa Bình Cá Nhân 247 李攀 Lý Phàn Cá Nhân
  69 康东方 Khang Đông Phương Cá Nhân 248 洪浩升 Hồng Hạo Thăng Cá Nhân
  70 夏才武 Hạ Tài Vũ Hán Trung 249 梁旭 Lương Húc Cá Nhân
  71 王旭飞 Vương Húc Phi Cá Nhân 250 吴捷儿 Ngô Tiệp Nhi Cá Nhân
  72 田长兴 Điền Trường Hưng Cá Nhân 251 高建旭 Cao Kiến Húc Cam Túc HĐ
  73 王国伟 Vương Quốc Vĩ Cá Nhân 252 景海强 Cảnh Hải Cường Trần Thương
  74 赵子雨 Triệu Tử Vũ Hà Nam Đội 253 孙继珩 Tôn Kế Hành Cá Nhân
  75 窦廷弼 Đậu Đình Bật Cam Túc HĐ 254 王开仕 Vương Khai Sĩ Cá Nhân
  76 王文飞 Vương Văn Phi Bình Lương 255 吴鋒 Ngô Phong Cá Nhân
  77 王富平 Vương Phú Bình Sơn Tây 256 闫教选 Diêm Giáo Tuyển Hưng Bình
  78 王德虎 Vương Đức Hổ Thiên Thủy 257 陈卫民 Trần Vệ Dân Cá Nhân
  79 王强 Vương Cường Cá Nhân 258 王明虎 Vương Minh Hổ Kiền Huyện
  80 刘兴平 Lưu Hưng Bình Cá Nhân 259 田维军 Điền Duy Quân Cam Túc HĐ
  81 裴猛 Bùi Mãnh Tam Nguyên 260 唐各荣 Đường Các Vinh Cá Nhân
  82 杜洪雨 Đỗ Hồng Vũ Cá Nhân 261 柴晓西 Sài Hiểu Tây Tam Nguyên
  83 张文军 Trương Văn Quân Trần Thương 262 张宇 Trương Vũ Nghi Xuyên
  84 韩沛轩 Hàn Bái Hiên Cá Nhân 263 刘龙 Lưu Long Bắc Kinh
  85 陶六祥 Đào Lục Tường Hán Trung 264 缪雨泽 Mâu Vũ Trạch Cá Nhân
  86 杨瑱羽 Dương Thiến Vũ Cá Nhân 265 张卫东 Trương Vệ Đông Cá Nhân
  87 张婉昱 Trương Uyển Dục Cá Nhân 266 任璐 Nhậm Lộ Cá Nhân
  88 冯红星 Phùng Hồng Tinh Cá Nhân 267 吕建陆 Lữ Kiến Lục Tây An
  89 郑彦飞 Trịnh Ngạn Phi Hà Bắc 268 刘宇 Lưu Vũ Cá Nhân
  90 雷喆欧 Lôi 喆 Âu Cá Nhân 269 孟千林 Mạnh Thiên Lâm Cá Nhân
  91 张东良 Trương Đông Lương Cá Nhân 270 何小凡 Hà Tiểu Phàm Cá Nhân
  92 贺岁学 Hạ Tuế Học Đại Chúng 271 陈旺生 Trần Vượng Sinh Cá Nhân
  93 张起舞 Trương Khởi Vũ Cá Nhân 272 张彬 Trương Bân Thiên Tân
  94 张志豪 Trương Chí Hào Cá Nhân 273 王小欢 Vương Tiểu Hoan Cam Túc HĐ
  95 马天祥 Mã Thiên Tường Thiên Thủy 274 张斌 Trương Bân Cá Nhân
  96 刘苍松 Lưu Thương Tùng Cá Nhân 275 蒋利科 Tưởng Lợi Khoa Cá Nhân
  97 卢明亮 Lô Minh Lượng Cá Nhân 276 姚思平 Diêu Tư Bình Tứ Xuyên
  98 杨辉 Dương Huy Cá Nhân 277 张景珀 Trương Cảnh Phách Cam Túc
  99 王占云 Vương Chiêm Vân Cá Nhân 278 陈汉华 Trần Hán Hoa Hồ Bắc
  100 宋毅 Tống Nghị Cá Nhân 279 甄文忠 Chân Văn Trung Cá Nhân
  101 李团结 Lý Đoàn Kết Hà Nam Đội 280 梁辉远 Lương Huy Viễn Sơn Tây HC
  102 应锋 Ứng Phong Lễ Tuyền 281 尚培峰 Thượng Bồi Phong Kiền Huyện
  103 狄阳 Địch Dương Hưng Bình 282 刘勇 Lưu Dũng Cá Nhân
  104 潘峰 Phan Phong Cá Nhân 283 张民革 Trương Dân Cách Kỳ Sơn
  105 宿少峰 Túc Thiểu Phong Nội Mông Cổ 284 胡世平 Hồ Thế Bình Đại Chúng
  106 秦宏 Tần Hồng Vị Nam 285 严勇 Nghiêm Dũng Trùng Khánh
  107 侯文博 Hầu Văn Bác Trác Châu 286 王幸运 Vương Hạnh Vận Cá Nhân
  108 李锦林 Lý Cẩm Lâm Đại Chúng 2 287 秦建平 Tần Kiến Bình Bân Châu
  109 贺寨油 Hạ Trại Du Thần Mộc 288 孙兵来 Tôn Binh Lai Cá Nhân
  110 李昕培 Lý Hân Bồi Cá Nhân 289 赵斌 Triệu Bân Trần Thương
  111 王亚龙 Vương Á Long Cá Nhân 290 穆二勇 Mục Nhị Dũng Diên An Đội
  112 王全安 Vương Toàn An Đại Chúng 2 291 程建勃 Trình Kiến Bột Đại Chúng 2
  113 席有由 Tịch Hữu Do Cá Nhân 292 李小龙 Lý Tiểu Long Kỳ Sơn
  114 文喜劳 Văn Hỉ Lao Cá Nhân 293 梁宏 Lương Hồng Cá Nhân
  115 陈参军 Trần Tham Quân Cá Nhân 294 杨增增 Dương Tăng Tăng Cá Nhân
  116 刘云达 Lưu Vân Đạt Hồ Nam Đội 295 王红斌 Vương Hồng Bân Cá Nhân
  117 徐博东 Từ Bác Đông Cá Nhân 296 王新祥 Vương Tân Tường Cá Nhân
  118 杨应东 Dương Ứng Đông Trùng Khánh 297 柳铁汉 Liễu Thiết Hán Sơn Tây
  119 吴錦贵 Ngô Cẩm Quý Cá Nhân 298 苏明亮 Tô Minh Lượng Cá Nhân
  120 刘武社 Lưu Vũ Xã Cá Nhân 299 王昊 Vương Hạo Kỳ Sơn
  121 杜晨昊 Đỗ Thần Hạo Hàng Châu 300 李中宝 Lý Trung Bảo Cá Nhân
  122 刘小宁 Lưu Tiểu Ninh Diên An Đội 301 郭琪 Quách Kỳ Tây An
  123 段晓龙 Đoạn Hiểu Long Tam Nguyên 302 岳峰 Nhạc Phong Cá Nhân
  124 李巍 Lý Nguy Tây An 303 俞敬孝 Du Kính Hiếu Cá Nhân
  125 刘强 Lưu Cường Tây An 304 李树成 Lý Thụ Thành Cá Nhân
  126 刘刚 Lưu Cương Lễ Tuyền 305 安勤来 An Cần Lai Cá Nhân
  127 李小东 Lý Tiểu Đông Đại Chúng 2 306 干有才 Kiền Hữu Tài Cá Nhân
  128 宋建军 Tống Kiến Quân Cá Nhân 307 李和春 Lý Hòa Xuân Cá Nhân
  129 马啸林 Mã Tiếu Lâm Cá Nhân 308 马宏宇 Mã Hồng Vũ Sơn Tây HC
  130 史杰 Sử Kiệt Cá Nhân 309 刘彦军 Lưu Ngạn Quân Thần Mộc
  131 杜镇枫 Đỗ Trấn Phong Cá Nhân 310 樊明军 Phàn Minh Quân Cá Nhân
  132 赵志杰 Triệu Chí Kiệt Cá Nhân 311 李冠男 Lý Quan Nam Liêu Ninh
  133 尹博 Doãn Bác Cá Nhân 312 赵江龙 Triệu Giang Long Cá Nhân
  134 齐军 Tề Quân Bân Châu 313 孙德才 Tôn Đức Tài Cá Nhân
  135 韩宣 Hàn Tuyên Cá Nhân 314 姚敏 Diêu Mẫn Cá Nhân
  136 吕赟刚 Lữ Uân Cương Cá Nhân 315 郭琪 Quách Kỳ Cá Nhân
  137 姚洪新 Diêu Hồng Tân Hà Nam Đội 316 孙文斌 Tôn Văn Bân Cá Nhân
  138 陈高建 Trần Cao Kiến Cá Nhân 317 么毅 Ma Nghị Bắc Kinh
  139 蔡建朝 Thái Kiến Triêu Cá Nhân 318 梁平 Lương Bình Lễ Tuyền
  140 朱军红 Chu Quân Hồng Cá Nhân 319 林水望 Lâm Thủy Vọng Cá Nhân
  141 冯建民 Phùng Kiến Dân Nghi Xuyên 320 满洪波 Mãn Hồng Ba Cá Nhân
  142 陈怀林 Trần Hoài Lâm Cá Nhân 321 杨建平 Dương Kiến Bình Hồ Bắc
  143 李宗武 Lý Tông Vũ Cá Nhân 322 左治 Tả Trị Bắc Kinh
  144 曹进军 Tào Tiến Quân Trác Châu 323 段学国 Đoạn Học Quốc Cá Nhân
  145 孙良波 Tôn Lương Ba Cá Nhân 324 贾安乐 Cổ An Nhạc Cá Nhân
  146 陈柳刚 Trần Liễu Cương Tam Nguyên 325 马惠城 Mã Huệ Thành Trác Châu
  147 王中和 Vương Trung Hòa Cá Nhân 326 孙伟吉 Tôn Vĩ Cát Cá Nhân
  148 柳天 Liễu Thiên Kiền Huyện 327 姚志杰 Diêu Chí Kiệt Cá Nhân
  149 李月明 Lý Nguyệt Minh Cá Nhân 328 李平稳 Lý Bình Ổn Cá Nhân
  150 吴卫宾 Ngô Vệ Tân Hán Trung 329 刘建华 Lưu Kiến Hoa Cá Nhân
  151 曹岩磊 Tào Nham Lỗi Hà Nam 330 臧治田 Tang Trị Điền Cá Nhân
  152 张佗 Trương Đà Hàm Dương 331 杨剑 Dương Kiếm Trùng Khánh
  153 丁辉 Đinh Huy Cá Nhân 332 王禹博 Vương Vũ Bác Bắc Kinh
  154 孙广智 Tôn Quảng Trí Cá Nhân 333 张涛 Trương Đào Cá Nhân
  155 严碧勇 Nghiêm Bích Dũng Cá Nhân 334 吴魏 Ngô Ngụy Giang Tô
  156 杨楠 Dương Nam Hà Nam Đội 335 苗永鹏 Miêu Vĩnh Bằng Liêu Ninh
  157 火兴苍 Hỏa Hưng Thương Cá Nhân 336 王载熙 Vương Tái Hi Cá Nhân
  158 卫宜川 Vệ Nghi Xuyên Cá Nhân 337 李炜 Lý Vĩ Thiên Thủy
  159 高海军 Cao Hải Quân Cá Nhân 338 郑宇航 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu
  160 沈思凡 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 339 周军 Chu Quân Kiền Huyện
  161 王正斌 Vương Chính Bân Cá Nhân 340 王建国 Vương Kiến Quốc Cá Nhân
  162 何勇 Hà Dũng Cá Nhân 341 杨旭 Dương Húc Cá Nhân
  163 雷绪刚 Lôi Tự Cương Cá Nhân 342 张成洋 Trương Thành Dương Cam Túc
  164 涂建国 Đồ Kiến Quốc Cá Nhân 343 武健平 Vũ Kiện Bình Cá Nhân
  165 孙小军 Tôn Tiểu Quân Cá Nhân 344 魏强 Ngụy Cường Cá Nhân
  166 刘东 Lưu Đông Cá Nhân 345 田贵文 Điền Quý Văn Cá Nhân
  167 王琪 Vương Kỳ Cá Nhân 346 宜军军 Nghi Quân Quân Cá Nhân
  168 许涛 Hứa Đào Cá Nhân 347 吴风寿 Ngô Phong Thọ Cá Nhân
  169 高宁 Cao Ninh Lễ Tuyền 348 惠雪峰 Huệ Tuyết Phong Cá Nhân
  170 赵永清 Triệu Vĩnh Thanh Bình Lương 349 陈太平 Trần Thái Bình Cá Nhân
  171 杨恕 Dương Thứ Nghi Xuyên 350 李阳 Lý Dương Cá Nhân
  172 焦志强 Tiêu Chí Cường Cá Nhân 351 刘光善 Lưu Quang Thiện Tứ Xuyên
  173 王和平 Vương Hòa Bình Cá Nhân 352 毋君临 Vô Quân Lâm Sơn Tây HC
  174 王金栋 Vương Kim Đống Bình Lương 353 薛晓晨 Tiết Hiểu Thần Cá Nhân
  175 张申宏 Trương Thân Hồng Hồ Nam Đội 354 刘亚军 Lưu Á Quân Tân Cương
  176 吕战红 Lữ Chiến Hồng Cá Nhân 355 赵昌礼 Triệu Xương Lễ Hàng Châu
  177 邢强 Hình Cường Cá Nhân 356 郝平斌 Hách Bình Bân Cá Nhân
  178 段宝剑 Đoạn Bảo Kiếm Hán Trung 357 侯波 Hầu Ba Cá Nhân
  179 徐昊 Từ Hạo Trác Châu
 2. Thích dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
 3. #2
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,980
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 1

  Sơn Tây HC Ngưu Chí Phong 1 - 1 Nghiêm Vĩnh Phong Hàm Dương


  Tây An Lữ Kiến Lục 2 - 0 Trịnh Ngạn Phi Hà Bắc


  Kỳ Sơn Trương Dân Cách 2 - 0 Túc Thiểu Phong Nội Mông Cổ


  Đại Chúng Hồ Thế Bình 0 - 2 Tần Hồng Vị Nam


 4. Thích dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
 5. #3
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,980
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  “KIỀN LĂNG BÔI” tượng kỳ Thiểm Tây mở rộng. Lần thứ nhất Năm 2021
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 1
  TT Đ ĐV HỌ TÊN KQ HỌ TÊN ĐV Đ
  1 0 Trác Châu Từ Hạo 2 - 0 Du Dịch Tiếu Cá Nhân 0
  2 0 Cá Nhân Vân Hành 0 - 2 Trương Dũng Trùng Khánh 0
  3 0 Cá Nhân Vương Cửu Sinh 0 - 2 Trương Dịch Chu Hán Trung 0
  4 0 Kỳ Sơn Cao Phi 2 - 0 Đại Á Đông Cá Nhân 0
  5 0 Cá Nhân Vương Kiến An 1 - 1 Lưu Tuấn Tứ Xuyên 0
  6 0 Bình Lương Đoạn Minh Uy 0 - 2 Doãn Quận Nguyên Châu 0
  7 0 Đại Chúng Vương Kiến Bình 0 - 2 Quách Trị Hà Hưng Bình 0
  8 0 Cá Nhân Tô Bình 0 - 2 Tằng Học Thành Cam Túc 0
  9 0 Cá Nhân Mã Cẩm Đào 0 - 2 Hà Dũng Nguyên Châu 0
  10 0 Cá Nhân Trương Minh 0 - 2 Lý Diệu Hổ Cá Nhân 0
  11 0 Diên An Đội Ngụy Tín 1 - 1 Dư Kiến Cá Nhân 0
  12 0 Cá Nhân Nguyễn Phi Long 0 - 2 Từ Ngũ Châu Hưng Bình 0
  13 0 Cá Nhân Vương Hiểu Đình 2 - 0 Khuất Quân Lộ Cá Nhân 0
  14 0 Cá Nhân Nhậm Tiếu Thiên 1 - 1 Cao Tiểu Trung Cá Nhân 0
  15 0 Cá Nhân Vương Thắng Lợi 0 - 2 Triệu Binh Tài Sơn Tây 0
  16 0 Trần Thương Hồ Vĩ 1 - 1 Tống Huyền Nghị Cá Nhân 0
  17 0 Hồ Nam Đội Âu Chiếu Phương 1 - 1 Tưởng Minh Thành Hàng Châu 0
  18 0 Cá Nhân Cảnh Kim Hoa 1 - 1 Cao Vệ Hàm Dương 0
  19 0 Cam Túc Đào Thế Toàn 2 - 0 Ngô Kiếm Cá Nhân 0
  20 0 Hàng Châu Vương Văn Quân 2 - 0 Lương Tố Long Cá Nhân 0
  21 0 Cá Nhân Trần Văn An 0 - 2 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc 0
  22 0 Cá Nhân Long Tòng Vân 2 - 0 Viên Hiểu Khang Cá Nhân 0
  23 0 Lễ Tuyền Dương Tranh Vĩ 1 - 1 Thích Hồng Ba Đại Chúng 0
  24 0 Cá Nhân Trương Huyền Dịch 0 - 2 Hoàng Tiểu Nguyện Cá Nhân 0
  25 0 Liêu Ninh La Xuân Dương 2 - 0 Quách Khoan Lợi Cá Nhân 0
  26 0 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 2 - 0 Tằng Chí Cao Cá Nhân 0
  27 0 Cá Nhân Lương Xuân Nam VS Thường Lâm Sâm Cá Nhân 0
  28 0 Cá Nhân Tống Tăng Hỉ 2 - 0 Trần Học Minh Cá Nhân 0
  29 0 Cá Nhân Mã Lân 2 - 0 Vu Tông Trung Cá Nhân 0
  30 0 Cá Nhân Trương Cương 0 - 2 Vương Khải Cam Túc 0
  31 0 Cá Nhân Dương Kỳ 0 - 2 Lưu Tân Áo Cá Nhân 0
  32 0 Nguyên Châu Triệu Việt 0 - 2 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 0
  33 0 Cá Nhân Lưu Vĩnh Chỉ 0 - 2 Hồ Phong Hàm Dương 0
  34 0 Cá Nhân Phương Đông Hải 0 - 2 Hoàng Kiến Quân Cá Nhân 0
  35 0 Cá Nhân Trần Chí Văn 2 - 0 Phùng Tiêu Cá Nhân 0
  36 0 Cá Nhân Lưu Khắc Hoa 1 - 1 Mạnh Hồng Kỳ Cá Nhân 0
  37 0 Cá Nhân Chu Nghiệp Trí 0 - 2 Dương Chí Phúc Cá Nhân 0
  38 0 Cá Nhân Đậu Kiến Quốc 0 - 2 Lương Quân Cam Túc 0
  39 0 Cá Nhân Trương Kiến Cường 2 - 0 Lý Đoàn Kết Cá Nhân 0
  40 0 Cá Nhân Trương Hưng Hoài 0 - 2 Tôn Kế Nghiêu Tây An 0
  41 0 Cá Nhân Trần Lệ Viện 2 - 0 Ngụy Vĩnh Hàm Dương 0
  42 0 Cá Nhân Thác Kiến Lôi 2 - 0 Lý Hồng Phi Cá Nhân 0
  43 0 Cá Nhân Vương Hạ Cường 0 - 2 Mẫn Nhân Cá Nhân 0
  44 0 Nguyên Châu Vương Tương Thanh 0 - 2 Đỗ Vĩnh Lập Cá Nhân 0
  45 0 Cá Nhân Đái Thần 2 - 0 Cảnh Quân Hoa Cá Nhân 0
  46 0 Cá Nhân Lý Xuân Sinh 2 - 0 Lưu Quân Cá Nhân 0
  47 0 Thần Mộc Cao Bảo Quốc 2 - 0 Phạm Quân Phong Bân Châu 0
  48 0 Cá Nhân Sa Quang Vĩ 0 - 2 Tào Vĩnh Tuyền Cá Nhân 0
  49 0 Cá Nhân Lý Thực 0 - 2 Cát Tinh Hải Chiết Giang 0
  50 0 Bân Châu Trương Phú Bình 1 - 1 Lý Trường Nhạc Cá Nhân 0
  51 0 Thần Mộc Triệu Quân 0 - 2 Triệu Hâm Cá Nhân 0
  52 0 Cá Nhân Cung Vũ 0 - 2 Vương Cảnh Vệ Cá Nhân 0
  53 0 Cá Nhân Vương Lợi 0 - 2 Điền Bân Cá Nhân 0
  54 0 Cá Nhân Trương Nhị Minh 0 - 2 Thiệu Như Lăng Băng Cá Nhân 0
  55 0 Cá Nhân Dương Kiến Cương 0 - 2 Lý Vệ Dân Hà Nam 0
  56 0 Hồ Nam Đội Hồ Dũng Tuệ 2 - 0 Viên Hoa Đông Nghi Xuyên 0
  57 0 Cá Nhân Chu Văn Đào 0 - 2 Nhiếp Ái Xuân Sơn Tây 0
  58 0 Hà Nam Mâu Oánh 2 - 0 Dư Xán Tân Cá Nhân 0
  59 0 Cá Nhân Từ Siêu 0 - 2 Thôi Trọng Lương Cá Nhân 0
  60 0 Cá Nhân Ngô Hiển Hổ 1 - 1 Triệu Tần Trung Cá Nhân 0
  61 0 Sơn Tây HC Ngưu Chí Phong 1 - 1 Nghiêm Vĩnh Phong Hàm Dương 0
  62 0 Cá Nhân Quách Quỳnh 2 - 0 Vương Anh Địch Cá Nhân 0
  63 0 Cá Nhân Trương Vinh 1 - 1 Cao Cát Khánh Cá Nhân 0
  64 0 Cá Nhân Thượng Uy 2 - 0 Thôi Tiểu Thắng Cá Nhân 0
  65 0 Cá Nhân Lý Phong 0 - 2 Ngải Quang Trí Hồ Bắc 0
  66 0 Cá Nhân Diệp Hùng Siêu 0 - 2 Từ Dũng Thiên Thủy 0
  67 0 Tứ Xuyên Lưu Ủng Quân 2 - 0 Lưu Đồng Sinh Cá Nhân 0
  68 0 Cá Nhân Trương Quý Sinh 2 - 0 Dương Hoa Bình Cá Nhân 0
  69 0 Cá Nhân Lý Phàn 0 - 2 Khang Đông Phương Cá Nhân 0
  70 0 Cá Nhân Hồng Hạo Thăng 1 - 1 Hạ Tài Vũ Hán Trung 0
  71 0 Cá Nhân Lương Húc 2 - 0 Vương Húc Phi Cá Nhân 0
  72 0 Cá Nhân Ngô Tiệp Nhi 0 - 2 Điền Trường Hưng Cá Nhân 0
  73 0 Cam Túc HĐ Cao Kiến Húc 0 - 2 Vương Quốc Vĩ Cá Nhân 0
  74 0 Trần Thương Cảnh Hải Cường 1 - 1 Triệu Tử Vũ Hà Nam Đội 0
  75 0 Cá Nhân Tôn Kế Hành 0 - 2 Đậu Đình Bật Cam Túc HĐ 0
  76 0 Cá Nhân Vương Khai Sĩ 2 - 0 Vương Văn Phi Bình Lương 0
  77 0 Cá Nhân Ngô Phong 0 - 2 Vương Phú Bình Sơn Tây 0
  78 0 Hưng Bình Diêm Giáo Tuyển 1 - 1 Vương Đức Hổ Thiên Thủy 0
  79 0 Cá Nhân Trần Vệ Dân VS Vương Cường Cá Nhân 0
  80 0 Kiền Huyện Vương Minh Hổ 2 - 0 Lưu Hưng Bình Cá Nhân 0
  81 0 Cam Túc HĐ Điền Duy Quân 1 - 1 Bùi Mãnh Tam Nguyên 0
  82 0 Cá Nhân Đường Các Vinh 0 - 2 Đỗ Hồng Vũ Cá Nhân 0
  83 0 Tam Nguyên Sài Hiểu Tây 2 - 0 Trương Văn Quân Trần Thương 0
  84 0 Nghi Xuyên Trương Vũ 0 - 2 Hàn Bái Hiên Cá Nhân 0
  85 0 Bắc Kinh Lưu Long 1 - 1 Đào Lục Tường Hán Trung 0
  86 0 Cá Nhân Mâu Vũ Trạch 2 - 0 Dương Thiến Vũ Cá Nhân 0
  87 0 Cá Nhân Trương Vệ Đông 0 - 2 Trương Uyển Dục Cá Nhân 0
  88 0 Cá Nhân Nhậm Lộ 2 - 0 Phùng Hồng Tinh Cá Nhân 0
  89 0 Tây An Lữ Kiến Lục 2 - 0 Trịnh Ngạn Phi Hà Bắc 0
  90 0 Cá Nhân Lưu Vũ 0 - 2 Lôi 喆 Âu Cá Nhân 0
  91 0 Cá Nhân Mạnh Thiên Lâm 0 - 2 Trương Đông Lương Cá Nhân 0
  92 0 Cá Nhân Hà Tiểu Phàm 0 - 2 Hạ Tuế Học Đại Chúng 0
  93 0 Cá Nhân Trần Vượng Sinh 0 - 2 Trương Khởi Vũ Cá Nhân 0
  94 0 Thiên Tân Trương Bân 2 - 0 Trương Chí Hào Cá Nhân 0
  95 0 Cam Túc HĐ Vương Tiểu Hoan 0 - 2 Mã Thiên Tường Thiên Thủy 0
  96 0 Cá Nhân Trương Bân 2 - 0 Lưu Thương Tùng Cá Nhân 0
  97 0 Cá Nhân Tưởng Lợi Khoa 2 - 0 Lô Minh Lượng Cá Nhân 0
  98 0 Tứ Xuyên Diêu Tư Bình 2 - 0 Dương Huy Cá Nhân 0
  99 0 Cam Túc Trương Cảnh Phách 2 - 0 Vương Chiêm Vân Cá Nhân 0
  100 0 Hồ Bắc Trần Hán Hoa 2 - 0 Tống Nghị Cá Nhân 0
  101 0 Cá Nhân Chân Văn Trung 0 - 2 Lý Đoàn Kết Cá Nhân 0
  102 0 Sơn Tây HC Lương Huy Viễn 2 - 0 Ứng Phong Lễ Tuyền 0
  103 0 Kiền Huyện Thượng Bồi Phong 2 - 0 Địch Dương Hưng Bình 0
  104 0 Cá Nhân Lưu Dũng 1 - 1 Phan Phong Cá Nhân 0
  105 0 Kỳ Sơn Trương Dân Cách 2 - 0 Túc Thiểu Phong Nội Mông Cổ 0
  106 0 Đại Chúng Hồ Thế Bình 0 - 2 Tần Hồng Vị Nam 0
  107 0 Trùng Khánh Nghiêm Dũng 1 - 1 Hầu Văn Bác Trác Châu 0
  108 0 Cá Nhân Vương Hạnh Vận 0 - 2 Lý Cẩm Lâm Đại Chúng 2 0
  109 0 Bân Châu Tần Kiến Bình 0 - 2 Hạ Trại Du Thần Mộc 0
  110 0 Cá Nhân Tôn Binh Lai 0 - 2 Lý Hân Bồi Cá Nhân 0
  111 0 Trần Thương Triệu Bân 1 - 1 Vương Á Long Cá Nhân 0
  112 0 Diên An Đội Mục Nhị Dũng 1 - 1 Vương Toàn An Đại Chúng 2 0
  113 0 Đại Chúng 2 Trình Kiến Bột 2 - 0 Tịch Hữu Do Cá Nhân 0
  114 0 Kỳ Sơn Lý Tiểu Long 2 - 0 Văn Hỉ Lao Cá Nhân 0
  115 0 Cá Nhân Lương Hồng 1 - 1 Trần Tham Quân Cá Nhân 0
  116 0 Cá Nhân Dương Tăng Tăng 0 - 2 Lưu Vân Đạt Hồ Nam Đội 0
  117 0 Cá Nhân Vương Hồng Bân 2 - 0 Từ Bác Đông Cá Nhân 0
  118 0 Cá Nhân Vương Tân Tường 0 - 2 Dương Ứng Đông Trùng Khánh 0
  119 0 Sơn Tây Liễu Thiết Hán 2 - 0 Ngô Cẩm Quý Cá Nhân 0
  120 0 Cá Nhân Tô Minh Lượng 2 - 0 Lưu Vũ Xã Cá Nhân 0
  121 0 Kỳ Sơn Vương Hạo 2 - 0 Đỗ Thần Hạo Hàng Châu 0
  122 0 Cá Nhân Lý Trung Bảo 2 - 0 Lưu Tiểu Ninh Diên An Đội 0
  123 0 Tây An Quách Kỳ 1 - 1 Đoạn Hiểu Long Tam Nguyên 0
  124 0 Cá Nhân Nhạc Phong 0 - 2 Lý Nguy Tây An 0
  125 0 Cá Nhân Du Kính Hiếu 0 - 2 Lưu Cường Tây An 0
  126 0 Cá Nhân Lý Thụ Thành 0 - 2 Lưu Cương Lễ Tuyền 0
  127 0 Cá Nhân An Cần Lai 0 - 2 Lý Tiểu Đông Đại Chúng 2 0
  128 0 Cá Nhân Kiền Hữu Tài 0 - 2 Tống Kiến Quân Cá Nhân 0
  129 0 Cá Nhân Lý Hòa Xuân 2 - 0 Mã Tiếu Lâm Cá Nhân 0
  130 0 Sơn Tây HC Mã Hồng Vũ 2 - 0 Sử Kiệt Cá Nhân 0
  131 0 Thần Mộc Lưu Ngạn Quân 0 - 2 Đỗ Trấn Phong Cá Nhân 0
  132 0 Cá Nhân Phàn Minh Quân 0 - 2 Triệu Chí Kiệt Cá Nhân 0
  133 0 Liêu Ninh Lý Quan Nam 2 - 0 Doãn Bác Cá Nhân 0
  134 0 Cá Nhân Triệu Giang Long 0 - 2 Tề Quân Bân Châu 0
  135 0 Cá Nhân Tôn Đức Tài 2 - 0 Hàn Tuyên Cá Nhân 0
  136 0 Cá Nhân Diêu Mẫn 1 - 1 Lữ Uân Cương Cá Nhân 0
  137 0 Tây An Quách Kỳ 0 - 2 Diêu Hồng Tân Hà Nam Đội 0
  138 0 Cá Nhân Tôn Văn Bân 1 - 1 Trần Cao Kiến Cá Nhân 0
  139 0 Bắc Kinh Ma Nghị 2 - 0 Thái Kiến Triêu Cá Nhân 0
  140 0 Lễ Tuyền Lương Bình 2 - 0 Chu Quân Hồng Cá Nhân 0
  141 0 Cá Nhân Lâm Thủy Vọng 1 - 1 Phùng Kiến Dân Nghi Xuyên 0
  142 0 Cá Nhân Mãn Hồng Ba 2 - 0 Trần Hoài Lâm Cá Nhân 0
  143 0 Hồ Bắc Dương Kiến Bình 2 - 0 Lý Tông Vũ Cá Nhân 0
  144 0 Bắc Kinh Tả Trị 1 - 1 Tào Tiến Quân Trác Châu 0
  145 0 Cá Nhân Đoạn Học Quốc 1 - 1 Tôn Lương Ba Cá Nhân 0
  146 0 Cá Nhân Cổ An Nhạc 0 - 2 Trần Liễu Cương Tam Nguyên 0
  147 0 Trác Châu Mã Huệ Thành 2 - 0 Vương Trung Hòa Cá Nhân 0
  148 0 Cá Nhân Tôn Vĩ Cát 0 - 2 Liễu Thiên Kiền Huyện 0
  149 0 Cá Nhân Diêu Chí Kiệt 2 - 0 Lý Nguyệt Minh Cá Nhân 0
  150 0 Cá Nhân Lý Bình Ổn 1 - 1 Ngô Vệ Tân Hán Trung 0
  151 0 Cá Nhân Lưu Kiến Hoa 0 - 2 Tào Nham Lỗi Hà Nam 0
  152 0 Cá Nhân Tang Trị Điền 2 - 0 Trương Đà Hàm Dương 0
  153 0 Trùng Khánh Dương Kiếm 2 - 0 Đinh Huy Cá Nhân 0
  154 0 Bắc Kinh Vương Vũ Bác 2 - 0 Tôn Quảng Trí Cá Nhân 0
  155 0 Cá Nhân Trương Đào 0 - 2 Nghiêm Bích Dũng Cá Nhân 0
  156 0 Giang Tô Ngô Ngụy 2 - 0 Dương Nam Hà Nam Đội 0
  157 0 Liêu Ninh Miêu Vĩnh Bằng 2 - 0 Hỏa Hưng Thương Cá Nhân 0
  158 0 Cá Nhân Vương Tái Hi 2 - 0 Vệ Nghi Xuyên Cá Nhân 0
  159 0 Thiên Thủy Lý Vĩ 1 - 1 Cao Hải Quân Cá Nhân 0
  160 0 Hàng Châu Trịnh Vũ Hàng 2 - 0 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 0
  161 0 Kiền Huyện Chu Quân 2 - 0 Vương Chính Bân Cá Nhân 0
  162 0 Cá Nhân Vương Kiến Quốc 2 - 0 Hà Dũng Nguyên Châu 0
  163 0 Cá Nhân Dương Húc 2 - 0 Lôi Tự Cương Cá Nhân 0
  164 0 Cam Túc Trương Thành Dương 2 - 0 Đồ Kiến Quốc Cá Nhân 0
  165 0 Cá Nhân Vũ Kiện Bình 2 - 0 Tôn Tiểu Quân Cá Nhân 0
  166 0 Cá Nhân Ngụy Cường 0 - 2 Lưu Đông Cá Nhân 0
  167 0 Cá Nhân Điền Quý Văn 2 - 0 Vương Kỳ Cá Nhân 0
  168 0 Cá Nhân Nghi Quân Quân 2 - 0 Hứa Đào Cá Nhân 0
  169 0 Cá Nhân Ngô Phong Thọ 0 - 2 Cao Ninh Lễ Tuyền 0
  170 0 Cá Nhân Huệ Tuyết Phong 0 - 2 Triệu Vĩnh Thanh Bình Lương 0
  171 0 Cá Nhân Trần Thái Bình 0 - 2 Dương Thứ Nghi Xuyên 0
  172 0 Cá Nhân Lý Dương 0 - 2 Tiêu Chí Cường Cá Nhân 0
  173 0 Tứ Xuyên Lưu Quang Thiện 2 - 0 Vương Hòa Bình Cá Nhân 0
  174 0 Sơn Tây HC Vô Quân Lâm 2 - 0 Vương Kim Đống Bình Lương 0
  175 0 Cá Nhân Tiết Hiểu Thần 0 - 2 Trương Thân Hồng Hồ Nam Đội 0
  176 0 Tân Cương Lưu Á Quân 1 - 1 Lữ Chiến Hồng Cá Nhân 0
  177 0 Hàng Châu Triệu Xương Lễ 2 - 0 Hình Cường Cá Nhân 0
  178 0 Cá Nhân Hách Bình Bân 1 - 1 Đoạn Bảo Kiếm Hán Trung 0
  179 0 Cá Nhân Hầu Ba 2 - 0 0 0 0

 6. Thích dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
 7. #4
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,980
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 2

  11 Hà Nam Đội Diêu Hồng Tân 2 - 0 Chu Quân Kiền Huyện


  24 Đại Chúng 2 Lý Cẩm Lâm 2 - 0 Ma Nghị Bắc Kinh


  44 Sơn Tây Nhiếp Ái Xuân 0 - 2 Trương Bân Thiên Tân


  45 Hà Nam Lý Vệ Dân 0 - 2 Lữ Kiến Lục Tây An


  75 Hán Trung Đào Lục Tường 2 - 0 Lưu Á Quân Tân Cương

  Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 03-07-2021 lúc 04:20 PM.

 8. Thích dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
 9. #5
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,980
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  “KIỀN LĂNG BÔI” tượng kỳ Thiểm Tây mở rộng. Lần thứ nhất Năm 2021
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 2
  TT Đ ĐV HỌ TÊN KQ HỌ TÊN ĐV Đ
  1 2 Hồ Nam Đội Trương Thân Hồng 2 - 0 Hầu Ba Cá Nhân 2
  2 2 Cá Nhân Tiêu Chí Cường 1 - 1 Triệu Xương Lễ Hàng Châu 2
  3 2 Nghi Xuyên Dương Thứ 1 - 1 Vô Quân Lâm Sơn Tây HC 2
  4 2 Bình Lương Triệu Vĩnh Thanh 1 - 1 Lưu Quang Thiện Tứ Xuyên 2
  5 2 Lễ Tuyền Cao Ninh 1 - 1 Nghi Quân Quân Cá Nhân 2
  6 2 Cá Nhân Lưu Đông 1 - 1 Điền Quý Văn Cá Nhân 2
  7 2 Cá Nhân Nghiêm Bích Dũng 0 - 2 Vũ Kiện Bình Cá Nhân 2
  8 2 Hà Nam Tào Nham Lỗi 2 - 0 Trương Thành Dương Cam Túc 2
  9 2 Kiền Huyện Liễu Thiên 2 - 0 Dương Húc Cá Nhân 2
  10 2 Tam Nguyên Trần Liễu Cương 2 - 0 Vương Kiến Quốc Cá Nhân 2
  11 2 Hà Nam Đội Diêu Hồng Tân 2 - 0 Chu Quân Kiền Huyện 2
  12 2 Bân Châu Tề Quân 0 - 2 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu 2
  13 2 Cá Nhân Triệu Chí Kiệt 0 - 2 Vương Tái Hi Cá Nhân 2
  14 2 Cá Nhân Đỗ Trấn Phong 0 - 2 Miêu Vĩnh Bằng Liêu Ninh 2
  15 2 Cá Nhân Tống Kiến Quân 0 - 2 Ngô Ngụy Giang Tô 2
  16 2 Đại Chúng 2 Lý Tiểu Đông 1 - 1 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 2
  17 2 Lễ Tuyền Lưu Cương 0 - 2 Dương Kiếm Trùng Khánh 2
  18 2 Tây An Lưu Cường 2 - 0 Tang Trị Điền Cá Nhân 2
  19 2 Tây An Lý Nguy 2 - 0 Diêu Chí Kiệt Cá Nhân 2
  20 2 Trùng Khánh Dương Ứng Đông 0 - 2 Mã Huệ Thành Trác Châu 2
  21 2 Hồ Nam Đội Lưu Vân Đạt 0 - 2 Dương Kiến Bình Hồ Bắc 2
  22 2 Cá Nhân Lý Hân Bồi 1 - 1 Mãn Hồng Ba Cá Nhân 2
  23 2 Thần Mộc Hạ Trại Du 2 - 0 Lương Bình Lễ Tuyền 2
  24 2 Đại Chúng 2 Lý Cẩm Lâm 2 - 0 Ma Nghị Bắc Kinh 2
  25 2 Vị Nam Tần Hồng 2 - 0 Tôn Đức Tài Cá Nhân 2
  26 1 Cá Nhân Phan Phong 0 - 2 Lý Quan Nam Liêu Ninh 2
  27 2 Cá Nhân Lý Đoàn Kết 2 - 0 Mã Hồng Vũ Sơn Tây HC 2
  28 2 Thiên Thủy Mã Thiên Tường 2 - 0 Lý Hòa Xuân Cá Nhân 2
  29 2 Cá Nhân Trương Khởi Vũ 1 - 1 Lý Trung Bảo Cá Nhân 2
  30 2 Đại Chúng Hạ Tuế Học 0 - 2 Vương Hạo Kỳ Sơn 2
  31 2 Cá Nhân Trương Đông Lương 0 - 2 Tô Minh Lượng Cá Nhân 2
  32 2 Cá Nhân Lôi 喆 Âu 1 - 1 Liễu Thiết Hán Sơn Tây 2
  33 2 Cá Nhân Trương Uyển Dục 2 - 0 Vương Hồng Bân Cá Nhân 2
  34 2 Cá Nhân Hàn Bái Hiên 0 - 2 Lý Tiểu Long Kỳ Sơn 2
  35 2 Cá Nhân Đỗ Hồng Vũ 0 - 2 Trình Kiến Bột Đại Chúng 2 2
  36 2 Sơn Tây Vương Phú Bình 2 - 0 Trương Dân Cách Kỳ Sơn 2
  37 2 Cam Túc HĐ Đậu Đình Bật 0 - 2 Thượng Bồi Phong Kiền Huyện 2
  38 2 Cá Nhân Vương Quốc Vĩ 0 - 2 Lương Huy Viễn Sơn Tây HC 2
  39 2 Cá Nhân Điền Trường Hưng 1 - 1 Trần Hán Hoa Hồ Bắc 2
  40 2 Cá Nhân Khang Đông Phương 0 - 2 Trương Cảnh Phách Cam Túc 2
  41 2 Thiên Thủy Từ Dũng 0 - 2 Diêu Tư Bình Tứ Xuyên 2
  42 2 Hồ Bắc Ngải Quang Trí 2 - 0 Tưởng Lợi Khoa Cá Nhân 2
  43 2 Cá Nhân Thôi Trọng Lương 1 - 1 Trương Bân Cá Nhân 2
  44 2 Sơn Tây Nhiếp Ái Xuân 0 - 2 Trương Bân Thiên Tân 2
  45 2 Hà Nam Lý Vệ Dân 0 - 2 Lữ Kiến Lục Tây An 2
  46 2 Cá Nhân Thiệu Như Lăng Băng 1 - 1 Nhậm Lộ Cá Nhân 2
  47 2 Cá Nhân Điền Bân 2 - 0 Mâu Vũ Trạch Cá Nhân 2
  48 2 Cá Nhân Vương Cảnh Vệ 0 - 2 Sài Hiểu Tây Tam Nguyên 2
  49 2 Cá Nhân Triệu Hâm 0 - 2 Vương Minh Hổ Kiền Huyện 2
  50 2 Chiết Giang Cát Tinh Hải 2 - 0 Vương Khai Sĩ Cá Nhân 2
  51 2 Cá Nhân Tào Vĩnh Tuyền 2 - 0 Lương Húc Cá Nhân 2
  52 2 Cá Nhân Đỗ Vĩnh Lập 2 - 0 Trương Quý Sinh Cá Nhân 2
  53 2 Cá Nhân Mẫn Nhân 2 - 0 Lưu Ủng Quân Tứ Xuyên 2
  54 2 Tây An Tôn Kế Nghiêu 2 - 0 Thượng Uy Cá Nhân 2
  55 2 Cam Túc Lương Quân 2 - 0 Quách Quỳnh Cá Nhân 2
  56 2 Cá Nhân Dương Chí Phúc 0 - 2 Mâu Oánh Hà Nam 2
  57 2 Cá Nhân Hoàng Kiến Quân 0 - 2 Hồ Dũng Tuệ Hồ Nam Đội 2
  58 2 Hàm Dương Hồ Phong 1 - 1 Cao Bảo Quốc Thần Mộc 2
  59 2 Liêu Ninh Chung Thiểu Hồng 2 - 0 Lý Xuân Sinh Cá Nhân 2
  60 2 Cá Nhân Lưu Tân Áo 2 - 0 Đái Thần Cá Nhân 2
  61 2 Cam Túc Vương Khải 2 - 0 Thác Kiến Lôi Cá Nhân 2
  62 2 Cá Nhân Hoàng Tiểu Nguyện 0 - 2 Trần Lệ Viện Cá Nhân 2
  63 2 Hồ Bắc Lưu Tông Trạch 2 - 0 Trương Kiến Cường Cá Nhân 2
  64 2 Sơn Tây Triệu Binh Tài 0 - 2 Trần Chí Văn Cá Nhân 2
  65 2 Hưng Bình Từ Ngũ Châu 1 - 1 Mã Lân Cá Nhân 2
  66 2 Cá Nhân Lý Diệu Hổ 2 - 0 Tống Tăng Hỉ Cá Nhân 2
  67 2 Nguyên Châu Hà Dũng 0 - 2 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 2
  68 2 Cam Túc Tằng Học Thành 2 - 0 La Xuân Dương Liêu Ninh 2
  69 2 Hưng Bình Quách Trị Hà 1 - 1 Long Tòng Vân Cá Nhân 2
  70 2 Nguyên Châu Doãn Quận 0 - 2 Vương Văn Quân Hàng Châu 2
  71 2 Hán Trung Trương Dịch Chu 2 - 0 Đào Thế Toàn Cam Túc 2
  72 2 Trùng Khánh Trương Dũng 2 - 0 Vương Hiểu Đình Cá Nhân 2
  73 2 Trác Châu Từ Hạo 1 - 1 Cao Phi Kỳ Sơn 2
  74 1 Cá Nhân Lữ Chiến Hồng 2 - 0 Hách Bình Bân Cá Nhân 1
  75 1 Hán Trung Đào Lục Tường 2 - 0 Lưu Á Quân Tân Cương 1
  76 1 Hán Trung Ngô Vệ Tân 2 - 0 Lý Vĩ Thiên Thủy 1
  77 1 Cá Nhân Cao Hải Quân 2 - 0 Lý Bình Ổn Cá Nhân 1
  78 1 Trác Châu Tào Tiến Quân 2 - 0 Đoạn Học Quốc Cá Nhân 1
  79 1 Cá Nhân Tôn Lương Ba 1 - 1 Tả Trị Bắc Kinh 1
  80 1 Cá Nhân Trần Cao Kiến 2 - 0 Lâm Thủy Vọng Cá Nhân 1
  81 1 Nghi Xuyên Phùng Kiến Dân 2 - 0 Tôn Văn Bân Cá Nhân 1
  82 1 Tam Nguyên Đoạn Hiểu Long 2 - 0 Diêu Mẫn Cá Nhân 1
  83 1 Cá Nhân Lữ Uân Cương 2 - 0 Quách Kỳ Tây An 1
  84 1 Đại Chúng 2 Vương Toàn An 2 - 0 Lương Hồng Cá Nhân 1
  85 1 Cá Nhân Trần Tham Quân 2 - 0 Mục Nhị Dũng Diên An Đội 1
  86 1 Trác Châu Hầu Văn Bác 2 - 0 Triệu Bân Trần Thương 1
  87 1 Cá Nhân Vương Á Long 0 - 2 Nghiêm Dũng Trùng Khánh 1
  88 1 Tam Nguyên Bùi Mãnh 0 - 2 Lưu Long Bắc Kinh 1
  89 1 Hán Trung Đoạn Bảo Kiếm 2 - 0 Điền Duy Quân Cam Túc HĐ 1
  90 1 Hà Nam Đội Triệu Tử Vũ 2 - 0 Diêm Giáo Tuyển Hưng Bình 1
  91 1 Thiên Thủy Vương Đức Hổ 1 - 1 Cảnh Hải Cường Trần Thương 1
  92 1 Cá Nhân Cao Cát Khánh 0 - 2 Hồng Hạo Thăng Cá Nhân 1
  93 1 Hán Trung Hạ Tài Vũ 1 - 1 Trương Vinh Cá Nhân 1
  94 1 Cá Nhân Triệu Tần Trung 0 - 2 Ngưu Chí Phong Sơn Tây HC 1
  95 1 Hàm Dương Nghiêm Vĩnh Phong 1 - 1 Ngô Hiển Hổ Cá Nhân 1
  96 1 Cá Nhân Mạnh Hồng Kỳ 1 - 1 Trương Phú Bình Bân Châu 1
  97 1 Cá Nhân Lý Trường Nhạc 2 - 0 Lưu Khắc Hoa Cá Nhân 1
  98 1 Hàm Dương Cao Vệ 2 - 0 Dương Tranh Vĩ Lễ Tuyền 1
  99 1 Đại Chúng Thích Hồng Ba 2 - 0 Cảnh Kim Hoa Cá Nhân 1
  100 1 Cá Nhân Tống Huyền Nghị 2 - 0 Âu Chiếu Phương Hồ Nam Đội 1
  101 1 Hàng Châu Tưởng Minh Thành 2 - 0 Hồ Vĩ Trần Thương 1
  102 1 Cá Nhân Dư Kiến 2 - 0 Nhậm Tiếu Thiên Cá Nhân 1
  103 1 Cá Nhân Cao Tiểu Trung 2 - 0 Ngụy Tín Diên An Đội 1
  104 0 Bình Lương Vương Kim Đống 0 - 2 Vương Kiến An Cá Nhân 1
  105 1 Tứ Xuyên Lưu Tuấn 2 - 0 Tiết Hiểu Thần Cá Nhân 0
  106 0 Cá Nhân Hình Cường 0 - 2 Lý Dương Cá Nhân 0
  107 0 Cá Nhân Vương Hòa Bình 2 - 0 Trần Thái Bình Cá Nhân 0
  108 0 Cá Nhân Hứa Đào 2 - 0 Huệ Tuyết Phong Cá Nhân 0
  109 0 Cá Nhân Lôi Tự Cương 2 - 0 Trương Đào Cá Nhân 0
  110 0 Nguyên Châu Hà Dũng 1 - 1 Lưu Kiến Hoa Cá Nhân 0
  111 0 Cá Nhân Vương Chính Bân 1 - 1 Cổ An Nhạc Cá Nhân 0
  112 0 Hàng Châu Thẩm Tư Phàm 2 - 0 Lưu Ngạn Quân Thần Mộc 0
  113 0 Cá Nhân Vệ Nghi Xuyên 2 - 0 Kiền Hữu Tài Cá Nhân 0
  114 0 Cá Nhân Hỏa Hưng Thương 2 - 0 An Cần Lai Cá Nhân 0
  115 0 Hà Nam Đội Dương Nam 2 - 0 Lý Thụ Thành Cá Nhân 0
  116 0 Cá Nhân Tôn Quảng Trí 1 - 1 Du Kính Hiếu Cá Nhân 0
  117 0 Cá Nhân Đinh Huy 0 - 2 Nhạc Phong Cá Nhân 0
  118 0 Hàm Dương Trương Đà 2 - 0 Vương Tân Tường Cá Nhân 0
  119 0 Cá Nhân Lý Nguyệt Minh 0 - 2 Dương Tăng Tăng Cá Nhân 0
  120 0 Cá Nhân Vương Trung Hòa 0 - 2 Tôn Binh Lai Cá Nhân 0
  121 0 Cá Nhân Lý Tông Vũ 2 - 0 Tần Kiến Bình Bân Châu 0
  122 0 Cá Nhân Trần Hoài Lâm 0 - 2 Vương Hạnh Vận Cá Nhân 0
  123 0 Cá Nhân Thái Kiến Triêu 1 - 1 Hồ Thế Bình Đại Chúng 0
  124 0 Cá Nhân Doãn Bác 1 - 1 Lưu Dũng Cá Nhân 1
  125 0 Cá Nhân Sử Kiệt 0 - 2 Chân Văn Trung Cá Nhân 0
  126 0 Cá Nhân Mã Tiếu Lâm 2 - 0 Vương Tiểu Hoan Cam Túc HĐ 0
  127 0 Hàng Châu Đỗ Thần Hạo 2 - 0 Trần Vượng Sinh Cá Nhân 0
  128 0 Cá Nhân Lưu Vũ Xã 1 - 1 Mạnh Thiên Lâm Cá Nhân 0
  129 0 Cá Nhân Ngô Cẩm Quý 0 - 2 Lưu Vũ Cá Nhân 0
  130 0 Cá Nhân Từ Bác Đông 0 - 2 Trương Vệ Đông Cá Nhân 0
  131 0 Cá Nhân Văn Hỉ Lao 0 - 2 Trương Vũ Nghi Xuyên 0
  132 0 Cá Nhân Tịch Hữu Do 0 - 2 Đường Các Vinh Cá Nhân 0
  133 0 Nội Mông Cổ Túc Thiểu Phong 2 - 0 Ngô Phong Cá Nhân 0
  134 0 Hưng Bình Địch Dương 2 - 0 Tôn Kế Hành Cá Nhân 0
  135 0 Lễ Tuyền Ứng Phong 2 - 0 Cao Kiến Húc Cam Túc HĐ 0
  136 0 Cá Nhân Tống Nghị 0 - 2 Ngô Tiệp Nhi Cá Nhân 0
  137 0 Cá Nhân Lô Minh Lượng 2 - 0 Lý Phàn Cá Nhân 0
  138 0 Cá Nhân Trương Chí Hào 2 - 0 Diệp Hùng Siêu Cá Nhân 0
  139 0 Hà Bắc Trịnh Ngạn Phi 2 - 0 Lý Phong Cá Nhân 0
  140 0 Cá Nhân Phùng Hồng Tinh 2 - 0 Từ Siêu Cá Nhân 0
  141 0 Cá Nhân Dương Thiến Vũ 2 - 0 Chu Văn Đào Cá Nhân 0
  142 0 Trần Thương Trương Văn Quân 2 - 0 Trương Nhị Minh Cá Nhân 0
  143 0 Bình Lương Vương Văn Phi 1 - 1 Vương Lợi Cá Nhân 0
  144 0 Cá Nhân Dương Hoa Bình 2 - 0 Cung Vũ Cá Nhân 0
  145 0 Cá Nhân Lưu Đồng Sinh 0 - 2 Triệu Quân Thần Mộc 0
  146 0 Cá Nhân Thôi Tiểu Thắng 1 - 1 Lý Thực Cá Nhân 0
  147 0 Cá Nhân Vương Anh Địch 0 - 2 Vương Tương Thanh Nguyên Châu 0
  148 0 Nghi Xuyên Viên Hoa Đông 1 - 1 Vương Hạ Cường Cá Nhân 0
  149 0 Bân Châu Phạm Quân Phong 2 - 0 Trương Hưng Hoài Cá Nhân 0
  150 0 Cá Nhân Cảnh Quân Hoa 0 - 2 Đậu Kiến Quốc Cá Nhân 0
  151 0 Cá Nhân Lý Hồng Phi 0 - 2 Chu Nghiệp Trí Cá Nhân 0
  152 0 Hàm Dương Ngụy Vĩnh 2 - 0 Lưu Vĩnh Chỉ Cá Nhân 0
  153 0 Cá Nhân Phùng Tiêu 0 - 2 Triệu Việt Nguyên Châu 0
  154 0 Cá Nhân Trần Học Minh 0 - 2 Dương Kỳ Cá Nhân 0
  155 0 Cá Nhân Quách Khoan Lợi 0 - 2 Trương Cương Cá Nhân 0
  156 0 Cá Nhân Viên Hiểu Khang 0 - 2 Trương Huyền Dịch Cá Nhân 0
  157 0 Cá Nhân Ngô Kiếm 2 - 0 Vương Thắng Lợi Cá Nhân 0
  158 0 Cá Nhân Khuất Quân Lộ 2 - 0 Nguyễn Phi Long Cá Nhân 0
  159 0 Cá Nhân Du Dịch Tiếu 2 - 0 Trương Minh Cá Nhân 0
  160 0 Cá Nhân Tô Bình 0 - 2 Mã Cẩm Đào Cá Nhân 0
  161 0 Bình Lương Đoạn Minh Uy 0 - 2 Vương Kiến Bình Đại Chúng 0
  162 0 Cá Nhân Vân Hành 2 - 0 Vương Cửu Sinh Cá Nhân 0
  163 0 Cá Nhân Dương Húc 2 - 0 Lôi Tự Cương Cá Nhân 0
  164 0 Cam Túc Trương Thành Dương 2 - 0 Đồ Kiến Quốc Cá Nhân 0
  165 0 Cá Nhân Vũ Kiện Bình 2 - 0 Tôn Tiểu Quân Cá Nhân 0
  166 0 Cá Nhân Ngụy Cường 0 - 2 Lưu Đông Cá Nhân 0
  167 0 Cá Nhân Điền Quý Văn 2 - 0 Vương Kỳ Cá Nhân 0
  168 0 Cá Nhân Nghi Quân Quân 2 - 0 Hứa Đào Cá Nhân 0
  169 0 Cá Nhân Ngô Phong Thọ 0 - 2 Cao Ninh Lễ Tuyền 0
  170 0 Cá Nhân Huệ Tuyết Phong 0 - 2 Triệu Vĩnh Thanh Bình Lương 0
  171 0 Cá Nhân Trần Thái Bình 0 - 2 Dương Thứ Nghi Xuyên 0
  172 0 Cá Nhân Lý Dương 0 - 2 Tiêu Chí Cường Cá Nhân 0
  173 0 Tứ Xuyên Lưu Quang Thiện 2 - 0 Vương Hòa Bình Cá Nhân 0
  174 0 Sơn Tây HC Vô Quân Lâm 2 - 0 Vương Kim Đống Bình Lương 0
  175 0 Cá Nhân Tiết Hiểu Thần 0 - 2 Trương Thân Hồng Hồ Nam Đội 0
  176 0 Tân Cương Lưu Á Quân 1 - 1 Lữ Chiến Hồng Cá Nhân 0
  177 0 Hàng Châu Triệu Xương Lễ 2 - 0 Hình Cường Cá Nhân 0
  178 0 Cá Nhân Hách Bình Bân 1 - 1 Đoạn Bảo Kiếm Hán Trung 0
  179 0 Cá Nhân Hầu Ba 2 - 0 0 0 0

 10. Thích dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
 11. #6
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,980
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 3

  2 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 1 - 1 Trương Dịch Chu Hán Trung


  5 Hồ Nam Đội Hồ Dũng Tuệ 0 - 2 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc


  6 Hà Nam Mâu Oánh 1 - 1 Vương Khải Cam Túc


  9 Tây An Lữ Kiến Lục 1 - 1 Lương Quân Cam Túc


  10 Thiên Tân Trương Bân 2 - 0 Tôn Kế Nghiêu Tây An


  113 Cam Túc Trương Thành Dương 0 - 2 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu


 12. Thích dethichoo đã thích bài viết này
 13. #7
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,980
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  “KIỀN LĂNG BÔI” tượng kỳ Thiểm Tây mở rộng. Lần thứ nhất Năm 2021
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 3
  TT Đ ĐV HỌ TÊN KQ HỌ TÊN ĐV Đ
  1 4 Hàng Châu Vương Văn Quân 0 - 2 Trương Dũng Trùng Khánh 4
  2 4 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 1 - 1 Trương Dịch Chu Hán Trung 4
  3 4 Cá Nhân Trần Chí Văn 0 - 2 Tằng Học Thành Cam Túc 4
  4 4 Cá Nhân Trần Lệ Viện 1 - 1 Lý Diệu Hổ Cá Nhân 4
  5 4 Hồ Nam Đội Hồ Dũng Tuệ 0 - 2 Lưu Tông Trạch Hồ Bắc 4
  6 4 Hà Nam Mâu Oánh 1 - 1 Vương Khải Cam Túc 4
  7 4 Kiền Huyện Vương Minh Hổ 2 - 0 Lưu Tân Áo Cá Nhân 4
  8 4 Tam Nguyên Sài Hiểu Tây 0 - 2 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 4
  9 4 Tây An Lữ Kiến Lục 1 - 1 Lương Quân Cam Túc 4
  10 4 Thiên Tân Trương Bân 2 - 0 Tôn Kế Nghiêu Tây An 4
  11 4 Tứ Xuyên Diêu Tư Bình 1 - 1 Mẫn Nhân Cá Nhân 4
  12 4 Cam Túc Trương Cảnh Phách 1 - 1 Đỗ Vĩnh Lập Cá Nhân 4
  13 4 Sơn Tây HC Lương Huy Viễn 2 - 0 Tào Vĩnh Tuyền Cá Nhân 4
  14 4 Kiền Huyện Thượng Bồi Phong 2 - 0 Cát Tinh Hải Chiết Giang 4
  15 4 Đại Chúng 2 Trình Kiến Bột 1 - 1 Điền Bân Cá Nhân 4
  16 4 Kỳ Sơn Lý Tiểu Long 2 - 0 Ngải Quang Trí Hồ Bắc 4
  17 4 Cá Nhân Tô Minh Lượng 0 - 2 Vương Phú Bình Sơn Tây 4
  18 4 Kỳ Sơn Vương Hạo 2 - 0 Trương Uyển Dục Cá Nhân 4
  19 4 Liêu Ninh Lý Quan Nam 2 - 0 Mã Thiên Tường Thiên Thủy 4
  20 4 Hồ Bắc Dương Kiến Bình 2 - 0 Lý Đoàn Kết Cá Nhân 4
  21 4 Trác Châu Mã Huệ Thành 2 - 0 Tần Hồng Vị Nam 4
  22 4 Trùng Khánh Dương Kiếm 2 - 0 Lý Cẩm Lâm Đại Chúng 2 4
  23 4 Giang Tô Ngô Ngụy 1 - 1 Hạ Trại Du Thần Mộc 4
  24 4 Liêu Ninh Miêu Vĩnh Bằng 2 - 0 Lý Nguy Tây An 4
  25 4 Cá Nhân Vương Tái Hi 1 - 1 Lưu Cường Tây An 4
  26 4 Hàng Châu Trịnh Vũ Hàng 0 - 2 Diêu Hồng Tân Hà Nam Đội 4
  27 4 Cá Nhân Vũ Kiện Bình 0 - 2 Trần Liễu Cương Tam Nguyên 4
  28 4 Kiền Huyện Liễu Thiên 1 - 1 Tào Nham Lỗi Hà Nam 4
  29 3 Kỳ Sơn Cao Phi 2 - 0 Trương Thân Hồng Hồ Nam Đội 4
  30 3 Cá Nhân Vương Kiến An 0 - 2 Từ Hạo Trác Châu 3
  31 3 Cá Nhân Long Tòng Vân 1 - 1 Lưu Tuấn Tứ Xuyên 3
  32 3 Cá Nhân Mã Lân 0 - 2 Quách Trị Hà Hưng Bình 3
  33 3 Thần Mộc Cao Bảo Quốc 2 - 0 Dư Kiến Cá Nhân 3
  34 3 Sơn Tây HC Ngưu Chí Phong 2 - 0 Từ Ngũ Châu Hưng Bình 3
  35 3 Cá Nhân Hồng Hạo Thăng 1 - 1 Cao Tiểu Trung Cá Nhân 3
  36 3 Bắc Kinh Lưu Long 2 - 0 Tống Huyền Nghị Cá Nhân 3
  37 3 Cá Nhân Nhậm Lộ 0 - 2 Tưởng Minh Thành Hàng Châu 3
  38 3 Cá Nhân Trương Bân 1 - 1 Cao Vệ Hàm Dương 3
  39 3 Hồ Bắc Trần Hán Hoa 1 - 1 Thích Hồng Ba Đại Chúng 3
  40 3 Trùng Khánh Nghiêm Dũng 2 - 0 Hồ Phong Hàm Dương 3
  41 3 Sơn Tây Liễu Thiết Hán 1 - 1 Lý Trường Nhạc Cá Nhân 3
  42 3 Cá Nhân Lý Trung Bảo 0 - 2 Thiệu Như Lăng Băng Cá Nhân 3
  43 3 Cá Nhân Mãn Hồng Ba 2 - 0 Thôi Trọng Lương Cá Nhân 3
  44 3 Bắc Kinh Vương Vũ Bác 2 - 0 Điền Trường Hưng Cá Nhân 3
  45 3 Cá Nhân Điền Quý Văn 0 - 2 Triệu Tử Vũ Hà Nam Đội 3
  46 3 Cá Nhân Nghi Quân Quân 2 - 0 Đào Lục Tường Hán Trung 3
  47 3 Tứ Xuyên Lưu Quang Thiện 2 - 0 Lôi 喆 Âu Cá Nhân 3
  48 3 Sơn Tây HC Vô Quân Lâm 2 - 0 Trương Khởi Vũ Cá Nhân 3
  49 3 Hàng Châu Triệu Xương Lễ 0 - 2 Hầu Văn Bác Trác Châu 3
  50 3 Đại Chúng 2 Vương Toàn An 2 - 0 Lý Hân Bồi Cá Nhân 3
  51 3 Tam Nguyên Đoạn Hiểu Long 2 - 0 Trần Tham Quân Cá Nhân 3
  52 3 Đại Chúng 2 Lý Tiểu Đông 1 - 1 Lữ Uân Cương Cá Nhân 3
  53 3 Cá Nhân Trần Cao Kiến 2 - 0 Phùng Kiến Dân Nghi Xuyên 3
  54 3 Hán Trung Ngô Vệ Tân 2 - 0 Tào Tiến Quân Trác Châu 3
  55 3 Cá Nhân Cao Hải Quân 2 - 0 Lưu Đông Cá Nhân 3
  56 3 Lễ Tuyền Cao Ninh 0 - 2 Triệu Vĩnh Thanh Bình Lương 3
  57 3 Nghi Xuyên Dương Thứ 0 - 2 Tiêu Chí Cường Cá Nhân 3
  58 3 Hán Trung Đoạn Bảo Kiếm 2 - 0 Lữ Chiến Hồng Cá Nhân 3
  59 2 Đại Chúng Vương Kiến Bình 0 - 2 Vân Hành Cá Nhân 2
  60 2 Cá Nhân Mã Cẩm Đào 0 - 2 Du Dịch Tiếu Cá Nhân 2
  61 2 Cá Nhân Vương Hiểu Đình 0 - 2 Doãn Quận Nguyên Châu 2
  62 2 Cam Túc Đào Thế Toàn 2 - 0 Hà Dũng Nguyên Châu 2
  63 2 Cá Nhân Trương Huyền Dịch 2 - 0 Khuất Quân Lộ Cá Nhân 2
  64 2 Liêu Ninh La Xuân Dương 1 - 1 Triệu Binh Tài Sơn Tây 2
  65 2 Cá Nhân Tống Tăng Hỉ 0 - 2 Ngô Kiếm Cá Nhân 2
  66 2 Cá Nhân Trương Cương 1 - 1 Hoàng Tiểu Nguyện Cá Nhân 2
  67 2 Cá Nhân Dương Kỳ 1 - 1 Hoàng Kiến Quân Cá Nhân 2
  68 2 Nguyên Châu Triệu Việt 2 - 0 Mạnh Hồng Kỳ Cá Nhân 2
  69 2 Cá Nhân Đậu Kiến Quốc 2 - 0 Dương Chí Phúc Cá Nhân 2
  70 2 Cá Nhân Chu Nghiệp Trí 0 - 2 Ngụy Vĩnh Hàm Dương 2
  71 2 Cá Nhân Trương Kiến Cường 0 - 2 Phạm Quân Phong Bân Châu 2
  72 2 Cá Nhân Thác Kiến Lôi 1 - 1 Triệu Hâm Cá Nhân 2
  73 2 Nguyên Châu Vương Tương Thanh 1 - 1 Vương Cảnh Vệ Cá Nhân 2
  74 2 Cá Nhân Đái Thần 1 - 1 Lý Vệ Dân Hà Nam 2
  75 2 Cá Nhân Lý Xuân Sinh 0 - 2 Nhiếp Ái Xuân Sơn Tây 2
  76 2 Bân Châu Trương Phú Bình 0 - 2 Nghiêm Vĩnh Phong Hàm Dương 2
  77 2 Thần Mộc Triệu Quân 0 - 2 Từ Dũng Thiên Thủy 2
  78 2 Cá Nhân Ngô Hiển Hổ 2 - 0 Dương Hoa Bình Cá Nhân 2
  79 2 Cá Nhân Quách Quỳnh 0 - 2 Khang Đông Phương Cá Nhân 2
  80 2 Cá Nhân Thượng Uy 2 - 0 Hạ Tài Vũ Hán Trung 2
  81 2 Cá Nhân Trương Vinh 2 - 0 Vương Quốc Vĩ Cá Nhân 2
  82 2 Tứ Xuyên Lưu Ủng Quân 1 - 1 Đậu Đình Bật Cam Túc HĐ 2
  83 2 Cá Nhân Trương Quý Sinh 2 - 0 Vương Đức Hổ Thiên Thủy 2
  84 2 Cá Nhân Lương Húc 2 - 0 Đỗ Hồng Vũ Cá Nhân 2
  85 2 Cá Nhân Ngô Tiệp Nhi 1 - 1 Trương Văn Quân Trần Thương 2
  86 2 Trần Thương Cảnh Hải Cường 1 - 1 Hàn Bái Hiên Cá Nhân 2
  87 2 Cá Nhân Vương Khai Sĩ 2 - 0 Dương Thiến Vũ Cá Nhân 2
  88 2 Cá Nhân Đường Các Vinh 0 - 2 Phùng Hồng Tinh Cá Nhân 2
  89 2 Nghi Xuyên Trương Vũ 2 - 0 Trịnh Ngạn Phi Hà Bắc 2
  90 2 Cá Nhân Mâu Vũ Trạch 1 - 1 Trương Đông Lương Cá Nhân 2
  91 2 Cá Nhân Trương Vệ Đông 1 - 1 Hạ Tuế Học Đại Chúng 2
  92 2 Cá Nhân Lưu Vũ 2 - 0 Trương Chí Hào Cá Nhân 2
  93 2 Cá Nhân Chân Văn Trung 1 - 1 Lô Minh Lượng Cá Nhân 2
  94 2 Cá Nhân Tưởng Lợi Khoa 0 - 2 Ứng Phong Lễ Tuyền 2
  95 2 Cá Nhân Lưu Dũng 1 - 1 Địch Dương Hưng Bình 2
  96 2 Cá Nhân Vương Hạnh Vận 0 - 2 Túc Thiểu Phong Nội Mông Cổ 2
  97 2 Kỳ Sơn Trương Dân Cách 2 - 0 Lưu Vân Đạt Hồ Nam Đội 2
  98 2 Cá Nhân Tôn Binh Lai 0 - 2 Dương Ứng Đông Trùng Khánh 2
  99 2 Cá Nhân Dương Tăng Tăng 0 - 2 Đỗ Thần Hạo Hàng Châu 2
  100 2 Cá Nhân Vương Hồng Bân 1 - 1 Lưu Cương Lễ Tuyền 2
  101 2 Cá Nhân Nhạc Phong 0 - 2 Tống Kiến Quân Cá Nhân 2
  102 2 Sơn Tây HC Mã Hồng Vũ 1 - 1 Mã Tiếu Lâm Cá Nhân 2
  103 2 Cá Nhân Lý Hòa Xuân 2 - 0 Đỗ Trấn Phong Cá Nhân 2
  104 2 Cá Nhân Tôn Đức Tài 1 - 1 Triệu Chí Kiệt Cá Nhân 2
  105 2 Bắc Kinh Ma Nghị 2 - 0 Tề Quân Bân Châu 2
  106 2 Lễ Tuyền Lương Bình 0 - 2 Lý Tông Vũ Cá Nhân 2
  107 2 Cá Nhân Diêu Chí Kiệt 0 - 2 Tôn Lương Ba Cá Nhân 2
  108 2 Bắc Kinh Tả Trị 2 - 0 Trương Đà Hàm Dương 2
  109 2 Cá Nhân Tang Trị Điền 2 - 0 Nghiêm Bích Dũng Cá Nhân 2
  110 2 Kiền Huyện Chu Quân 1 - 1 Dương Nam Hà Nam Đội 2
  111 2 Cá Nhân Vương Kiến Quốc 2 - 0 Hỏa Hưng Thương Cá Nhân 2
  112 2 Cá Nhân Dương Húc 2 - 0 Vệ Nghi Xuyên Cá Nhân 2
  113 2 Cam Túc Trương Thành Dương 0 - 2 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 2
  114 2 Cá Nhân Lý Dương 0 - 2 Lôi Tự Cương Cá Nhân 2
  115 2 Cá Nhân Hầu Ba 0 - 2 Hứa Đào Cá Nhân 2
  116 1 Diên An Đội Ngụy Tín 0 - 2 Vương Hòa Bình Cá Nhân 2
  117 1 Cá Nhân Nhậm Tiếu Thiên 0 - 2 Viên Hoa Đông Nghi Xuyên 1
  118 1 Trần Thương Hồ Vĩ 2 - 0 Triệu Tần Trung Cá Nhân 1
  119 1 Hồ Nam Đội Âu Chiếu Phương 2 - 0 Cao Cát Khánh Cá Nhân 1
  120 1 Cá Nhân Cảnh Kim Hoa 1 - 1 Thôi Tiểu Thắng Cá Nhân 1
  121 1 Lễ Tuyền Dương Tranh Vĩ 2 - 0 Vương Văn Phi Bình Lương 1
  122 1 Cá Nhân Lưu Khắc Hoa 1 - 1 Bùi Mãnh Tam Nguyên 1
  123 1 Cá Nhân Vương Hạ Cường 0 - 2 Phan Phong Cá Nhân 1
  124 1 Cá Nhân Lý Thực 0 - 2 Vương Á Long Cá Nhân 1
  125 1 Cá Nhân Vương Lợi 0 - 2 Lưu Vũ Xã Cá Nhân 1
  126 1 Hưng Bình Diêm Giáo Tuyển 2 - 0 Doãn Bác Cá Nhân 1
  127 1 Cam Túc HĐ Điền Duy Quân 0 - 2 Thái Kiến Triêu Cá Nhân 1
  128 1 Cá Nhân Mạnh Thiên Lâm 1 - 1 Tôn Quảng Trí Cá Nhân 1
  129 1 Đại Chúng Hồ Thế Bình 2 - 0 Vương Chính Bân Cá Nhân 1
  130 1 Trần Thương Triệu Bân 2 - 0 Hà Dũng Nguyên Châu 1
  131 1 Diên An Đội Mục Nhị Dũng 2 - 0 Lương Hồng Cá Nhân 1
  132 1 Cá Nhân Du Kính Hiếu 2 - 0 Quách Kỳ Tây An 1
  133 1 Cá Nhân Tôn Văn Bân 1 - 1 Diêu Mẫn Cá Nhân 1
  134 1 Cá Nhân Đoạn Học Quốc 2 - 0 Lâm Thủy Vọng Cá Nhân 1
  135 1 Cá Nhân Lý Bình Ổn 2 - 0 Cổ An Nhạc Cá Nhân 1
  136 1 Thiên Thủy Lý Vĩ 2 - 0 Lưu Kiến Hoa Cá Nhân 1
  137 1 Cá Nhân Hách Bình Bân 2 - 0 Lưu Á Quân Tân Cương 1
  138 0 Cá Nhân Vương Cửu Sinh 0 - 2 Đoạn Minh Uy Bình Lương 0
  139 0 Cá Nhân Trương Minh 0 - 2 Tô Bình Cá Nhân 0
  140 0 Cá Nhân Nguyễn Phi Long 1 - 1 Viên Hiểu Khang Cá Nhân 0
  141 0 Cá Nhân Vương Thắng Lợi 2 - 0 Quách Khoan Lợi Cá Nhân 0
  142 0 Cá Nhân Lưu Vĩnh Chỉ 2 - 0 Trần Học Minh Cá Nhân 0
  143 0 Cá Nhân Trương Hưng Hoài 2 - 0 Phùng Tiêu Cá Nhân 0
  144 0 Cá Nhân Cung Vũ 2 - 0 Lý Hồng Phi Cá Nhân 0
  145 0 Cá Nhân Trương Nhị Minh 0 - 2 Cảnh Quân Hoa Cá Nhân 0
  146 0 Cá Nhân Chu Văn Đào 0 - 2 Vương Anh Địch Cá Nhân 0
  147 0 Cá Nhân Từ Siêu 2 - 0 Lưu Đồng Sinh Cá Nhân 0
  148 0 Cá Nhân Lý Phong 2 - 0 Tống Nghị Cá Nhân 0
  149 0 Cá Nhân Diệp Hùng Siêu 0 - 2 Tịch Hữu Do Cá Nhân 0
  150 0 Cá Nhân Lý Phàn 0 - 2 Văn Hỉ Lao Cá Nhân 0
  151 0 Cam Túc HĐ Cao Kiến Húc 0 - 2 Từ Bác Đông Cá Nhân 0
  152 0 Cá Nhân Tôn Kế Hành 0 - 2 Ngô Cẩm Quý Cá Nhân 0
  153 0 Cá Nhân Ngô Phong 0 - 2 Sử Kiệt Cá Nhân 0
  154 0 Cá Nhân Trần Vượng Sinh 2 - 0 Trần Hoài Lâm Cá Nhân 0
  155 0 Cam Túc HĐ Vương Tiểu Hoan 0 - 2 Vương Trung Hòa Cá Nhân 0
  156 0 Bân Châu Tần Kiến Bình 2 - 0 Lý Nguyệt Minh Cá Nhân 0
  157 0 Cá Nhân Vương Tân Tường 2 - 0 Đinh Huy Cá Nhân 0
  158 0 Cá Nhân Lý Thụ Thành 0 - 2 Vương Kim Đống Bình Lương 0
  159 0 Cá Nhân An Cần Lai 1 - 1 Hình Cường Cá Nhân 0
  160 0 Cá Nhân Kiền Hữu Tài 0 - 2 Lưu Ngạn Quân Thần Mộc 0
  161 0 Cá Nhân Trương Đào 2 - 0 Huệ Tuyết Phong Cá Nhân 0
  162 0 Cá Nhân Tiết Hiểu Thần 2 - 0 Trần Thái Bình Cá Nhân 0
  163 0 Cá Nhân Dương Húc 2 - 0 Lôi Tự Cương Cá Nhân 0
  164 0 Cam Túc Trương Thành Dương 2 - 0 Đồ Kiến Quốc Cá Nhân 0
  165 0 Cá Nhân Vũ Kiện Bình 2 - 0 Tôn Tiểu Quân Cá Nhân 0
  166 0 Cá Nhân Ngụy Cường 0 - 2 Lưu Đông Cá Nhân 0
  167 0 Cá Nhân Điền Quý Văn 2 - 0 Vương Kỳ Cá Nhân 0
  168 0 Cá Nhân Nghi Quân Quân 2 - 0 Hứa Đào Cá Nhân 0
  169 0 Cá Nhân Ngô Phong Thọ 0 - 2 Cao Ninh Lễ Tuyền 0
  170 0 Cá Nhân Huệ Tuyết Phong 0 - 2 Triệu Vĩnh Thanh Bình Lương 0
  171 0 Cá Nhân Trần Thái Bình 0 - 2 Dương Thứ Nghi Xuyên 0
  172 0 Cá Nhân Lý Dương 0 - 2 Tiêu Chí Cường Cá Nhân 0
  173 0 Tứ Xuyên Lưu Quang Thiện 2 - 0 Vương Hòa Bình Cá Nhân 0
  174 0 Sơn Tây HC Vô Quân Lâm 2 - 0 Vương Kim Đống Bình Lương 0
  175 0 Cá Nhân Tiết Hiểu Thần 0 - 2 Trương Thân Hồng Hồ Nam Đội 0
  176 0 Tân Cương Lưu Á Quân 1 - 1 Lữ Chiến Hồng Cá Nhân 0
  177 0 Hàng Châu Triệu Xương Lễ 2 - 0 Hình Cường Cá Nhân 0
  178 0 Cá Nhân Hách Bình Bân 1 - 1 Đoạn Bảo Kiếm Hán Trung 0
  179 0 Cá Nhân Hầu Ba 2 - 0 0 0 0

 14. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
 15. #8
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,980
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 4

  2 Hà Nam Đội Diêu Hồng Tân 2 - 0 Dương Kiếm Trùng Khánh


  3 Sơn Tây Vương Phú Bình 0 - 2 Mã Huệ Thành Trác Châu


  4 Liêu Ninh Chung Thiểu Hồng 2 - 0 Dương Kiến Bình Hồ Bắc


  5 Hồ Bắc Lưu Tông Trạch 0 - 2 Lý Quan Nam Liêu Ninh


  6 Cam Túc Tằng Học Thành 0 - 2 Vương Hạo Kỳ Sơn


  7 Trùng Khánh Trương Dũng 0 - 2 Lý Tiểu Long Kỳ Sơn


  8 Sơn Tây HC Lương Huy Viễn 1 - 1 Thượng Bồi Phong Kiền Huyện


  9 Thiên Tân Trương Bân 0 - 2 Vương Minh Hổ Kiền Huyện


 16. Thích dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
 17. #9
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,980
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  “KIỀN LĂNG BÔI” tượng kỳ Thiểm Tây mở rộng. Lần thứ nhất Năm 2021
  KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 4
  TT Đ ĐV HỌ TÊN KQ HỌ TÊN ĐV Đ
  1 6 Tam Nguyên Trần Liễu Cương 1 - 1 Miêu Vĩnh Bằng Liêu Ninh 6
  2 6 Hà Nam Đội Diêu Hồng Tân 2 - 0 Dương Kiếm Trùng Khánh 6
  3 6 Sơn Tây Vương Phú Bình 0 - 2 Mã Huệ Thành Trác Châu 6
  4 6 Liêu Ninh Chung Thiểu Hồng 2 - 0 Dương Kiến Bình Hồ Bắc 6
  5 6 Hồ Bắc Lưu Tông Trạch 0 - 2 Lý Quan Nam Liêu Ninh 6
  6 6 Cam Túc Tằng Học Thành 0 - 2 Vương Hạo Kỳ Sơn 6
  7 6 Trùng Khánh Trương Dũng 0 - 2 Lý Tiểu Long Kỳ Sơn 6
  8 6 Sơn Tây HC Lương Huy Viễn 1 - 1 Thượng Bồi Phong Kiền Huyện 6
  9 6 Thiên Tân Trương Bân 0 - 2 Vương Minh Hổ Kiền Huyện 6
  10 5 Cá Nhân Tiêu Chí Cường 0 - 2 Đoạn Bảo Kiếm Hán Trung 5
  11 5 Bình Lương Triệu Vĩnh Thanh 0 - 2 Cao Hải Quân Cá Nhân 5
  12 5 Hà Nam Tào Nham Lỗi 2 - 0 Ngô Vệ Tân Hán Trung 5
  13 5 Tây An Lưu Cường 1 - 1 Liễu Thiên Kiền Huyện 5
  14 5 Thần Mộc Hạ Trại Du 1 - 1 Trần Cao Kiến Cá Nhân 5
  15 5 Trác Châu Hầu Văn Bác 2 - 0 Đoạn Hiểu Long Tam Nguyên 5
  16 5 Hà Nam Đội Triệu Tử Vũ 2 - 0 Vương Toàn An Đại Chúng 2 5
  17 5 Cá Nhân Thiệu Như Lăng Băng 1 - 1 Vô Quân Lâm Sơn Tây HC 5
  18 5 Cá Nhân Điền Bân 0 - 2 Lưu Quang Thiện Tứ Xuyên 5
  19 5 Cá Nhân Đỗ Vĩnh Lập 0 - 2 Nghi Quân Quân Cá Nhân 5
  20 5 Cá Nhân Mẫn Nhân 2 - 0 Vương Tái Hi Cá Nhân 5
  21 5 Cam Túc Lương Quân 1 - 1 Ngô Ngụy Giang Tô 5
  22 5 Cam Túc Vương Khải 0 - 2 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 5
  23 5 Hàng Châu Tưởng Minh Thành 2 - 0 Mãn Hồng Ba Cá Nhân 5
  24 5 Cá Nhân Lý Diệu Hổ 1 - 1 Trình Kiến Bột Đại Chúng 2 5
  25 5 Hưng Bình Quách Trị Hà 0 - 2 Nghiêm Dũng Trùng Khánh 5
  26 5 Hán Trung Trương Dịch Chu 1 - 1 Trương Cảnh Phách Cam Túc 5
  27 5 Trác Châu Từ Hạo 2 - 0 Diêu Tư Bình Tứ Xuyên 5
  28 5 Tây An Lữ Kiến Lục 0 - 2 Lưu Long Bắc Kinh 5
  29 5 Hà Nam Mâu Oánh 0 - 2 Ngưu Chí Phong Sơn Tây HC 5
  30 5 Thần Mộc Cao Bảo Quốc 2 - 0 Trần Lệ Viện Cá Nhân 5
  31 5 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 2 - 0 Cao Phi Kỳ Sơn 5
  32 4 Hồ Nam Đội Trương Thân Hồng 2 - 0 Lý Tiểu Đông Đại Chúng 2 4
  33 4 Cá Nhân Vương Hòa Bình 0 - 2 Vân Hành Cá Nhân 4
  34 4 Cá Nhân Hứa Đào 2 - 0 Vũ Kiện Bình Cá Nhân 4
  35 4 Hàng Châu Thẩm Tư Phàm 2 - 0 Dương Húc Cá Nhân 4
  36 4 Cá Nhân Lôi Tự Cương 1 - 1 Vương Kiến Quốc Cá Nhân 4
  37 4 Cá Nhân Tôn Lương Ba 0 - 2 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu 4
  38 4 Cá Nhân Lý Tông Vũ 2 - 0 Tang Trị Điền Cá Nhân 4
  39 4 Cá Nhân Lữ Uân Cương 0 - 2 Tả Trị Bắc Kinh 4
  40 4 Cá Nhân Tống Kiến Quân 0 - 2 Ma Nghị Bắc Kinh 4
  41 4 Tây An Lý Nguy 2 - 0 Lý Hòa Xuân Cá Nhân 4
  42 4 Hàng Châu Đỗ Thần Hạo 2 - 0 Tô Minh Lượng Cá Nhân 4
  43 4 Trùng Khánh Dương Ứng Đông 2 - 0 Liễu Thiết Hán Sơn Tây 4
  44 4 Đại Chúng 2 Lý Cẩm Lâm 2 - 0 Trương Dân Cách Kỳ Sơn 4
  45 4 Vị Nam Tần Hồng 0 - 2 Trần Hán Hoa Hồ Bắc 4
  46 4 Nội Mông Cổ Túc Thiểu Phong 2 - 0 Trương Bân Cá Nhân 4
  47 4 Lễ Tuyền Ứng Phong 2 - 0 Lưu Vũ Cá Nhân 4
  48 4 Cá Nhân Lý Đoàn Kết 2 - 0 Trương Vũ Nghi Xuyên 4
  49 4 Thiên Thủy Mã Thiên Tường 2 - 0 Sài Hiểu Tây Tam Nguyên 4
  50 4 Cá Nhân Phùng Hồng Tinh 0 - 2 Vương Khai Sĩ Cá Nhân 4
  51 4 Cá Nhân Trương Uyển Dục 2 - 0 Lương Húc Cá Nhân 4
  52 4 Cá Nhân Khang Đông Phương 1 - 1 Hồng Hạo Thăng Cá Nhân 4
  53 4 Thiên Thủy Từ Dũng 2 - 0 Trương Quý Sinh Cá Nhân 4
  54 4 Hồ Bắc Ngải Quang Trí 2 - 0 Thượng Uy Cá Nhân 4
  55 4 Hàm Dương Nghiêm Vĩnh Phong 1 - 1 Trương Vinh Cá Nhân 4
  56 4 Sơn Tây Nhiếp Ái Xuân 2 - 0 Ngô Hiển Hổ Cá Nhân 4
  57 4 Cá Nhân Lý Trường Nhạc 0 - 2 Hồ Dũng Tuệ Hồ Nam Đội 4
  58 4 Chiết Giang Cát Tinh Hải 2 - 0 Đậu Kiến Quốc Cá Nhân 4
  59 4 Cá Nhân Tào Vĩnh Tuyền 0 - 2 Trần Chí Văn Cá Nhân 4
  60 4 Bân Châu Phạm Quân Phong 0 - 2 Triệu Việt Nguyên Châu 4
  61 4 Hàm Dương Ngụy Vĩnh 0 - 2 Trương Huyền Dịch Cá Nhân 4
  62 4 Tây An Tôn Kế Nghiêu 2 - 0 Long Tòng Vân Cá Nhân 4
  63 4 Cá Nhân Lưu Tân Áo 1 - 1 Vương Văn Quân Hàng Châu 4
  64 4 Đại Chúng Thích Hồng Ba 0 - 2 Đào Thế Toàn Cam Túc 4
  65 4 Hàm Dương Cao Vệ 2 - 0 Ngô Kiếm Cá Nhân 4
  66 4 Cá Nhân Cao Tiểu Trung 1 - 1 Doãn Quận Nguyên Châu 4
  67 4 Tứ Xuyên Lưu Tuấn 2 - 0 Du Dịch Tiếu Cá Nhân 4
  68 3 Cá Nhân Lữ Chiến Hồng 2 - 0 Dương Thứ Nghi Xuyên 3
  69 3 Cá Nhân Lưu Đông 2 - 0 Cao Ninh Lễ Tuyền 3
  70 3 Hà Nam Đội Dương Nam 2 - 0 Hách Bình Bân Cá Nhân 3
  71 3 Trác Châu Tào Tiến Quân 2 - 0 Triệu Xương Lễ Hàng Châu 3
  72 3 Nghi Xuyên Phùng Kiến Dân 2 - 0 Điền Quý Văn Cá Nhân 3
  73 3 Cá Nhân Thái Kiến Triêu 1 - 1 Chu Quân Kiền Huyện 3
  74 3 Cá Nhân Triệu Chí Kiệt 0 - 2 Lý Vĩ Thiên Thủy 3
  75 3 Cá Nhân Mã Tiếu Lâm 0 - 2 Lý Bình Ổn Cá Nhân 3
  76 3 Lễ Tuyền Lưu Cương 2 - 0 Đoạn Học Quốc Cá Nhân 3
  77 3 Cá Nhân Lưu Vũ Xã 2 - 0 Tôn Đức Tài Cá Nhân 3
  78 3 Cá Nhân Trần Tham Quân 2 - 0 Mã Hồng Vũ Sơn Tây HC 3
  79 3 Cá Nhân Vương Á Long 2 - 0 Du Kính Hiếu Cá Nhân 3
  80 3 Cá Nhân Lý Hân Bồi 2 - 0 Lý Trung Bảo Cá Nhân 3
  81 3 Cá Nhân Phan Phong 0 - 2 Vương Hồng Bân Cá Nhân 3
  82 3 Hưng Bình Địch Dương 0 - 2 Mục Nhị Dũng Diên An Đội 3
  83 3 Cá Nhân Lô Minh Lượng 0 - 2 Triệu Bân Trần Thương 3
  84 3 Cá Nhân Trương Khởi Vũ 1 - 1 Hồ Thế Bình Đại Chúng 3
  85 3 Đại Chúng Hạ Tuế Học 2 - 0 Lưu Dũng Cá Nhân 3
  86 3 Cá Nhân Trương Đông Lương 1 - 1 Chân Văn Trung Cá Nhân 3
  87 3 Cá Nhân Lôi 喆 Âu 0 - 2 Nhậm Lộ Cá Nhân 3
  88 3 Hán Trung Đào Lục Tường 0 - 2 Trương Vệ Đông Cá Nhân 3
  89 3 Cá Nhân Hàn Bái Hiên 2 - 0 Mâu Vũ Trạch Cá Nhân 3
  90 3 Trần Thương Trương Văn Quân 2 - 0 Diêm Giáo Tuyển Hưng Bình 3
  91 3 Cam Túc HĐ Đậu Đình Bật 0 - 2 Cảnh Hải Cường Trần Thương 3
  92 3 Cá Nhân Thôi Trọng Lương 0 - 2 Ngô Tiệp Nhi Cá Nhân 3
  93 3 Cá Nhân Điền Trường Hưng 2 - 0 Lưu Ủng Quân Tứ Xuyên 3
  94 3 Nghi Xuyên Viên Hoa Đông 0 - 2 Đái Thần Cá Nhân 3
  95 3 Hà Nam Lý Vệ Dân 2 - 0 Vương Tương Thanh Nguyên Châu 3
  96 3 Cá Nhân Vương Cảnh Vệ 2 - 0 Thác Kiến Lôi Cá Nhân 3
  97 3 Cá Nhân Triệu Hâm 2 - 0 Dương Kỳ Cá Nhân 3
  98 3 Cá Nhân Hoàng Kiến Quân 1 - 1 Trương Cương Cá Nhân 3
  99 3 Hàm Dương Hồ Phong 1 - 1 Mã Lân Cá Nhân 3
  100 3 Cá Nhân Hoàng Tiểu Nguyện 2 - 0 La Xuân Dương Liêu Ninh 3
  101 3 Cá Nhân Tống Huyền Nghị 2 - 0 Dương Tranh Vĩ Lễ Tuyền 3
  102 3 Sơn Tây Triệu Binh Tài 0 - 2 Âu Chiếu Phương Hồ Nam Đội 3
  103 3 Hưng Bình Từ Ngũ Châu 1 - 1 Hồ Vĩ Trần Thương 3
  104 3 Cá Nhân Dư Kiến 2 - 0 Vương Kiến An Cá Nhân 3
  105 2 Cá Nhân Diêu Mẫn 0 - 2 Hầu Ba Cá Nhân 2
  106 2 Thần Mộc Lưu Ngạn Quân 0 - 2 Tiết Hiểu Thần Cá Nhân 2
  107 2 Bình Lương Vương Kim Đống 2 - 0 Lý Dương Cá Nhân 2
  108 2 Cá Nhân Vệ Nghi Xuyên 2 - 0 Trương Thành Dương Cam Túc 2
  109 2 Cá Nhân Hỏa Hưng Thương 0 - 2 Trương Đào Cá Nhân 2
  110 2 Cá Nhân Nghiêm Bích Dũng 1 - 1 Diêu Chí Kiệt Cá Nhân 2
  111 2 Cá Nhân Tôn Quảng Trí 0 - 2 Lương Bình Lễ Tuyền 2
  112 2 Hàm Dương Trương Đà 2 - 0 Tôn Văn Bân Cá Nhân 2
  113 2 Cá Nhân Vương Trung Hòa 0 - 2 Nhạc Phong Cá Nhân 2
  114 2 Bân Châu Tề Quân 0 - 2 Vương Tân Tường Cá Nhân 2
  115 2 Cá Nhân Đỗ Trấn Phong 0 - 2 Dương Tăng Tăng Cá Nhân 2
  116 2 Cá Nhân Sử Kiệt 2 - 0 Tôn Binh Lai Cá Nhân 2
  117 2 Cá Nhân Ngô Cẩm Quý 2 - 0 Tần Kiến Bình Bân Châu 2
  118 2 Cá Nhân Từ Bác Đông 1 - 1 Vương Hạnh Vận Cá Nhân 2
  119 2 Hồ Nam Đội Lưu Vân Đạt 1 - 1 Tưởng Lợi Khoa Cá Nhân 2
  120 2 Cá Nhân Văn Hỉ Lao 0 - 2 Trần Vượng Sinh Cá Nhân 2
  121 2 Cá Nhân Tịch Hữu Do 0 - 2 Mạnh Thiên Lâm Cá Nhân 2
  122 2 Cá Nhân Trương Chí Hào 2 - 0 Đường Các Vinh Cá Nhân 2
  123 2 Hà Bắc Trịnh Ngạn Phi 0 - 2 Quách Quỳnh Cá Nhân 2
  124 2 Cá Nhân Dương Thiến Vũ 2 - 0 Lý Phong Cá Nhân 2
  125 2 Cá Nhân Đỗ Hồng Vũ 2 - 0 Từ Siêu Cá Nhân 2
  126 2 Tam Nguyên Bùi Mãnh 2 - 0 Cung Vũ Cá Nhân 2
  127 2 Thiên Thủy Vương Đức Hổ 1 - 1 Triệu Quân Thần Mộc 2
  128 2 Cá Nhân Vương Quốc Vĩ 2 - 0 Trương Phú Bình Bân Châu 2
  129 2 Hán Trung Hạ Tài Vũ 2 - 0 Lý Xuân Sinh Cá Nhân 2
  130 2 Cá Nhân Dương Hoa Bình 2 - 0 Trương Hưng Hoài Cá Nhân 2
  131 2 Cá Nhân Thôi Tiểu Thắng 2 - 0 Trương Kiến Cường Cá Nhân 2
  132 2 Cá Nhân Vương Anh Địch 0 - 2 Chu Nghiệp Trí Cá Nhân 2
  133 2 Cá Nhân Cảnh Quân Hoa 2 - 0 Lưu Khắc Hoa Cá Nhân 2
  134 2 Cá Nhân Dương Chí Phúc 2 - 0 Lưu Vĩnh Chỉ Cá Nhân 2
  135 2 Cá Nhân Mạnh Hồng Kỳ 2 - 0 Tống Tăng Hỉ Cá Nhân 2
  136 2 Cá Nhân Khuất Quân Lộ 1 - 1 Cảnh Kim Hoa Cá Nhân 2
  137 2 Nguyên Châu Hà Dũng 2 - 0 Vương Thắng Lợi Cá Nhân 2
  138 2 Cá Nhân Tô Bình 2 - 0 Vương Hiểu Đình Cá Nhân 2
  139 2 Bình Lương Đoạn Minh Uy 2 - 0 Mã Cẩm Đào Cá Nhân 2
  140 1 Tân Cương Lưu Á Quân 0 - 2 Vương Kiến Bình Đại Chúng 2
  141 1 Cá Nhân Lưu Kiến Hoa 2 - 0 An Cần Lai Cá Nhân 1
  142 1 Cá Nhân Cổ An Nhạc 2 - 0 Điền Duy Quân Cam Túc HĐ 1
  143 1 Cá Nhân Lâm Thủy Vọng 0 - 2 Vương Lợi Cá Nhân 1
  144 1 Tây An Quách Kỳ 1 - 1 Lý Thực Cá Nhân 1
  145 1 Cá Nhân Lương Hồng 2 - 0 Vương Hạ Cường Cá Nhân 1
  146 1 Cá Nhân Hình Cường 0 - 2 Nhậm Tiếu Thiên Cá Nhân 1
  147 1 Nguyên Châu Hà Dũng 1 - 1 Nguyễn Phi Long Cá Nhân 1
  148 1 Cá Nhân Vương Chính Bân 0 - 2 Ngụy Tín Diên An Đội 1
  149 1 Bình Lương Vương Văn Phi 2 - 0 Doãn Bác Cá Nhân 1
  150 1 Cá Nhân Triệu Tần Trung 2 - 0 Cao Cát Khánh Cá Nhân 1
  151 1 Cá Nhân Viên Hiểu Khang 2 - 0 Kiền Hữu Tài Cá Nhân 0
  152 0 Cá Nhân Trần Thái Bình 2 - 0 Lý Thụ Thành Cá Nhân 0
  153 0 Cá Nhân Huệ Tuyết Phong 1 - 1 Vương Tiểu Hoan Cam Túc HĐ 0
  154 0 Cá Nhân Đinh Huy 0 - 2 Ngô Phong Cá Nhân 0
  155 0 Cá Nhân Lý Nguyệt Minh 2 - 0 Tôn Kế Hành Cá Nhân 0
  156 0 Cá Nhân Trần Hoài Lâm 0 - 2 Cao Kiến Húc Cam Túc HĐ 0
  157 0 Cá Nhân Tống Nghị 2 - 0 Lý Phàn Cá Nhân 0
  158 0 Cá Nhân Lưu Đồng Sinh 0 - 2 Diệp Hùng Siêu Cá Nhân 0
  159 0 Cá Nhân Lý Hồng Phi 2 - 0 Chu Văn Đào Cá Nhân 0
  160 0 Cá Nhân Phùng Tiêu 2 - 0 Trương Nhị Minh Cá Nhân 0
  161 0 Cá Nhân Trần Học Minh 2 - 0 Trương Minh Cá Nhân 0
  162 0 Cá Nhân Quách Khoan Lợi 2 - 0 Vương Cửu Sinh Cá Nhân 0
  163 0 Cá Nhân Dương Húc 2 - 0 Lôi Tự Cương Cá Nhân 0
  164 0 Cam Túc Trương Thành Dương 2 - 0 Đồ Kiến Quốc Cá Nhân 0
  165 0 Cá Nhân Vũ Kiện Bình 2 - 0 Tôn Tiểu Quân Cá Nhân 0
  166 0 Cá Nhân Ngụy Cường 0 - 2 Lưu Đông Cá Nhân 0
  167 0 Cá Nhân Điền Quý Văn 2 - 0 Vương Kỳ Cá Nhân 0
  168 0 Cá Nhân Nghi Quân Quân 2 - 0 Hứa Đào Cá Nhân 0
  169 0 Cá Nhân Ngô Phong Thọ 0 - 2 Cao Ninh Lễ Tuyền 0
  170 0 Cá Nhân Huệ Tuyết Phong 0 - 2 Triệu Vĩnh Thanh Bình Lương 0
  171 0 Cá Nhân Trần Thái Bình 0 - 2 Dương Thứ Nghi Xuyên 0
  172 0 Cá Nhân Lý Dương 0 - 2 Tiêu Chí Cường Cá Nhân 0
  173 0 Tứ Xuyên Lưu Quang Thiện 2 - 0 Vương Hòa Bình Cá Nhân 0
  174 0 Sơn Tây HC Vô Quân Lâm 2 - 0 Vương Kim Đống Bình Lương 0
  175 0 Cá Nhân Tiết Hiểu Thần 0 - 2 Trương Thân Hồng Hồ Nam Đội 0
  176 0 Tân Cương Lưu Á Quân 1 - 1 Lữ Chiến Hồng Cá Nhân 0
  177 0 Hàng Châu Triệu Xương Lễ 2 - 0 Hình Cường Cá Nhân 0
  178 0 Cá Nhân Hách Bình Bân 1 - 1 Đoạn Bảo Kiếm Hán Trung 0
  179 0 Cá Nhân Hầu Ba 2 - 0 0 0 0

 18. Thích dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
 19. #10
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1,980
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  MỘT SỐ VÁN VÒNG 5

  1 Kiền Huyện Vương Minh Hổ 0 - 2 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh


  4 Trác Châu Mã Huệ Thành 2 - 0 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên


  6 Bắc Kinh Lưu Long 2 - 0 Lương Huy Viễn Sơn Tây HC


  7 Kiền Huyện Thượng Bồi Phong 1 - 1 Từ Hạo Trác Châu


  8 Trùng Khánh Nghiêm Dũng 0 - 2 Tưởng Minh Thành Hàng Châu


  41 Hồ Nam Đội Âu Chiếu Phương 2 - 0 Lữ Kiến Lục Tây An 20. Thích dethichoo, trung_cadan đã thích bài viết này
“KIỀN LĂNG BÔI” tượng kỳ Thiểm Tây mở rộng. Lần thứ nhất Năm 2021
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.