Chúc anh em trên diễn đàn cờ tướng một mùa Vu Lan an lạc và hạnh phúc
Nguyện cho đại dịch mau qua để thế giới bình an
🙏 Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 🙏