Trích dẫn Gửi bởi hộ nghèo Xem bài viết
engine chạy trên GUI bingha mạnh hơn GUI shark nghe có vẻ vô lý nhưng đã thử test cờ tàn và khá bất ngờ
dm thằng lồn Hiệp đừng đăng mấy phần mềm die lên nữa