Ôn Lĩnh Bôi - Toàn quốc tượng kỳ quốc thủ tái lần thứ 7 năm 2021 - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 23 của 23
 1. #21
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  2,293
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  ÔN LĨNH BÔI
  Toàn quốc tượng kỳ quốc thủ tái lần thứ 7 năm 2021

  TỔNG HỢP VÒNG CHUNG KẾT Xem trên TLKD
  VÒNG BÁN KẾT VÒNG CHUNG KẾT
  VIDEO VIDEO
  TH BÁN KẾT TH CHUNG KẾT

  ÔN LĨNH BÔI
  Toàn quốc tượng kỳ quốc thủ tái lần thứ 7 năm 2021

  TỔNG HỢP BIÊN BẢN VÒNG CHUNG KẾT
  Bấm vào cột ĐỐI TRẬN để xem ván cờ
  BAN ĐỐI TRẬN SN BỐ CỤC
  VÒNG BÁN KẾT Ngày 12/10/2021
  1 Vương Thiên Nhất 1 - 1 Triệu Hâm Hâm 72 Trung pháo quá hà xa hỗ tiến thất binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa
  1 Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Vương Thiên Nhất 77 Phi tương đối tiến tốt 7
  1 Vương Thiên Nhất 1 - 1 Triệu Hâm Hâm 64 Phi tương tiến tả mã đối hữu sĩ giác pháo
  2 Mạnh Thần 1 - 1 Hồng Trí 56 Đối binh hỗ tiến hữu mã cục
  2 Hồng Trí 1 - 1 Mạnh Thần 149 Tiên nhân chỉ lộ chuyển tả trung pháo đối tốt để pháo phi hữu tượng
  2 Mạnh Thần 0 - 2 Hồng Trí 60 Đối binh hỗ tiến hữu mã cục
  VÒNG CHUNG KẾT Ngày 13/10/2021
  1 Triệu Hâm Hâm 0 - 2 Hồng Trí 142 Trung pháo quá hà pháo đối tả tam bộ hổ
  1 Hồng Trí 1 - 1 Triệu Hâm Hâm 58 Khởi mã hỗ tiến thất binh cục
  2 Vương Thiên Nhất 1 - 1 Mạnh Thần 84 Phi tương tiến thất binh đối hữu sĩ giác pháo
  2 Mạnh Thần 1 - 1 Vương Thiên Nhất 39 Trung pháo quá hà pháo đối tả tam bộ hổ
  2 Vương Thiên Nhất 1 - 1 Mạnh Thần 74 Trung pháo tả biên mã đối bình phong mã

 2. Thích ToanVit, Dinhtruong36, trung_cadan đã thích bài viết này
 3. #22
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  2,293
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  ÔN LĨNH BÔI
  Toàn quốc tượng kỳ quốc thủ tái lần thứ 7 năm 2021

  TỔNG HỢP TOÀN GIẢI Xem trên TLKD
  VÒNG 1 VÒNG 2 VÒNG 3 VÒNG 4 VÒNG 5 VÒNG BÁN KẾT VÒNG CHUNG KẾT
  VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO
  TH V1 TH V2 TH V3 TH V4 TH V5 TH BÁN KẾT TH CHUNG KẾT

  ÔN LĨNH BÔI
  Toàn quốc tượng kỳ quốc thủ tái lần thứ 7 năm 2021

  TỔNG HỢP BIÊN BẢN TOÀN GIẢI
  Bấm vào cột ĐỐI TRẬN để xem ván cờ
  BAN ĐỐI TRẬN SN BỐ CỤC
  VÒNG 1 Ngày 10/10/2021
  1 Vương Thiên Nhất 2 - 0 Vương Gia Thụy 85 Phi tương đối tiến tốt 7
  2 Tôn Dũng Chinh 0 - 2 Trịnh Duy Đồng 54 Trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã
  3 Từ Sùng Phong 1 - 1 Tưởng Xuyên 108 Sĩ giác pháo chuyển phản cung mã đối hữu trung pháo
  4 Mạnh Thần 2 - 0 Vũ Tuấn Cường 81 Ngũ thất pháo hỗ tiến tam binh đối bình phong mã biên tốt hữu mã ngoại bàn hà
  5 Hồng Trí 2 - 0 Hứa Quốc Nghĩa 237 Quá cung pháo cục
  6 Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Trình Minh 51 Phi tương đối tiến tả mã
  7 Hoàng Trúc Phong 1 - 1 Thân Bằng 63 Tiên nhân chỉ lộ chuyển tả trung pháo đối tốt để pháo phi hữu tượng
  8 Lục Vĩ Thao 1 - 1 Triệu Kim Thành 67 Trung pháo hữu hoành xa đối bình phong mã
  VÒNG 2 Ngày 10/10/2021
  1 Trịnh Duy Đồng 1 - 1 Hồng Trí 160 Tiên nhân chỉ lộ chuyển tả trung pháo đối tốt để pháo
  2 Vương Thiên Nhất 1 - 1 Mạnh Thần 72 Trung pháo tả biên mã đối bình phong mã
  3 Trình Minh 1 - 1 Từ Sùng Phong 60 Đối binh cục
  4 Thân Bằng 1 - 1 Lục Vĩ Thao 50 Khởi mã chuyển sĩ giác pháo đối tiến tốt 7
  5 Triệu Kim Thành 1 - 1 Hoàng Trúc Phong 49 Đối binh hỗ tiến hữu mã cục
  6 Tưởng Xuyên 1 - 1 Triệu Hâm Hâm 136 Trung pháo tuần hà xa đối bình phong mã
  7 Vương Gia Thụy 1 - 1 Tôn Dũng Chinh 47 Trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã
  8 Hứa Quốc Nghĩa 2 - 0 Vũ Tuấn Cường 73 Ngũ thất pháo hỗ tiến tam binh đối bình phong mã biên tốt hữu mã ngoại bàn hà
  VÒNG 3 Ngày 11/10/2021
  1 Hồng Trí 1 - 1 Vương Thiên Nhất 29 Tiên nhân chỉ lộ chuyển tả trung pháo đối tốt để pháo phi tả tượng
  2 Mạnh Thần 1 - 1 Tưởng Xuyên 124 Tiên nhân chỉ lộ chuyển tả trung pháo đối tốt để pháo phi tả tượng
  3 Triệu Hâm Hâm 2 - 0 Thân Bằng 91 Phi tương đối tả sĩ giác pháo
  4 Từ Sùng Phong 1 - 1 Triệu Kim Thành 49 Sĩ giác pháo cục
  5 Hoàng Trúc Phong 1 - 1 Hứa Quốc Nghĩa 170 Khởi mã chuyển trung pháo đối tiến tốt 7
  6 Lục Vĩ Thao 2 - 0 Vương Gia Thụy 107 Trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã
  7 Tôn Dũng Chinh 1 - 1 Trình Minh 48 Quá cung pháo đối tiến tả mã
  VÒNG 4 Ngày 11/10/2021
  1 Vương Thiên Nhất 2 - 0 Lục Vĩ Thao 79 Trung pháo tả biên mã đối bình phong mã
  2 Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Mạnh Thần 230 Phi tương hoành xa đối hữu sĩ giác pháo
  3 Trình Minh 1 - 1 Hồng Trí 50 Trung pháo quá hà xa hỗ tiến thất binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa
  4 Hứa Quốc Nghĩa 1 - 1 Từ Sùng Phong 138 Trung pháo quá hà xa hỗ tiến thất binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa
  5 Tưởng Xuyên 1 - 1 Hoàng Trúc Phong 152 Đối binh hỗ tiến hữu mã cục
  6 Vũ Tuấn Cường 1 - 1 Triệu Kim Thành 42 Khởi mã chuyển sĩ giác pháo đối tiến tốt 7
  7 Thân Bằng 1 - 1 Tôn Dũng Chinh 66 Ngũ bát pháo hỗ tiến tam binh đối bình phong mã
  VÒNG 5 Ngày 12/10/2021
  1 Vương Thiên Nhất 1 - 1 Triệu Hâm Hâm 50 Trung pháo tả biên mã đối bình phong mã
  2 Mạnh Thần 1 - 1 Hồng Trí 53 Ngũ thất pháo hỗ tiến tam binh đối bình phong mã biên tốt hữu mã ngoại bàn hà
  3 Triệu Kim Thành 2 - 0 Tưởng Xuyên 173 Tiên nhân chỉ lộ chuyển tả trung pháo đối tốt để pháo phi tả tượng
  4 Hoàng Trúc Phong 1 - 1 Trình Minh 46 Phi tương tiến hữu mã đối tả quá cung pháo
  5 Lục Vĩ Thao 1 - 1 Hứa Quốc Nghĩa 50 Trung pháo quá hà xa hỗ tiến thất binh đối bình phong mã tả mã bàn hà
  6 Từ Sùng Phong 1 - 1 Thân Bằng 50 Phi tương tiến tam binh đối hữu sĩ giác pháo
  7 Vương Gia Thụy 1 - 1 Vũ Tuấn Cường 51 Trung pháo tuần hà pháo đối bình phong mã
  VÒNG BÁN KẾT Ngày 12/10/2021
  1 Vương Thiên Nhất 1 - 1 Triệu Hâm Hâm 72 Trung pháo quá hà xa hỗ tiến thất binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa
  1 Triệu Hâm Hâm 1 - 1 Vương Thiên Nhất 77 Phi tương đối tiến tốt 7
  1 Vương Thiên Nhất 1 - 1 Triệu Hâm Hâm 64 Phi tương tiến tả mã đối hữu sĩ giác pháo
  2 Mạnh Thần 1 - 1 Hồng Trí 56 Đối binh hỗ tiến hữu mã cục
  2 Hồng Trí 1 - 1 Mạnh Thần 149 Tiên nhân chỉ lộ chuyển tả trung pháo đối tốt để pháo phi hữu tượng
  2 Mạnh Thần 0 - 2 Hồng Trí 60 Đối binh hỗ tiến hữu mã cục
  VÒNG CHUNG KẾT Ngày 13/10/2021
  1 Triệu Hâm Hâm 0 - 2 Hồng Trí 142 Trung pháo quá hà pháo đối tả tam bộ hổ
  1 Hồng Trí 1 - 1 Triệu Hâm Hâm 58 Khởi mã hỗ tiến thất binh cục
  2 Vương Thiên Nhất 1 - 1 Mạnh Thần 84 Phi tương tiến thất binh đối hữu sĩ giác pháo
  2 Mạnh Thần 1 - 1 Vương Thiên Nhất 39 Trung pháo quá hà pháo đối tả tam bộ hổ
  2 Vương Thiên Nhất 1 - 1 Mạnh Thần 74 Trung pháo tả biên mã đối bình phong mã  QUÁN QUÂN: Hồng Trí
  Á QUÂN: Triệu Hâm Hâm
  QUÝ QUÂN: Mạnh Thần
  ĐIỆN QUÂN: Vương Thiên Nhất

  CHÚC MỪNG

 4. Thích Dinhtruong36, trung_cadan, saomai_08 đã thích bài viết này
 5. #23
  Ngày tham gia
  Jun 2012
  Bài viết
  1,441
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Hồng Trí lâu lắm mới có phong độ cao như vậy.

Ôn Lĩnh Bôi - Toàn quốc tượng kỳ quốc thủ tái lần thứ 7 năm 2021
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.