Chung Kết | Giải nữ Việt Nam 2021 | Đàm Thị Thùy Dung vs Nguyễn Hoàng Yến | Cờ 15p+10s chạm 2,5