https://youtu.be/-QxLmSwfRE4 Xem để hiểu nha các bạn. Học đại học là 1 cái gì đó rất tốn thời gian. Luận án, hết môn... Đại học Thanh Hoa càng không đơn giản!