Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
Kênh Hoàng Thông Cờ Tướng,Đam Mê Cờ Tướng ,Vịt Ú cũng có nhiều clip bình luận hay ...
Thanks bạn
đã thêm kênh Hoàng Thông Cờ tướng, xếp hạng 11/32
kênh vịt ú 1/32 và kênh cờ tướng đam mê 2/32